Benarkah hanya ada satu agama benar?

Baru-baru ini saya telah berbincang dengan panjang lebar dengan seorang sahabat yang bukan beragama Kristian tentang ‘beragama’. Walaupun dia beragama tetapi dia tidak mempraktikkannya. Banyak persoalan yang saya timbulkan dan salah satunya ialah apakah (makna atau maksud) ‘agama’? Tetapi sebelum saya memulakan perbincangan yang serius, saya perlu tanyakan beberapa perkara yang menjadi pokok atau dasar perbincangan. Salah satu tujuannya ialah untuk mencari persetujuan awal tentang beberapa ‘fakta’ yang akan menjadi dasar kepada kesimpulan yang akan dicapai di penghujung perbincangan.

Apabila saya bertanyakan agamanya, sahabat saya menjawab bahawa dia lebih senang dipanggil freethinker? Mengikut kamus elektronik WordWeb, freethinker bermaksud seseorang yang percaya bahawa Tuhan mencipta alam semesta dan kemudian tidak mengendahkannya (a person who believes that God created the universe and then abandoned it).

Saya meragui maksud kamus ini dan tidak suka membuat andaian, jadi saya tanyakan dia maksud freethinker dan dia menjawab bahawa dia tidak mempercayai mana-mana agama sebagai agama yang ‘benar’ tetapi pada masa yang sama ‘mempercayai’ bahawa semua agama adalah ‘baik’ dan menuju ke arah yang sama (!). Saya menolak ‘kepercayaan’nya kerana tidak ada agama yang mengajar bahawa semua agama adalah baik atau semua agama sama sahaja. Semua agama mengajar perkara yang berbeza tentang keselamatan jiwa. ‘Semua agama adalah baik’ atau ‘semua agama menuju kepada Tuhan yang sama’ merupakan suatu ajaran atau doktrin baharu! Dari kaca mata Gereja, ajaran ini adalah ajaran sesat (heretical).

Saya juga menyangkal istilah freethinker yang dimaksudkan sebagai ‘pemikir bebas’ iaitu mereka yang membuat keputusan sendiri (tanpa melibatkan sesuatu agama atau Tuhan) perkara mana yang dianggap benar dan diterima sebagai KEBENARAN. Seseorang manusia tidak ‘bebas’ untuk berfikir secara salah. Jika seseorang itu berfikir dalam ‘kesilapan’ maka ia tidak boleh dipanggil freethinker kerana manusia tidak bebas berfikir secara salah! Seseorang yang masih berada di dalam ‘kesilapan’ masih dibelenggu dengan ‘pembohongan’ dan ‘penipuan’. Justeru itu, dia tidak bebas seperti yang disangkakannya. Untuk mencapai ‘kebebasan’ seseorang harus berfikir dalam KEBENARAN. Tidak ada pilihan lain untuknya.

Soalan yang paling utama ialah: Apakah KEBENARAN? Perlukah seseorang manusia biasa mengetahui atau memperolehi kebenaran? Adakah kebenaran itu wujud dan dapatkah kebenaran itu ditemui oleh manusia?

KEBENARAN merupakan suatu ekspresi, simbol atau pernyataan yang setara dengan objek atau fakta yang dirujuki. Kebenaran harus menepati alam nyata untuk menjadi benar. Kebenaran pasti (absolute) dan mutlak bermaksud sesuatu yang benar untuk semua orang, benar sepanjang masa dan di semua tempat atau lokasi. Kebenaran mutlak tidak bergantung kepada persepsi atau pemikiran manusia.

Adakah sesuatu yang dipanggil KEBENARAN itu wujud. Jika ia wujud, adakah mungkin bagi seseorang manusia menjumpainya? Jika kita menolak kebenaran, itu bermakna kewujudan kita adalah kepura-puraan dan bersifat maya. Mungkin juga kita ini sebenarnya hanyalah khayalan atau kita sedang bermimpi. Decartes berkata: I think therefore I am. Jika kita menolak kewujudan kebenaran, maka kita sebenarnya menolak kewujudan diri kita sendiri! Maksudnya, kehidupan manusia tidak mempunyai erti apa-apa, tidak memiliki tujuan hidup, dan diibaratkan seperti obor-obor yang timbul tenggelam dipukul ombak tanpa arah tujuan! Adakah anda seekor obor-obor? Jika anda menolak kebenaran, kenapakah anda masih meneruskan kehidupan anda setiap hari? Untuk apa semuanya itu?

Jika anda belum yakin dengan KEBENARAN, bagaimana pula dengan kehidupan seseorang yang sentiasa hidup dalam pembohongan atau kesilapan atau penipuan atau kepalsuan. Setiap muka surat akhbar yang dibacanya, merupakan cerita dongeng semata-mata. Sanggupkah anda berkahwin dengan seseorang yang cintanya palsu? Bagaimana pula dengan si penjual yang berbohong tentang kualiti, berat dan harga barangan? Hidup seseorang yang penuh dengan kebohongan merupakan suatu yang menyiksakan dan diibaratkan sebagai neraka! Jika anda tidak dapat menerima DUSTA, maka anda ‘terpaksa’ akur dengan kewujudan dan ‘kekuasaan’ Kebenaran.

Sebagai seorang manusia yang mempunyai akal fikiran, dan mampu berfikir secara logik, maka nalurinya mendesak dia untuk mencari kebenaran kerana dengan kebenaran, seseorang itu memperolehi KEBEBASAN iaitu bebas daripada sebarang kepalsuan. Manusia tidak mempunyai pilihan lain, untuk bebas sepenuhnya manusia itu harus mencari kebenaran! Itu sudah menjadi sifat semulajadi manusia.

Sehubungan dengan itu, kebenaran juga memiliki sifat mutlak atau absolute. Ia kekal sama sepanjang masa, di semua tempat dan untuk semua orang. Kebenaran tidak bergantung kepada pemikiran manusia, ia berdiri di atas dirinya sendiri. Kebenaran itu saya beri nama lain iaitu Tuhan. Kebenaran itu adalah Tuhan dan Tuhan itu adalah kebenaran. Ini memudahkan perbincangan. Jika anda menolak Tuhan, maka anda juga menolak Kebenaran dan sebaliknya.

Kebenaran tidak mungkin dicapai oleh manusia atas kekuatan fikirannya sendiri kerana kebenaran tidak datang dari hati atau fikiran manusia biasa. Kebenaran itu harus datang dari satu titik atau punca luaran iaitu ia datang dari Tuhan dan Tuhan itu sendiri adalah kebenaran. Ia bersifat mutlak. Dari Tuhan, maka ia mempunyai autoriti (authority) untuk mengatakan mana yang benar (kebenaran) dan mana yang palsu (error). Oleh kerana kebenaran itu mutlak, maka hanya ada satu kebenaran, maka hanya ada satu Tuhan. Kenapa ada satu Tuhan sahaja? Kerana hanya ada satu Kebenaran sahaja. Hanya Kebenaran atau Tuhan sahaja yang mempunyai autoriti untuk mengatakan bahawa sesuatu itu benar.

Tanpa adanya autoriti, manusia tidak berupaya untuk mengatakan bahawa sesuatu itu benar atau sesuatu perlakuan itu tidak bermoral. Siapakah (manusia, jika ada) yang ‘berkuasa’ (atau mempunyai autoriti) untuk mengatakan bahawa seks sebelum perkahwinan itu salah dan tidak bermoral?

Jadi, oleh kerana hanya ada satu Tuhan, satu Kebenaran, satu Autoriti, maka hanya ada satu Agama yang benar. Kebenaran tidak diperbolehkan dinodai walau setitik kesilapan atau kepalsuan kerana jika ini berlaku maka kebenaran itu lenyap dan hilang untuk selama-lamanya. Ini adalah ilmu Mantik (Logik). Agama yang benar membawa kita kepada Kebenaran dan Tuhan yang benar.

Sahabat saya tidak bersetuju. Dia berkata bahawa semua agama merupakan pelbagai laluan yang berbeza tetapi menuju ke destinasi yang sama. Saya menyangkal kenyataannya kerana apabila kita melihat atau membuat perbandingan agama-agama yang ada di dunia sekarang, amat ketara bahawa setiap agama mengajar perkara yang bertentangan. Sebagai contoh, ada agama yang mengajar bahawa Tuhan itu banyak, yang lain pula mengatakan bahawa hanya ada satu Tuhan sahaja. Agama yang satu pula lagi mengajar bahawa Tuhan itu Satu tetapi tiga persona iaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajaran mana yang benar? Setiap agama yang berlainan mempunyai deskripsi tentang Kebenaran (Tuhan) yang bertentangan dan penuh kontradiksi. Jangan lupa, kebenaran bersifat mutlak!

Saya terus mengajukan persoalan, bagaimana awak boleh tahu bahawa jalan-jalan ini membawa manusia mencapai keselamatan jiwa? Sahabat saya tidak dapat menjawab soalan saya. Malah saya memberitahunya bahawa itu merupakan satu ajaran (doktrin) baru dan merupakan suatu agama baru! Nampaknya, sahabat saya secara tidak sedar telah mereka cipta suatu agama baharu!

Jika kebenaran itu mutlak dan wujud, bagaimanakah mungkin kebenaran itu diperolehi oleh seseorang manusia yang fana? Bagaimana saya dapat tahu bahawa ‘kebenaran’ itu benar-benar kebenaran dan bukannya ditipu oleh agama palsu? Saya menjawab bahawa hanya Kebenaran itu sendiri yang harus bersaksi untuk dirinya sendiri, iaitu atas autoritinya sendiri. Kebenaran itu harus ‘menampakkan’ dirinya sendiri kepada manusia. Saya tidak nampak ada cara lain untuk Kebenaran itu memperlihatkan dirinya kepada manusia. Kemungkinan lain: A) Kebenaran itu ditemui oleh seseorang manusia biasa atas kekuatannya sendiri B) Kebenaran itu ditemui oleh seseorang manusia yang mendakwa bahawa dia menerimanya terus daripada Tuhan C) Kebenaran itu dibawa sendiri kepada manusia oleh Tuhan sendiri atas autoritinya sendiri.

Saya lebih mempercayai pilihan (C) kerana hanya Tuhan yang mempunyai autoriti untuk mengatakan siapa diri-Nya. Dalam banyak agama yang saya tahu, hanya agama Kristian yang mengajar bahawa Tuhan sendiri yang turun ke dunia untuk memberikan manusia kebenaran, kebebasan dan keselamatan.

Akhir sekali, apakah Kebenaran yang diajar oleh Agama? Jawapannya ialah semua ajaran, doktrin dan dogma Gereja Roman Katolik. Kebenaran yang disebarluaskan oleh Gereja datangnya daripada Tuhan sendiri iaitu Jesus Christ (Yesus Kristus).

Apakah kesimpulan saya dengan sahabat saya tadi selepas perbincangan selesai? Sahabat saya masih memikirkannya kerana (saya percaya) dia masih berusaha untuk menegakkan ‘kepercayaan’ asalnya.

Deo gratias.

Advertisements

 1. Ulu

  Kebenaran itu hanya Tuhan. Dan itu ditunjukkan atau disampaikan melalui FirmanNya. Firman itu hidup dan telah pernah berada diantara manusia. Firman itu telah sempurna, karena yang empunya kesempurnaan adalah hanya Tuhan sendiri.

  Respon Author:
  Iman ialah kepercayaan penuh akan kebenaran yang datangnya daripada Tuhan seperti yang diajar oleh Gereja. Kebenaran merujuk kepada semua ajaran, doktrin dan dogma Gereja Roman Katolik yang diperolehi daripada dua sumber utama iaitu Tradisi Suci dan Alkitab.

 2. yung2

  Kebenaran hanya melalui Yesus Kristus dan melalui Firman Tuhan dan bukannya dari gereja katolik dan juga ajaran gereja katolik. Ini sangat bertentangan dengan bible. Di dalam bible disebutkan ajaran Tuhan Yesus dan ini yang patut diajarkan.. bukannya ajaran katolik? Apa yang paling penting di sini adalah jika suatu agama itu mengajarkan tentang ajaran Tuhan Yesus, maka itulah ajaran sehat. Keselamatan kita bukan berdasarkan kepada nama gereja tetapi kerana melalui YESUS KRISTUS dan ajaranNya.

 3. Respons: Jika begitu, apakah ajaran Yesus yang sebenarnya? Adakah ajaran ini benar-benar datang daripada Yesus atau ajaran yang sdr/i maksudkan ialah interpretasi peribadi sdr/i tentang kata-kata Yesus dan mengatakannya sebagai ajaran Yesus?

  Tahukah sdr/i bahawa setelah Yesus diangkat ke Surga, para rasul dan umat Kristian awal belum memiliki Bible. Bible yang ada pada waktu itu hanyalah Perjanjian Lama kepunyaan Kaum Yahudi. Adakah Yesus berkata: Bacalah Bible? Atau Percayalah kepada Bible? Pernahkah Yesus menyuruh para rasul mencipta Bible?

  Jika bukan daripada Gereja, sdr/i mendapat autoriti daripada siapa atau dari mana? Tanpa autoriti, sdr/i tidak layak mentafsir Bible.

 4. d1n1hari

  Tentang keunggulan suatu gereja/denominasi/supremasi gereja dapat anda baca artikelnya di : –DELETED–
  Kesimpulannya, tidak ada satu gereja/agama yang lebih baik dari gereja/agama yang lain, karena hanya dari “golongan kristus” lah yang benar (1 Korintus 1:12).
  Shalom

  Respon: Apakah Gereja? Kewujudan Gereja Protestan adalah berdasarkan ajaran manusia bahawa Gereja Katolik telah menyimpang atau dikuasai Kuasa Kejahatan (Iblis). Setiap Gereja Protestan yang berbeza-beza pula mengajar pelbagai ‘kebenaran’ yang saling berkontradiksi (bertentangan). Kebenaran hanya satu seperti mana Allah hanya satu. Allah bukan pendusta tetapi Kebenaran. Bukankah Yesus berkata: Akulah Kebenaran? Adakah diperbolehkan Yesus berubah-ubah fikiran atau tidak mempunyai pendirian? Kebenaran Gereja tidak boleh didasarkan kepada kekeliruan atau kecamukan fikiran! Kita bukan bercakap tentang Gereja yang ‘lebih baik’ tetapi Gereja yang BENAR.

 5. Man

  Ok disini saya nak lontarkan beberapa pendapat. Perbezaan ketara diantara kristian dan islam adalah islam menganggap isa @ yesus itu nabi/rasul manakala kristian menganggap yesus/nabi isa itu tuhan. Di sini saya nak tanya pada org2 kristian. Di dalam bible yesus tidak pernah menyatakan dia itu tuhan. Dalam kristian ade tiga tuhan..iaitu roh kudus yesus dan tuhan. Dalam bible yesus mengatakan yang tuhan itu esa. maksud esa disini adalah tunggal. Tapi mengapa dalam kristian ada tiga tuhan @ tritunggal? Yesus bersolat hari sabtu tetapi mengapa org2 kristian bersolat hari ahad?disitu dah nampak kristian xmenurut ajaran yesus. Maknanya murtad. Dan kalaulah yesus itu tuhan kenapa dalam bible yesus kata dia tak tahu bila hari kiamat? Tuhan mestilah tahu bila hari kiamat sebab dia yang cipta alam semesta ini. Nak tanya bible diturunkan dalam bahasa apa? Al-quran diturunkan dalam bahasa arab..dan sampai sekarang masih lagi bahasa arab. Dalam bible dikatakan bible ini hanya untuk org2 kristian dan disitu kita nampak yang bible ini bukan untuk semua orang @ non-kristian. Manakala al-quran adalah untuk semua umat manusia @ bukan untuk orang islam sahaja. Kita tahu yang nabi muhammad itu tak reti membaca dan tak reti menulis mana mungkin orang yang tak tahu menulis dan membaca boleh menulis al-quran? Banyak terdapata kesalahan dalam bible: kesalahan matematik. kejap kata 200 kejap kata 400. Cuba check balik. Bahasa yang digunakan dalam al-quran sangat la tinggi sampai nak tafsirnya bukan calang2 orang boleh buat. Ilmu yang terdapat dalam al-quran: big bang: kalau la nabi muhammad yang tulis al-quran mana mungkin dia tahu big bang sebab mase itu mana ade teknologi yang canggih. Dalam kristian kalau nak ampunkan dosa kita kena jumpa father @ paderi. Tapi dalam islam kita kena minttak ampun dengan ALLAH sendiri sebab hanya DIA yang dapat ampunkan dosa manusia. Dan sini saya nak cabar org2 kristian cuba buktikan yang al-quran itu salah dan bohong!!! Dalam bible berlambak perkara-perkara yang mustahil @ Bohong. Dalam debat diantara islam dengan kristian. Kristian selalu xjawab soalan asyik putar belit je kerja.

  “ISLAM AGAMA ALLAH”

 6. Saya tidak tahu apakah tujuan saudara Man berkunjung ke blog ini. Walau pun begitu, saya akan memberi jawapan ringkas kepada soalan-soalannya.

  Di dalam bible yesus tidak pernah menyatakan dia itu tuhan.
  Jawapan: Selaras dengan ajaran Gereja (Alkitab dan Tradisi Suci), Yesus telah menyatakan diri-Nya adalah Anak Allah, Persona kedua. Sebagai Anak Allah, Dia menjadikan diri-Nya setara dengan Tuhan Allah. Jadi, Yesus adalah Tuhan Allah.

  Dalam kristian ade tiga tuhan..iaitu roh kudus yesus dan tuhan. Dalam bible yesus mengatakan yang tuhan itu esa. maksud esa disini adalah tunggal. Tapi mengapa dalam kristian ada tiga tuhan @ tritunggal?
  Jawapan: Hanya ada SATU Tuhan Allah, tiga peribadi (Divine Persons) iaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan Tiga tetapi SATU Allah.

  Yesus bersolat hari sabtu tetapi mengapa org2 kristian bersolat hari ahad?disitu dah nampak kristian xmenurut ajaran yesus. Maknanya murtad.
  Jawapan: Sebelum Yesus mendirikan Gereja Kristian, Dia beribadat pada hari Sabtu selaras dengan tuntutan agama Yahudi. Selepas Yesus memulakan komuniti Kristian yang pertama, kebaktian ialah pada hari Ahad selaras dengan ajaran-Nya.

  Dan kalaulah yesus itu tuhan kenapa dalam bible yesus kata dia tak tahu bila hari kiamat? Tuhan mestilah tahu bila hari kiamat sebab dia yang cipta alam semesta ini.
  Jawapan: Yesus adalah Tuhan Allah DAN juga manusia. Dia mempunyai dua kehendak (will) iaitu kehendak Ilahi dan kehendak manusiawi. Kadangkala Dia bercakap sebagai seorang manusia biasa, dan kadang-kadang Dia bercakap dengan penuh autoriti kerana Dia adalah Tuhan Allah. Kenapa Man ingin tahu tarikh hari Kiamat?

  Nak tanya bible diturunkan dalam bahasa apa?
  Alkitab tidak ‘diturunkan’ tetapi ditulis oleh manusia biasa atas pengaruh Roh Kudus. Alkitab ditulis dalam bahawa Ibrani dan juga Greek.

  Dalam bible dikatakan bible ini hanya untuk org2 kristian dan disitu kita nampak yang bible ini bukan untuk semua orang @ non-kristian.
  Jawapan: Alkitab boleh dibaca oleh semua orang yang jujur mencari kebenaran dan bukannya mencari alasan untuk menolak ajaran benar.

  Manakala al-quran adalah untuk semua umat manusia @ bukan untuk orang islam sahaja. Kita tahu yang nabi muhammad itu tak reti membaca dan tak reti menulis mana mungkin orang yang tak tahu menulis dan membaca boleh menulis al-quran?
  Saya tidak berminat dengan agama Man.

  Banyak terdapata kesalahan dalam bible: kesalahan matematik. kejap kata 200 kejap kata 400. Cuba check balik.
  Jawapan: Tidak ada kesilapan satu pun dalam Alkitab.

  Bahasa yang digunakan dalam al-quran sangat la tinggi sampai nak tafsirnya bukan calang2 orang boleh buat. Ilmu yang terdapat dalam al-quran: big bang: kalau la nabi muhammad yang tulis al-quran mana mungkin dia tahu big bang sebab mase itu mana ade teknologi yang canggih.
  Jawapan: Saya tidak berminat dengan agama Man. ‘Big Bang’ hanyalah satu teori. Saya tidak terlalu minat dengah hal-hal duniawi tetapi mementingkan kerohanian. Teori ‘Big Bang’ tidak ada kaitan dengan iman saya sebagai seorang Kristian. Yang pasti, alam semesta ini dicipta oleh Tuhan Allah.

  Dalam kristian kalau nak ampunkan dosa kita kena jumpa father @ paderi. Tapi dalam islam kita kena minttak ampun dengan ALLAH sendiri sebab hanya DIA yang dapat ampunkan dosa manusia.
  Jawapan: Seorang manusia Kristian, jika bertaubat dengan sepenuh hati, masih boleh mendapat pengampunan daripada Tuhan Allah. Sakramen Pengampunan merupakan satu anugerah percuma untuk umat manusia yang hauskan pengampunan dosa. Paderi telah diberi autoriti oleh Tuhan Allah untuk mengampuni dosa manusia yang benar-benar bertaubat. Yang sebenarnya mengampuni dosa-dosa manusia ialah Tuhan Allah tetapi paderi mengesahkannya dengan suara yang dapat didengar.

  Dan sini saya nak cabar org2 kristian cuba buktikan yang al-quran itu salah dan bohong!!!
  Jawapan: Saudara Man buktikanlah sendiri tuduhan itu. Saya tidak berminat untuk berbuat sesuatu yang tidak ada faedah.

  Dalam bible berlambak perkara-perkara yang mustahil @ Bohong. Dalam debat diantara islam dengan kristian. Kristian selalu xjawab soalan asyik putar belit je kerja.
  Jawapan: Apakah perkara yang ‘mustahil’ dan ‘bohong’? Beri contoh (bukti) soalan dijawab secara berputar belit?

 7. Man

  Ni bukti la pembohongan alkitab kamu itu.
  1)Dalam Gospel of matthew: Ch. 10 V5-6 and Ch 15 V 24
  Injil hanya diperuntukkan hanya untuk yahudi.

  Disini dapat di buktikan injil hanya untuk orang-orang yahudi dan bukan untuk semua umat manusia.

 8. Tiada halangan untuk sesiapa untuk membaca dan membuat tafsiran peribadi ayat-ayat Alkitab. Namun, untuk mendapatkan tafsiran yang betul dan rasmi, seseorang harus merujuk kepada Gereja kerana hanya Gereja yang memiliki autoriti untuk membuat tafsiran termasuk memberi penjelasan.

  Sebelum Gereja memberi penjelasan, seseorang itu harus bertanya kepada diri sendiri kenapa dia membaca Alkitab. Jika seseorang itu sudah menemui ‘kebenaran’ dalam agama pilihannya sendiri dan yakin dengan perkara itu, kenapa harus pula dia mencari ‘kebenaran’ di tempat lain?

  Jika seseorang itu berasa ragu-ragu dengan kepercayaan agama asalnya, haruslah dia berusaha untuk mencari ‘kebenaran’ yang ada pada agama pilihannya itu sebelum melihat kepada agama lain.

 9. Man

  “Tiada halangan untuk sesiapa untuk membaca dan membuat tafsiran peribadi ayat-ayat Alkitab. Namun, untuk mendapatkan tafsiran yang betul dan rasmi, seseorang harus merujuk kepada Gereja kerana hanya Gereja yang memiliki autoriti untuk membuat tafsiran termasuk memberi penjelasan.

  Sebelum Gereja memberi penjelasan, seseorang itu harus bertanya kepada diri sendiri kenapa dia membaca Alkitab. Jika seseorang itu sudah menemui ‘kebenaran’ dalam agama pilihannya sendiri dan yakin dengan perkara itu, kenapa harus pula dia mencari ‘kebenaran’ di tempat lain?

  Jika seseorang itu berasa ragu-ragu dengan kepercayaan agama asalnya, haruslah dia berusaha untuk mencari ‘kebenaran’ yang ada pada agama pilihannya itu sebelum melihat kepada agama lain.”

  –> masih xmenjawab persoalan yang saya timbulkan diatas. Saya berpegang teguh pada agama saya iaitu ISLAM. Saya xragu walau sedikit pon. Kenapa nak suruh gereja yang jawab? Kamu kan pengikut gereja yang taat. Dan kamu lebih arif dengan alkitab. Kenapa xnak jawab soalan saya diatas tu? Takut atau memang xde jawapan? Tu la baru sedikit pembohongan alkitab. Banyak lagi tapi nak tulis sini memang xabis.

  Jawapan:
  Saya memuji semangat saudara Man yang ingin menegakkan pendirian tentang ‘kesilapan’ dalam Alkitab. Barangkali, saudara Man mempunyai kepakaran yang tinggi dalam hal mentafsir Alkitab, jauh melebihi kepandaian saya atau umat Kristian yang lain dalam memahami ayat-ayat suci dalam Bible. [Saya masih tidak tahu tujuan Man mahu ‘berdebat’ tentang kesucian ayat-ayat Alkitab].

  Sebelum saya teruskan, saya mohon kepada saudara Man supaya dapat memberi satu ‘janji’ di sini bahawa saudara Man akan meninggalkan agama yang dianuti sekarang jika dapat dibuktikan KEBENARAN agama Kristian. Sekiranya saudara Man sudah membuat perjanjian mati bahawa saudara Man akan kekal dalam agama sekarang tidak kira apa pun keputusan akhir perdebatan ini, maka tidak ada faedah bagi saudara Man untuk meneruskan hajat ‘berdebat’ dengan saya tentang KEBENARAN kerana ia akan menjadi sia-sia. Apa akan terjadi sekiranya dapat dibuktikan bahawa Yesus adalah Anak Allah? Adakah saudara Man akan memeluk agama Kristian? Sekiranya Man tidak dapat melafazkan janji itu, maka lebih baik Man berterus terang sahaja kerana saya tidak mahu membazir waktu untuk sesuatu yang tidak berfaedah; nanti ibarat omong-omong kosong.

  Tetapi perlu saya ingatkan kepada Man bahawa hukum mereka yang murtad Islam adalah MAUT DIPANCUNG KEPALA. Apakah jawapan Man?

  Untuk tidak mengecewakan Man, saya mulakan dengan ayat pertama:

  5 These twelve Jesus sent: commanding them, saying: Go ye not into the way of the Gentiles, and into the city of the Samaritans enter ye not. 6 But go ye rather to the lost sheep of the house of Israel. [Mat 10:5-6].

  Saudara Man mentafsir ayat ini sebagai: Injil hanya diperuntukkan hanya untuk Yahudi. Adakah tafsiran ini benar? Bagaimana hanya dengan dua ayat ini, saya diminta untuk mentafsirnya dengan betul? Ayat-ayat suci Alkitab harus ditafsir mengikut ajaran Gereja dan secara keseluruhan, dan bukannya atas dua tiga potong ayat sahaja. Apakah ‘Injil’ mengikut pemahaman Man? Tafsiran yang benar ialah Yesus memerintah 12 orang para rasul menyebarkan Khabar Gembira kepada umat Israel dahulu, DAN KEMUDIAN kepada umat-umat lain termasuk umat Gentiles kerana umat Israel adalah umat pilihan Allah. Jika ada manusia yang kebuluran, siapakah yang akan saudara Man hulurkan bantuan terlebih dahulu: saudara seagama atau orang-orang kafir? Tepuk dada, tanya selera.

  Sekarang, jawablah soalan ini. Tafsiran siapakah yang benar?
  A) Saudara Man, seorang umat bukan Kristian, mengikut kepandaian manusiawi.
  B) Oremust, seorang umat Kristian, selaras dengan ajaran Gereja.

  Jika saudara Man sudah yakin 100% dengan agama sendiri, kenapa masih mencari kebenaran dalam agama Kristian?

  Saya cadangkan agar saudara Man membuat rujukan Alkitab melalui laman web ini: http://www.drbo.org/index.htm

 10. Man

  dan satu lai soalan cemu emas>

  “Selaras dengan ajaran Gereja (Alkitab dan Tradisi Suci), Yesus telah menyatakan diri-Nya adalah Anak Allah, Persona kedua. Sebagai Anak Allah, Dia menjadikan diri-Nya setara dengan Tuhan Allah. Jadi, Yesus adalah Tuhan Allah.”

  Saya menyatakan diri saya anak abu. saya menjadikan diri saya setara dengan abu. dan saya adalah abu. pelik tu. Same la dengan kamu kate tuhan kamu ade tuhan + yesus (anak) + roh kudus= tritunggal. Kita tahu yang roh tu sifatnya tidak makan dan minum tapi yesus makan minum????

  Jawapan:
  Saya dapat berasakan ‘kehausan akan kebenaran’ dalam kata-kata Man. Ini mendorong saya untuk menjawab agar Man memperoleh Kebenaran kerana dengan Kebenaran manusia dapat dibebaskan.

  Saudara menggambarkan makna ‘anak’ seolah-olah Tuhan Allah itu seperti manusia yang beranak pinak. Ini pemahaman manusia yang amat silap. Bahasa manusia amat terhad untuk memberi gambaran TEPAT akan Allah. Ini merupakan suatu misteri, tidak dapat difahami oleh akal manusia yang terbatas tetapi ia kekal BENAR. Apabila Yesus mengatakan bahawa Dia adalah Anak Allah, itu bermaksud bahawa Dia (Yesus) adalah Allah (Persona Kedua) kerana Allah tidak bersifat seperti manusia yang beranak pinak! Allah yang benar telah mewahyukan kepada manusia bahawa Dia adalah Allah TRITUNGGAL. Tidak ada apa yang saya boleh lakukan untuk mengubah kebenaran ini kerana Allah berkata: I AM WHO AM. [Exodus 3:14]

  Sebelum Yesus dilahirkan sebagai manusia, Dia sudah ada kerana Allah Tritunggal yang mencipta alam semesta. Apabila Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia, Dia lahir sebagai manusia untuk dijadikan sebagai Korban. Sebagai manusia, Dia harus makan dan minum. Jika Dia tidak makan dan minum, maka Dia bukan manusia. Jika Yesus bukan manusia, Dia tidak dapat dijadikan sebagai Korban Kudus.

  Saya berharap jawapan ini akan dapat membuka hati saudara Man untuk memeluk agama Kristian, agama yang benar.

 11. Man

  Ok kamu baru menjawab satu pertanyaan saya: soalan PERTAMA. Bagaimana pula dengan soalan yang ke2 dan seterusnya??????

  ” Apabila Yesus mengatakan bahawa Dia adalah Anak Allah, itu bermaksud bahawa Dia (Yesus) adalah Allah (Persona Kedua) kerana Allah tidak bersifat seperti manusia yang beranak pinak! Allah yang benar telah mewahyukan kepada manusia bahawa Dia adalah Allah TRITUNGGAL.”

  Kamu xberasa pelik ke dengan ayat yang kamu tulis tu? Dah kamu tahu yang ALLAH tu xberanak pinak tapi kenapa kamu kata yesus tu anak ALLAH????

  “Sekarang, jawablah soalan ini. Tafsiran siapakah yang benar?
  A) Saudara Man, seorang umat bukan Kristian, mengikut kepandaian manusiawi.
  B) Oremust, seorang umat Kristian, selaras dengan ajaran Gereja.”

  Itu la saya tanya kamu. Tapi kamu baru beri saya satu jawapan. mana jawapan yang lain?? Kalau saya salah tolong betulkan!! Kalaulah tafsiran saya tu salah cakap kat mana salah dan buktikan tafsiran saya tu salah.

  Ok tentang Jika murtad pancung kepala; itu menunjukkan islan itu agama yang sangat tegas dan tidak boleh sewenang2nya kita masuk pastu kuar.

  Disini saya nak suruh saudara download video ni kat youtube(download semua kalau xsilap 550MB): taip al-quran vs bible. Debat tu dibuat diantara kristian dan islam. Saya nak saudara tgk dulu video tu pastu bagi komen kat saya.

  Saya mintak saudara download video tu. Tengok dan fahami debat tu.

  [Saya masih tidak tahu tujuan Man mahu ‘berdebat’ tentang kesucian ayat-ayat Alkitab].

  –> sebab saya nak tunjukkan kesilapan yang terdpat dalam alkitab. Dan kan kamu yang suruh saya buktikan kesilapan yang terdapat dlm alkitab.

  Untuk mencari kebenaran kita hendaklah mengkaji sesuatu agama itu dengan agama lain. Baru kita tahu agama yang kta pegang itu benar atau salah.

 12. Itu la saya tanya kamu. Tapi kamu baru beri saya satu jawapan. mana jawapan yang lain?? Kalau saya salah tolong betulkan!! Kalaulah tafsiran saya tu salah cakap kat mana salah dan buktikan tafsiran saya tu salah.

  Jawapan: Saya telah menjawab satu soalan dan saudara Man telah mengaku kesilapan pada diri Man. Terima kasih di atas kerendahan hati Man untuk belajar dan seterusnya menerima kebenaran pasti bahawa Alkitab adalah 100% benar. Ini juga bermakna tafsiran manusiawi tidak boleh digunapakai dalam mencari kebenaran yang terdapat dalam ayat-ayat suci Alkitab. Jadi, tidak usah lagi saudara Man mentafsir Alkitab sesuka hati. Seseorang harus membaca Alkitab kerana mencari kebenaran dan bukannya menggunakan kekuatan intelek manusia untuk mencari kesilapan. Tetapi apakah gunanya jika saya terus memperbetulkan tafsiran saudara Man sekiranya Man enggan menerima kebenaran bahawa agama Kristian adalah agama yang didirikan oleh Tuhan Allah sendiri untuk penyelamatan semua manusia. Adakah ‘pembetulan’ 100 kali (atau 1000 kali) akan mengubah pendirian saudara Man untuk memeluk agama Kristian?

  Ok tentang Jika murtad pancung kepala; itu menunjukkan islan itu agama yang sangat tegas dan tidak boleh sewenang2nya kita masuk pastu kuar.

  Jawapan: Jadi, saudara Man tidak akan meninggalkan agama asal walaupun jika saya dapat membuktikan bahawa Alkitab 100% benar dan agama Kristian adalah agama yang benar. Jika begitu, tidak guna saya berdebat dengan saudara. Sia-sia sahaja! Jangan lupa bahawa tidak ada peraturan bunuh jika murtad dalam Koran.

  Disini saya nak suruh saudara download video ni kat youtube(download semua kalau xsilap 550MB): taip al-quran vs bible. Debat tu dibuat diantara kristian dan islam. Saya nak saudara tgk dulu video tu pastu bagi komen kat saya. Saya mintak saudara download video tu. Tengok dan fahami debat tu.

  Jawapan: Untuk tujuan apa saya melihat video itu? Hanya membuang masa sahaja kerana walau saya bercakap 1000x dan membuktikan bahawa Alkitab benar 1000x, saudara Man tetap dengan pendirian yang silap kerana hukumnya pancung kepala sampai mati!

  sebab saya nak tunjukkan kesilapan yang terdpat dalam alkitab. Dan kan kamu yang suruh saya buktikan kesilapan yang terdapat dlm alkitab.

  Jawapan: Kenapa kamu hendak buktikan bahawa Alkitab silap? Saya dah kata berkali-kali bahawa Alkitab 100% benar. Nak bukti apa? Jika saya dapat kemukakan 100x bukti atau 1000x bukti, saudara Man tetap dengan pendirian asal kerana hukumnya pancung leher sampai putus!

  Untuk mencari kebenaran kita hendaklah mengkaji sesuatu agama itu dengan agama lain. Baru kita tahu agama yang kta pegang itu benar atau salah.

  Jawapan: Pemikiran saudara Man silap. Selain agama Kristian, semua agama lain adalah ciptaan manusiawi. Kita tidak boleh berfikiran tidak lojik iaitu jika A silap maka B benar kerana A dan B tidak ada kaitan langsung. Pemikiran yang betul ialah:

  Agama Krisitan datang daripada Tuhan Allah, maka agama Krisitan adalah agama yang benar.
  Agama lain datang daripada manusiawi, maka agama lain adalah agama tidak benar.

  Semoga ini dapat membantu saudara Man mencari kebenaran kerana kebijaksanaan bermula dari usaha manusia mencari kebenaran yang mutlak.

 13. semang

  Saya menyokong anda Oremust,teruskan pertahankan Katolik yang suci ini daripada manusia yang buta hati seperti Man ini.Bila pun dia berjaya membuktikan yang Alkitab silap itu bukan bermakna Al-quran betul kerana melalui pembacaan saya(artikel dan buku yang ditulis oleh bijak pandai Katolik/Kristian)bahawa Al-quran pun ada kelemahan dan kekurangannya tetapi saya tidak suka memperbesar2kan kelemahan/kekurangan agama lain.Jadi apa pendirian dan perasaan Man bila saya mengatakan dapatan kajian telah membuktikan bahawa kitab suci Islam pun ada kelemahan dan kekurangannya? tentu saudara Man akan bangkang mati-matiankan? dengan hujah yang panjang berjela2 bahawa saya silap dan salah kerana telah membaca atau cuba memahami Islam dari sumber yang salah.Jadi apa bezanya dengan cara Man yang telah memahami Katolik/Kristian bersumberkan sumber yang salah?
  saudara Oremust,
  biar pun Man ini sangat yakin bahawa pemahamannya terhadap Katolik/Kristian adalah benar sebenarnya dia salah dan silap besar kerana sumber pemahamannya adalah sepotong-potong dan tujuannya pula adalah salah bukan untuk semakin menghormati Katolik/Kristian malah sebaliknya buktinya boleh dilihat pada soalan2 serta penjelasan2 balas yang beliau berikan untuk menjawab pertanyaan2 saudara.
  Man,insaflah.

 14. Man

  Dapat dilihat disini semua xmenjawab 8 soalan yang saya kemukakan diatas. Semua asyik kata alkitab betul malas ank berdebat dengan saya. Tanya la paderi yang kamu agong2kan itu jawapan untuk pertanyaaan saya diatas. Tujuan saya bukanlah hendak menegakkan benang yang basah. Tapi kita dalam process mencari kebenaran. 1) bagaimana kamu menerangkan kesalahan matematik dalam injil? 2) betul ke kalau makan racun xmati? rujuk balik soalan saya kat atas. dan lain2 lagi. Kita jangan kata yang agama yang kita anuti itu benar tapi kita kaji dulu agama kita dengan agama lain. Saya telah kaji islam hindu kristian buddha. Tapi akhirnya islam juga pilihan hati. Tidaklah membuang masa kamu semua jika kamu lihat video yang saya suruh download tu kerana itu adalah salah satu cara kita mencari kebenaran. Saya CABAR semua kristian dalam blog ni download video tu lepas tu bagi komen tentang video. Dan lagi satu tanya lah paderi kamu jawapan untuk soalan saya kat atas tu. Sedarlah wahai sahabat2 ku ISLAM itu adalah agama yang BENAR.

  Jawapan:
  Saya dah bercakap berulang kali bahawa ayat-ayat suci Alkitab tidak sepatutnya ditafsir mengikut kekuatan intelek manusiawi semata-mata. Tafsiran yang betul harus mendapat bimbingan daripada Gereja kerana hanya Gereja yang berautoriti. Saudara Man tidak sepatutnya membuat tafsiran peribadi dan kemudian mengatakan bahawa tafsiran saudara Man adalah yang betul dan ‘autoratif’. Saya dah jawab satu soalan iaitu soalan yang pertama, tetapi apakah hasilnya? Saudara Man masih kekal dengan pendirian bahawa tafsiran saudara Man betul walhal telah dibuktikan silap. Adakah saudara Man akan memeluk agama Kristian jika kesemua 8 soalan tadi dijawab? Beranikah saudara Man kehilangan kepala dipancung kerana murtad?

  Alkitab bukan buku Matematik. Janganlah saudara Man melihat Alkitab sebagai buku Matematik. Setiap ayat suci Alkitab harus ditafsir secara rohani iaitu dengan bimbingan Gereja.

  Bagaimana mencari agama yang benar? Kaedah saudara Man tidak betul kerana untuk mencari agama yang benar, saudara Man harus mencari agama yang didirikan oleh Tuhan Allah sendiri tanpa perantaraan manusia biasa. Agama-agama lain adalah didirikan manusia, jadi agama tersebut tidak ‘divine’ dan tidak benar. Jika Agama B salah, Agama C silap dan Agama D palsu; itu tidak bermakna bahawa agama A benar kerana premis tidak berkaitan langsung dengan kesimpulan yang dibuat. Corak pemikiran (lojik perdebatan) saudara Man harus diperbetulkan sebelum kita dapat bersoal jawab secara konstruktif.

 15. Man

  Betul la alkitab bukan buku matematik tapi ilmu yang ada dalam alkitab tak betul ( matematik nya dan banyaklah soal kejadian alam semesta). Tu menunjukkan alkitab tidak sempurna. Tu la saya suruh tanya pada gereja jawapannya. Kan saya suruh TANYA!!! DAN saya kata kalau salah tolong betulkan. Jadi menjadi kewajipan kamu untuk membetulkan apa yang saya tafsirkan itu salah atau betul. Ni la orang-orang kristian orang tanya soalan lain dia jawab soalan lain. Jawab dulu 8 soalan saya itu (7 lagi). Kata pengikut gereja yang taat. TANYA LA pada gereja jawapannya. Asyik2 jawapan gereja lebih mengetahui. Dah gereja tahu tanya la pada gereja.

  Jawapan:
  Kalau dah begitu, janganlah lagi ditanya hal-hal Matematik dalam Alkitab. Tanyalah tentang perkara Iman dan Moral. Tanyalah soalan secara bijak untuk memudahkan saya memberi pengajaran yang sepatutnya supaya mudah untuk saudara Man memeluk agama Kristian nanti.

  Bagaimana saya nak jawab semua soalan lain saudara Man jika saudara Man belum pun (mungkin tidak berani) memberi kata putus tentang kesediaan saudara Man untuk menghadapi hukuman pancung jika saya dapat memberikan bukti kukuh bahawa agama Kristian adalah benar. Jika tidak berani, tak perlulah terus mengajukan soalan-soalan yang tidak memberi faedah untuk dijawab.

  Saya dah jawab satu soalan tetapi saya tidak nampak hasilnya? Kenapa saya harus bertanyakan 7 soalan lain kepada Gereja? Hanya untuk memuaskan hati orang yang berpura-pura bertanya? Atau ada agenda tersembunyi?

  Jika saya berjaya buktikan bahawa 7 soalan itu menyokong kebenaran dalam Alkitab, adakah saudara Man akan murtad dan memeluk agama Kristian?

  Seperkara lagi, bila saudara Man akan menjawab soalan-soalan balas saya yang terdahulu?

 16. Man

  Kenapa saya tidak boleh tanya hal matematik? kan itu termaktub dalam alkitab?

  Saya tidak ada agenda tersembunyi..hanya mahu mencari kebenaran. Soal hendak masuk kristian atau tidak bukan menjadi persoalan. Persoalan pokok adalah adakah alkitab kamu itu sempurna?

  Baru soalan satu jijawab dah tanya hasil. Susahnya dah berbelit macam ular. Kalau kamu jawab 7 lg soalan itu hasilnya kamu dapat buktikan alkitab kamu tidak salah dan menunjukkan pada pengikut kamu yang alkitab itu betul. Tu la hasilnya.

  Jawab dulu soalan saya yang 7 lg tu. Lepas kamu bagi jawapan (7soalan itu) akan saya bagi pendirian saya antara masuk kristian atau kekal dalam islam.

  Jawapan:
  Jika hendak bertanya tentang Matematik, silalah merujuk buku Matematik dan bukannya dalam Alkitab. Bukankah saya dah berkata berkali-kali, bahawa ayat suci Alkitab harus ditafsir oleh pihak yang berautoriti iaitu Gereja. Tafsiran peribadi tidak boleh diterima sebagai tafsiran yang ‘benar’ kerana ia merupakan pendapat peribadi manusiawi.

  Sungguh luar biasa kerana saudara Man sepatutnya sudah menjumpai ‘kebenaran’ dalam agama yang saudara Man anuti. Kenapa masih MENCARI sesuatu yang sudah dijumpai? Tepuk dada tanya selera. Saudara Man berada di jalan yang betul untuk mencari kebenaran dalam agama Kristian tetapi kaedah mencari itu tidak betul dan harus diubah. Carilah kebenaran dengan kerendahan hati, kejujuran dan KEBERANIAN.

  Dengan kata lain, saudara Man telah menjawab soalan saya iaitu saudara Man tidak sekali-kali akan meninggalkan agama asal walaupun dapat dibuktikan bahawa Alkitab adalah benar-benar Firman Allah. Jika begitu ceritanya, diskusi atau perdebatan ini tidak ada faedahnya. Hanya membuang waktu dan tenaga.

  Tidak perlu dijawab 7 soalan itu kerana satu soalan yang telah dijawab cukup dijadikan bukti bahawa pengertian saudara Man tentang Alkitab adalah salah sama sekali. Namun, saudara Man tidak dapat menerima hakikat ini. Saya percaya saudara Man telah diikat dengan perjanjian ‘satu hala’ bahawa meninggalkan agama asal akan menyebabkan dibunuh dengan cara dipancung kepala sehingga putus.

  Saya hairan dengan obsesi saudara Man dengan Alkitab. Agama Krisitan wujud tanpa adanya Alkitab. Pada waktu Yesus mendirikan Gereja, hanya ada Kitab Yahudi (Perjanjian Lama). Ajaran Yesus disebarkan melalui oral (lisan) yang dipanggil Tradisi Suci. Sebahagian daripada ajaran ini termaktub dalam Alkitab dan harus ditafsir dengan bimbingan Gereja. Tetapi, saudara Man tidak dapat menerima kebenaran bahawa Alkitab tidak harus ditafsir secara sewenang-wenang. Kenapa umat Kristian harus tunduk (atau patuh) kepada kehendak saudara Man bahawa Alkitab harus ditafsir menurut kepandaian saudara Man?

  Jika saudara Man benar-benar ingin mempelajari ajaran, doktrin dan dogma iman Katolik, silalah melayari laman web ini sebagai permulaan yang baik dan betul: http://truecatholic.bizland.com/MyCatholicFaith/Contents.htm. Setelah memahami segala ajaran ini, maka saudara Man dipersilakan membaca Alkitab di pautan http://www.drbo.org/ kerana Bible versi lain tidak tepat, mengandungi kesilapan dan ada ayat-ayat yang digugurkan.

  Ketahuilah saudara Man bahawa ketujuh-tujuh soalan tadi tidak dapat membuktikan kebenaran atau kesalahan Alkitab kerana
  A) Jika ditafisr menurut pemikiran saudara Man, maka Alkitab silap dan agama Kristian palsu.
  B) Jika ditafsir menurut Gereja, maka Alkitab 100% benar dan menjadi Firman Allah.

  Lihatlah bahawa dengan mudah saya dapat tunjukkan bahawa perdebatan menurut kehendak saudara Man tidak membuahkan hasil yang baik kecuali membuang masa dan tenaga.

 17. semang

  saudara Man,
  jika pun Oremust berjaya untuk menjawab 7 lagi soalan saudara itu adakah saudara akan setuju dan menyokong hujah-hujahnya? saya sangat yakin bahawa Oremust akan berjaya menjawab 7 lagi pertanyaan saudara itu tetapi saya sangat yakin bahawa saudara tetap juga akan tidak mengakui akan keagungan dan maha sucinya Katolik/Kristian kerana mana mungkin saudara memberi kemenangan percuma kepada pihak lawankan?
  Insaflah saudara Man,bahawa tujuan saudara berdebat/berdiskusi dalam blog ini telah terpesong jauh dari maksud sebenar tujuan debat/diskusi antara agama yang mana antara tujuannya adalah untuk kita semakin memahami dan menghormati agama lain dalam masa yang sama iman kita tetap teguh dalam agama masing-masing.
  Dan juga saudara mesti ingat Islam pun penuh dengan kelemahan dan kekurangannya tersendiri maka jangan terlalu taksub mempertikaikan kebenaran agama orang lain yang mana anda fikir anda adalah benar sedangkan sebenarnya anda adalah salah.Bersediakah saudara menerima dengan hati yang terbuka jika kami Katolik/Kristian mengajak saudara diskusi/debat pasal isi kandungan Al-quran saudara dengan maksud untuk membuktikan bahawa Al-quran adalah tidak asli dan mempunyai kelemahan dan kekurangannya yang tersendiri dengan menggunakan perspektif Katolik/Kristian?
  Jadi,gunakanlah blog ini untuk saudara berdiskusi/debat untuk memahami dengan lebih mendalam lagi agama katolik/Kristian semoga kehidupan anda sebagai warganegara Malaysia diberkati dan dirahmati selalu oleh Tuhan Yang maha esa.Maaf saya bukan hendak berkempen agar anda murtad,saya tidak berminat mengajak saudara masuk Katolik pun.

 18. Man

  Wahai saudara semang:
  Tunggu la dulu jawapan dari Oremust dulu. Saya tidak akan kata benda yang betul itu salah dan yang salah itu betul. Kita tunggu jawapan dari Oremust. Baki 7 lg soalan yang saya lontarkan.

  “Jadi,gunakanlah blog ini untuk saudara berdiskusi/debat untuk memahami dengan lebih mendalam lagi agama katolik/Kristian semoga kehidupan anda sebagai warganegara Malaysia diberkati dan dirahmati selalu oleh Tuhan Yang maha esa.Maaf saya bukan hendak berkempen agar anda murtad,saya tidak berminat mengajak saudara masuk Katolik pun.”

  Yang saya dok debat ni adalah pasal alkitab bukan pasal kitab lain. Kalau oremust boleh jawab maknanya kamu akan lebih memahami tentang “kesucian” alkitab kamu itu.

  Jadi kita tunggu jawapan dari oremust:

  Jawapan:
  Saya dah jawab soalan 1 dengan baik tetapi saudara Man enggan jawab soalan tentang kesediaan untuk murtad. Malah, saudara Man hendak melontar 7 soalan tambahan lagi. Bukankah perdebatan ini agak berat sebelah? Bolehkah saya melontar soalan tentang Koran?

 19. Man

  Siapa yang tambah soalan? Kan kamu baru jawab satu soalan dan saya dah jawab pasal kesediaan untuk murtad atau tidak. Ianya berdasarkan jawapan kepada 7 soalan diatas. Kan kamu sendiri kata yang kamu xmahu tahu tentang al-quran jadi kenapa mahu tanya soalan pasal al-quran? Soalan saya yang 7 tu belum dijawa. Jawab soalan saya dulu dan saya akan jawab soalan saudara tentang al-quran.

  Jawapan:
  Soalan yang lain TIDAK akan dijawab selagi saudara Man TIDAK SANGGUP menyatakan kesediaan bahawa saudara Man akan murtad dan memeluk agama Kristian sekiranya kelapan-lapan soalan tadi dapat saya jawab. Memang benar pun, saya TIDAK berminat tentang agama mahupun Koran saudara Man. Saya tidak ada sebab untuk bertanya tentang benda yang jelasnya palsu dan tidak berfaedah. Jadi, saudara Man tidak perlu bersusah payah menjawab soalan tentang Koran.

  Jadi, nampaknya saudara Man kekal dengan pendirian enggan menjawab soalan-soalan saya yang lain. Tujuan soalan tersebut ditanya adalah untuk membimbing saudara Man ke arah kebenaran. Sebelum dapat menemui kebenaran, JALAN ke arah kebenaran itu sendiri perlu diperbetulkan. Peraturan berdiskusi/berdebat harus difahami jika tidak maka ia tidak berfaedah, tidak ke mana-mana dan hanya berbelit-belit seperti saudara Man katakan.

  Sebagai Ketua Blog, saya tetapkan peraturan di sini dan bukannya saudara Man. Oleh kerana saudara Man masih MENCARI KEBENARAN dan mencarinya di sini, maka izinkan saya membimbing saudara Man. Oleh itu, saudara Man harus menurut peraturan yang saya tetapkan. Jika saya bertanya soalan, sila jawab. Jika saudara Man mahu menetapkan peraturan, saudara Man dipersilakan membuka akaun blog sendiri di WordPress.

  Soalan yang belum dijawab oleh saudara Man?
  1. Jika saya berjaya buktikan bahawa 7 soalan itu menyokong kebenaran dalam Alkitab, adakah saudara Man akan murtad dan memeluk agama Kristian? Jawab ‘Ya’ atau ‘Tidak’.
  2. Kenapa masih MENCARI sesuatu yang sudah dijumpai? [Jangan lupa bahawa saudara Man pernah berkata: Saya tidak ada agenda tersembunyi..hanya mahu mencari kebenaran.]

 20. Man

  Please la jangan putar belit..jawab soalan saya yang 7 lagi tu. Ramai orang-orang yang buka blog ni nak tahu jawapan kepada 7 soalan tu. Kamukan ketua blog ni jadi adalah menjadi kewajipan kepada kamu untuk menjawab semua soalan yang dilontarkan oleh pengunjung. Saya bawak balik soalan yang saya tanya diatas:

  2) Book of genesis Ch 1
   Tuhan menciptakan bumi dalam masa 6 hari siang dan malam 24 jam.
  Book of genesis Ch 1 V 3-5
   Cahaya diciptakan pada hari pertama
  Book of genesis Ch 1 V 14-15
   Benda yang memancarkan cahaya diciptakan hari keempat.
  Book of genesis Ch 1 V 9-13
   Bumi diciptakan pada hari ketiga
  Book of genesis Ch 1 V11-13
   Tumbuhan diciptakan pada hari ketiga.
  Book of genesis Ch 14-19

   Matahari dan bumi diciptakan pada hari keempat.
  Bagaimana cahaya ada sebelum sumbernya dicipta? Bagaimana ada siang dan malam jika bumi diciptakan pada hari keempat? Bagaimana tumbuhan dapat hidup tanpa cahaya matahari selama 24 jam (tumbuhan dicipta pada hari ketiga manakala matahari hari ke-4)?

  3) Book of Hebrews Ch 1 V10-11 dan Book of psalms Ch 102 V 25-26
   Tuhan menciptakan langit dan bumi dan keduanya akan musnah.
  Book of ecclesiasles Ch 1 V4
  Book of psalms Ch 78 V 69
  Bumi akan ada selamanya.
  Book of Job Ch 26 V11
   Langit mempunyai pillars
  I book of Samuel Ch 2 V 8
  Book of Job Ch9 V 6
  Book of Psalms Ch 75 V 3
   Bumi mempunyai pillars

  Bumi akan musnah atau tidak? Bumi dan langit mempunyai pillars?

  4) Gospel of mark Ch16 V17-18
   Akan ada tanda2 pengikut setia yang diantaranya adalah dengan namaku mereka akan dijauhkan dari setan dan berbahasa asing dan jika mereka mengambil ular dan jika mereka meminum racun mereka tidak akan terluka dan jika mereka meletakkan tangan mereka pada orang sakit orang sakit itu akan sembuh.

  Betul ke minum racun xmati? Dan ad eke paderi/atau orang2 yang alim dikalangan kamu dapat menyembuhkan orang yang sakit dengan hanya letak tangan kat badan orang sakit itu? Mane bukti?

  5) Book of ezra Ch 2V 65
  200 singers
  Book of Nehemiah Ch 7 V67
  245 singers
  Mana satu yang betul? 200 penyanyi atau 245 penyanyi?

  6) II book of kings Ch 24 V8
   Jenoiachin berumur 18 tahun masa naik takhta dan memerintah selama 3 bulan.
  II book of chronicles Ch 36 V9
   Jenoichin berumur 8 tahun masa naik takhta dan memerintah selama 3 bulan 10 hari.

  Mana satu yang betul?
  7) I book of king Ch 7 V26
   2000 baths
  II book of chronicles Ch 4 V 5
   3000 baths
  Sulaiman ada 2000 or 3000 baths?

  8) I book of king Ch15 V33
  II book of chronicles Ch16 V1
  Mana mungkin basha invades Judah 10 years after his death?

  Jawapan:
  Saya tidak memutarbelitkan pernyataan saya, saya dengan jelas menyatakan bahawa saya TIDAK akan menjawab baki soalan jika saudara Man belum menyatakan kesediaan untuk memeluk agama Kristian jika baki soalan tadi dapat dijawab. Saudara Man sendiri yang enggan atau sengaja tidak mahu memahami atau menerima jawapan saya. Kedegilan tidak akan dapat membantu sesiapa kecuali sikap kerendahan hati, jujur dan berani.

  Kita belum mula, saudara Man sudah membuat suatu andaian bahawa ‘Ramai orang-orang yang buka blog ni nak tahu jawapan kepada 7 soalan tu.’ Siapa sebenarnya yang ‘memutarbelitkan’ keadaan?

  Saya telah berkata bahawa:
  A) Jika Alkitab ditafsir oleh saudara Man maka Alkitab palsu.
  B) Jika Alkitab ditafsir oleh Gereja maka Alkitab 100% benar.

  Jika ketujuh-tujuh soalan (tambah soalan ke 8) dijawab, maka saudara Man akan tetap berkata bahawa Alkitab tidak sempurna kerana mengikut tafsiran saudara Man, Alkitab penuh kontradiksi. Apa pun jawapan yang saya lontarkan, saudara Man tetap dengan tafsiran sendiri, jadi dimanakah kesudahannya? Bukankah itu hanya membuang waktu dan tenaga? Selagi saudara Man tidak dapat menerima autoriti yang dimiliki Gereja, maka diskusi ini tidak berguna. [Jika saudara Man benar-benar ingin tahu, kenapa tidak saudara Man sendiri menghampiri Gereja terdekat dan ajukan soalan tadi].

  Seperkara lagi, adakah soalan-soalan tadi akan membuktikan kesempurnaan Alkitab? Adakah kesempurnaan Alkitab terletak pada 8 ayat itu sahaja? Mungkinkah ada soalan-soalan tambahan? Berapa banyak soalan harus ditanya dan dijawab sehingga saudara Man dapat membuat kesimpulan bahawa Alkitab sempurna dan seterusnya saudara Man sanggup murtad, dipancung dan memeluk agama Kristian?

 21. Man

  Selepas 7 soalan ini dijawab akan saya jawab satu persatu persoalan tentang al-quran.

  Jawapan:
  Beginilah ceritanya: Tidak berguna untuk saudara Man teruskan diskusi tentang 8 soalan tadi kerana ‘kepalsuan’ agama Kristian tidak akan dapat dijadikan sebagai ‘saksi’ bahawa agama Man benar. Tujuan saudara Man mempersoalkan kebenaran agama Kristian ialah kerana saudara Man ingin membuktikan kebenaran agama Man sendiri. Saudara Man tidak yakin dengan agama yang dianuti selagi agama-agama lain tidak dibuktikan palsu. Ada 1001 agama yang berlainan di dunia ini, berapa banyak agama-agama palsu ini perlu dibuktikan palsu sebelum saudara Man yakin bahawa agama Man benar?

  Saya tahu benar bahawa saudara Man telah membuat keputusan kekal bahawa apa pun hasil atau keputusan diskusi ini, saudara Man tetap dengan agama asal. Apapun usaha yang saya curahkan dalam diskusi ini, ia tidak akan dapat mengubah pendirian saudara Man.

  Jika nak diteruskan juga, saya cadangkan kepada saudara Man untuk mulakan dengan satu soalan tentang ajaran, doktrin dan dogma Katolik. Kita bincang tentang Alkitab di kemudian hari.

  Untuk pengetahuan saudara Man, untuk mencari kebenaran dalam agama Katolik, ia tidak harus dimulakan dengan Alkitab kerana agama Katolik bukan agama Protestan. Agama Protestan bermula daripada Alkitab sedangkan agama Katolik bermula daripada ajaran Tradisi Suci. Gereja wujud lebih dulu daripada Bible. Jika saudara Man mahu berdebat dengan Alkitab, saya sarankan saudara Man berdebat dengan umat Protestan.

 22. Man

  Wahai semang xnampakkkah kamu diorang ni xnak jawab soalan yang diajukan saya. Saya hanya suruh jawab 7 soalan tu je.

  “Saya telah berkata bahawa:
  A) Jika Alkitab ditafsir oleh saudara Man maka Alkitab palsu.
  B) Jika Alkitab ditafsir oleh Gereja maka Alkitab 100% benar.”

  ni lagi satu dah dari awal saya kata kalau salah tolong la betulkan. Saya xbantah pon untuk jawapan no 1. Saya hanya nak tahu jawapan. Saudara semang begitu percaya yang oremust akan berjaya jawab semua soalan yang saya kemukan.

  “Seperkara lagi, adakah soalan-soalan tadi akan membuktikan kesempurnaan Alkitab? Adakah kesempurnaan Alkitab terletak pada 8 ayat itu sahaja? Mungkinkah ada soalan-soalan tambahan? Berapa banyak soalan harus ditanya dan dijawab sehingga saudara Man dapat membuat kesimpulan bahawa Alkitab sempurna dan seterusnya saudara Man sanggup murtad, dipancung dan memeluk agama Kristian?”

  Saya rasa dari awal soalan yang saya kemukan hanya 8 xbertambah dan xberkurang.

  Saudara oremust saya berharap anda jawablah 7 soalan saya diatas itu. Sebab saya nak tahu jawapannya.

  Orang tanya soalan pasal alkitab dia sibuk kalau boleh jawab nak murtad atau tidak. Ini ke sifat soalan kristian yang taat? memaksa orang untuk masuk kristian? Tidak pernah lagi la dalam debat ni saya bangkang jawapan untuk soalan no 1.

  Saudara oremust dimanakah anda sekarang. Tolong jawab soalan saya tu.

  Jawapan:
  Tidak perlulah saudara Man nak bertekak tentang bilangan soalan. Apakah tujuan awak hendak tahu jawapan kepada soalan awak itu? Apakah yang awak nak buat dengan jawapan tersebut? Saya tidak percaya awak ingin mencari kebenaran, kerana awak telah menemui kebenaran dalam agama awak sendiri.
  Apakah gunanya jika saya memberikan jawapan itu? Jika sekadar untuk memuaskan perasaan ingin tahu, saya tidak ingin membuang masa untuk alasan yang remeh temeh. Tetapi jika awak benar-benar hauskan kebenaran, maka awak harus nyatakan dengan jelas bahawa awak bersedia untuk memeluk agama Kristian jika saya memberikan jawapan yang awak minta.
  Jika tidak sanggup, maka awak ada pilihan iaitu nyatakan kepada saya bahawa awak benar-benar jujur mencari kebenaran kerana awak ragu-ragu dengan kebenaran dalam kepercayaan awak sekarang.
  Jika awak masih tidak sanggup, lebih baik awak mencari ‘kebenaran’ itu di tempat lain.
  Saya tidak memaksa awak murtad, tetapi awak sendiri yang sebenarnya mahu memaksa saya menjawab soalan-soalan tersebut. Saya hanya mahu awak menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk dipancung kepala jika ternyata agama Kristian adalah agama yang benar. Tetapi awak tak sanggup pun.
  Tak perlulah awak memaksa diri sendiri untuk membuktikan bahawa kepercayaan awak benar kerana di sini bukan tempatnya. Bersaksilah di kalangan mereka yang seagama awak sendiri.

 23. Man

  Saya xpernah pon kata kalau saya dapat buktikan alkitab salah jadi kamu perlu masuk islam. Xpernah pon saya kata macam itu sejak perbincangan/perdebatan ini bermula. Tapi saudara yang xde nama ni asyik kalau dapat jawab soalan tu saya kene murtad.

  Jawapan:
  Saya belumpun mengemukakan apa-apa soalan tentang Koran, jadi tidak timbullah soal tentang awak nak saya murtad! Saya belum minta awak murtad, tetapi saya hanya nak lihat KESEDIAAN awak untuk berkorban demi kebenaran. Awak boleh menyatakan kesediaan itu dan terpulanglah kepada awak untuk benar-benar murtad atau sebaliknya. Kenapa saya berkata demikian? Kerana dalam agama awak, sesiapa yang murtad (atas alasan apa pun), orang itu akan dipancung kepala sampai tertanggal daripada badannya!

  Jika berdiskusi tentang kebenaran tetapi tidak ada tindakan selepas itu, apakah gunanya? Jika awak jujur dalam usaha awak untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, tentunya awak tidak akan membiarkan diri awak dibelenggu dengan kepalsuan. Awak tidak harus lupa bahawa awak yang mula menulis komen di dalam blog ini.

  Saya, ketua blog, jadi awak harus patuhi peraturan berkomentar di sini. Ini bukan kedai kopi, hanya untuk sesiapa beromong kosong dari pagi hingga tengah malam! Saya hanya akan melayani setiap persoalan awak jika awak benar-benar jujur mencari kebenaran. Tetapi awak gagal membuktikan kejujuran awak dan sebaliknya enggan menjawab soalan-soalan saya. SOALAN:
  1. Kenapa awak masih mencari kebenaran sedangkan awak sudah menemuinya dalam agama awak sekarang?
  2. Apakah tujuan awak mencari ‘kebenaran’ lain?
  3. Adakah agama awak tidak sempurna dan tidak lengkap?
  4. Kenapakah awak membuktikan kebenaran agama asal awak dengan cara membuktisalahkan agama-agama palsu lain? Ini merupakan corak pemikiran yang silap, tetapi awak masih enggan (dan degil) menerima kenyataan ini.

 24. Man

  Ok saya sanggup kepala dipancung jika agama kristian itu benar. Macammana?

 25. Man

  Sekarang jawablah pertanyaan saya itu. Buktikan agama kristian itu benar!!!!!!!! SAYA SANGGUP D PANCUNG KEPALA!!!!

 26. Man

  Mane ketua blog ngn oremust ni.. dah 4 hari xonline.

 27. Man

  -deleted-

  Kemukakan komen dalam bentuk soalan atas isu yang dibincangkan dalam artikel ini.

 28. Syukurlah jika saudara Man sudah bersedia untuk menghadapi hukuman mati dipancung kepala jika dapat dibuktikan bahawa agama Kristian adalah agama yang benar. Tetapi ada soalan lain yang belum dijawab:

  SOALAN:
  1. Kenapa awak masih mencari kebenaran sedangkan awak sudah menemuinya dalam agama awak sekarang?
  2. Apakah tujuan awak mencari ‘kebenaran’ lain?
  3. Adakah agama awak tidak sempurna dan tidak lengkap?
  4. Kenapakah awak membuktikan kebenaran agama asal awak dengan cara membuktisalahkan agama-agama palsu lain? Ini merupakan corak pemikiran yang silap, tetapi awak masih enggan (dan degil) menerima kenyataan ini.

  Saya akan jawab semua soalan tetapi dilakukan satu per satu. Berbalik kepada perbincangan soalan pertama yang sudah dijawab tetapi belum selesai. Adakah saudara Man bersetuju dengan jawapan soalan 1 bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah? Alkitab telah membuktikan bahawa Tuhan Yesus adalah benar-benar Anak Allah dan Tuhan Allah yang benar.

 29. Man

  “Saya akan jawab semua soalan tetapi dilakukan satu per satu. Berbalik kepada perbincangan soalan pertama yang sudah dijawab tetapi belum selesai. Adakah saudara Man bersetuju dengan jawapan soalan 1 bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah? Alkitab telah membuktikan bahawa Tuhan Yesus adalah benar-benar Anak Allah dan Tuhan Allah yang benar. ”

  Soalan 1 masih tidak dapat membuktikan yang yesus itu tuhan. Silalah jawab 7 lagi soalan saya itu. Berkenaan 4 soalan yang saudara kemukakan itu kita tidak perlu sebab untuk mencari kebenaran. Sekarang buktikan pada saya yang kristian itu benar?

  Jawapan:
  Saudara Man bertanya Soalan 1. Dengan susah payah, saya menjawab soalan itu dan terbukti bahawa saudara Man sendiri tidak ada bantahan. Ini bermakna saudara Man seharusnya bersetuju bahawa Yesus itu Tuhan Allah. Jika saudara Man mengambil mudah jawapan yang saya berikan, apa gunanya saya menjawab soalan-soalan yang lain. Adakah Soalan 1 dan Jawapan 1 itu tidak bermakna apa-apa kepada saudara Man?

  Dengan jelas dan terang bahawa Yesus mengaku diri-Nya Anak Allah dan ini menjadikan diri-Nya Tuhan Allah. Selagi tidak ada persetujuan tentang status Yesus Kristus sebagai Anak Allah dan Tuhan Allah, soalan-soalan lain tidak akan dijawab!

  Sila jawab 4 soalan yang saya ajukan kepada saudara Man.

 30. Man

  Saya tidak bersetuju yesus itu Tuhan kerana:

  Di dalam ‘Matius’, fasal 4 ayat 5, menyebut:

  “Kemudian daripada itu iblispun membawa Yesus ke Negeri Suci, lalu diletakkannya Jesus di atas bumbung Baitullah.”

  Wajarkah Tuhan yang disembah dan dimuliakan oleh manusia dibawa oleh Iblis yang dilaknat dan dikutuk tunduk kepada kemahuan Iblis dibawa ke mana-mana sahaja? Wajarkah Iblis berani berhadapan dengan Allah?

  Di dalam ‘Matius’ lagi, fasal 27 ayat 1-2, menyebut:

  “Setelah hari siang, maka segala ketua imam dan orang-orang tua kaumpun berundinglah atas hal Yesus supaya dibunuhkan dia, maka diikat dia serta dibawa pergi, lalu diserahkan kepada Pilatus, iaitu Wakil Pemerintah.”

  Wajarkah Tuhan boleh diikat sesuka hati oleh manusia dan di mana pula kekuatan yang ada pada diri Tuhan sehingga sanggup menyerah diri kepada manusia?

  Manakala di dalam ‘Lukas’ fasal 2 ayat 21, menyebut:

  “Apabila genap delapan hari, ia disunat, lalu disebut namanya Yesus….”

  Wajarkah Tuhan disunatkan kemaluannya seperti manusia biasa? Apakah perlunya Tuhan disunatkan? Kalaulah Tuhan itu disunatkan bererti Tuhan mempunyai hawa nafsu untuk kepuasan seks.

  Di dalam ‘Matius’ lagi, fasal 26 ayat 2, menyebut:

  “Anak manusia akan diserahkan supaya disalibkan.”

  Yang dimaksudkan dengan anak manusia ialah Yesus dan di sini jelaslah bahawa Yesus itu bukanlah anak Tuhan, tetapi anak manusia. Ini merupakan pertentangan di antara konsep kepercayaan ajaran Kristian bahawa Yesus itu adalah anak Tuhan dengan ayat di atas bahawa Yesus itu adalah anak manusia.

  Di dalam ‘Matius’ fasal 5 ayat 45, menyebut:

  “Supaya kamu menjadi anak Bapamu….”

  Di sini juga menyebut bahawa orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan menurut Yesus akan menjadi anak Tuhan, oleh itu bukan Yesus sahaja anak Tuhan yang tunggal.

  Di dalam ‘Matius’ fasal 7 ayat 21 menyebut:

  “Bukan tiap-tiap orang yang menyeru aku tuhan, tuhan akan masuk ke dalam kerajaan syurga, hanyalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa-ku yang di syurga.”

  Di dalam Alkitab sendiri jelas menyangkal dan menolak orang-orang yang menganggap diri Yesus sebagai tuhan atau menyerunya sebagai tuhan, malah orang-orang yang menyeru itu tidak akan masuk kerajaan syurga.

  Kalau Yesus itu benar-benar Allah, mengapa dia dilahirkan oleh seorang manusia? Adakah Yesus keturunan tuhan? Wajarkah ilmu pengetahuan zahir atau batin menerima bahawa Tuhan itu diperanakkan? Wajarkah ilmu pengetahuan exact atau yang abstrak (exact/abstract wetenschap) menerima hakikat ini?

  Jawapan:
  Saya telah memberi peringatan bahawa tafsiran peribadi manusiawi ke atas Alkitab tidak boleh digunapakai untuk menolak doktrin Kristian.

  Yesus telah mengatakan bahawa diri-Nya adalah Anak Allah. Kenapa saudara Man masih menolak fakta ini? Adakah ayat ini salah? Jika inginkan lebih banyak bukti ayat yang bersaksi bahawa Yesus adalah Anak Allah, sila klik http://www.drbo.org/cgi-bin/s?t=2&q=Son+of+God&b=drb. Jika tidak sanggup klik pautan ini, jangan lagi bertegang urat dengan saya bahawa Yesus adalah Anak Allah.

  Jika Yesus adalah Anak Allah, maka Yesus adalah Allah kerana seperti yang saudara Man katakan Allah tidak beranak pinak seperti manusia biasa! Mengatakan diri-Nya Anak Allah bermaksud bahawa Dia adalah Allah.

  Bagaimana dapat saya buktikan bahawa Yesus adalah Tuhan Allah, sekiranya saudara Man menolak Alkitab sebagai bohong, dan pada masa yang sama menggunakan Alkitab untuk membuktikan kepercayaan atau pegangan saudara Man? Cara saudara Man berdebat agak pelik dan bercelaru.

  Jika Alkitab adalah palsu, maka Alkitab tidak boleh digunakan sebagai saksi atau bukti.
  Sekarang, saudara Man menggunakan Alkitab untuk membuktikan kepercayaan saudara Man bahawa Yesus bukan Anak Allah. Ini suatu paradoks!

 31. Man

  Itu la bantahan saya untuk jawapan mengatakan yesus itu tuhan..harap jangan delete letih taip.

  Jawapan:
  Beri komen dalam bentuk ayat yang ringkas, padat dan bernas. Soalan yang dikemukakan janganlah terlalu banyak sekali gus. Sukar dijawab. Saya akan menjawab soalan pertama sahaja daripada setiap komen.

 32. Man

  Berkenaan 4 soalan yang saudara kemukakan:

  Jawapannya: saya nak membuktikan yang agama kristian itu salah dan alkitab yang kamu kata suci itu bohong. Jadi menjadi tanggungjawab kamu sebagai seorang kristian yang taat menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh orang lain dari agama lain. Dah kamu kata agama kristian itu benar jadi buktikan yang agama kamu itu benar. Saya tidak menggunakan dalil dari al-quran sebaliknya saya menggunakan dalil dari bible itu sendiri.

  Jawapan:
  Saudara Man mengatakan bahawa Alkitab palsu berdasarkan tafsiran manusiawi semata-mata yang tidak ada iman langsung. Alkitab adalah sempurna dan bebas daripada kesalahan kerana Alkitab diwahyukan oleh Tuhan Allah kepada manusia. Yesus adalah bukti kukuh bahawa agama Kristian yang didirikan oleh-Nya sendiri adalah agama BENAR.

 33. Man

  Dan lagi jika alkitab kamu tu suci mana mungkin ia mengadungi kesalahan? Dalam 8 soalan yang terawal.

  Jawapan: Alkitab TIDAK mengandungi kesalahan apapun.

 34. Man

  Rasanya sudah berbelas-belas ayat2 dari alkitab yang saya ambil tapi tidak satu pun saudara mengguna ayat2 dari alkitab untuk membalas kenyataan saya @ menyangkal persoalan yang saya telah kemukakan.

  Jawapan:
  Sia-sia jika saya menurut kehendak atau corak pemikiran saudara Man. Setiap ayat yang saya kemukakan tentunya akan diputarbelit maknanya menurut pemikiran manusiawi. Contoh: Saya telah membuktikan dengan ayat-ayat Alkitab bahawa Yesus adalah Anak Allah, tetapi saudara Man tetap menolaknya.

 35. Man

  Oh dan saya mnyangkal pernyataan saudara:

  “Jawapan: Selaras dengan ajaran Gereja (Alkitab dan Tradisi Suci), Yesus telah menyatakan diri-Nya adalah Anak Allah, Persona kedua. Sebagai Anak Allah, Dia menjadikan diri-Nya setara dengan Tuhan Allah. Jadi, Yesus adalah Tuhan Allah.”

  Saya tidak bersetuju dengan pernyataan ini kerana yesus xmengatakan dia itu ALLAH. Cari dalam alkitab yang jesus kata “Aku adalah tuhan sembahlah aku” xde kan?

  Dan ayat diatas masih tidak boleh dijadikan bukti yang yesus itu tuhan ALLAH.

  Jawapan:
  Jika saya dapat buktikan, adakah saudara Man akan menyembah Yesus sebagai Tuhan Allah?

 36. semang

  saudara Man,
  1.Bila anda tidak bersetuju dengan Iman Katolik yang percaya bahawa Jesus adalah Tuhan bermakna anda hendak memberitahu bahawa Tuhan itu manusia seperti anda/kita yang memiliki keterbatasan/kekurangan/kelemahan? Kenapa pemikiran anda dan tafsiran anda terhadap Katolik adalah sangat2 bersifat manusiawi?
  2. Seperti kata tuan Blog ini,sekiranya dia dapat membuktikan bahawa Jesus adalah Tuhan Allah,adakah anda akan menyembah Jesus?

 37. Man

  “Yesus telah mengatakan bahawa diri-Nya adalah Anak Allah. Kenapa saudara Man masih menolak fakta ini? Adakah ayat ini salah? Jika inginkan lebih banyak bukti ayat yang bersaksi bahawa Yesus adalah Anak Allah, sila klik http://www.drbo.org/cgi-bin/s?t=2&q=Son+of+God&b=drb. Jika tidak sanggup klik pautan ini, jangan lagi bertegang urat dengan saya bahawa Yesus adalah Anak Allah. ”

  Ni la orang suruh belajar xnak..tuhan itu boleh beranak pinak ke? Dah tu kenapa yesus kata dia anak tuhan..tu maknanya tuhan tu beranak pinak? lepas itu soalan saya yang 7 lg tu bila nak jawab??? ke xde jawapan untuk soalan tu sebab tu xnak jawab kan?? Pikir la dah alkitab diturunkan pada kamu untuk apa? kalau kamu xleh nak tafsir baik xyah beriman dengan alkitab. setakat ayat yesus menyatakan dia anak tuhan masih tidak bolh diterima pakai untuk mengatakan yesus itu tuhan. Orang suruh tgk video debat al-quran vs bible xnak. Keras kepala.. dah kene tipu hidup2 ngn paderi2 kat gereja. Kan bible dalam bahasa inggeris bukan dalam bahasa alien dah tu xkan xleh tafsir??? Banyak ayat2 dalam bible yang bercanggah diatara satu sama lain dah tunjuk bukti masih mengakkan benang yang basah. JAWAB SOALAN YANG 7 LAGI TU. KENAPA AYAT2 SALING BERCANGGAHAN DIATARA SATU SAMA LAIN.??????? JAWAB!!!!!! KALAU LAH ALKITAB TU SEMPURNA MANA MUNGKIN IA MENGADUNGI KESALAHAN(7 soalan terawal merupakan kesalahan yang terdapat dalam bible). G la tanya gereja betul x tafsir yang saya kemukan tu!! Kamu sendiri menggunakan tafsiran manusiawi. Kata yesus itu tuhan. Betul ke itu yang yesus maksudkan dalam ayat tu? Paderi itu juga manusiawi la bukan nye tuhan..

  untuk semang. Ya saya akan menyembah yesus kalau ketua blog ni berjaya menyakinkan saya yesus itu tuhan.
  Dah kamu kata yesus anak tuhan. ANAK!!! Tuhan tidak diperanakkan.. Baca bible tu sampai habis baru datang bagi komen sini. Semang oh semang. G baca bbible tu sampai khatam 100x baru dtg sini nak bagi pendapat.

 38. Ni la orang suruh belajar xnak..tuhan itu boleh beranak pinak ke? Dah tu kenapa yesus kata dia anak tuhan..tu maknanya tuhan tu beranak pinak?

  Kenapa tanya soalan yang telah dijawab? Jika saudara Man sengaja bertanyakan soalan yang sama, berulang-ulang kali, walaupun telah dijawab, komen saudara Man akan dihapuskan serta merta. Antara tafsiran peribadi saudara Man dengan tafsiran yang saya telah nyatakan (mengikut ajaran Gereja), yang manakah tafsiran betul?

  A. Tafsiran peribadi umat bukan Kristian (saudara Man)
  B. Tafsiran Ketua Blog (umat Kristian) mengikut ajaran Gereja

  Sekiranya saudara Man berdegil dengan mengatakan jawapan A yang betul, maka tiada gunanya kita teruskan perbincangan ini. Walau apapun jawapan yang saya berikan, saudara Man tetap akan menolak kerana pemikiran saudara Man telah TERTUTUP.

  lepas itu soalan saya yang 7 lg tu bila nak jawab??? ke xde jawapan untuk soalan tu sebab tu xnak jawab kan?? Pikir la dah alkitab diturunkan pada kamu untuk apa? kalau kamu xleh nak tafsir baik xyah beriman dengan alkitab. setakat ayat yesus menyatakan dia anak tuhan masih tidak bolh diterima pakai untuk mengatakan yesus itu tuhan. Orang suruh tgk video debat al-quran vs bible xnak. Keras kepala.. dah kene tipu hidup2 ngn paderi2 kat gereja. Kan bible dalam bahasa inggeris bukan dalam bahasa alien dah tu xkan xleh tafsir??? Banyak ayat2 dalam bible yang bercanggah diatara satu sama lain dah tunjuk bukti masih mengakkan benang yang basah. JAWAB SOALAN YANG 7 LAGI TU. KENAPA AYAT2 SALING BERCANGGAHAN DIATARA SATU SAMA LAIN.??????? JAWAB!!!!!! KALAU LAH ALKITAB TU SEMPURNA MANA MUNGKIN IA MENGADUNGI KESALAHAN(7 soalan terawal merupakan kesalahan yang terdapat dalam bible). G la tanya gereja betul x tafsir yang saya kemukan tu!! Kamu sendiri menggunakan tafsiran manusiawi. Kata yesus itu tuhan. Betul ke itu yang yesus maksudkan dalam ayat tu? Paderi itu juga manusiawi la bukan nye tuhan..

  Kenapakah saudara Man amat megah dengan tafsiran peribadi saudara Man sendiri. Seolah-olah umat Kristian harus akur dengan tafsiran peribadi seorang umat bukan Kristian yang bernama Mohd Shariman. Seolah-olah Mohd Shariman lebih mengetahui ilmu Kekristianan daripada umat Kristian sendiri. Ayat-ayat suci Alkitab tidak bertentangan, malah sempurna jika ditafsir mengikut ajaran Gereja. Sebenarnya, tafsiran peribadi Mohd Shariman yang saling berkontradiksi bertujuan untuk memutarbelitkan ayat-ayat suci Alkitab untuk tujuan memenuhi kehendak peribadi Mohd Shariman sendiri. Tidak ada kesalahan pada ayat-ayat suci Alkitab, tetapi tafsiran manusiawi Mohd Shariman yang terlalu banyak kesalahan.

  Saya telah katakan bahawa Yesus sendiri yang mengatakan bahawa Dia adalah Anak Allah dan pernyataan ini menjadikan Dia Tuhan Allah yang benar. Pernyataan ini sudah ada sebelum Alkitab ditulis oleh manusia. Mohd Shariman menolak kesucian ayat-ayat Alkitab tetapi pada masa yang sama berkeras hendakkan Ketua Blog membuktikan Keallahan Yesus menggunakan ayat-ayat suci Alkitab!

  Seperkara lagi, saya mohon agar Mohd Shariman bersopan semasa menulis komen agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Komen yang mengandungi bahasa yang kasar dan tidak sopan akan dihapuskan serta merta.

 39. Man

  Offline tiga bulan..bercuti nanti sambung balik..

  Then soalan last sebelum bercuti kenapa dalam bible ada ayat yang dihapuskan? Kenapa ia dihapuskan? Ini bukan tafsiran saya tapi fakta dan saya boleh tunjukkan bukti.

  Jawapan:
  Alkitab yang saya gunapakai sekarang ialah Douay-Rheims Catholic Bible dan boleh diakses melalui pautan http://www.drbo.org/. Setelah Alkitab ini disahkan terjemahannya yang tepat ke dalam Bahasa Inggeris daripada versi Latin oleh Gereja, tidak ada lagi ayat-ayat yang ditambah ataupun dihapuskan. Ia kekal sampai sekarang. Jika Mohd Shariman ingin memetik ayat-ayat suci Alkitab, sila ‘copy and paste’ daripada pautan ini.

 40. Man

  silalah download video al-quran vs bible kat youtube:

  Diantara Dr. Zakir Naik (islam) vs Dr William Chambell(Kristian) .

  Jawapan:
  ‘Doktor’ Zakir Naik memiliki corak pemikiran dan kaedah perdebatan yang sama seperti awak. Iman saya terletak pada ajaran, doktrin dan dogma dalam Tradisi Suci dan Alkitab seperti yang diajar oleh Gereja, sedangkan ‘iman’ awak terletak pada kepandaian manusiawi seperti ‘Dr’ Zakir Naik. Inilah perbezaan ketara antara Iman Kristian dengan Iman Awak.

  A. Iman Kristian – Tradisi Suci & Alkitab
  B. Iman Awak – Kepandaian Manusiawi

  Awak pilihlah sendiri jalan mana yang awak akan ikut? A atau B.

 41. Man

  Yang diadakan di north america chicago U.S.A.buat kat usa bukan kat negara arab.


  Jawapan:
  Mohd Shariman, awak kelihatan paranoid dengan pendirian awak sendiri sehinggakan terpaksa bergantung kepada kesaksian manusiawi semata-mata. Saya tidak kisah sama ada ia berlaku di negara Arab atau negara Amerika. Kebenaran tidak terletak pada tempat atau lokasi fizikal.

 42. kita x perlu takut akan kritikan og ln lg tentang agama kta.dr dulu sampai sekarang tetap berlaku dan akan berlaku.bukan ke dulu mereka persecute Jesus Christ?skrang mereka persecute RC selepas JC mati n bangkit?macam mana ke p,ktaan kebangkitan wujud?bukan ke iman tanpa perbuatan i2 mati?pda pndpt sa i2la makanya p,akuan mllui fr pntng.belum tentu kita dapt melihat Tuhan mllui agma ln kn?dlm RC kita ada cara mcm mana mau encounter Tuhan.terpulang kpda individu apa cara(dibenarkn oleh gereja) yg sesuai untknya..

 43. Man

  ntah la..bagi bukti ayat2 dalam bible dia kata semua tafsiran manusiawi.. kita tafsir dia kata tafsiran manusiawi.. yang paderi kat gereja tu dewa kot..xpon alien. Paderi tu ade power cam power ranger kot. MMmm..

  Respons: Awak masih tidak faham tentang konsep ‘autoriti’ atau ‘pihak berkuasa’. Jika anda bekerja dengan Kerajaan, siapakah ‘pihak berkuasa’? Jika anda bekerja dalam suatu organisasi, siapakah ‘pihak berkuasa’? Tuhan Allah telah memberi kuasa kepada Gereja. Ini bererti paderi memiliki autoriti untuk memberi tafsiran Alkitab mengikut ajaran Gereja.

 44. Man

  Alkitab yang saya gunapakai sekarang ialah Douay-Rheims Catholic Bible dan boleh diakses melalui pautan http://www.drbo.org/. Setelah Alkitab ini disahkan terjemahannya yang tepat ke dalam Bahasa Inggeris daripada versi Latin oleh Gereja, tidak ada lagi ayat-ayat yang ditambah ataupun dihapuskan. Ia kekal sampai sekarang. Jika Mohd Shariman ingin memetik ayat-ayat suci Alkitab, sila ‘copy and paste’ daripada pautan ini.

  Adalah melucukan pernyataan diatas. Yang awak guna versi Douay-Rheims Catholic Bible. Habis tu yan paderi2 dalam gereja pakai versi mana lak? Banyak nya versi bible ni. Dah xtahu nak rujuk yang mana satu. Bible yang awak guna tu betul ke asli? Sebab banyak sangat versi bible ni. Kat indonesia pakai versi lain kat usa pakai versi lain. So mana satu yang asli? Xkan la paderi2 kat gereja tu buat silap? kan diorang tu bukan manusiawi.. tafsiran diorang je yang betul.

  Respon:
  Jika awak masih berminat untuk mengetahui tafsiran berautoriti akan ayat-ayat Alkitab, sila merujuk kepada Douay-Rheims Catholic Bible dan kemukakan soalan tentang ajaran, doktrin dan dogma Katolik secara ringkas. Tentang paderi yang menggunakan versi lain, sila kemukakan soalan kepada mereka secara langsung. Selain itu, komen yang tidak layak dijawab akan dibuang ke dalam Trash.

 45. Man

  Tentang ayat2 yang dihapuskan.. itu bermakna alkitab ni tidak sempurna sebab ia boleh diubah2.

  Camna ngan ayat ni:

  “And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord,”

  (Mark 12:29)

  Boleh kamu tafsirkan pada saya maksud ayat tu?

  Respons:
  Kenapa awak bertanya? Awak berminat untuk memeluk agama Kristian? Adakah awak sudah mempercayai Yesus Kristus sehingga berminat dengan Firman-Nya? Baguslah kalau hati awak sudah terbuka untuk menerima penyelamatan daripada Yesus. Langkah pertama untuk menjadi bijaksana (wise) ialah ‘fear of the Lord’. Bermaksud ‘deep respect’ untuk Tuhan. Jesus is our Lord, our God. Jadi, Yesus mengatakan diri-Nya, Tuhan Allah. Membaca satu ayat sahaja tidak mencukupi, bacalah keseluruhan perenggan dan pasal itu.

 46. Man

  For I have given unto them the words which thou gavest me; and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me.

  (John 17:8)

  Terjemahan:

  “Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar, bahwa aku datang dari pada-Mu, dan mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku”

  Ayat di atas juga jelas menunjukkan Jesus telah menyampaikan firman Tuhan (the words which thou gavest me),Jesus datang atas suruhan Tuhan (I came out from thee) dan Tuhanlah yang mengutuskan Jesus (they have believed that thou didst send me),tetapi yang peliknya mengapa Kristian mengatakan Jesus itu Tuhan bersama Bapa (Allah)?

  Respons:
  Saya melihat corak pemikiran awak yang mirip pemikiran umat Protestan. Sumber kebenaran datang daripada ajaran Gereja. Dahulunya ajaran Gereja bersifat lisan atau oral. Keseluruhan ajaran lisan ini dipanggil Tradisi Suci. Kemudian, beberapa ajaran ini dibukukan dan dipanggil Alkitab. Tidak semua ajaran, doktrin dan dogma Katolik tercatat di dalam Alkitab. Alkitab harus ditafsir dalam konteks Tradisi Suci secara keseluruhan dan bukannya dari satu atau beberapa perenggan sahaja.

  Jika seseorang itu hanya berpandukan Alkitab dan tafsiran peribadi, maka kebenaran itu sukar ditemui kerana tidak ada bimbingan daripada Gereja kerana kebenaran terbentuk daripada hasil pemikiran peribadi seseorang. Ini tafsiran manusiawi. Jika ada 1000 manusia, maka ada 1000 tafsiran berbeza-beza.

  Tidak ada peliknya Yesus mewahyukan diri-Nya sebagai Persona Kudus Kedua dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa.

 47. Man

  AYAT-AYAT YANG HILANG DALAM BIBLE

  1. MATIUS 17 AYAT 21

  Dalam Alkitab kuno, pada matius 17, setelah ayat 20 langsung meloncat ke ayat 22. Ayat 21 kosong. kemanakah ayat tersebut?? Silahkan cek,

  Respons:

  Sumber: http://www.drbo.org/chapter/47017.htm

  19 Jesus said to them: Because of your unbelief. For, amen I say to you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say to this mountain, Remove from hence hither, and it shall remove; and nothing shall be impossible to you.

  20 But this kind is not cast out but by prayer and fasting.

  21 And when they abode together in Galilee, Jesus said to them: The Son of man shall be betrayed into the hands of men:

  22 And they shall kill him, and the third day he shall rise again. And they were troubled exceedingly.

 48. Man

  dalam bible modern ayat 21 muncul, ini bunyinya,

  21 (Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa.)”

  tetapi ayat ini dinyatakan palsu oleh pakar bible dari katolik. ( Perjanjian Baru Arnoldus ende halaman 53).

  Respons:
  Untuk perbincangan seterusnya, sila merujuk kepada http://www.drbo.org/index.htm sahaja. Saya tidak berminat dengan versi lain.

 49. Man

  2. Matius 18 ayat 11

  Dalam Alkitab kuno, pada matius 18, setelah ayat 10 langsung meloncat ke ayat 12. Ayat 11 kosong. kemanakah ayat tersebut?? Silahkan cek,
  Nah, ilang kemana tu ayat 11? dalam bible modern ayat 11 muncul, ini bunyinya,

  11 (Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang.)”

  Apa koment pakar bible katolik tentang penyusupan ayat ini? “Ayat ini tidak asli”. (Perjanjian Baru Arnoldus ende halaman 55).

  Respons:
  Sumber: http://www.drbo.org/chapter/47018.htm

  9 And if thy eye scandalize thee, pluck it out, and cast it from thee. It is better for thee having one eye to enter into life, than having two eyes to be cast into hell fire.

  10 See that you despise not one of these little ones: for I say to you, that their angels in heaven always see the face of my Father who is in heaven.

  11 For the Son of man is come to save that which was lost.

  12 What think you? If a man have an hundred sheep, and one of them should go astray: doth he not leave the ninety-nine in the mountains, and go to seek that which is gone astray?

 50. Man

  3. Matius 23:14.

  Dalam Alkitab kuno, pada matius 23, setelah ayat 13 langsung meloncat ke ayat 15. Ayat 14 kosong. kemanakah ayat tersebut?? Silahkan cek,
  Tapi dalam bible modern ayat tersebut tiba-tiba tampil.

  14 (Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat.)

  Kita lihat bible katolik yang diterbitkan oleh LBI cetakan Arnoldus Ende 1987, apa komennya tentang ayat ini,

  “Ayat ini agaknya tidak asli”. (halaman 68).

  Respons:
  Apakah soalan awak secara ringkas dan bernas tentang ajaran, doktrin dan dogma Katolik? Jangan lagi ‘copy and paste’ maklumat-maklumat lain yang hanya menyusahkan saya sahaja. Saya berharap awak bekerjasama dan terlalu obses dengan Alkitab.

 51. Man

  4. Markus 9:44 dan 46.

  Dalam Alkitab kuno, pada markus 9, ayat 44 dan 46 kosong alias hiang. kemanakah ayat tersebut?? Silahkan cek,
  4 (di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam.)

  46 (di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam.)

  Kita lihat bible katolik yang diterbitkan oleh LBI cetakan Arnoldus Ende 1987, apa komentarnya tentang kedua ayat ini,

  “Kedua ayat ini tidak asli dan hanya mengulang ayat 48”. (halaman 113).


  Respons:
  Apakah soalan awak secara ringkas dan bernas tentang ajaran, doktrin dan dogma Katolik? Jangan lagi ‘copy and paste’ maklumat-maklumat lain yang hanya menyusahkan saya sahaja. Saya berharap awak bekerjasama dan terlalu obses dengan Alkitab.

 52. Man

  Macam mana ayat2 ni boleh main ciku cak..kejap ade kejap xde pastu ada balik. Takkan la paderi2 yang ada super power kat gereja tu buat salah kan diorang tu power rangers. Maknyanya paderi dulu salah paderi sekarang betul. Cuba kita fikir sejenak. Jangan lak bagi jawapan itu adalah tafsiran manusiawi lak (ayat2 kat atas). :P


  Respons:
  Apakah soalan awak secara ringkas dan bernas tentang ajaran, doktrin dan dogma Katolik? Jangan lagi ‘copy and paste’ maklumat-maklumat lain yang hanya menyusahkan saya sahaja. Saya berharap awak bekerjasama dan terlalu obses dengan Alkitab.

 53. HIJJAZ

  mengapa Bibble mengandungi banyak kisah lucah??sedangkan di depan Bibble ada tertulis HOLY@SUCI kalau kitab itu suci mengapa ada kisah lucah?kalau begitu Bibble tidak layak di baca oleh remaja dan harus di label 18sx

  Respons:
  Jika awak berpendapat begitu, maka haruslah awak jangan lagi membaca Alkitab. Tidak ada sesiapa pun yang menyuruh awak membaca Alkitab. Sekiranya seseorang mencari kelucahan dalam pembacaannya, maka dia akan menemui apa yang dicari. Di sekeliling kita pun, kita melihat banyak kelucahan apabila terserempak dengan haiwan yang sedang mengawan!

 54. HIJJAZ

  Di dalam bible yesus tidak pernah menyatakan dia itu tuhan.
  Jawapan: Selaras dengan ajaran Gereja (Alkitab dan Tradisi Suci), Yesus telah menyatakan diri-Nya adalah Anak Allah, Persona kedua. Sebagai Anak Allah, Dia menjadikan diri-Nya setara dengan Tuhan Allah. Jadi, Yesus adalah Tuhan Allah.

  saya tak setujulah dengan jawapan kamu ini??saya boleh buktikan..jangan pula delete ya??

  Dalam Matius Pasal 3 ayat 17 menyebutkan demikian: “Maka suatu suara dari
  langit mengatakan: “Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya Aku berkenan”. Juga di
  Lukas pasal 4 ayat 41, menyebutkan bahwa Yesus itu anak Allah”.
  Kalau begitu silahkan buka Matius pasal 5 ayat 9
  Dalam pasal dan ayat itu menyebutkan :”Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut Anak-anak Allah”.
  Berdasarkan ayat tersebut yang dimaksudkan “ANAK ALLAH” itu ialah orang yang dihormati seperti Nabi. Kalau Yesus dianggap Anak Allah, maka semua orang mendamaikan manusiapun menjadi ANAK-ANAK ALLAH. Jadi bukan Yesus saja Anak Allah, tetapi ada terlalu banyak.

  Dalam Yahya pasal 14 ayat 9 disebutkan:
  “Siapa yang sudah nampak Aku, ia sudah nampak Bapa”,dan di Ayat 10 disebutkan:”Tiadakah engkau percaya bahwa aku ini di dalam Bapa, dan Bapa pun di dalam Aku?Segala perkataan yang Aku ini katakan kepadamu, bukanlah Aku katakan dengan kehendak sendiri, melainkan Bapa itu yang tinggal di dalam Aku. Ia mengadakan segala perbuatan itu”.

  silahkan saudara periksa Yahya pasal 17 ayat 23
  Perhatikan di ayat ini ada tersusun kata “Aku didalam mereka”. Kata mereka di
  ayat ini adalah sahabat Yesus. Sedang yang dimaksudkan dengan “Aku” ialah Tuhan.
  Jadi kata “Aku” beserta “mereka” artinya Tuhan beserta sahabat-sahabat Yesus.
  Kalau saudara percaya hal kesatuan Yesus dengan Bapa, maka saudarapun harus
  percaya tentang kesatuan Bapa itu dengan sekalian sahabat Yesus 12 orang
  jumlahnya. Jadi bukan Yesus dan Roh suci saja yang menjadi satu dengan Tuhan,
  melainkan harus ditambah 12 orang lagi. Ini namanya persatuan Tuhan atau Tuhan
  Persatuan bukan hanya Tri Tunggal tetapi 15 tunggal. Jadi berdasarkan perselisihan
  ayat-ayat tersebut yang manakah yang benar. Tiga menjadi tunggal atau 15 menjadi
  Tunggal. Ayat yang manakah yang akan saudara yakinkan, yang tiga menjadi
  tunggalkah atau yang 15 itu?

  periksa Yahya pasal 17 ayat 3
  di sini menyebutkan: “Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka mengenal engkau, Allah yang Esa, dan Yesus Kristus yang telah engkau suruhkan itu”

  Di ayat ini menyebutkan Tuhan adalah Esa. Dalam Kamus bahasa Indonesia oleh
  E. St. Harahap cetakan ke II, disebutkan bahwa Esa itu berarti satu, pertama
  (tunggal), dan di ayat itu juga disebutkan bahwa Yesus Kristus adalah pesuruh Allah
  (Utusan/Rasul). Kalau demikian manakah yang benar. Bibel yang diakui kitab suci
  oleh saudara, tetapi isinya bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Disatu
  ayat menyebutkan Tuhan dan Yesus menjadi satu, dilain ayat lima belas menjadi satu
  dan yang lain lagi Tuhan itu tunggal, sedangkan di ayat itu pula menyebutkan bahwa
  Yesus itu Pesuruh Allah bukan Tuhan. Menurut pengakuan saudara suatu kitab suci
  yang kandungan ayat-ayatnya bertentangan antara yang satu dengan yang lain tentu
  sulit sekali dipercaya kesuciannya, karena yang disebut suci itu bersih dari kekeliruan
  dan perselisihan.

  Jelas di dalam Bibel sendiri menerangkan bahwa Tuhan itu Esa, Tunggal

  Respons:
  Pertama: Faktanya ialah awak menolak dan tidak mempercayai Alkitab sebagai Firman Allah dan mengatakannya palsu. Tetapi awak menggunakan Alkitab (bukti ‘palsu’) untuk membuktikan pendapat peribadi awak sebagai benar!

  Kedua: Tafsiran peribadi ke atas ayat-ayat suci Alkitab tidak dapat digunapakai dalam usaha awak untuk menegakkan pendapat awak tentang agama Kristian.

  Ketiga: Saya tidak tahu sumber ayat-ayat Alkitab yang awak petik di dalam komen awak. Saya kerap merujuk kepada http://www.drbo.org/

 55. HIJJAZ

  [deleted]

  Respons:
  Saya tidak berminat dengan agama kepercayaan awak.

 56. Man

  Kenapa awak bertanya? Awak berminat untuk memeluk agama Kristian? Adakah awak sudah mempercayai Yesus Kristus sehingga berminat dengan Firman-Nya? Baguslah kalau hati awak sudah terbuka untuk menerima penyelamatan daripada Yesus. Langkah pertama untuk menjadi bijaksana (wise) ialah ‘fear of the Lord’. Bermaksud ‘deep respect’ untuk Tuhan. Jesus is our Lord, our God. Jadi, Yesus mengatakan diri-Nya, Tuhan Allah. Membaca satu ayat sahaja tidak mencukupi, bacalah keseluruhan perenggan dan pasal itu.

  Tu dia kamu ada autoriti ke nak tafsir ayat kat atas tu.. betul ke tafsiran yang kamy bagi kat saya tu. Kamu bukan paderi kan? so? kamu sendiri yang cakap hanya pader @ power rangers @ pihak gereja yang mempunyai autoriti untuk menafsir ayat2 dalam bible. [deleted] Kenapa tidak mengambil ilmu pengatahuan yang terdapat dalam bible?

  Respons: Tafsiran tersebut sejajar dengan ajaran Gereja. Jika awak tidak bersetuju dengan tafsiran tersebut, awak tafsirlah sendiri Alkitab dan itu menjadi urusan awak sendiri. Kenapakah awak tersangat OBSES dengan Alkitab.

  Sila kemukakan soalan secara ringkas dan bernas tentang ajaran, doktrin dan dogma Katolik sahaja. Soalan yang tidak berkaitan dengan tajuk blog akan dihapuskan.

 57. Man

  Saya xjust copy and paste setiap fakta. saya akan selidik baca dan fahami dulu apa yang saya akan paste. Saya nak tanya kamu..jika paderi membuat dosa dengan siapa yang akan mengampunkan dia? Dengan siapa dia akan mebuat pengakuan melakukan dosa?

  Respons: Pengakuan dibuat kepada paderi.

 58. Man

  Cuba tanya paderi kamu..kenapa perlu ada paderi sedangkan yesus telah mengorbankan dirinya untuk menebuskan dosa umat manusia??

  Respons: Walaupun Yesus telah menebus dosa manusia, jiwa manusia kekal lemah. Tetapi pintu Surga sudah dibuka dan mereka yang bertaubat akan selamat. Mereka yang telah dibaptis tetapi jatuh ke dalam dosa harus menerima Sakramen Pengampunan daripada Paderi.

 59. Man

  Nampaknya kamu telah delete kebanyakan komen dan soalan saya. Yang awal2 dulu. Saya telah menyatakan kesediaan untuk murtad dan di pancung kepala jika kamu berjaya jawab baki 7 soalan terawal yang saya kemukan.. mana jawapannya yang saya tunggu??

  Respons:
  Saya sudah menjawab soalan 1. Awak sudah setuju jawapan 1. Tetapi kenapa awak masih belum dibaptiskan? Adakah awak masih menolak kebenaran Soalan 1? Selagi isu Soalan 1 belum selesai, soalan lain tidak akan dijawab.

 60. HIJJAZ

  saya pelik betul la saudara ni..saya bagitahu berdasarkan bukti iaitu BIBBLE,lepas tu cakap tak benar pula..saya baca dulu la sebelum tulis…lepas tu senang2 jer cakap saya copy paste..

  Respons:
  Benar, awak tidak sepatutnya copy and paste sahaja hasil kerja orang lain. Jika awak menggunakan Bible sebagai bukti, maka itu bermakna awak menerima Bible sebagai Firman Allah?

 61. HIJJAZ

  Pertama: Faktanya ialah awak menolak dan tidak mempercayai Alkitab sebagai Firman Allah dan mengatakannya palsu. Tetapi awak menggunakan Alkitab (bukti ‘palsu’) untuk membuktikan pendapat peribadi awak sebagai benar!

  Kedua: Tafsiran peribadi ke atas ayat-ayat suci Alkitab tidak dapat digunapakai dalam usaha awak untuk menegakkan pendapat awak tentang agama Kristian.

  Ketiga: Saya tidak tahu sumber ayat-ayat Alkitab yang awak petik di dalam komen awak. Saya kerap merujuk kepada http://www.drbo.org/

  pertama:macam mana la kita nak percaya dengan BIBBLE..dah la ada macam2 versi,bahasa,lepas itu berccangah pula satu sama lain,kalau begitu BIBBLE apa yang saudara selalu baca??

  kedua:kalau begitu ajaklah paderi yang besar sertai blog ni kan paderi jer yang boleh tafsir ayat BIBBLE..orang lain tipu la katanya..

  ketiga:apa kamu boleh jamin bibble dalam http://www.drbo.org/ tu betul??

  Respons: Jika awak beriya-iya sangat nak mengkaji Alkitab, sila kaji Bible di http://www.drbo.org. Bible Douay-Rheims merupakan terjemahan dari Latin kepada English yang paling tepat dan telah disahkan oleh Gereja.

 62. HIJJAZ

  Jika awak berpendapat begitu, maka haruslah awak jangan lagi membaca Alkitab. Tidak ada sesiapa pun yang menyuruh awak membaca Alkitab. Sekiranya seseorang mencari kelucahan dalam pembacaannya, maka dia akan menemui apa yang dicari. Di sekeliling kita pun, kita melihat banyak kelucahan apabila terserempak dengan haiwan yang sedang mengawan!

  bermakna bibble itu bukan ayat tuhan dan ayat manusia..dalam membaca bibble niat saya ialah untuk mencari kebenaran tetapi malangnya ayat lucah pula yang saya baca..cuba awak fikir la kan ada akal??ha2..kalau begitu awak samakan bibble dengan haiwan la..baik awak pergi jumpa paderi dan minta paderi ampunkan dosa awak tu..

  Respons: Only the dirt will think about the dirt.

 63. HIJJAZ

  Pertama: Faktanya ialah awak menolak dan tidak mempercayai Alkitab sebagai Firman Allah dan mengatakannya palsu. Tetapi awak menggunakan Alkitab (bukti ‘palsu’) untuk membuktikan pendapat peribadi awak sebagai benar!

  kamu terjerat dengan jawapan kamu,ayat yang saya tulis tu betul2 dari ayat bibble..kalau kamu tak percaya cuba cari semua bibble yang ada dan cari kalau ada bermakna kamu sendiri yang mengatakan bibble kamu palsu…saya minta kamu balas komen saya dengan alasan yang kukuh,guna bibble kamu tu..

  Respons:
  Saya hanya gunakan ayat-ayat Alkitab jika awak mempercayai Alkitab sebagai Firman Allah yang kudus dan suci. Biarpun saya mengemukakan 1000 ayat Alkitab, awak tetap tidak dapat menerima kebenaran kerana dari awal awak sudah menolak Alkitab. Awak datang ke blog ini bukan tujuan untuk mencari kebenaran, tetapi atas tujuan lain.

  Sebagai contoh, adakah awak menerima dan mempercayai ayat ini?
  Jesus saith to him: I am the way, and the truth, and the life. No man cometh to the Father, but by me. [John 14:6]

  Jika awak mempercayai ayat ini, maka awak menerima Yesus sebagai Juruselamat. Adakah awak sekarang bersedia untuk menerima Yesus sebagai Penebus dosa-dosa awak?

  Sila kemukakan soalan secara ringkas dan bernas tentang ajaran, doktrin dan dogma Katolik sahaja. Soalan yang tidak berkaitan dengan tajuk blog akan dihapuskan.

 64. Man

  Kan awak yang kata hanya paderi @ pihak gereja yang layak untuk menafsir ayat2 dalam bible..so awak ni paderi ke?

  p/s: awak sendiri yang kata ek bukan saya.

  Betul ke tafsiran yang awak bagi tu? ade paderi ke sebelah awak yang menafsirkan ayat2 tu?

  Respons:
  Adakah tafsiran saya berkontradiksi dengan ajaran rasmi Gereja?

 65. Man

  memang betul nabi isa itu penyelamat umat manusia dari sesat tapi dia bukan tuhan.. dia hanya menyampaikan wahyu dari ALLAH untuk umat manusia masa tu. Tapi dia bukan tuhan.

  Jesus saith to him: I am the way, and the truth, and the life. No man cometh to the Father, but by me. [John 14:6]

  dalam ayat ni dia xkata pon “i’m the GOD”.

  Respons:
  Jika awak benar-benar bersetuju bahawa Yesus Kristus seperti yang dinyatakan dalam ayat John 14:6, maka lembutkanlah hatimu dan terimalah Yesus Kristus sebagai Juruselamat diri awak dan keluarga awak kerana tidak ada manusia (mahupun Nabi) yang LAYAK berkata bahawa Dia adalah Jalan, Kebenaran dan Hidup. Jangan hanya percaya di bibir sahaja tetapi buktikan dengan dibaptiskan atas nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Sesudah dibaptiskan, semua dosa asal dan dosa peribadi akan dihapuskan.

  Buktikan bahawa Yesus pernah berkata : “Aku bukan Tuhan Allah” atau Yesus pernah berkata: “Jangan sembah Aku”.

  Buktikan bahawa Alkitab tidak pernah bersaksi bahawa: Yesus adalah Anak Allah.

 66. HIJJAZ

  Sebagai contoh, adakah awak menerima dan mempercayai ayat ini?
  Jesus saith to him: I am the way, and the truth, and the life. No man cometh to the Father, but by me. [John 14:6]

  Jika awak mempercayai ayat ini, maka awak menerima Yesus sebagai Juruselamat. Adakah awak sekarang bersedia untuk menerima Yesus sebagai Penebus dosa-dosa awak?

  kan saya tak boleh mentafsir ayat kerana itu tafsiran manusiawi yang awak tu boleh pula tafsir

  Respons:
  Terbukti jelas bahawa awak tidak menerima Alkitab tetapi beriya-iya sangat nak guna Alkitab untuk kononnya nak buktikan hujah sendiri. Awak beriya-iya sangat nak tafsir Alkitab tetapi apabila disajikan dengan ayat Alkitab, awak sendiri tidak mahu menerima kebenaran itu. Sekarang nak guna tafsiran siapa: awak atau saya? Lebih baik awak tafsir sendiri buku agama awak. Tak perlu lagi mentafsir buku orang lain kerana awak memang tidak layak.

 67. HIJJAZ

  Saya xjust copy and paste setiap fakta. saya akan selidik baca dan fahami dulu apa yang saya akan paste. Saya nak tanya kamu..jika paderi membuat dosa dengan siapa yang akan mengampunkan dia? Dengan siapa dia akan mebuat pengakuan melakukan dosa?

  Respons: Pengakuan dibuat kepada paderi.

  bagaimana paderi boleh mengaku kepada paderi sedangkan dia adalah paderi??????

  Respons: Apakah itu salah? Polis yang dirompak rumahnya akan membuat report di mana? Balai Polis? Kepada siapa? Polis? Polis membuat laporan rompakan kepada Polis? Doktor sakit dirawat oleh siapa? Doktor rawat doktor? Pemikiran awak memang benar-benar bercelaru. Awak tidak layak untuk mengajar sesiapa tentang kebenaran.

 68. Man

  Cuba faham ayat saya itu. Perbezaan utama diantara islam dan kristian adalah islam mengangap yesus itu sebagai nabi/rasul dan kristian mengangap yesus itu tuhan. Tugas setiap nabi/rasul adalah untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Saya xkata yesus itu tuhan ek..

  Saya nak tanya adakah kamu berkhatan?

  Kenapa Yesus tidak tahu bila hari kiamat? Kalaulah dia itu tuhan mestilah dia tahu bila hari kiamat.

  Yesus bersolat hari sabtu. Tapi kenapa kamu solat hari ahad? Saya akan beri sejuta ringgit kepada kamu jika ada dalam alkitab tertulis yesus bersolat hari ahad.

  Respons:
  Yesus Kristus bukan sahaja menunjukkan jalan kepada Kebenaran tetapi Dia adalah JALAN itu. Yesus berkata: I am the Way, Truth and Life. Untuk selamat, setiap manusia harus melalui Yesus untuk pergi kepada Bapa di Surga. Yesus adalah Pintu kepada Surga. Nabi manusia bukan ‘pintu’, mereka hanya menunjukkan jalan. Nabi yang tidak mengenal Yesus Kristus, merupakan nabi palsu.

 69. Man

  “Buktikan bahawa Yesus pernah berkata : “Aku bukan Tuhan Allah” atau Yesus pernah berkata: “Jangan sembah Aku”.

  Buktikan bahawa Alkitab tidak pernah bersaksi bahawa: Yesus adalah Anak Allah.”

  Cuba tgk kamus DBP apa maksud anak?

  Dah orang bagi bukti dengan ayat2 dalam bible dia kata kita xde autoriti nak tafsir ayat2 dalam bible. Kang bagi ayat2 lain dalam bible yang menunjukkan bukti yesus itu bukan tuhan dia kata kita ni bukan orang KRISTIAN dan mempunyai autoriti. Orang indon kata gawat ni pak gawat.

  Respons:
  Sila beri bukti yang diminta. Jika tidak ada bukti, maka awak hanya omong kosong sahaja.

 70. iman

  Dalam kitab Bible sendiri pun ada menyebutkan tentang Allah itu Esa / Satu. Tetapi yang peliknya, mereka masih berpegang kepada konsep Trinity yang diagung-agungkan mereka selama ini. Contoh yang disebutkan adalah seperti dalam Ulangan 6 ayat 4 :

  “Dengarlah, hai orang Israel: ALLAH itu Tuhan kita, ALLAH itu Esa!”

  Ia telah disahkan oleh Sayidina Isa di dalam Injil, Markus 12:29, “Jawab Isa Al-Masih :

  “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.”

  Dalam Kitab Yakobus 2:19 ada menyebut, “Engkau percaya, bahawa hanya ada satu Allah saja? Itu memang benar! Kerana iblis dan syaitan pun mengakui hakikat ini dengan menggeletar.”

  Dalam soal pokok ini pun umat Kristian mengalami percanggahan pendapat dan begitu berbeza sekali antara satu sama lain. Ada 3 konsep yang dipegang oleh mereka terutama dalam Katolik iaitu sama ada ;

  1. Jesus 100% Allah, 100% manusia – Tuhan Bapa adalah Tuhan, anak (Jesus) adalah Tuhan dan Roh Kudus juga adalah Tuhan, namun bukan bermakna 3 Tuhan melainkan 1.
  2. Jesus 50% Allah, 50% manusia
  3. Jesus hanya nabi, Allah adalah Allah

  Ini perkara paling utama, iaitu soal Ketuhanan yang melibatkan masalah aqidah. Jika soal yang paling pokok dan utama begini pun sudah bercelaru, macam mana dengan soal-soal lain yang bawah-bawah tu?

  Respons:
  Ajaran Gereja ialah Allah hanya SATU iaitu Allah Tritunggal Mahakudus. Ini tidak bertentangan dengan petikan ayat Alkitab yang awak nyatakan di atas. Kebenaran ini sungguh jelas, tidak ada kecelaruan. Ia merupakan satu misteri tetapi misteri ini adalah benar. Pemikiran manusia yang terbatas tidak dapat memahami ataupun menyelami misteri Allah Tritunggal Mahakudus. Manusia yang kerdil tidak mungkin dapat berbuat demikian. Hanya awak yang tidak dapat menerima Kebenaran ini kerana awak masih menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat.

  Jika awak sangat obses dengan perkara ini, jelaskan kenapa Allah awak katakan sebagai SATU. Adakah Tuhan Allah yang SEMPURNA dan infiniti boleh dikira seperti awak mengira sebiji guli? Adakah Allah mempunyai sempadan sehingga boleh dikira sebagai satu benda? Adakah Allah memiliki tubuh badan sehingga boleh dikira sebagai ‘seorang’ Allah? Jika awak tidak mampu menjawab soalan ini, maka awak akan faham kenapa Allah adalah SATU, Allah Tritunggal Mahakudus.

 71. Man

  Berkenaan air yang wujud dalam tiga bentuk:

  (BAPA + ANAK + RUHUL QUDUS = SATU TUHAN)
  Mike membawa perumpamaan dan analogi konsep Trinity ini seperti berikut :
  Abu merupakan seorang suami kepada isterinya Fatimah. Pada masa yang sama, dia juga seorang anak kepada bapanya yang masih hidup dan dia juga adalah bapa kepada anak-anaknya. Bukankah Abu tetap satu walaupun dia mempunyai 3 peranan (Anak,Suami,Bapa)? Maka, konsep Trinity ini sama analoginya seperti situasi Abu di atas.(3 tetapi sebenarnya 1)

  -dipetik dari salah satu laman web kristian.

  Respon: Sekiranya Abu sebagai seorang bapa kepada anak-anaknya mati, adakah Abu sebagai seorang suami kepada isterinya masih hidup? Jawapannya, sudah pasti tidak, kerana dia adalah individu yang sama. Kalau Abu mati, maka dia sebagai seorang anak kepada bapanya juga mati,dia sebagai seorang suami kepada isterinya juga mati dan dia sebagai seorang bapa kepada anak-anaknya juga mati. Hal ini kerana, Abu adalah orang yang sama, cuma memiliki 3 peranan sebagai anak,suami,dan bapa kepada anak-anaknya.

  Maka soalan saya, ”Bukankah Jesus mati pada hari jumaat? Semasa Jesus mati, adakah tuhan Bapa masih hidup? Kalau kita mengikut analogi kisah Abu ini, semasa Jesus mati maka tuhan Bapa juga sepatunya turut mati. Hal ini kerana, bila Abu mati sebagai seorang anak kepada bapanya maka dia juga mati sebagai seorang bapa kepada anak-anaknya. Tetapi, bila Jesus mati, Tuhan bapa masih hidup. Bermakna, analogi ini tidak tidak masuk akal dan tidak boleh diguna pakai berhubung konsep Trinity.

  Respons:
  Saya ulangi jawapan saya sebelum ini. Yesus, Anak Manusia mati di kayu salib tetapi Yesus, Anak Allah kekal hidup bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Yesus adalah Tuhan Allah yang hidup dan dia juga Anak Manusia, benar-benar manusia seperti awak dan saya. Yesus adalah Anak Manusia kerana Dia dilahirkan oleh Bonda Perawan Maria.

  Jika awak bertanya soalan yang sama 1000x, awak tetap akan mendapat jawapan yang sama 1000x juga! Jika awak sudah membuat keputusan untuk menolak Allah Tritunggal Mahakudus, terpulanglah kepada diri awak sendiri. Awak tak perlu risau dengan kepercayaan orang-orang Kristian.

  Apakah makna ‘analogi’? Analogi bermaksud membuat perbandingan untuk menunjukkan persamaan dalam BEBERAPA perkara. Analogi tidak bermaksud untuk memberi penerangan 100% atau memberi persamaan 100%. Pemikiran manusia tidak bisa untuk menyelami pemikiran Tuhan Allah. Siapakah manusia (kerdil) yang dapat membongkar rahsia Tuhan Allah yang Mahabesar? Allah Tritunggal kekal suatu misteri sehinggalah kita bersemuka dengan Dia di Surga.

 72. Man

  Banyak lg soalan yang tidak dijawab kat atas tu.. jawab la..

  Mesti bertapa kat gereja nak cari jawapan untuk percanggahan ayat2 dalam bible tu. Ermm..

  Respons:
  Banyak sangat maklumat ‘copy and paste’ yang awak masukkan ke dalam komen. Awak telah dilarang berbuat demikian, tetapi awak masih melakukannya. Walau diberi 1000x jawapan atau tafsiran benar, awak tetap tidak akan dapat menerima jawapan tersebut. Jika benar ‘kontradiksi’ tersebut bukan suatu yang bertentangan, adakah awak akan menerima pembaptisan? Berapa banyak ayat Alkitab perlu saya utarakan sebelum awak bersetuju untuk masuk agama Kristian? Kenapakah ayat-ayat ‘kontradiksi’ ini begitu penting untuk awak? Bukankah awak menolak keseluruhan isi kandungan Alkitab?

 73. Man

  Banyak sangat maklumat ‘copy and paste’ yang awak masukkan ke dalam komen. Awak telah dilarang berbuat demikian, tetapi awak masih melakukannya. Walau diberi 1000x jawapan atau tafsiran benar, awak tetap tidak akan dapat menerima jawapan tersebut. Jika benar ‘kontradiksi’ tersebut bukan suatu yang bertentangan, adakah awak akan menerima pembaptisan? Berapa banyak ayat Alkitab perlu saya utarakan sebelum awak bersetuju untuk masuk agama Kristian? Kenapakah ayat-ayat ‘kontradiksi’ ini begitu penting untuk awak? Bukankah awak menolak keseluruhan isi kandungan Alkitab?

  Ya saya sanggup dibaptiskan jika kamu berjaya buktikan semua ayat2 itu tidak bercanggahan antara satu sama lain dan semua bukti2 yang saya kemukana itu semuanya salah.

  Respons:
  Mari kita mulakan dengan ayat ini:

  [Mark 1:1]The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.

  1) Adakah awak menerima kebenaran ayat suci Alkitab ini? Jika YA, teruskan ke soalan 2.
  2) Adakah awak menerima Yesus sebagai Anak Allah? Jika YA, teruskan ke soalan 3.
  3) Adakah awak menerima Yesus sebagai Tuhan Allah? Jika YA, teruskan ke soalan 4.
  4) Adakah awak mahu dibaptis sekarang? Jika YA, Tahniah kerana telah memilih jalan yang benar. Jika TIDAK, awak melanggar kata-kata awak.

  Jika ayat semudah Mark 1:1 awak tidak sanggup terima, apakah gunanya beratus-ratus ayat yang awak maksudkan itu? Berhentilah daripada membohongi diri sendiri. Apa pun jawapan yang diberikan, awak tetap enggan menerima kebenaran jawapan tersebut kerana awak lebih ‘kristian’ daripada umat Krisitan.

 74. Man

  Respons:
  Mari kita mulakan dengan ayat ini:

  [Mark 1:1]The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.

  1) Adakah awak menerima kebenaran ayat suci Alkitab ini? Jika YA, teruskan ke soalan 2.
  2) Adakah awak menerima Yesus sebagai Anak Allah? Jika YA, teruskan ke soalan 3.
  3) Adakah awak menerima Yesus sebagai Tuhan Allah? Jika YA, teruskan ke soalan 4.
  4) Adakah awak mahu dibaptis sekarang? Jika YA, Tahniah kerana telah memilih jalan yang benar. Jika TIDAK, awak melanggar kata-kata awak.

  Jika ayat semudah Mark 1:1 awak tidak sanggup terima, apakah gunanya beratus-ratus ayat yang awak maksudkan itu? Berhentilah daripada membohongi diri sendiri. Apa pun jawapan yang diberikan, awak tetap enggan menerima kebenaran jawapan tersebut kerana awak lebih ‘kristian’ daripada umat Krisitan.

  Jawapannya: saya kata saya akan sedia dibaptiskan jika awak berjaya menjawab semua persoalan saya mengenai alkitab. Banyak lagi soalan kat atas tu yang wak xjawab. Berkaitan percanggahan ayat2 dalam bible. Tgk awak belum pon menjawab semua persoalan saya. Saya sedia di pancung kepala jika awak berjaya menyangkal semua bukti2 yang saya tunjukkan.

  Saya tidak melanggar apa yang saya janji. Yang melanggar janji sekarang ini adalah awak sendiri. Baca komen yang saya tulis tu betul2. Di ulangi saya sedia dibaptis jika kamu berjaya menyangkal semua soalan saya berkenaan ayat2 yang bercanggah dinatara satu sama lain kesalahan saintifik dalam bible dan soalan2 yang lain.

  Saya sudah menyatakan kesediaan bagaimana pulak dengan awak? Jawab jangan xjawab.

  Respons:
  Adakah awak menerima ayat semudah Mark 1:1? Jelas, awak enggan menjawab soalan ini. Kenapakah awak menolak ayat Mark 1:1? Adakah ayat ini berkontradiksi? Jika saya menjawab SEMUA soalan-soalan awak, adakah awak akan menerima ayat Mark 1:1? Tentu tidak, bukan? Jika saya menyangkal semua ‘bukti’ yang awak maksudkan, awak masih enggan untuk dibaptiskan. Kenapa saya berkata demikian? Sebab awak menolak keseluruhan Alkitab sebagai Firman Allah yang hidup. Benar, bukan? Kesediaan awak untuk dipancung kepala hanyalah kata-kata manis sahaja. Saya telah membuktikan kedudukan awak sebagai umat bukan Kristian dengan satu ayat sahaja iaitu Mark 1:1.

 75. Man

  Saya nak tanyala.. mengenai komen awak:

  Respons:
  Jika benar ‘kontradiksi’ tersebut bukan suatu yang bertentangan, adakah awak akan menerima pembaptisan?

  Jawapan: Tengok respon yang awak hantar. Buktikan kontradiksi itu salah. Makna bukti yang saya minta.

  Berapa banyak ayat Alkitab perlu saya utarakan sebelum awak bersetuju untuk masuk agama Kristian? Kenapakah ayat-ayat ‘kontradiksi’ ini begitu penting untuk awak? Bukankah awak menolak keseluruhan isi kandungan Alkitab

  Jawapan: Sebelum saya sedia dibaptiskan saya hendak kamu jawab semua soalan yang utarakan.

  Dan berkenaan dengan ayat mark 1:1 saya memberikan jawapannya selepas awak memberi semua jawapan kepada semua soalan yang saya utarakan. Mungkin saya terima/tolak ayat mark 1:1 itu bergantung kepada jawapan kamu kepada semua persoalan yang saya timbulkan.

  Respons:
  Pada mulanya, awak menyoal 7 soalan sebelum sanggup dipancung kepala. Tetapi setakat soalan 1 sahaja, apabila awak telah setuju dengan jawapan saya untuk soalan 1, tetapi awak tidak sanggup pula menerima kebenaran jawapan soalan 1.

  Dan sekarang, awak menghantar terlalu banyak soalan selain 7 soalan tadi. Berapa banyak soalan lagi yang awak akan hantar? Terdapat terlalu banyak ayat-ayat Alkitab, tentunya awak akan berkata bahawa keseluruhan ayat-ayat yang terdapat dalam buku Alkitab harus dibuktikan benar! Wah, saya tidak sanggup mengikuti kehendak awak!

  Kebenaran jawapan soalan 1 sudahpun membuktikan bahawa awak tidak sanggup menerima pancungan kepala. Saya tekankan di sini bahawa 7 soalan awak tidak mencukupi untuk mewakili keseluruhan Firman Allah yang terkandung dalam Alkitab. Tentunya tidak masuk akal untuk awak dibaptiskan hanya kerana awak menerima 7 jawapan kepada soalan awak.

  Walaupun awak tidak menyatakan secara eksplisit, awak sebenarnya menolak ayat Mark 1:1. Malah, bukan ayat ini sahaja, awak sebenarnya menolak keseluruhan Alkitab sebagai Firman Allah yang hidup. Apapun jawapan yang saya lemparkan kepada awak, awak tidak akan dapat menerimanya kerana awak dengan setia berpegang kepada tafsiran peribadi diri sendiri daripada tafsiran saya seolah-olah awak leibh ‘kristian’ daripada umat Kristian yang lain. Benar, bukan? Tujuan awak sebenarnya ialah mahu mengajar saya tentang agama Kristian dan bukannya awak mahu belajar agama Kristian daripada saya! Setuju?

  Saya tidak lagi berminat bersoal jawab dengan awak tentang agama Kristian.

 76. HIJJAZ

  Pendapat Para Ilmuwan Non Muslim tentang
  BIBEL & AL-QUR’AN
  PENDAPAT TOKOH-TOKOH NONMUSLIM
  TERHADAP KITAB BIBEL

  [deleted]

  Respons:
  Pembaca dilarang melakukan ‘copy and paste’ bahan-bahan luaran. Pendapat manusiawi tidak digunapakai untuk mencari kebenaran. Perkara seperti Koran tidak dibincangkan dalam blog ini. Jika ada soalan tentang agama Katolik, sila kemukakan secara ringkas sahaja supaya mudah dijawab.

 77. HIJJAZ

  [deleted]

 78. HIJJAZ

  [deleted]

 79. AL-JANNAH

  saudara pertama sekali saya ingin memohon keizinan saudara untuk menyertai blog ini
  saudara saya tidak setuju dengan pendapat saudara yang mengatakan agama lain adalah sesat kerana kita belum menyelami lagi ajaran agama mereka

  Respons:
  1. Sila kemukakan soalan secara ringkas dan padat.
  2. Soalan haruslah berkaitan dengan tajuk blog.
  3. Copy and paste dilarang.
  4. Cerita tentang agama lain atau merujuk kepada buku agama lain adalah dilarang.

 80. AL-JANNAH

  [deleted]

 81. AL-JANNAH

  [deleted]

 82. AL-JANNAH

  [deleted]

 83. Man

  Dan sekarang, awak menghantar terlalu banyak soalan selain 7 soalan tadi. Berapa banyak soalan lagi yang awak akan hantar? Terdapat terlalu banyak ayat-ayat Alkitab, tentunya awak akan berkata bahawa keseluruhan ayat-ayat yang terdapat dalam buku Alkitab harus dibuktikan benar! Wah, saya tidak sanggup mengikuti kehendak awak!

  Jawapan: Dah awak sendiri kata alkitab itu sempurna. So ingat dengan satu ayat boleh kata keseluruhan ayat2 dalam alkitab itu benar?? Untuk mengatakan alkitab itu sempurna atau tidak kita kena tengok keseluruhan ayat2 dalam alkitab.

  Walaupun awak tidak menyatakan secara eksplisit, awak sebenarnya menolak ayat Mark 1:1. Malah, bukan ayat ini sahaja, awak sebenarnya menolak keseluruhan Alkitab sebagai Firman Allah yang hidup. Apapun jawapan yang saya lemparkan kepada awak, awak tidak akan dapat menerimanya kerana awak dengan setia berpegang kepada tafsiran peribadi diri sendiri daripada tafsiran saya seolah-olah awak leibh ‘kristian’ daripada umat Kristian yang lain. Benar, bukan? Tujuan awak sebenarnya ialah mahu mengajar saya tentang agama Kristian dan bukannya awak mahu belajar agama Kristian daripada saya! Setuju?

  Siapa kata saya berpegang pada tafsiran saya? Kan saya dah kata jika salah cakap kat mana saya salah. Yang sebenar awak tu xleh nak terima kenyataan.

  Saya tidak lagi berminat bersoal jawab dengan awak tentang agama Kristian.

  Jawapan: ini kah sifat seorang kristian yang taat?? Yang mengatakan dia pengikut yesus yang taat??

  Respons:
  Seperti yang saya katakan, tujuh soalan sahaja tidak mencukupi sedangkan awak beria-ia untuk menerima pancungan jika tujuh soalan tadi dapat dijawab.

  Jika awak enggan menerima penerangan, kesaksian, tafsiran saya dan menolak Alkitab, itu terpulang kepada awak. Biarpun saya berkata sesuatu 1000x, awak tetap dengan pendirian awak sendiri.

  Jika awak mempunyai tafsiran sendiri tentang Alkitab, saya tidak ada komen.

  Saya tidak nampak kenapa saya harus menjawab semua soalan awak dan menuruti kehendak awak. Jika awak percaya bahawa saya bukan pengikut Yesus yang setia, awak pergilah ke blog lain. Siapa yang menghalang?

 84. HIJJAZ

  [deleted]

 85. HIJJAZ

  kenapa umat kristian sambut krismas?

  Respons: Krismas merupakan perayaan kelahiran kedatangan Yesus, Juruselamat, Anak Allah yang kudus. Kedatangan-Nya yang telah diramalkan dengan betul dalam Perjanjian Lama, memungkinkan manusia berbaik semula dengan Allah, Bapa Surgawi. Amen.

 86. AL-JANNAH

  ramai yang bertanyakan saya kenapa saya peluk islam?
  saya memeluk islam kerana ingin mengikut jesus,Jesus sebenarnya beragama Islam. Tidak percaya?
  Ketika berumur lapan hari Jesus telah berkhatan. Sekarang cuba kita lihat siapa yang mengamalkan begitu? Orang Islam.
  Jesus sembahyang dengan sujud ke tanah. Siapa yang berbuat seperti itu pada hari ini? Orang Islam.
  Jesus berkata “Sholam alaykum” kepada orang Israel. Nah, siapa yang sering memberi salam seperti itu? Orang Islam.
  Saya sayangkan Jesus, sebab itu saya memeluk Islam. Saya ingin ikut Jesus. Awak sayang Jesus? Awak mesti ikut macam Jesus.

  Respons:
  Itu urusan awak. Tiada siapa yang bertanya.

  Jika awak benar-benar mengikuti Yesus, awak sepatutnya sudah dibaptis seperti Dia dibaptis oleh Santo Yohanes. Kenapakah awak belum dibaptiskan lagi?

  And Jesus being baptized, forthwith came out of the water: and lo, the heavens were opened to him: and he saw the Spirit of God descending as a dove, and coming upon him.[Mat 3:16]

  Yesus dikhatan semasa Dia berumur 8 hari? Kenapakah awak dikhatankan bukan pada umur 8 hari selepas kelahiran?

  And it came to pass, that on the eighth day they came to circumcise the child, and they called him by his father’s name Zachary. [Lukas 1:59]

  That in the name of Jesus every knee should bow, of those that are in heaven, on earth, and under the earth: [Philipians 2:10].

  Umat Kristian berlutut semasa berdoa atau bersembahyang.

  Now whilst they were speaking these things, Jesus stood in the midst of them, and saith to them: Peace be to you; it is I, fear not. [Lucas 24:36]

  Yesus tidak berkata “Sholam alaykum”, sebaliknya Dia berkata: Peace be to you.

  Jika awak ikhlas mengatakan bahawa awak sayang akan Yesus dan mengasihi Dia, maka haruslah segera menerima pembaptisan. Jika awak enggan, maka benarlah kata-kata Yesus: “Not every one that saith to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven: but he that doth the will of my Father who is in heaven, he shall enter into the kingdom of heaven.” [Mat 7:21]

 87. AL-JANNAH

  umat kristian terlalu mengikuti apa yang disampaikan oleh gereja dan menerima bulat2 apa yang dikatakan oleh paderi tanpa memikirkan sama ada ianya bbetul atau salah

  Respons:
  Di dalam agama Kristian, autoriti dipegang oleh Gereja kerana Tuhan Yesus telah mengurniakan kuasa dan autoriti kepada Gereja dalam misi penyelamatan jiwa manusia. Dari segi iman dan moral, Gereja adalah kebal salah (infallible). Kepala Gereja ialah Yesus Kristus sendiri.

  Siapakah yang berautoriti untuk mengatakan sesuatu itu salah atau betul?
  A) Gereja
  B) Al-Jannah

  Jawapan:?

 88. AL-JANNAH

  kenapa umat kristian sambut krismas?

  Respons: Krismas merupakan perayaan kelahiran kedatangan Yesus, Juruselamat, Anak Allah yang kudus. Kedatangan-Nya yang telah diramalkan dengan betul dalam Perjanjian Lama, memungkinkan manusia berbaik semula dengan Allah, Bapa Surgawi. Amen.

  kalau tuhan bolehkah dia dilahirkan. Tuhan mesti tidak sama dengan ciptaan-Nya

  Respons: Untuk menjadi Anak Manusia, Anak Allah Persona Kudus Kedua Tritunggal Allah Mahakudus (iaitu Yesus Kristus) harus dilahirkan seperti manusia oleh Bonda Perawan Maria. Anak Manusia dan Anak Allah adalah persona yang sama. Dilahirkan menjadi manusia tidak menjejaskan keilahian Yesus.

 89. AL-JANNAH

  Siapakah yang berautoriti untuk mengatakan sesuatu itu salah atau betul?
  A) Gereja
  B) Al-Jannah

  Jawapan:?
  C)ALLAH S.W.T

  Respons:
  Sejak bila awak mendapat autoriti daripada Tuhan untuk mengajar umat Kristian tentang agama Kristian? Awak seorang imam?

  Jika awak memilih jawapan C) maka itu bermakna pilihan jawapan B) adalah SALAH. Dengan kesaksian awak sendiri, saya membuat kesimpulan pasti di sini bahawa awak tidak berautoriti langsung untuk mengatakan itu salah dan betul. Setuju?

  Awak yang mengatakannya demikian, bukan saya.

 90. AL-JANNAH

  Jika awak benar-benar mengikuti Yesus, awak sepatutnya sudah dibaptis seperti Dia dibaptis oleh Santo Yohanes. Kenapakah awak belum dibaptiskan lagi?

  And Jesus being baptized, forthwith came out of the water: and lo, the heavens were opened to him: and he saw the Spirit of God descending as a dove, and coming upon him.[Mat 3:16]

  Yesus dikhatan semasa Dia berumur 8 hari? Kenapakah awak dikhatankan bukan pada umur 8 hari selepas kelahiran?

  And it came to pass, that on the eighth day they came to circumcise the child, and they called him by his father’s name Zachary. [Lukas 1:59]

  SORRY YA AWAK TIADA AUTORITI UNTUK MENTAFSIR INI SEMUA…AWAK NI PADERI KE???PADERI PUN KADANG2 TAK BOLEH NAK JAWAB

  Respons:
  Saya hanya bertanyakan soalan mudah kepada awak bukannya mentafsir ayat-ayat suci Alkitab. Saya memaparkan ayat-ayat tersebut untuk awak tafsir sendiri. Bukankah awak beriya-iya sangat nak tafsir ayat Alkitab.

 91. AL-JANNAH

  yang paling mendasar dari suatu agama adalah prinsip ketuhanan. kita tau semua orang kristen mengakui bahwa yesus itu lahir dari rahim maryam. dan dia hidup layaknya manusia trus disalip dan mati.
  yesus mengalami hal demikian karena dia adalah MANUSIA, seperti kita. jadi yesus tidak mungkin bisa mengatur cuaca, iklim, pergerakan benda langit, rizki, jodoh, hidup mati manusia yang jumlahnya milyaran dalam waktu bersamaan. karena manusia itu kemampuannya terbatas…
  Tuhan brbeda dengan manusia, TUHAN tidak pernah mati. jika tuhan mati semua yang ada di jagad ini pasti akan hancur. karena tuhanlah yang mengatur alam semesta ini termasuk pergerakan benda2 diangkasa. bahkan einsten menemukan TUHAN ketika mempelajari Science.
  tuhan itu berbeda dengan manusia
  Tuhan tidak pernah dilahirkan dari rahim manusia, karena TUHANLAH yang menciptakan manusia…
  karena setiap ruh manusia yang pernah hidup itu merupakan bagian dari tuhan…

  [deleted]

  jadi YESUS BUKAN TUHAN dia adalah manusia biasa…

  Respons:
  Yesus adalah Anak Allah dan juga Anak Manusia. Yesus yang dikenali sebagai Anak Allah adalah orang yang sama dengan Yesus yang dikenali sebagai Anak Manusia. Sebagai Anak Manusia, Dia telah mati di kayu salib, tetapi sebagai Anak Allah, Dia bangkit dengan penuh kemuliaan. Pernahkah ada manusia biasa bangkit daripada kematian dengan penuh kemuliaan?

 92. jesus is love

  ehemm,nie satu soalan untuk saudari al-jannah.saya mempunyai quran versi indonesia,kenapa dalam quran mengatakan “kami” adakah allah orang islam banyak.sedangk allah 1 sahaja bg kamu?

  so brpa tuhan kamu sembah”kami”?

  kamu harus menerima yesus sebab kamu tdk sedar koran di copy and d paste di sana lagi banyak percanggahan,tidak ka kamu sedar.

  mengapa di tuduh bible byk percanggahan?

  so,pikir2 la…

  shallom

 93. Sibu Catholic

  Our Holy Catholic Religion never forced anyone who converted to another religion to continue believing and practicing the Catholic Faith.

  In the Gospel, after Jesus revealed His teaching on the Eucharist, which was beyond our human understanding, “…many of his disciples went back and walked no more with him. Then Jesus said to the twelve, ‘Will ye also go away?’ Then Simon Peter answered him, ‘Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life.'” (John 6:31-69). Jesus did not forced them to believe nor threat them with stoning to death.

  It is a different case with Islam, where their Prophet Muhammad was quoted by al-Bukhari “Whoever changed his Islamic religion, then kill him.” (Hadith al-Bukhari, Vol. 9, Bk. 84, No. 57). So accordingly, Lina Joy should be killed, Magdi Allam, a convert baptized by Pope Benedict XVI in 2008, should be killed.

  The Bible says, “For I desire not the death of him that dieth, saith the Lord God, return ye and live.” (Ezechiel 18:32). The verse is a clear manifestation that Our God does not desire the death of a sinner (even those who converted to another false religion) but rather wait for a change of his heart, that he may once again find the true path of salvation which in found only in the Holy Catholic Religion.

  It would be wiser if those Muslims in this blog should read the Holy Bible AND the complimentary Catechism on the Sacred Scripture that explains the whole verses in the Bible and not simply and blindly attack the Church’s teaching.

  Fiat voluntas tua!

 94. MUSLIM SEJATI

  Jika baca tafsir, Allah berfirman sekejap guna ‘Aku’, sekejap guna ‘Kami’ Kenapa? ‘Kami’ kan lambang ‘Tuhan + Mariam + Anak Tuhan (Isa)’ ?

  Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ‘aku’ kata jamaknya ‘kami’ yang menggambarkan tentang ‘Allah dan keagunganNya’ . Tengok sahaja Queen Elizebeth ketika bertitah, beliau guna ‘We’ bukan ‘I’.

  Respons:
  Argumen yang menarik. Triniti merujuk kepada Bapa, Anak (Sabda) dan Roh Kudus. Bolehkah manusia menghitung Allah yang bersifat infiniti atau tanpa sempadan? Jelaskan maksud ‘keagungan-Nya’.

 95. yesus

  agama islam agama sesat yang Yesus telah nyatakan bahawa akan ada nabi palsu yang akan datang dan ia suda ada hinga sekarang.. tp ingatla kalian akan tahu ajaran nya dengan melihat pekerjaanya. pokok yang baik akan menghasilkan buah yang baik.. kasih mengasihi diantara satu dengan yang lain dan jgn membalas kejahatan dgn kejahatan supaya dunia tahu kalian adalh pengikut2 ku kerna kmu saling mngasihi..

  yesus adalah Allh sendiri yang datang atas kerendahan hatinya. itu lah firman Allah yang yang di turunkan iaitu kerendahan hati.. kerana kerendahan Hati maka kmu akan di tingikan dan menngingi diri akan direndahkan..

  hai umat yang seiman dlm kristus..
  baca la injil selalu maka kalain tiadak perlu gentar dengan persoalan orang2 munafik ini kerana jawapannya semua ada dlm injil firman yesus..

  agama islam agama sesat kerana islam megatakan nabi muhamad nabi terakir tp kenapa nabi muhamad tiada pun mengajar ajaran Yesus. Alquran mereka hanya menyatakan kelahiran Yesus sahaja dan bukan pekerjaannya dan muzijatnya..

  perjanjian lama adlah kitab-kitab nabi sebelum yesus dan kehadiran yesus maka alkitab itu di gabungkan dengan perjanjian lama dan baru tp yang heran umat islam mengatakan Alquran adalah pelengkap kitab2 sebelumnya tp firman yesus pun tiada dalam alquran mcmna dikatakan pelengkap..

  tp yang kebenarannya kehadiran islam adalh untuk menghalang misi penyelamatan yesus dan itu yang saya lihat sekarang..

  islam bertahan sampai sekarnag kerana ada undng2 islam tp kristian bertahan sampai sekarang kerana kekuatan iman mereka dan kerana Allah yesus berserta mereka kerana Allah Yesus telah berjanji” kabarkan berita gembira ini (injil) dan saya akan bersama kalian sampai akhir Zaman”

  hai kalian umat kristian kabarkan berita gembira ini kerna Allah suda berfirman akan berserta kalian.. selamatkan umat manusia terutama umat islam kerana mereka tidak kenal tuhan yang mereka sembah dan mereka menentang yesus dan ajarannya dan memang benarla agama islam bukan dari Allah. kalau dari Allah mereka akan kenal yesus sebab yesus itu lah Allah..

 96. yesus

  agama islam agama sesat kerana islam megatakan nabi muhamad nabi terakir tp kenapa nabi muhamad tiada pun mengajar ajaran Yesus. Alquran mereka hanya menyatakan kelahiran Yesus sahaja dan bukan pekerjaannya dan muzijatnya.. ini terbukti meraka masukkan sedikit tetng yesus di alkuran meraka supaya alquran mereka di iktirafkan oleh agama2 yang lain dan supaya tidak terlihat kesesatan yang di buat oleh mereka.. kerana agama kalian la banyak penyesatan berlaku contohnya pengganas alqaeda dan banyak lagi yang mahu menentang yesus. menentang yesus samalah jg menetang Allah..

 97. Abrenna

  Percayalah..walau sebijak mana pun kita (manusia),tetapi kita tidak boleh membaca dan mengetahui fikiran Tuhan..dan percayalah..bahawa kebijakan manusia adalah di bawah kebodohan Tuhan.jadi,sesungguhnya kebijakan Tuhan sama sekali tidak tercapai oleh manusia..

  • Abrenna, sejauh mana anda pasti bahawa manusia tidak boleh mengetahui kehendak Allah? Mereka yang berpegang kepada ajaran ini dipanggil agnostic. Penganut pemikiran agnostic ‘percaya’ kepada kehadiran Tuhan dan manusia tidak boleh mengetahui kehendak Allah. Ini bukan ajaran Kristus. Di antara Abrenna dengan saya, ktia berkeupayaan untuk berkomunikasi iaitu berhubungan di antara satu sama lain. Bagaimana mungkin kita berkata bahawa Allah yang MahaKuasa tidak mampu berkomunikasi dengan manusia? Tuhan Allah Tritunggal berkomunikasi dengan manusia zaman moden ini melalui Gereja (Tradisi Suci dan Alkitab). Jangan lupa bahawa Tuhan Yesus sendiri telah turun ke Dunia untuk berbicara secara langsung dengan manusia. Mereka yang percaya bahawa ini tidak mungkin berlaku sebenarnya hanya meletakkan kata-kata manusia di bibir Tuhan Allah. Kristus telah berbicara, percayalah kepada Firman-Nya.

 98. Ree Rinro

  wow…banyaknya tulisan… tp walau apa pun… usaha yang bagus untuk menbuktikan agama mana yg benar…
  tp bgi kmi, anggota Gereja Yesus Benar..Allah bukan beranak-pinak, Yesus mengatakan Dia Anak Allah bukan kerana Allah beranak-pinak….Allah tu roh….Dia menggunakan Roh Kudus, meminjam tubuh Maria..untuk melahirkan Yesus….Maria mengandung dari Roh Kudus Allah. Yesus adalah Allah sendiri dan dia juga adalah Roh Kudus sendiri, sebab Dia adalah Roh Kudus Allah dan dia lahir oleh Roh Kudus…Sebab itulah Dia mengatakan Dia adalah Anak Allah kerana Dia adalah Roh Kudus Allah….Dia juga adalah Allah sendiri..Allah juga yg d surga, Allah jgalah yg ada d muka bumi….Allah melawat manusia d bumi untuk memberirakan injil kebenaran-Nya kpd umat manusia…….mmg btul ada tertulis Dia lhir utk umat Israel….ttpi ada juga ayat yg mengatakan injil-Nya adalah untuk umat manusia…….Yesus adalah Allah dan Roh Kudus….sebab tu lepas Yesus mati…..bru ada hri Pentakosta, iaitu hari hujan awal…hujan awal di Alkitab merujuk kepada pencurahan awal Roh Kudus untuk umat manusia….iaitu…bermulanya perjanjian baru…ada beberapa sebab knp Yesus harus mati d kayu salib….iaitu…untuk menggenapkan Hukum Taurat….untuk memulakan perjanjian baru…..dan untuk menebus dosa manusia dengan baptisan Roh Kudus……Allah adalah firman sbb tu ada tertulis “firman itu telah menjadi manusia”……..

  klau ada persoalan lagi, tanyalah..jgn segan2….


  Respons:
  Itu adalah ajaran manusia yang sesat atau palsu. Doktrin Tuhan Allah Tritunggal adalah ajaran Tuhan Yesus dan diajarkan oleh Gereja Katolik. Hanya ada satu Allah tetapi tiga peribadi Kudus iaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Allah tidak ‘beranak-pinak’ seperti manusia, tetapi begitulah gambaran ‘terhad’ manusia akan Allah yang bersifat infiniti (tidak terbayangkan!). Tidak ada kata-kata manusia yang dapat menerangkan misteri Tuhan Allah yang Mahabesar!

  Allah Bapa BUKAN Allah Anak dan Allah Anak bukan Allah Roh Kudus dan Roh Kudus bukan Allah Bapa tetapi hanya ada SATU ALLAH. Jika kamu menolak doktrin Allah Tritunggal maka adakah Syurga menjadi kosong (ditinggalkan) apabila Tuhan Yesus turun ke Bumi?

 99. Ying

  gereja katolik tdk menuruti perintah Tuhan Yesus….sebenarnya ajaran kmu la yg sesat…..gereja katolik hanya menuruti 10 hukum….tetapi tdk menuruti kesemuanya…….gereja katolik bkn didirikan oleh Tuhan Yesus tetapi didirukan oleh manusia…….tdk memenuhi penyempurnaan rohani seperti yg tertulis d galatia 5:22-23….kmu hanya mememtingkan ajaran dan keselamatan……sprt yg sy bca d atas….iaitu pergaduhan kmu….kmu tiada kesabaran…tiada penguasaan diri….terdapat banyak kelemahan dlm dri kmu……..greja katolik tdk menggunakan nama Yesus……bermakna kmu tdk mementingkan nama kudus Tuhan Yesus….kmu hanya memandang Yesus sebagai Juruslamat tetapi kmu tdk memandang Tuhan Yesus sebagai Penolong kmu….kmu hanya memandang Roh Kudus sebagai sesuatu yg diam d diri kmu…sedangkan dia adalah Penolong kmu….seperti yg tertulis d Yohanes 15:16….Tuhan memberikan Penolong bgi kita…dan Penolong itu adalah Roh Kudus……kmu tiada kefahaman yg mendalam tentang Roh Kudus kerana kmu hanya menganggap Roh Kudus itu diam d setiap pemercaya yg percaya kepada-Nya…….klu kmu hanya percaya tetapi tdk melakukan segala suruhan-Nya.kmu tiada bezanya dengan org yg mempunyai iman tanpa perbuatan…..Tuhan tdk memandang org, walaupun org itu percaya tetapi tdk melakukan kehendak-Nya….org itu tiada bezanya dgn org berdosa…kerana dia tau utk berbuat baik tetapi tdk melakukannya, ia berdosa d hadapan Tuhan kerana Tuhan berkenan akan perbuatan baik……..setiap dosa adalah pelanggaran hukum Allah..kerana itu..ujilah apa yg berkenan kepada Allah…..selain tu…..greja katolik menggunakan patung…dan itu telah melanggar hukum Tuhan yg ke-2….iaitu…jgn membuat bagimu patung yg menyerupai apapun jua…patung yg digunakan oleh katolik menyerupai manusia…yg kononnya Yesus….kmu tdk pernah jumpa Tuhan Yesus…masakan pula kmu tau muka-Nya……..kmu tdk memiliki pemikiran kristus…kmu tdk sempurna d hadapan Yesus….sebagaimana sy tdk sempurna d hadapan Yesus….oleh itu…kejarlah kesempurnaan sebagaimana Tuhan Allahmu adalah sempurna…..dan juga…keangkuhan kau akan membawa kepada kekalahan kau…..adakalanya setiap peluang akan hilang d hadapan kmu klu kmu tdk memperhatikan semua ni…….oleh itu…jgn cuba melawan kebenaran….kerana adakalanya…setiap langkah yg kmu buat pasti gagal….tolong baca sedikit kesaksian kami di http://www.tjcsabah.com

  sekian…..

  Respons:
  Gereja Katolik diasaskan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri dan fakta ini disahkan oleh beberapa umat Protestant yang keluar dari Gereja Katolik. Contoh terbaik adalah bekas paderi Katolik, pengasas aliran Lutheran, iaitu Martin Luther. Begitu juga Raja Henry XVIII, pengasas aliran Anglican. Menurut sejarah Gereja, juga sejarah Dunia, sememangnya dibuktikan bahawa pengasas Gereja Katolik adalah Jesus Christ. Oleh itu, misi utama Gereja Katolik, bukan sahaja mengajar ajaran benar Tuhan Yesus tetapi MEMPERTAHANKAN setiap ajaran itu daripada dirosakkan oleh manusia melalui penubuhan ‘gereja-gereja’ palsu yang didirikan oleh manusia. Dalam Alkitab jelas bahawa aliran TJC tidak pernah disebut-sebutkan, malah daripada fakta sejarah seperti yang dilaporkan oleh Wikipedia: GYB diasaskan pada tahun 1917 di Beijing, China, penganut-penganut awal yang bertanggungjawab kepada penubuhan gereja ini adalah Paulus Wei, Chang Lin Shen, dan Barnabas Chang. Perkembangan dan penyebaran ajaran gereja ini berlaku dengan pesat dan khutbahnya sampai ke Asia Tenggara pada tahun 1926, dan kemudiannya ke Sandakan, Borneo Utara pada tahun 1927. Sungguh jelas daripada fakta sejarah ini bahawa aliran GYB atau TJC adalah buatan manusia semata-mata, atau produk China.

  Aliran TJC bergantung kepada Alkitab tetapi dari manakah Alkitab ini diperolehi? Bukankah juga dari Gereja Katolik?

  Gereja Katolik mengajar dengan setia bahawa semua manusia tertakluk kepada ajaran 10 Hukum (Ten Commandment). Nama Yesus adalah sungguh kudus dan diagungkan dalam Gereja Katolik. Malah umat mendoakan Litani Nama Kudus Yesus setiap hari. Umat Katolik juga menundukkan kepada apabila mendengar atau menyebut nama Yesus dalam doa atau Misa Kudus.

  Bercakap tentang patung, saudara pun tahu bahawa patung kudus yang digunakan dalam upacara sembahyang Katolik tidak bermaksud untuk ‘menyembah patung’. Patung atau imej kudus digunakan untuk membantu umat berdoa atau memfokuskan perhatian kepada Tuhan Allah. Apakah perasaan saudara kalau ada orang lain yang menginjak-injak foto saudara di atas tanah? Menyakitkan hati, kan? Kenapa kita berperasaan begitu? Kerana gambar foto itu adalah MEWAKILI diri kita. Kalau orang lain mempersendakan gambar foto kita, maka itu bermaksud orang itu juga mempersendakan diri kita yang sebenar.

  Tidakkah saudara tahu bahawa umat Kristian awal PERNAH MELIHAT wajah Tuhan Yesus yang sebenar, malah penggunaan imej Kudus tidak dapat dinafikan dalam zaman awal penyebaran agama Katolik (Kristian). Zaman dahulu kebanyakan umat tidak ada pendidikan, tidak tahu membaca dan menulis, maka Gereja menggunakan imej 2D atau imej 3D (patung) untuk mengajar dan memudahkan umat memahami ajaran Gereja.

 100. Ying

  raja yg kmu sebut berasal dri barat…bermakna greja kmu berasal dri barat…..bertentangan dgn Taman Eden…Taman Eden diumpamakan sebagai greja…..dan didirikan oleh Allah d sebelah timur….TJC juga didirikan d sebelah timur…..d greja katolik tiada sumber air hidup….air hidup diumpamakan sebagai Roh Kudus…TJC juga mempunyai sumber air hidup iaitu Roh Kudus….tetapi patung yg disebutkan….tetap melanggar hukum Tuhan…Tuhan mengatakan jgn MEMBUAT bgimu patung dan sujud menyembahnya…hukum tu menekankan dua perkara iaitu MEMBUAT dan MENYEMBAH…membuat dan menyembah dua perbuatan yg berbeza……org buddha membeli patung itu lalu menyembahnya…..tetapi mereka tdk membuat patung tersebut….walaupun mreka hanya meyembah patung tetapi tdk membuat patung sma jga mreka adalah org berdosa sbb dosa adalah pelanggaran hukum Allah….patung yg digunakan oleh kmu terletak btul2 d depan….kmu ckp kmu menggunakan patung itu utk memberi fokus…jdi itu bermakna kmu senang hilang fokus apabila patung itu tiada d sekeliling kmu…ayat itu memberitahu bahwa patung itu seakan-akan mempunyai roh tersendiri yg membantu kmu untuk fokus…kmu tetap berdosa kerana kmu telah MEMBUAT patung walaupun kmu tdk menyembahnya…..sbb hukum yg ke-2 itu menekankan dua perbuatan iaitu MEMBUAT dan SUJUD MENYEMBAH PATUNG….dan kmu,Gereja Roman Katolik…telah melanggar salah satu drpd dua hukum yg ditekankan itu……walaupun umat kristian awal pernah melihat wajah Tuhan Yesus……sy mau ckp…kau ni umat kristian yg awal kah? klu ya….knp kau hdp lgi dlm dunia ni?..kau sepatutnya tlah mati sbb umat kristian yg awal adalah pd 2 ribu thn yg lalu….kita bkn umat kristian yg awal…kau sendiri tau…..kita adalah zaman akhir….bermakna kita adalah kristian yg terakhir…bkn kristian awal….kmu tdk pernah melihat wajah Yesus…mcm mana kmu tau yg tu wajah Yesus…berkaitan dengan nama pula….klu kmu menguduskan nama-Nya….knp kmu tdk menggunakan nama Yesus?….biar sy bgitau kmu….klu kmu nampak banyak buku…tetapi nama dlm buku tu bkn nama kmu…hanya ada satu dlm banyak buku yg ada disitu adalah nama kmu…sdh tentu kmu akan mengambil buku yg mempunyai nama kmu dan bkn buku yg mempunyai nama org lain, btulkan?….begitu jga dengan Tuhan Yesus….buku2 itu diumpamakan sebagai greja….dan “kmu” sebagai Tuhan Yesus…Yesus akan memilih buku iaitu greja yg mempunyai nama Dia….greja kmu katolik…katolik tu nama Yesus kah?….bkn…nama Tuhan Allah adalah Yesus ketika Dia d dunia ini….dan perkara itu tdk akan berubah…..Dia adalah Tuhan yg benar dan Tuhan yg sejati…..yg telah menciptakan langit dan bumi……maka Yesus hanya memilih greja yg mempunyai nama Dia…sebagaimana kmu hanya memilih buku yg mempunyai nama kmu saja…..

  Respons:
  Sdr Ying,
  Bumi ini bulat. Sama ada dari barat atau timur, kita akan sampai ke destinasi yang sama. Walaupun begitu, arah timur disebutkan dari arah Jepun iaitu arah terbitnya matahari. Seperti mana yang saya katakan bahawa Gereja Katolik didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lihatlah ayat suci Bible Mat 16:18 And I say to thee: That thou art Peter; and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it.Mungkinkah MY CHURCH yang disebutkan itu adalah merujuk kepada ‘gereja’ TJC? Bukankah ‘gereja’ TJC itu wujud pada tahun 1917 (sumber: Wikipeadia). Bandingkan dengan fakta daripada Bible bahawa Gereja Kristus (MY CHURCH) bermula pada tahun 0033 (iaitu 33 tahun selepas kelahiran Tuhan Yesus). Tuhan Yesus tidak pernah pun mengajar atau menyebut tentang ‘gereja’ yang dipanggil TJC atau GYB dalam Bible. Kita harus menerima fakta bahawa fahaman TJC/GYB adalah hasil daripada idea tiga orang China dari Beijing. Sekarang, sdr Ying harus membuat pilihan. Percaya kepada ajaran Tuhan Yesus atau percaya kepada ajaran manusia oleh tiga orang China dari Beijing?

  Bagaimana sdr Ying boleh tahu bahawa TJC mendapat ‘sumber air hidup’ dari Roh Kudus? Dari Bible? Atau dari ajaran yang datang daripada manusia iaitu Paulus Wei, Chang Lin Shen, dan Barnabas Chang? Nyata sekali bahawa semua kepercayaan atau pernyataan saudara itu hanyalah kata-kata manusia yang tidak dapat dibuktikan sebagai ajaran dari Surga. Kalaupun sdr Ying menolak Gereja Katolik, tetapi agak terlalu luar biasa bahawa sdr Ying sanggup meletakkan keselamatan jiwa kepada ‘kebijaksanaan’ tiga orang China yang mendirikan gereja buatan sendiri di Beijing pada tahun 1917.

  Tuhan MELARANG manusia mendirikan patung untuk disembah, tetapi Tuhan tidak pernah melarang manusia menggunakan imej 2D (gambar) dan imej 3D (patung) untuk membantu manusia memfokuskan doa atau kebaktian mereka kepada Tuhan yang benar. Kalau sdr Ying tidak percaya, lihatlah ayat Numbers 21:8 And the Lord said to him: Make brazen serpent, and set it up for a sign: whosoever being struck shall look on it, shall live. [9] Moses therefore made a brazen serpent, and set it up for a sign: which when they that were bitten looked upon, they were healed. Tahukah sdr Ying bahawa ‘brazen serpent’ itu adalah PATUNG!

  Sdr Ying, nama Tuhan Yesus adalah AMAT KUDUS, maka tidak harus digunakan sembarangan terutama oleh tiga orang China untuk mendirikan ‘gereja buatan sendiri’. Ketiga-tiga orang China ini telah memperalatkan nama kudus Yesus untuk menarik pengikut yang tidak sedar akan kepalsuan ajaran mereka. Juga, tidak ada dalam Bible mengatakan bahawa Tuhan Yesus akan memilih ‘gereja’ yang bernama TJC atau GYB. Dalam Mat 16:18, Tuhan Yesus menggunakan istilah MY CHURCH (bukan ‘your church’ atau TJC atau GYB). Jadi, siapakah manusia yang berani mendirikan ‘gereja’nya sendiri dan membelakangkan Gereja Kristus yang telah didirikan sendiri oleh Tuhan Yesus sejak 2000+ yang lalu?

 101. Ying

  raja yg kmu sebut berasal dri barat…bermakna greja kmu berasal dri barat…..bertentangan dgn Taman Eden…Taman Eden diumpamakan sebagai greja…..dan didirikan oleh Allah d sebelah timur….TJC juga didirikan d sebelah timur…..d greja katolik tiada sumber air hidup….air hidup diumpamakan sebagai Roh Kudus…TJC juga mempunyai sumber air hidup iaitu Roh Kudus….tetapi patung yg disebutkan….tetap melanggar hukum Tuhan…Tuhan mengatakan jgn MEMBUAT bgimu patung dan sujud menyembahnya…hukum tu menekankan dua perkara iaitu MEMBUAT dan MENYEMBAH…membuat dan menyembah dua perbuatan yg berbeza……org buddha membeli patung itu lalu menyembahnya…..tetapi mereka tdk membuat patung tersebut….walaupun mreka hanya meyembah patung tetapi tdk membuat patung sma jga mreka adalah org berdosa sbb dosa adalah pelanggaran hukum Allah….patung yg digunakan oleh kmu terletak btul2 d depan….kmu ckp kmu menggunakan patung itu utk memberi fokus…jdi itu bermakna kmu senang hilang fokus apabila patung itu tiada d sekeliling kmu…ayat itu memberitahu bahwa patung itu seakan-akan mempunyai roh tersendiri yg membantu kmu untuk fokus…kmu tetap berdosa kerana kmu telah MEMBUAT patung walaupun kmu tdk menyembahnya…..sbb hukum yg ke-2 itu menekankan dua perbuatan iaitu MEMBUAT dan SUJUD MENYEMBAH PATUNG….dan kmu,Gereja Roman Katolik…telah melanggar salah satu drpd dua hukum yg ditekankan itu……walaupun umat kristian awal pernah melihat wajah Tuhan Yesus……sy mau ckp…kau ni umat kristian yg awal kah? klu ya….knp kau hdp lgi dlm dunia ni?..kau sepatutnya tlah mati sbb umat kristian yg awal adalah pd 2 ribu thn yg lalu….kita bkn umat kristian yg awal…kau sendiri tau…..kita adalah zaman akhir….bermakna kita adalah kristian yg terakhir…bkn kristian awal….kmu tdk pernah melihat wajah Yesus…mcm mana kmu tau yg tu wajah Yesus…berkaitan dengan nama pula….klu kmu menguduskan nama-Nya….knp kmu tdk menggunakan nama Yesus?….biar sy bgitau kmu….klu kmu nampak banyak buku…tetapi nama dlm buku tu bkn nama kmu…hanya ada satu dlm banyak buku yg ada disitu adalah nama kmu…sdh tentu kmu akan mengambil buku yg mempunyai nama kmu dan bkn buku yg mempunyai nama org lain, btulkan?….begitu jga dengan Tuhan Yesus….buku2 itu diumpamakan sebagai greja….dan “kmu” sebagai Tuhan Yesus…Yesus akan memilih buku iaitu greja yg mempunyai nama Dia….greja kmu katolik…katolik tu nama Yesus kah?….bkn…nama Tuhan Allah adalah Yesus ketika Dia d dunia ini….dan perkara itu tdk akan berubah…..Dia adalah Tuhan yg benar dan Tuhan yg sejati…..yg telah menciptakan langit dan bumi……maka Yesus hanya memilih greja yg mempunyai nama Dia…sebagaimana kmu hanya memilih buku yg mempunyai nama kmu saja……bagaimana seorang manusia boleh menentukan greja kmu diasaskan oleh Dia…kmu lebih percaya kpd org dunia yg walaupun dia berkedudukan tinggi dan bkn pengasas greja katolik…..kmu menggunakan nama raja tu utk membuktikan pd sy dan utk mempengaruhi sy dgn kedudukan tinggi dia…dia hanyalah raja…bkn Tuhan…membukti greja dgn menggunakan nama raja….memang angkuh…sedangkan sy hanya menggunakan nama tiga penganut TJC….walaupun dgn berkedudukan tinggi…dia tetap manusia…sama sprt kita…hanyalah manusia yg dijadikan dri debu…dan berakhir dgn menjadi debu semula……

  Respons:
  Sebelum berlakunya perpecahan Gereja (Katolik) dengan umat Protestan, Gereja hanya dikenali sebagai GEREJA sahaja kerana pada waktu itu hanya wujud SATU Gereja sahaja. Tetapi untuk membezakan Gereja Katolik dengan aliran Protestan, maka Gereja KATOLIK menjadi lebih popular supaya umat tidak keliru antara Gereja Kristus dengan ‘gereja’ buatan manusia (aliran Protestantism).

 102. Ying

  kau ckp sesuatu yg menarik di situ…tetapi…sy…Reezetta Lee Mei Ying….tdk berminat dgn semua tu…..sesungguhnya…kau masih tdk faham apa yg sy cuba sampaikan……..kau taklah menarik sgt sprt yg sy harapkan….punyalah sy teruja masa sy tengok semua ni….tp walauapapun……..sy sdh dpt apa yg sy mau…….iaitu keseronokan……..kau buat apa yg sy buat selama ni berbaloi………biar sy bgitau kau….kau hanya bahan uji kaji sy……..dan apa yg sy dpt…..melalui semua ini…..kau hanya tahu ayat tersurat saja dlm Bibble…tp…..kau tdk tau maksud tersirat ayat tu…..adakalanya ayat dlm bibble memberi maksud tersurat…tp….ada juga yg tersirat…….sy pernah pergi ke greja katolik utk membuat sedikit kajian tentang greja tu…..kau tau apa yg sy nampak?……ia memang memalukan…..seorang pemimpin greja….yg kononnya mengampuni dosa pemercaya yg lain…..kau banggakah dgn semua tu…dia bkn Tuhan utk mengampuni dosa org lain…..dia bkn Allah utk mengampuni org lain….klu la dia hidup d zaman para rasul….sdh lama dia dihina sbb dia menghujat Allah….ada tertulis d Alkitab…hanya Anak Manusia yg mempunyai kuasa utk mengampuni dosa org lain…..Anak Manusia merujuk kpd Yesus…iaitu Anak Allah….memang betul brazen serpent tu patung…kau tdk ckp pun sy tau….tp….ada ayat tu ckp patung tu d dlm greja kah?….tdk….patung tu d luar kawasan greja..greja kmu meletakkan patung yg menyerupai manusia d dlm greja…..kau tdk pandai pilih ayat yg btul……”Tuhan melarang manusia membuat patung utk disembah”…..bknkah sy sudah ckp…..hukum ke-2 menekankan dua perkara iaitu MEMBUAT dan MENYEMBAH….kmu melangar yg 1 tu….bermakna kmu langgar kesemuanya sekali sebab ada tertulis d Alkitab…jangan tinggalkan walau satu nota sekali pun d dlm kitab suci…. tp….kmu tinggalkan yg membuat tu…bermakna kmu tdk kisah klu kmu membuat patung sekalipun….asalkan kmu tdk menyembah patung…….kefahaman kmu sama skali salah d sisi perintah Allah…..dan 1 lagi…walaupun sy tdk tau sejarah penubuhan greja katolik…tp sekurang-kurangnya sy tau sejarah penubuhan greja sy sendiri….jgn ckp pasal sejarah penubuhan greja kmi mcm la kau tu pemercaya greja kmi dan tau segalanya……

  Respons:
  Kita bukan mencari hal-hal yang ‘menarik’ tetapi KEBENARAN. Saya faham apa yang cuba sdr Ying sampaikan namun ajaran sdr itu tidak benar dan tidak dapat dijustifikasikan. Banyak soalan yang saya tanyakan kepada sdr Ying masih tidak terjawab. Bukti teks dari Bible juga tidak kesampaian. Semuanya yang sdr Ying tulis adalah cerminan ajaran TJC semata-mata, ajaran yang dipeloporikan oleh tiga pengasas TJC dari China.

  Tidakkah agak keterlaluan membuat pernyataan bahawa sdr Ying mempunyai pengetahuan yang AMAT MENDALAM tentang Bible? Kenapa tidak terjawab soalan saya tentang asal usul Bible yang diguna pakai oleh TJC? Lagi satu, apakah yang memberikan keyakinan pasti kepada sdr Ying bahawa pemahaman (sama ada tersurat atau tersirat) tentang Alkitab adalah BENAR, BETUL dan TEPAT? Antara ribuan ‘gereja’ sendirian berhad di seluruh dunia, macam mana sdr Ying boleh membuat keputusan bahawa ajaran atau interpretasi oleh tiga pengasas TJC dari China itu adalah yang paling BETUL, BENAR dan TEPAT?

  Tentang hal mengampuni dosa, siapakah yang mengampuni dosa sdr Ying selama ini? Bukankah kata-kata sdr Ying sendiri yang mengatakan bahawa dosa diri sendiri sudah diampuni? Memang benar Tuhan Allah sahaja yang mengampuni dosa manusia, tetapi bagaimana kamu PASTI bahawa dosa kamu sudah diampuni oleh Tuhan Allah? Pernahkah kamu mendengar suara Tuhan mengatakannya dengan jelas di telinga atau adakah tercatat bahawa ‘dosa sdr Ying telah diampuni’? Ya, sdr Ying sendiri yang berkata kepada diri sendiri bahawa dosa sendiri sudah diampuni oleh Tuhan. Ini bukan kata-kata Tuhan melainkan kata-kata SENDIRI. Apakah bezanya kalau seorang Paderi Katolik berkata kepada saya bahawa dosa saya sudah diampuni? Apakah beza antara ‘seorang Paderi Katolik yang berautoriti mengampuni dosa umat’ dengan ‘seorang umat Protestan yang tidak berautoriti tetapi berkata dengan yakin bahawa dosanya sudah diampuni oleh Tuhan’? Sejak bilakah kita menjadi jurucakap Tuhan? Sebenarnya, sdr Ying yang mengampuni dosa diri sendiri, bukan Tuhan. Adakah diri sendiri berkuasa mengampuni dosa sendiri?

  Lihat John 20:[22] When he had said this, he breathed on them; and he said to them: Receive ye the Holy Ghost. [23] Whose sins you shall forgive, they are forgiven them; and whose sins you shall retain, they are retained. Dalam teks ini, Tuhan Yesus sendiri telah menurunkan KUASA MENGAMPUNI kepada para Rasul yang merupakan uskup dan paderi terawal. Sayang sekali, dalam aliran TJC, tidak ada pastor mahupun ketua pastor yang berkuasa untuk mengampuni dosa pengikutnya!

  Sungguh mendukacitakan kerana sdr Ying tidak dapat menerima ajaran Tuhan bahawa penggunaan patung seperti ‘brazen serpent’ adalah dibenarkan kerana bukan untuk tujuan penyembahan. Sama ada imej 2D (gambar, lukisan dsbnya) dan imej 3D (patung) penggunaannya dalam Gereja adalah tidak salah selagi TIDAK DISEMBAH. Seperti yang saya cakap berulang kali juga, umat Katolik TIDAK MENYEMBAH PATUNG tetapi menyembah Allah Tritunggal Mahakudus. Jadi, mungkinkah aliran TJC akan membuat ‘brazen serpent’ dalam kebaktian supaya mengikut Bible?

  Seperkara lagi, sdr Ying banyak merujuk kepada Bible dan perlunya merujuk kepada Bible, tetapi banyak perkara yang tidak ada dalam Bible pun dibuat oleh pengasas dan penganut TJC! Tunjukkan di mana dalam Bible bahawa Paulus, Chang dan Barnabas diberi autoriti untuk mendirikan ‘gereja’ sendiri buatan China?

  • Ying

   memang Tuhan Yesus ada ckp pada sy…dosa sy telah diampuni…..sy ada ckp yg sy ni pemercaya TJC…tp pernah ka sy ckp yg sy ni pemercaya sejak kecil…..tdk…..utk pengetahuan kau….sy juga merupakan pemercaya greja katolik dulu…sy ckp yg sy dtg utk membuat kajian sbb……sy sdh lupa perasaannya dan keadaannya apabila menjadi seorg pemercaya Gereja Roman Katolik…..ini adalah kesaksian sy sendiri terserah kpd saudara sama ada mau percaya atau tdk………

   Haleluya, Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus menyampai kesaksian. Nama saya Reezetta Lee Mei Ying aka Ying. Dilahirkan pada 24 ogos 1990. Berumur 24 tahun. Berasal dari negeri Sabah. Saya merupakan anak kedua iaitu anak bongsu daripada dua orang adik-beradik. Cerita ini bermula apabila ayah saya jadi seorang paderi di gereja kmi, iaitu Gereja Roman Katolik. Berita tu betul-betul mengembirakan kami. Pada masa tu, umur saya baru 10 tahun dan abang saya berumur 13 tahun. Untuk meraikannya, ayah saya bawa kami sekeluarga pergi ke pantai. Cuaca pada ketika tu memang cerah dan menyenangkan. Tetapi, semasa kami bermandi-manda, tiba-tiba ombak datang melanda kami. Semua orang telah berada di tepi pantai, cuma saya seorang sahaja yang ada di dasar laut. Memandangkan saya berada jauh daripada pantai, saya berdoa kepada Tuhan dengan cara gereja Katolik. Tiba-tiba saya terasa tangan saya dipegang oleh sesuatu dan meletakkan tangan saya di ‘sesuatu’ benda. Saya tidak hiraikan lagi apa benda tu, yang saya tau saya cuma mahu hidup. Sesudah saya sampai di pantai, alangka terkejutnya saya apabila saya mendapati rupanya ‘benda’ yang saya pegang ialah seekor ikan kecil yang merupakan ikan kegemaran saya. Sesudah tu, saya menceritakan perkara tu kepada keluarga dan kawan-kawan saya. Tetapi mereka tidak percaya. Tidak lama selepas tu, ibu saya meninggal sebab kanser paru-paru. Ayah saya mula berkelakuan teruk, dia mula minum arak dan tapai, dia mula membawa perempuan lain pulang ke rumah. Pada ketika tu umur saya baru 11 tahun. Saya terlalu sedih dan kecewa dengan sikap ayah saya. Abang saya pula tidak mengambil tahu tentang semua tu. Saya mula menyumpah dunia ni. Dan apa yang lebih teruk, saya menyumpah dan menyalahkan Tuhan Yesus sedangkan Dialah yang selamatkah saya dari mati lepas. Dan lepas tu, saya mengambil keputusan, apa yang terjadi dengan dunia, tiada kaitan lagi dengan saya, saya tidak akan menyayangi atau disanyangi lagi. Saya mula jadi budak pendiam. Para jemaat cuba untuk menghibur saya, tetapi saya menolak sedangkan saya tidak pernah menolak apa pun sebelum ini. Keadaan ni berterusan sehinggalah saya berumur 15 tahun. Saya dapat masuk ke sekolah menengah pun terima kasih pada mak cik saya. Saya tinggal di asrama ketika tu dan merupakan seorang pengawas. Di situ, saya berjumpa dengan pemercaya Gereja Yesus Benar. Dia tua setahun dari saya, dan dia sekarang ni merupakan pelatih pendeta d Gereja Yedus Benar dan merupakan tunang saya yang diaturkan oleh Tuhan. Pertama kali kami bertegur sapa adalah apabila kami ditugaskan untuk menjaga kantin di sekolah. Ayat pertama yang dia cakap adalah “kenapa muka kau ni masam mencuka? Ada masalahkah? Kalau ada, bagitaulah saya, saya akan tolong kau.” Dia orang pertama yang ingin menghulurkan tangan untuk membantu saya. Jadi saya pun menceritakan semuanya. Selepas saya habis bercerita, dia mengajak saya untuk pergi ke TJC. Saya menolak ajakan dia tetapi dia tetap ingin membawa saya. Akhirnya saya pun mengalah. Pertama kali saya pergi ke gereja tu, soalan pertama yang diajukan adalah mengapa muka saya masam mencuka?. Tapi, keadaan mereka sama sekali berbeza dengan keadaan gereja RC. Walaupun saya bukan sebahagian daripada mereka, mereka menganggap saya sebagai ahli keluarga mereka sendiri. Inilah pertama kali saya rasakan kasih sayang semula selepas kejadian tu. Walaupun hati saya tidak terbuka untuk orang lain, tapi saya dapat menerima mereka. Ayat yang saya tidak akam lupakan ialah 1 Petrus 5: 7 yang mengatakan Serahkanlah segalah kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat tu betul-betul menghibur saya. Sejak hari tu, saya kerap kali pergi menguduskan hari sabat di TJC. Pada suatu malam, saya mendapat suatu mimpi. Saya berada di suatu tempat yang sunyi dan menakutkan. Saya dengar suara jeritan orang dengan nyaring sekali. Tiba-tiba datang seorang yang menyuruh saya pergi bersamanya. Di situ, saya dibawa ke tempat yang sangat cantik sehingga tidak terkata-kata. Saya berjumpa dengan seorang yang sangat besar dan terang-Nya yang menyenangkan hati, Dia memberitahu bahwa saya akan dibaptis pada 8.9.2005. Dan lepas tu saya akan bertunang dengan seorang pelatih pendeta pada 4.7.2014. Dia juga mengatakan semua ahli keluarga saya juga akan dibaptis selepas pertunangan saya. Sesudah itu, saya dibawa ke bilik saya. Malaikat Tuhan memberitahu bahwa saya adalah penghuni bilik ini suatu hari nanti. Selepas mengatakan ayat tu, dia membawa saya keluar dari tempat tempat tu, alangkah terkejutnya saya apabila saya mendapati yang saya terlanjang apabila terpandang sebuah cermain. Dia mengatakan saya akan memiliki baju kalau saya dibaptis di Gereja Yesus Benar dengan roh kudus. Saya terbangun dari mimpi sebentar tadi merenung maksud mimpi tu. Saya menceritakan mimpi tersebut kepada lelaki yang merupakan ‘kawan baik’ saya. Dia mengatakan bahwa saya mungkin pilihan Tuhan. Hari saya dibaptis telah tiba. Saya takut lalu sujud berdoa kepada Dia, tiba-tiba sebuah suara datang mengatakan “Mei Ying, Mei Ying, mengapakah engkau takut. Aku ada bersamamu sepanjang hidupmu. Dosamu akan Kuampuni walau sebanyak mana sekalipun. Sebab itu, janganlah takut. Percayalah kepada-Ku.” Tiba-tiba suatu cahaya bagaikan flash kamera datang dan tiba-tiba lida saya bergerak sendiri. Inilah roh kudus. Saya mendapat roh kudus sebelum sata dibaptis. Semasa saya dibaptis, saya terkejut yang air sungai tu berwarna merah darah. Saya pun bertanya kepada mereka.Mereka mengatakan itu adalah darah Yesus. Yesus membeli kita dengan darah-Nya. Ada juga yang mengatakan apa yang mereka lihat hanyalah air sungai yang jerni. Dalam hati saya mengatakan, mungkin ini penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya. Sesudah itu, saya dan lelaki tu, iaitu Akira Jainol, menghabiskan masa kami bersama sepanjang sekolah mahupun selepas masuk U. Hidup ni lebih indah. Inilah kehidupan yang saya inginkan. Keluarga saya dibaptis selepas diinjil oleh Akira. Ayah saya tidak lagi minum arak atau tapai. Abang saya pula telah menjadi seorang diaken di gereja kami, iaitu, Gereja Yesus Benar. Ayat yang saya ingin cakap selama ni, “saya sayangkan kamu semua,” dapat saya luahkan. Saya tahu, berterima kasih saja tidak cukup untuk saya balas balik apa yang Dia berikan kepada saya. Tapi, saya bertekad akan lakukan yang terbaik untuk memuliakan nama-Nya yang Maha Kudus. Semoga Tuhan memberkati engkau sebagaimana Tuhan memberkati saya. Semoga segala kemulianaan diberikan kepada nama-Nya yang MahaKudus. Terpujilah Tuhan, pencipta langit dan bumi dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. HALELUYA.

   Terserah kepada saudara sama ada mau percaya atau tidak. Inilah kejadian yang berlaku terhadap saya. Kasih-Nya yang besar memanggil saya pergi ke pangkuan-Nya. Sesungguhnya saya adalah manusia yang paling hina di muka bumi ini. Saya adalah manusia yang paling hina di alam semesta ini. Tetapi Dia tetap memilih saya untuk pergi ke gereja-Nya yang nenar. Sekali lagi saya katakan, carilah injil kebenaran dalam dunia ini. :-) (segala sesuatu yang ditanya tidak akan dilayan lagi)

   Respons:
   Saya tak boleh komen banyak lagi kalau sdr Ying membuat ‘kesaksian’ kononnya pernah BERCAKAP dengan Tuhan Yesus. Masa Paulus, Chang dan Barnabas mendirikan ‘gereja’ sendiri, mereka kata mesti rujuk kepada Bible sahaja. Nah, sekarang ada pula yang merujuk kepada ‘kesaksian peribadi’ pernah berhubungan dengan Tuhan Allah secara langsung. Jadi, rujukan sdr Ying sekarang ada tiga sumber: 1. Bible 2. Ajaran pengasas TJC dan 3. Kesaksian peribadi. Untuk pengetahuan sdr Ying, si Iblis pernah menjadi malaikat terang, maka tidak mustahil kalau menyamar menjadi Tuhan atau berbisik kepada manusia untuk tujuan menyesatkan. Saya menyeru kepada sdr Ying supaya bertaubat dan kembali kepada Gereja Kristus, iaitu Gereja Katolik kerana di luar Gereja (Katolik), tidak ada keselamatan. Gereja Sdn Bhd tidak akan dapat menyelamatkan sesiapa!

 103. Ying

  kembali?…..sdh terlambat utk kau ckp mcm tu….sy hanya mempergunakan kau utk menambah iman sy…..dan sy takkan berpaling lgi……klu sy kembali….keadaan sy tiada bezanya dgn dulu….semuanya akan berubah…kau tau ka bagaimana rasanya utk kehilangan ibu dlm usia yg muda?..kau tau ka bagaimana rasanya bila tiada sesiapa yg hiraukan kau dlm usia muda?….sy kehilangan ibu sy semasa sy berumur 10 tahun…abang sy pula buat tdk tau tentang semua tu…dia tdk pernah ambil kisah pasal semua tu…apa yg kau tau…sbb sy percaya pd greja katolik la yg membuatkan keluarga sy berubah 100% selepas ayah sy jdi paderi d greja katolik….dia tdk layak digelar paderi…dia mengampuni dosa org lain sdgkan dia sendiri berbuat dosa…dia berbuat zinah d depan mata sy….dia melayani sy bagaikan haiwan dulu….dan dia berani mengampuni dosa org lain? jgn bergurau dgn sy……semua perkara tu…kau tau ka bagaimana rasanya klu tiada org yg menghiraukan tentang kewujudan diri sendiri…pemercaya greja katolik langsung tdk membantu sy semasa sy dlm kesusahan…..mereka hanya mengatakan “kesiannya budak tu..”….ituka pemercaya?…itu ka umat pilihan Tuhan?…..pertama kali sy pergi ke TJC…..mereka yg banyak membantu sy…….mereka lebih fhm perasaan sy…….mereka menganggap sy bagaikan anak mereka sendiri…tp greja RC….apa yg mereka buat?…mereka hanya mengatakan “kesiannya budak tu..”..tp tdk pernah tolong…..sbb tu la sy takkan kembali lgi…..Tuhan Gereja Yesus Benar yg selamatkan sy dari terus hdp menderita….dia aturkan sy utk berjumpa dgn pemercaya TJC….yg merupakan tunang sy….Dia janjikan sy sebuah keluarga yg bahagia d dlm Dia walau tanpa ibu sy…..klu kau mau sy kembali semula….hidupkan kembali ibu sy dgn menggunakan kaeda Gereja Roman Katolik…klu kmu berjaya tanpa menggunakan jasad ibu sy….sy akan kembali semula kpd RC…..sbb kmu telah membuktikan bahwa Tuhan ada bersama kmu d RC dgn menghidupkan kembali ibu sy……..secara jujur….. memang sy ingin kembali semula….tp kehidupan lampau sy menghantui sy…sbb klu sy masuk semula….keluarga sy akan kembali mcm dulu…..jdi…buktikan pd sy yg Tuhan ada d sekeliling kmu…dan sy akan kembali semula…..sbb dgn semua tu sy dpt buktikan pd keluarga sy yg Tuhan ada di sisi pemercaya RC…..sy cuma inginkan ibu sy semula…….

  Respons:
  Sdr Ying, masih ada peluang dan belum terlambat. Kita terlambat kalau nyawa sudah diambil Tuhan. Ayuh, mari kita berfikir secara RASIONAL di sini supaya sdr Ying mudah membuat keputusan:

  Fakta 1: TJC/GYB didirikan oleh Paulus, Chang dan Barnabas, orang China pada tahun 1917 di Beijing, China. Ini adalah faktas sejarah. Kewujudan aliran ini juga tidak kedapatan di dalam Bible. Jadi, aliran ini BUKAN didirikan oleh Tuhan Yesus dan bukan Gereja yang disebutkan dalam Mat 16:18.

  Fakta 2: Kalau kita kata harus merujuk kepada Bible sahaja untuk mencari KEBENARAN, kenapakah sdr Ying juga merujuk kepada ajaran Paulus, Chang dan Barnabas serta juga bergantung kepada ‘kesaksian peribadi’? Bible tidak mengajar supaya manusia mempercayai cakap-cakap si Paulus, Chang dan Barnabas. Bible mengajar supaya kita patuh kepada Gereja (Katolik). Matthew 18:17 And if he will not hear them: tell the church. And if he will not hear the church, let him be to thee as the heathen and publican. Kalau kita menolak Gereja, maka kita menjadi ‘heathen’ atau ‘publican’. Umat ‘heathen’ atau ‘publican’ tidak akan selamat.

  Fakta 3: Gereja Kristus adalah Gereja Katolik. Lihat teks Mat 16:18 And I say to thee: That thou art Peter; and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tuhan Yesus memberi jaminan bahawa Gereja-Nya tidak akan dikalahkan oleh Kuasa Kegelapan sehingga sekarang. Jadi, kalau bukan Gereja Katolik, apakah Gereja yang wujud sejak Tuhan Yesus mempertuturkan kata-kata dalam Mat 16:18 (kira-kira tahun 0033 atau 2000+ yang lalu). Tentunya bukan TJC kerana aliran ini hanya wujud pada tahun 1917!

  Iman sdr Ying itu hanya iman manusia kerana aliran TJC TIDAK berasal dari Surga tetapi didirikan oleh manusia berbangsa China. Adakah kerana sdr Ying berbangsa Cina,maka harus percaya kepada ajaran Kristian ‘versi China’? Tentu tidak, bukan? Iman benar adalah iman yang diajar oleh Gereja Katolik, Gereja Kristus.

  Saya tidak pernah dengar lelaki yang sudah berkahwin tetapi menjadi Paderi di Sabah. Tentang pengampunan dosa, hanya Paderi yang boleh berbuat demikian kerana Tuhan Yesus sudah mengajar perkara ini dalam Bible: John 20: [22] When he had said this, he breathed on them; and he said to them: Receive ye the Holy Ghost. [23] Whose sins you shall forgive, they are forgiven them; and whose sins you shall retain, they are retained. Pastor (palsu) TJC tidak ada kuasa untuk mengampuni dosa sesiapa. Diri sendiri juga tidak ada kuasa mengampuni dosa sendiri. Hanya Paderi yang mewakili Tuhan Yesus boleh berbuat demikian, tetapi kita jangan lupa bahawa yang mengampuni sebenarnya adalah Allah Tritunggal Mahakudus. Paderi hanya menjadi alat kepada Tuhan.

  Keperitan hidup peribadi tidak dapat membuktikan bahawa TJC itu adalah aliran benar. Ada banyak kesaksian lain tentang kebaikan hati orang lain dari agama lain, tetapi adakah agama mereka itu BENAR? Dosa manusia tidak harus dijadikan alasan untuk ‘memalsukan’ atau ‘menolak’ Gereja Katolik. Dalam Gereja Katolik, umat dapat menerima 7 sakramen untuk keselamatan jiwa. Sakramen Pengakuan dapat membebaskan sdr Ying daripada keperitan masa lalu.

  Sekian, semoga sdr Ying diberkati Tuhan.

 104. 「No Name」

  pesanan dari “seseorang”

  http://www.tjcsabah.com/?p=5174

  buanglah segala kedurhakaan dalam dirimu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang diberitakan kepadamu. Janganlah engkau meragui atau menafikan yang Gereja Yesus Benar bukan gereja yang benar. Jikalau engkau tetap dengan pendirian engkau, engkau akan menyesal apabila engkau mati suatu hari nanti kelak.

  Respons:
  Sungguh menyedihkan kerana anda hanya memiliki IMAN MANUSIAWI, bukan iman suci yang benar dari Tuhan Allah Tritunggal Mahakudus seperti yang diajar oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Gereja-Nya yang kudus, iaitu Gereja Katolik. Kenapakah anda meletakkan keselamatan jiwa anda itu pada tangan manusia (iaitu pengasas aliran TJC dari China, Paulus, Chang dan Barnabas)? Bagaimana mungkin KESAKSIAN MANUSIAWI dijadikan sebagai ‘bukti’ untuk ‘membenarkan’ fahaman TJC yang jelas bukan dari Tuhan. Tidakkah anda sedari bahawa Lucifer pernah menjadi malaikat terang telah menipu banyak manusia dengan kesaksian-kesaksian yang aneh dan tidak disokong oleh ajaran Tuhan Yesus Kristus? Apabila anda diadili nanti, adakah Paulus, Chang dan Barnabas akan ada di sana untuk memimpin anda ke Surga? Bertaubatlah dan kembalilah ke Gereja Asal, Gereja Kristus iaitu Gereja Katolik.

 105. 「No Name」

  siapakah kau untuk meramalkan bahawa ketiga2 pengikut setia Tuhan akan bersama2 saya? Dia yang akan bersama2 dengan saya. Siapakah Katolik sehingga kamu memuja2 nama Katolik? siapakah kau untuk menentukan bahawa gereja katolik adalah gereja yang benar? Apakah dasar kepercayaan gereja katolik? bilakah gereja katolik didirikan? siapakah yang mendirikan gereja katolik dan siapakah yang mengasaskan gereja katolik? adakah segala-galanya tentang katolik sama dengan Taman Eden yang didirikan oleh Tuhan Yesus? Adakah kau memiliki Fikiran Kristus? Adakah kau faham 100% tentang mesej yang ingin disampaikan oleh para rasul Kristus kepada umat yang dipilih Tuhan di akhir zaman ini? Adakah kau akan masuk ke syurga sebagaimana kau pasti? Adakah kau pasti bahawa gerja Katolik adalah yang benar diantara yang benar? Adakah gereja kamu mementingkan penyempurnaan rohani? Apakah persamaan gereja katolik dengan Taman Eden? Taman Eden adalah tempat yang suci, sebab itu Tuhan menghalau Adam dan Hawa. Adakah gereja katolik sama dengan tempat suci itu? Adakah kamu faham akan perintah Tuhan? Adakah kamu akan “berhenti” di sini? Adakah kamu menolak Dia yang telah diutus untuk menyelamatkan manusia? Bagaimana manusia mahu mengenal Kristus kalau kamu tidak menggunakan Kristus Yesus? Mengapa dan kenapa kamu tidak menggunakan nama Yesus untuk membuktikan bahwa gereja kamu betul-betul milik Dia? Kenapa kamu sanggup menggunakan nama Katolik yang bermaksud umum atau whole atau secara keseluruhan itu untuk memuliakan nama Dia? Katolik bukan nama Dia tetapi nama Dia adalah Yesus. Adakah nama Dia tidak penting sehingga kamu tidak menggunakan nama Dia untuk gereja Dia yang benar? Adakah paderi kamu itu boleh berhubungan dengan Tuhan sehingga dia tahu yang dosa kamu sudah diampuni? Adakah paderi kamu itu berkuasa untuk mengampuni dosa manusia sedangkan dia juga adalah menusia yang berdosa di hadapan Allah? Ada tertulis di Alkitab, hanya Anak Manusia yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Dan Anak Manusia yang dikatakan itu adalah Tuhan Yesus. Adakah paderi kamu itu adalah Yesus atau lebih dikenali sabagai Anak Manusia? Adakah paderi kamu memiliki Fikiran Kristus? Kalau ya, apakah Fikiran Kristus yang dimaksudkan itu? Berikan bukti bahwa paderi kamu layak untuk mengampuni dosa umat yang lain. Adakah paderi kamu mempunyai buah-buah roh sebagaimana tertulis di surat Paulus kepada jemaat di Galatia? Adakahn BENAR bahwa Alkitab berasal daripada katolik? Buktikannya dari Alkitab. Yesus bukan jemaat dari mana-mana gerja dulu. Dia bukan katolik. Dia juga bukan dari Yesus benar. Tapi pernahkah kau terfikir mengapa kami menggunakan perkataan ‘benar’ pada hunjung nama gereja kami?

  TOLONG JAWAB SEMUA SOALAN YANG TERKANDUNG DI ATAS. JANGAN TINGGALKAN WALAU SATU NOTA SEKALI PUN.
  Jawab semuanya. Kalau paderi kamu berkuasa untuk mengampuni dosa orang lain, mesti semua ni macam makan kacang saja untuk jawab.

  jawab dengan kepercayaan kau….orang yang menolak ajaran Yesus akan menolak ajaran Dia yang mengutus Yesus……..
  kamu menolak salah satu ajaran Yesus iaitu pembasuhan kaki.maknanya kamu menolak juga ajaran Dia yang mengutus Yesus untuk melakukan pembasuhan kaki…….barangsiapa menolak ajaran Yesus dia juga menolak Dia yang mengutus Yesus dan dia juga menolak semua kebenaran…

  Respons:
  Inilah jawapan kepada persoalan saudara:
  1. Di luar Gereja Kristus iaitu Gereja Katolik, tidak ada keselamatan. Menolak Gereja Kristus bermaksud menolak Tuhan Yesus kerana Gereja adalah Tubuh Mistik Tuhan Yesus sendiri. Teks Mat 16:18 menunjukkan bahawa Tuhan Yesus telah mendirikan Gereja-Nya. Kalau saudara menolak Gereja Katolik sebagai satu-satunya Gereja Kristus, nyatakan ‘Gereja’ lain yang saudara maksudkan. Aliran TJC tidak mungkin dan adalah mustihal kerana ia hanya direka cipta oleh tiga orang berbangsa China (Paulus, Chang dan Barnabas) pada tahun 1917 di Beijing. Ini adalah FAKTA SEJARAH yang tidak harus saudara tolak. Jika saudara percaya bahawa pengasas TJC ini adalah ‘utusan’ dari Surga, maka tentunya saudara akan percaya akan bersama-sama dengan mereka di ‘Surga’ pada suatu hari nanti. Tapi atas dasar apa kepercayaan saudara ini? Adakah ini ramalan sahaja atau saudara percaya atas dasar ‘kesaksian manusiawi’ semata-mata!

  2. Saya tidak memuja ‘Katolik’ tetapi percaya dengan pasti bahawa Gereja Katolik adalah Gereja Kristus yang benar, bukan aliran lain yang dicipta hasil daripada idea atau kreativiti manusiawi. Saudara mempersoalkan siapa saya untuk mengatakan bahawa Gereja Katolik adalah Gereja Kristus, tetapi tidakkah saudara sedar bahawa saudara juga telah sebenarnya percaya bahawa Gereja Katolik adalah bukan Gereja Kristus! Siapakah saudara untuk berkata demikian? Dan siapakah saudara untuk bersaksi bahawa aliran TJC adalah ‘Gereja Kristus’ sedangkan sejarah menunjukkan bahawa TJC hanyalah buatan China.

  3. Saudara jawablah sendiri soalan-soalan yang lain kerana saudara kelihatan meraba-raba tanpa dapat mempertahankan ‘kepercayaan’ saudara itu. Fakta sejarah dan teks Alkitab tidak menyokong kedudukan TJC sebagai aliran yang benar!

  4. Tidak ada bukti bahawa TJC ada disebutkan dalam Alkitab. Semuanya atas andaian sahaja. Carilah TJC atau GYB dalam Perjanjian Baharu. Tunjukkan kata-kata Tuhan Yesus bahawa manusia akan selamat dalam aliran TJC/GYB. Tidak ada, bukan! Tafsiran saudara adalah silap, terlalu silap sehingga ‘membenarkan’ ajaran sendiri dan ajaran pengasas TJC. Sudahkah saudara siasat dari mana saudara mendapat Alkitab? Jatuh dari langitkah?

  5. Gereja Katolik tidak menolak ajaran Tuhan Yesus malah mempertahankannya. TJC hanyalah aliran baru dan mengajar doktrin manusia. Tuhan Yesus tidak pernah mengajar bahawa ‘pembasuhan kaki’ itu adalah sakramen. Jika paderi tidak ada kuasa mengampuni dosa manusia maka saudara juga tidak ada kuasa mengampuni dosa sendiri. Tetapi apa kata Alkitab? John 20:23 Whose sins you shall forgive, they are forgiven them; and whose sins you shall retain, they are retained.

  Bertaubatlah dengan segera kerana saudara telah disesatkan dengan ajaran manusia.

  • 「No Name」

   baiklah. Kalau macam tu, apakah dasar kepercayaan Gereja Katolik? kau tidak nyatakan. Siapakah paderi untuk mengampuni dosa orang lain? Tahukah kamu bahwa paderi juga merupakan orang berdosa? Bagaimana pula dia mengampuni dosa orang lain sedangkan dia juga berdosa? kamu cakap siapakah saya sehinggah sy mengatakan gereja kamu tidak benar. Saya hanyalah hamba Dia. Dan kami diutus untuk memberitakan injil. Adakah kamu pasti dan percaya bahwa gereja kamu membawa kepada keselamatan? kalau macam tu, apakah maksud mempunyai Fikiran Kristus? Tafsirkan mimpi penglihatan ni, ” saya melihat diri saya tidak berpakaian.” dan ” saya melihat sebatang pokok yang besar dan cantik, tetapi entah kenapa pokok itu harus ditebang sedangkan dia berbuah dengan banyak.” Dan adakah kamu sentiasa berfikir tentang ketuhanan? Mengapakah gereja harus didirikan pada hari ini sedangkan semasa zaman kegelapan tiada gereja langsung. Bagaimana gereja boleh wujud? Buktikan mukjizat yang berasal dari Tuhan di gereja kamu. Dan yang terakhir, mengapa dan kenapa kamu TIDAK menggunakan nama Yesus tetapi menggunakan nama Katolik untuk memberitaka injil. Sudah terbukti bahwa TJC mempunyai ketua iaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudari Mei Ying sendiri sdh mengatakan dan membuktikan bahwa TJC mempunyai penyertaan Tuhan. Dia membuktikan melalui penglihatan dia ketika berdoa. Adakah kamu mengganggap penglihatan yang Tuhan berikan kepada manusia dan jadikannya sebagai kesaksian untuk memuliakan namaNya sebagai satu kesaksian peribadi? Adakh semua itu adalah peribadi bagi kita sedangkan dia memberikannya untuk memuliakan namaNya dengan memberitahu perkara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada sdri Ying? Adakh kamu juga mengganggap semua itu tiada guna kalau kamu sendiri dapat penglihatan sebegitu? Kalau kamu betul2 buat macam tu, kamu langsung tidak memuliakan nama Tuhan. Dia memberikan penglihatan kepada manusia supaya manusia mencari gereja Dia yang Benar. Tetapi kamu mengganggap segala sesuatu penglihatan dari Tuhan sebagai satu kesaksian peribadi. Kamu langsung tidak menghargai segalah sesuatu dari Tuhan. Bagi kami, memdapat walau sedikit penglihatan sekalipun sudah mengembirakan. Bagi kami yang hanya dapat menguduskan hari sabat selama satu jam. Itu tidak mencukupi. Tanpa perbuatan, manusia tidak akan melihat kerajaan sorga. Adakah hanya dengan percaya sahaja kamu dapat masuk sorga? Adakah dengan percaya sahaja kamu dapat diampuni walaupun kamu telah membuat dosa maut? Itulah pemikiran gereja katolik. Meraka HANYA percaya maka segala-galanya akan berhasil. Seperti yang sdri Ying katakan. Kamu hanya tahu memuliakan tetapi tidak melakukan segala sesuatu perintah Dia.

   Jawapan yang saya mau berpandukan perkara di atas:
   Dasar kepercayaan Gereja Katolik?
   Adakah paderi kamu Tuhan sehingga dia dapat mengampuni dosa orang lain sedangkan dia juga berdosa?
   Tafsirkan mimpi yang tertulis di atas.
   Buktikan mukjizat dari Tuhan kepada gereja RC.
   Adakah dengan percaya sahaja manusia dapat diselamatkan?
   BERIKAN SEGALA SESUATU BERKAITAN DENGAN GEREJA KATOLIK YANG MEMBUKTIKAN BAHWA GEREJA ITU MILIK KRISTUS.

   Respons:
   Saudara No Name,
   Maaf saya tidak dapat memberikan jawapan yang panjang lebar kerana soalan saudara itu berulang-ulang dan apa pun yang saya utarakan di sini tidak akan dapat saudara terima kerana saudara enggan berfikir secara rasional. Secara bulat-bulat saudara menolak fakta sejarah malah tidak mahu menjawab beberapa soalan yang saya kemukakan kepada saudara. Perlu saya tekankan di sini bahawa Gereja Katolik dan aliran TJC adalah saling eksklusif, iaitu kedua-duanya tidak ada kaitan langsung. Keyakinan saudara bahawa Gereja Katolik telah SESAT atau ditakluki oleh kuasa kegelapan TIDAK boleh dijadikan sebagai pegangan atau bukti untuk ‘membenarkan’ aliran TJC. Saudara harus kemukakan bukti yang ‘solid’ bahawa aliran TJC adalah ‘gereja’ yang benar, ‘gereja’ yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus.

   Sudah saya nyatakan teks Alkitab yang membuktikan bahawa Paderi Katolik telah diberi kuasa mengampuni dosa umat (John 20:22-23), namun saudara menolak 100% tanpa banyak bicara tetapi tidak segan untuk mengaku bahawa saudara mempunyai ‘kuasa’ untuk mengampuni dosa sendiri tanpa perlu berjumpa Paderi Katolik. Ini adalah tanda bahawa ‘pastor’ TJC yang tidak ada kuasa mengampuni dosa umat merupakan pastor palsu. Tuhan Yesus tidak pernah melantik sesiapa menjadi pastor TJC kecuali mereka melantik diri mereka sendiri menjadi pastor.

   Untuk pengetahuan saudara, paderi juga mengaku dosa mereka kepada paderi lain untuk pengampunan dosa. Tidakkah ini selaras dengan ‘pencucian kaki’ iaitu saling merendahkan diri kepada Tuhan demi pengampunan dosa? Malah Sri Paus (Pope) juga mengaku dosa kepada paderi lain.

   Saya yakin 100% bahawa Gereja Katolik adalah Gereja Kristus yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Teks Alkitab Mat 16:18 adalah bukti kukuh. Malah disokong penuh oleh fakta sejarah. Bukan itu sahaja, bekas paderi Martin Luther (bapa aliran Protestantism) bersaksi bahawa Gereja Katolik adalah Gereja Kristus. Begitu juga bekas ketua aliran Anglican, Raja Henry VIII dan pelopor agama-agama Protestant lain telah bersaksi bahawa Gereja Katolik adalah Gereja Kristus.

   Rujukan saya adalah Tradisi Gereja dan Alkitab, malah fakta sejarah dan juga kesaksian pengasas aliran Protestant. Tetapi menghairankan saya apabila terbaca bahawa ‘mimpi’ juga menjadi rujukan umat TJC! Pernahkah Tuhan Yesus mengajar umat supaya mempercayai ‘mimpi’? Tidakkah saudara sedar bahawa Alkitab pertama datang daripada Gereja Katolik? Jika saudara menolak Gereja Katolik, kenapakah pula saudara tidak menolak Alkitab yang didatangkan kepada manusia oleh Gereja Katolik?

   Bagaimana saudara dapat membuat kesimpulan bahawa Gereja Kristus telah LENYAP sehingga ‘pastor’ dari China, Paulus, Chang dan Barnabas mendirikan ‘gereja’ untuk menggantikan Gereja Kristus? Adakah ini tercatat dalam Alkitab dan ‘mimpi’ umat TJC? Bacalah teks Alkitab Mat 16:18-20 bahawa kuasa kegelapan TIDAK SESEKALI AKAN menghancurkan Gereja Kristus yang dipimpin oleh Pope pertama, Santo Petrus. Gereja Kristus KEKAL dari dahulu sehingga sekarang!

   Kesaksian umat TJC hanyalah kesaksian manusia, bukan kesaksian Tuhan Yesus. Saudara sebenarnya mempercayai KATA-KATA MANUSIA daripada kesaksian peribadi mereka! Nah, tidak ada sokongan daripada Alkitab pun! Alkitab tidak pernah mengajar umat supaya MEMPERCAYAI AJARAN atau KATA-KATA (KESAKSIAN) MANUSIA tetapi harus mendengar Gereja. Lihat teks Matthew 18:17 And if he will not hear them: tell the church. And if he will not hear the church, let him be to thee as the heathen and publican. Umat TJC telah menolak Gereja Katolik, maka mereka digelar sebagai ‘publican’ atau ‘heathen’ yang tidak boleh selamat!

   Contoh mukzijat benar adalah daripada Santo Francis Xavier. Dia berbicara dalam bahasanya sendiri tetapi boleh difahami oleh semua orang yang pelbagai bangsa bangsa dan bahasa. Ini merupakan contoh terbaik ‘speaking in tongue’ yang sebenarnya! Dalam aliran TJC langsung tidak ada mukzijat kecuali yang dibuat-buat sahaja!

   Bertaubatlah sebelum terlambat, kembalilah kepada Gereja Katolik, Gereja milik Kristus. Mat 16:18 sudah cukup membuktikan bahawa Gereja Katolik adalah milik-Nya.

 106. 「No Name」

  Mat 16: 18
  Dan Aku berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya.

  Mat 16:19
  Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.

  Mat 16: 20
  Lalu Yesus melarang murid-muridNya supaya jangan memberitahukan sesiapa pun bahwa Ia Mesias.

  adakah ayat itu ada mengatakan “gerejaKu harus ada nama Katolik?” Tidak. Yesus hanya tujukan ayat itu kepada Petrus. Tetapi adakah Tuhan Yesus mengatakan ” gerejaKu harus ada nama Yesus Benar?” Tidak. Tetapi ada tertulis di Alkitab Yohanes 15:1-6 mengatakan pokok anggur yang benar. Dia akan membersihkan pokok yang berbuah banyak dan akan memotong ranting yang kering dan tidak berbuah dengan banyak. Pokok anggur yang dimaksudkan adalah gerejaNya yang benar. Mereka yang tidak melakukan segala kehendakNya akan dibuang tetapi bagi mereka yang memakukan segala sesuatu kehendakNya akan di selamatkan oleh Dia. Tetapi gereja mana yang dimaksudkan di sini. Adakah gereja Katolik atau Yesus Benar. Why 7:2-7 memberitahu bahwa ada seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit dan membawa meterai Allah. Gereja Yesus Benar muncul dari tempat matahari terbit iaitu di sebelah timur di china. Engkau mengatakan bahwa china bukan dari timur tetapi hanya jepun yang merupakan timur iaitu negara matahari terbit. Jangkaan kau sama sekali salah. Adakah china bukan dari timur? Adakah china merupakan negara barat? Tidak. Negara mana yang berada di asia itulah timur. timur merupakan tempat matahari terbit dan jepun merupakan negara matahari terbit dan merupakan negara yang terawal melihat matahari terbit. Alkitab mengatakan ada seorang malaikat lain muncul dari sebelah matahari terbit dan bukan dari negara matahari terbit. Gereja benar harus dilengkapi syarat seperti berikut.
  -terdapat penyertaan Roh Kudus (Ef 1:23)
  -terdapat penyertaan tanda heran dan mukjizat Tuhan (2 korintus 12:12)
  -kebenaran yang diberitahukan sesuai dengan Kitab Suci (Ef 2:19-20)

  Alkitab sendiri sudah mengatakan di Ibrani 2:3-4.

  Ibrani 2:3
  bagaimanakah kita akan luput, jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitahukan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai,

  Ibrani 2 :4
  sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus, yang dibagi-bagikan-Nya menurut kehendak-Nya.

  Ayat itu sudah menjelaskan bahwa segala sesuatu mukjizat atau tanda adalah datangnya dari Tuhan. Tuhan akan meneguhkan lagi kesaksian manusia untuk kemuliaan nama-Nya dengan tanda yang berbagai -bagai. Mengapakah engkau mengatakan segala seauatu yang berasal dari Tuhan adalah berasal dari manusiaatau iblis. Adakah hanya iblis yang berkuasa untuk melakukan segala tanda mukjizat? Adakah Tuhan begitu memetingkan Diri-Nya sehingga tidak menurunkan tanda mukjizat-Nya atau tanda-tanda yang berbagai-bagai? Adakah Tuhan yang kita percaya tidak memerhatikan kita dan membiarkan kita menderita oleh pencobaan iblis? Adakah gereja Katolik begitu tidak mementingkan kesaksian Kristus sehinggah sanggup mengatakan kesaksian manusia adalah kesaksian manusia sedangkan kesaksian itu datangnya dari Tuhan sebagaimana yang dilalui oleh sdru Ying? Mengapakah gereja katolik tidak mementingkan kesaksian Kristus dan mengatakan ia adalah kesaksian manusia? Adakah kamu mementingkan ajaran Kristus? Kalau ya, mengapakah engkau begitu sombong mengatakan kesaksian yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kesaksian manusia atau kesaksian peribadi? Fikirkan semua itu. Adakah katolik begitu sombong sehingga mengatakn kesaksian Kristus tidak penting?
  Iblis juga pandai membuat mukjizat palsu tapi terdapat perbezaan antara malaikat dan blis yang menyamar jadi malaikat. Terang malaikat adalah terang yang menyenangkan hati sebagaimana yang dikatakan oleh sdri Ying. Tetapi terang iblis pula merupakan terang yang menyakitkan mata. Itu beza dan cara untuk mengetahui sama ada dia adalah malaikat atau iblis.
  Kamu tidak memberikan dasar kepercayaan gereja katolik. Beritahu saya dasar kepercayaan gereja katolik. Bertobatlah dan hasilkanlah buah yang sesuai dengan peetobatan anda. ( Lukas 3:8)

  Respons:
  Dalam teks Mat 16:18-20, kamu sendiri sudah terbaca dengan jelas bahawa nama ‘Gereja Yesus Benar’ atau ‘True Jesus Church’ langsung tidak disebutkan oleh Tuhan Yesus. Mengikut cara kamu berfikir dan berdebat tentang hal ini, maka dengan sendirinya jatuhlah hukum bahawa GYB atu TJC adalah ‘gereja’ palsu. Kesimpulan ini datangnya susulan daripada ayat kamu sendiri. Tetapi, saya perlukan ingatkan kamu bahawa sebelum aliran Lutheran berpecah daripada Gereja Katolik (sekitar tahun 1600), nama Gereja (tanpa ‘Katolik’) sudah memadai untuk difahami oleh semua umat kerana pada masa itu hanya ada satu Gereja sahaja. Apabila sesiapa menggunakan istilah GEREJA, maka maksudnya adalah Gereja Katolik. Tidak ada ‘gereja’ lain selain Gereja (Katolik) pada masa itu. Kalau kamu menolak Gereja sebelum tahun 1600 sebagai Gereja Katolik, apakah nama Gereja tersebut yang sebenarnya? [Saya pernah tanya soalan ini tapi kamu tidak dapat jawab sehingga sekarang. Aliran TJC hanya didirikan oleh Paulus, Chang dan Barnabas pada tahun 1917]. Bacalah Sejarah Dunia, maka kamu akan ketahui bahawa Gereja pada tahun pada/sebelum 1600 adalah Gereja Katolik iaitu Gereja yang dipimpin oleh Paus Clement XIII.

  Usaha kamu untuk menggunakan teks John 15:1-6 adalah sia-sia. Tafsiran peribadi kamu langsung tidak boleh diguna pakai. Bacalah sendiri teks itu, mengikut cara kamu berfikir, langsung tidak disebutkan nama aliran TJC ataupun GYB.

  [1] I am the true vine; and my Father is the husbandman. [2] Every branch in me, that beareth not fruit, he will take away: and every one that beareth fruit, he will purge it, that it may bring forth more fruit. [3] Now you are clean by reason of the word, which I have spoken to you. [4] Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abide in the vine, so neither can you, unless you abide in me. [5] I am the vine: you the branches: he that abideth in me, and I in him, the same beareth much fruit: for without me you can do nothing. [6] If any one abide not in me, he shall be cast forth as a branch, and shall wither, and they shall gather him up, and cast him into the fire, and he burneth.

  Tafsiran yang benar adalah: aliran-aliran Protestant yang didirikan oleh manusia (seperti TJC) adalah ibarat ranting yang telah dicantas dan dikeringkan daripada Pokok Utama (Gereja Katolik). Ranting-ranting kering ini layu dan hanya sesuai untuk dibakar! Bukan saya yang kata tetapi Alkitab.

  Teks Rev 7:2-7 juga dengan terang TIDAK menyebutkan nama aliran TJC atau GYB. Maka TJC/GYB bukan Gereja Kristus. TJC/GYB TIDAK pernah dipimpin oleh Paus yang pertama, Santo Petrus. Tuhan Yesus tidak pernah memberikan KUNCI (autoriti) kepada pastor-pastor TJC/GYB, tetapi telah memberikannya kepada Santo Petrus. Dari Timur sungguh luas. Rusia dan Jepun juga dari Timur termasuk Mongolia. Kenapa tidak mencari ‘aliran’ lain dari Rusia, Mongolia atau Jepun? Borneo (Malaysia Timur) juga dari Timur, kenapa tak cari ‘aliran’ tempatan dari Timur (Sabah)? Atau Filipina? Kamu pernah nampak malaikatkah? Bagaimana kamu boleh kenal itu malaikat?

  Gereja Kristus harus memenuhi syarat 1) Suci/Kudus 2) Satu 3) Apostolik 4) Umum (Katolik). Adakah TJC telah ada para sangti dan santo? Adakah TJC tidak pernah berpecah-pecah? Adakah TJC boleh dikesan sejarahnya daripada para Rasul? (Atau dibuat-buat pada tahun 1917?) Adakah TJC untuk semua umat di dunia atau di kawasan terpencil sahaja? Bagaimana kamu tahu TJC dinaungi Roh Kudus? Adakah pemerhatian kamu itu sudah disahkan benar oleh Alkitab? Alkitab kamu datang dari mana? Bagaimana kamu tahu bahawa mukzijat itu datangnya dari Tuhan? Sudahkah disahkan oleh para doktor yang berwibawa? Kebenaran yang sesuai dengan Alkitab ATAU sesuai dengan tafsiran peribadi kamu atau pengasas kamu? Tidak satu bukti pun bahawa TJC dibenarkan oleh Tuhan dari Surga melainkan kesaksian atau kata-kata manusia termasuk tulisan yang kamu kongsikan di sini.

  Saya tidak sombong. Namun, kamu beria-ia berkata bahawa mukzijat itu datang dari Tuhan, tetapi bagaimana kamu mahu membuktikannya? Adakah ‘muntah darah’ itu dikatakan sebagai mukzijat? Adakah kamu terbaca dalam Alkitab bahawa para Rasul juga ‘muntah darah’? Paulus, Chang dan Barnabas pernah muntah darahkah untuk membuktikan kebenaran ajaran mereka yang bertentangan dengan ajaran Kristus?

  Nah, nyata sekali, kamu tidak ada asas kukuh untuk meletakkan keelamatan jiwa kamu kepada si Paulus, Chang dan Barnabas. Tafsiran peribadi kamu, kesaksian kamu dan andaian-andaian yang banyak kamu wujudkan tidak akan menyelamatkan jiwa kamu. Bertaubatlah dan kembalilah kepada Gereja. Mengaku dosa kamu di hadapan Paderi dengan jujur dan mohon pengampunan Tuhan. Lakukan ‘sogit’ dan berdamailah dengan bantuan Bonda Maria supaya kamu dapat dikuatkan.

  Dasar iman Katolik adalah Tradisi (ajaran Kristus sejak awal), Alkitab dan tulisan para Bapa Gereja.

  Sekian, terima kasih.

 107. 「No Name」

  Yesus mengatakan “AKULAH pokok anggur yang benar” bukan gereja pokok anggur yang benar. Dia sudah mengatakan AKULAH pokok anggur yang benar. Bermakna YESUS pokok anggur yang benar. Kamu adalah ranting-rantingnya ditujuhkan kepada jemaat. Yang benar dan berbuah banyak akan dibersihkan ttapi yang kering akan dipotong dan dibakar. Maknanya, mereka yang menuruti firman Allah akan digunakan oleh Allah tetapi mereka yang melakukan kejahatan akan dihukum dan dibuang ke neraka. Itulah erti dipotong dan dibakar. Adakah saya silap? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan “AKULAH pokok anggur yang benar.” Kalau gereja adalah pokok anggur yang benar. Mesti ada juga gereja yang benar. Kau cakap RC pokok anggur yang benar, tetapi yang mengatakan tentang kering dan layu. Mana sudah yang berbuah banyak dan dibersihkan? kamu tidak sertakan.

  Saya tidak tahu siapa itu para sangti dan santo. Kami tidak menggunakannya.TJC tidak pernah berpecah belah. Adakah para rasul wujud sekarang ini? Kalau ada, dimanakah mereka sekarang? Bukankah para rasul Tuhan sudah diangkat ke sorga? TJC tidak akan dapat dikesan oleh sejarah dunia. Kami tidak perlukan Santo Petrus (ciptaan Tuhan) memimpin kami(ciptaan Tuhan), kami hanya perlukan Yesus(Mahakuasa) untuk memimpin kami.TJC terbuka kepada sesiapa yang inginkan Dia dan bukan hanya kepada kawasan

  Tentang Roh Kudus dan sejarah awal Gereja Yesus Benar, sila lihat di http://www.tjcsabah.com/?p=4872 pastikan kau baca semuanya (8.5)

  Adakah Alkitab boleh bercakap dan mengatakan “tafsiran kau betul.” dan mengatakan “tafsiran kau tidak betul”? Alkitab yang kami gunakan adalah Alkitab yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indoneaia yang bertanggungjawab untuk menterjemahkan ayat dalam Alkitab supaya mereka yang membacanya pasti faham. Alkitab yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Alkitab yang diturunkan Tuhan kepada manusia. Alkitab yang saya gunakan bukan dari RC (tiada yahya atau lain-lain, lagipun kami tidak tahu apa itu yahya atau siapa itu yahya). Yang ada dalam Alkitab kami adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel,1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mikha, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakharia, Maleakhi bagi perjanjian lama. Dan bagi perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filimon, Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-3 Yohanes, Yudas dan Wahyu. Tiada yahya atau lain-lain. Saya tidak tahu dari mana kamu dapat yahyah tapi walau apapun Alkitab yang saya tahu cuma ada ini sahaja.

  Adakah kita perlu berjumpa dengan doktor sedangkan dia HANYALAH doktor. Orang cakap kerja polis menangkap penjenayah, kerja chef ialah memasak dan kerja doktor adalah merawat pesakit. Doktor merawat pesakit dan bukan mengesahkan sama ada mujizat datangnya dari siapa. Bukankah saudari Ying sudah mengatakn dia melawan Tuhan Gereja Yesus Benar? Ada tertulis di Alkitab: “Yesus berkata kepadanya: “Ada pula tertulis: Janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu.” (Mat 4:7). Adakah ayat ini masih belum cukup untuk kau bahwa jangan ada seorang pun berani mencoba Tuhan? Mengenai ‘muntah darah’ pula, adakah sdri Ying mengatakan mereka muntah darah sebelum mendirikan gereja? Dia hanya mengatakan bahwa mereka yang melawan Tuhan muntah darah. Itu adalah mujizat dari Tuhan kerana ada tertulis di Alkitab: “Dan Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap.” (Kis 2:19) Adakah ayat ini masih belum cukup? Bukankah sudah terbukti bahwa Dia juga akan mengadakan mujizat pada darah. Kebenaran yang saya gunakan adalah sesuai dengan Alkitab.

  Mengenai pembasuhan kaki: Dia mengatakan: ” Jikalau Aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak akan mendapat bahagian dalam Aku.” (Yoh 13:7) Bukankah Yesus sudah mengatakan dengan melakukan pembasuhan kaki, kita mendapat bahagian dalam sorga? Jadi itu bermakna pembasuhan kaki berkaitan rapat dengan keselamatan. Mereka yang tidak melakukan pembasuhan kaki tiada bahagian dalam sorga, jadi itu bermakna, mereka tidak layak masuk dalam kerajaan sorga. Nampaknya sdri Ying tidak menjelaskan dengan betul mengenai pembasuhan kaki.

  Kamu mengatakan Barnabas Chang juga sebahagian dari mereka yang mendirikan TJC. Tetapi tidak tahukah kamu bahwa Barnabas Chang murtad? Dia melawan kebenaran Alkitab dengan mengatakan dia yang mengasaskan TJC dan bukan Dia yang mengasaskan TJC.

  Mengenai pengampunan dosa, ada tertulis di Alkitab: Yesus mengatakan ini kepada orang lumpuh, kata-Nya: “percayalah, hai anak-Ku, dosamu sudah diampuni.”(Mat 9:2). Tetapi apa kata orang dan ahli taurat tentang Dia? Ayat 3 mengatakan: “Maka berkatalah beberapa orang dan ahli Taurat dalam hatinya: “Ia menghujat Allah.” (Mat 9:3). Dalam ayat itu sudah jelas mengatakan bahwa sesiapa yang mengatakan “dosamu sudah diampuni”, mereka telahpun menghujat Allah. Tetapi apa kata Yesus kepada mereka? Kata Yesus kepada mereka: ” tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa” (Mat 9:6). Ayat itu sudah cukup menjelaskan bahwa manusia tidak layak untuk mengampuni dosa sebab itu orang lain dan ahli Taurat mengatakan “Ia menghujat Allah” sebab mereka fikir bahwa Yesus hanyalah manusia biasa sama seperti mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka “Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa.” Siapakah Anak Manusia yang dimaksudkan oleh Dia? Yang dimaksudkan oleh Dia adalah dirinya sendiri, sebab Dia adalah Anak Allah. Ayat itu sudah jelas mengatakan hanya Yesus yang berkuasa menyelamatkan dan mengampuni dosa orang lain.

  Mengenai kajian yang dilakukan oleh sdri Ying. Dia mengatakan bahwa mereka hanya percaya dan apabila mereka percaya mereka sudah mendapat keselamatan dengan hanya melakukan perkara baik. Tetapi apa yang dikatakan Titus? Ada tertulis di Alkitab: “pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan kerana perbuatan baik kita yang telah kita lakukan, tetapi kerana rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.”( Titus 3:5). Apakah maksud “permandian kelahiran kembali?” Maksud ayat itu adalah pembaptisan. Kita telah hidup kembali dalm roh apabila kita dibaptis. Dan apa pula maksud “pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus?” Maksud ayat itu adalah segala pekerjaan yang kita lakukan oleh gerakkan Roh Kudus, iaitu melakukan pekerjaan suci. Apakah pula gerakkan Roh Kudus? Iaitu Roh Allah yang menggerakkan kita untuk melakukan pekerjaan-Nya.

  Respons:
  Kemungkinan ini kali terakhir saya memberi respons kepada komen kamu kerana argumen kamu agak lemah dan kamu tidak berupaya untuk memahami penerangan yang saya berikan, malah menolak fakta benar tanpa alasan yang munasabah. Saya tidak mahu membuang masa untuk tujuan yang tidak berbaloi.

  Sebelum saya menjawab persoalan kamu, kamu harus terima hakikat benar bahawa Alkitab yang kamu rujuk itu asalnya diterbitkan oleh Gereja Katolik. Kalau kamu sudah menolak Gereja Katolik, kenapa pula kamu boleh menerima Alkitab sebagai Firman Allah? Kenapakah aliran TJC tidak mengeluarkan ‘alkitab’ sendiri?

  Sama ada ‘Gereja’ atau ‘Pokok’, dalam Alkitab Tuhan Yesus tidak pernah menyebut GYB atau TJC. Nah, kenapa kamu tidak dapat menerima hakikat ini? Bukankah kamu sudah katakan bahawa dalam Alkitab tidak ada disebutkan Gereja Katolik tetapi kamu tidak sedar pula bahawa TJC atau GYB pun TIDAK DISEBUTKAN LANGSUNG oleh Tuhan Yesus. Malah kamu juga sedar bahawa GYB/TJC hanya wujud sekitar tahun 1917! Pernahkah Tuhan Yesus bernubuat atau meramalkan bahawa TJC/GYB akan diwujudkan di Beijing China, pada tahun 1917 oleh Paulus, Chang dan Barnabas? Bukankah Alkitab sudah menyatakan dengan jelas bahawa Gereja Kristus didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri pada tahun 0033 (iaitu sebelum kematian-Nya di kayu salib). Maksudnya, POKOK itu sudah ditanam oleh Tuhan Yesus sejak tahun 2000 yang lalu. Adakah POKOK ini sudah layu? Tidak! Tuhan Yesus telah memberikan JAMINAN KUKUH bahaw Gereja-Nya tidak sesekali dikuasai oleh KEGELAPAN. Bacalah sendiri Mat 16:18-20 dalam Alkitab kamu itu.

  Gereja Katolik mengajar umat supaya patuh kepada firman Allah tetapi adakah TJC/GYB patuh kepada firman Allah? Tidak! Mereka yang menolak Gereja Katolik, adalah juga menolak Tubuh Mistik Kristus kerana Gereja adalah Tubuh Mistik Tuhan Yesus sendiri. Sehingga sekarang kamu gagal untuk menunjukkan bahawa Gereja Katolik melanggar Hukum Allah. Tetapi secara jelas TJC/GYB melanggar Hukum Allah. Dalam teks Matthew 18:17 … if he will not hear the church, let him be to thee as the heathen and publican. Jika kamu tidak mendengar GEREJA, kamu adalah ibarat ‘heathen’ atau ‘publican’ yang tidak selamat. Pada waktu teks ini disebutkan dalam Alkitab, adakah TJC/GYB sudah wujud? Belum! Hanya Gereja Katolik yang wujud kerana pada waktu itu hanya ada SATU GEREJA SAHAJA. Setuju?

  Kamu menuduh Gereja Katolik melanggar Hukum Allah secara sewenang-wenangnya, tetapi sebenarnya kamu yang melanggar banyak Hukum Allah kerana kamu hanya beriman kepada Paulus, Chang dan Barnabas, bukan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus TIDAK PERNAH melantik Paulus, Chang dan Barnabas sebagai para Rasul! Tuhan Yesus TIDAK PERNAH memberi sebarang autoriti kepada sesiapa untuk mendirikan ‘gereja’ sendiri. Santo Petrus sendiri (atau Santo Paulus) tidak ada autoriti untuk mendirikan gereja sendiri. Mereka hanya menjaga Gereja Kristus yang sudah sedia ada iaitu Gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus.

  Kamu kata kamu HANYA memerlukan Tuhan Yesus Kristus, tetapi sebenarnya kamu sudah dipengaruhi oleh Paulus, Chang dan Barnabas. Mereka ini bukan pengikut Kristus, bukan Rasul Kristus. Kamu adalah pengikut Paulus, Chang dan Barnabas. Iman kamu adalah iman manusiawi, bukan iman Kristus. Tuhan Yesus TIDAK PERNAH bersabda supaya kamu harus patuh kepada ajaran peribadi Paulus, Chang dan Barnabas. Tafsiran mereka adalah silap! Yang memimpin kamu adalah pengasas TJC/GYB dan mereka yang dilantik menjadi ketua TJC/GYB. Tetapi mana bukti nya bahawa mereka ini adalah disuruh oleh Tuhan Yesus? Tidak ada, bukan?

  Kenapakah kamu mahu saya membaca http://www.tjcsabah.com/?p=4872 ? Adakah pautan ini sebahagian daripada Alkitab? Nah, kamu juga percaya kepada tulisan manusiawi sedangkan kamu kata hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kamu hanya mahu percaya kepada perkara-perkara menurut kehendak hati kamu sahaja. Pernahkah Tuhan Yesus mengajar supaya kita hanya percaya kepada benda yang kita hanya mahu percaya? Tidak! Tuhan Yesus mengajar kita supaya percaya kepada GEREJA-NYA. Lihat teks Mat 18:17. Mahukah kamu dipanggil sebagai ‘heathen’ dan ‘publican’?

  Kamu tahu kah siapa itu Lembaga Alkitab Indonesia (LAI)? Kamu menolak Gereja Katolik, tetapi kamu MENERIMA Lembaga Alkitab Indonesia? Adakah LAI sependapat dengan TJC/GYB? Pernahkah Tuhan Yesus memberikan Alkitab sebenar kepada LAI? Mana buktinya? Bagaimana kamu tahu bahawa Alkitab itu datang dari Tuhan? Buktinya? Sila tunjukkan teks dalam Alkitab bahawa Alkitab yang kamu pegang sekarang datang dari Surga? Kamu tidak akan menemuinya. Alkitab DATANG DARI GEREJA KATOLIK. Umat Protestant pertama yang mengambil Alkitab dari Gereja Katolik adalah Martin Luther.

  Sila tunjukkan teks dalam Alkitab ada orang yang muntah darah dan dinyatakan sebagai mukzijat. Kamu tidak akan menemui mukzijat Tuhan Yesus mahupun para Rasul yang menyebabkan orang muntah darah! Orang yang muntah darah itu adalah kerana dipukul oleh Iblis!

  Dalam teks Yoh 13:7, Tuhan Yesus yang membasuh kaki Santo Petrus. Nah, adakah dalam TJC/GYB, Tuhan Yesus turun dari Surga dan membasuh kaki pengikut Paulus, Chang dan Barnabas? Pernah Tuhan Yesus membasuh kaki kamu?

  Tadinya kamu bersaksi bahawa tidak ada perpecahan dalam TJC tetapi nyata sekali kamu sendiri bersaksi bahawa ada perpecahan apabila Barnabas keluar dari TJC. Sekarang siapakah yang ‘benar’ Paulus, Chang atau Barnabas? Kenapakah kamu tidak ikut Barnabas keluar dari TJC? Kalau kamu kata Barnabas melanggar Hukum Allah, mungkin kamu silap dan kamu lah (termasuk Paulus dan Chang) yang sebenarnya melanggar Hukum Allah?

  Kamu ini pengikut ahli Taurat kah? Saya tidak pernah menyangkal bahawa Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia, tetapi kamu juga harus tahu bahawa Tuhan Yesus telah memberikan kuasa mengampuni dosa kepada para Rasul yang merupakan uskup dan paderi awal. John 20:21 He said therefore to them again: Peace be to you. As the Father hath sent me, I also send you. [22] When he had said this, he breathed on them; and he said to them: Receive ye the Holy Ghost. [23] Whose sins you shall forgive, they are forgiven them; and whose sins you shall retain, they are retained. Suka cita kerana paderi Katolik berkuasa mengampuni dosa manusia, tetapi sayang sekali umat TJC tidak dapat diampuni dosa mereka kerana pastor kamu tidak ada kuasa langsung! Jelas, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan apa-apa kuasa kepada pastor-pastor TJC.

  Semua yang kamu katakan tentang Roh Kudus hanyalah kesaksian manusiawi. Berhati-hatilah dengan kata-kata manusia. Baca semula Mat 16:18 dan carilah Gereja Kristus yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Carilah Gereja yang pernah dipimpin oleh Santo Petrus atas arahan Tuhan Yesus Kristus. Bertaubatlah sebelum terlambat. Kembalilah kepada Gereja Katolik, Gereja Kristus.

  • 「No Name」

   Kamu hanyalah orang buta yang menuntun orang buta. Saya tidak perlu bercakap banyak kepada mereka yang tidak percaya kepada Kristus walaupun ayat Alkitab telah diberikan kepada mereka. Iman kamu yang lemah. Kamu menuntun orang buta sedangkan kamu sendiri buta. Orang yang tidak percaya Tuhan adalah Allah hanyalah orang buta yang tidak kenal kebenaran. Orang mengatakan engkau hidup, padahal engkau mati! Ketahuilah sesungguhnya engkau hanya dibenarkan mati hanya satu kali sahaja, sesudah itu dihakimi. Kristus akan ditolak tidak kira ke mana pun Ia pergi. Sebagaimana kamu menolak ajaran Dia yang Mahakuasa. Mereka mengatakan mereka benar, padahal mereka adalah palsu. Orang buta tidak akan mengenal erti keindahan langit.

   Respons:
   Akhirnya perbincangan kita sampai di sini sahaja. Saya tidak faham kenapa kamu kata saya buta sedangkan hujah saya berdasarkan Alkitab dan fakta sejarah, bukan kepada ’emosi’ atau ‘cakap orang’. Saya tidak bergantung kepada kesaksian manusiawi atau tulisan orang lain. Saya tidak buta kerana saya beriman sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti yang diajar oleh Gereja Katolik. Memang benar, kamu adalah ‘buta’ kerana hujah kamu terlalu lemah dan banyak dipengaruhi oleh cerita manusia terutama oleh ajaran peribadi Paulus, Chang (dan Barnabas). Pengasas TJC TIDAK PERNAH diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah FAKTA dan semoga kamu dapat menerimanya dengan hati terbuka kerana kalau hati kamu masih tertutup maka benarlah sangkaan kamu bahawa kamu adalah BUTA. Iman saya tidak lemah kerana saya dapat menjawab semua soalan yang kamu kemukakan kepada saya. Tetapi atas dasar cinta kasih, saya harus maklumkan kepada kamu bahawa iman kamu bukan lemah tetapi SESAT sepenuhnya. Kamu sudah tersasar daripada jalan yang menuju ke Surga.

   Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Gereja-Nya, Katolik. Tetapi kamu menolak ajaran benar Tuhan Yesus Kristus dan juga menolak Gereja-Nya. Kamu adalah pemercaya aliran TJC yang dicipta oleh tiga orang manusia biasa, Paulus, Chang dan Barnabas. Kamu bukan pengikut Kristus, tetapi pengikut setia kepada Paulus, Chang dan Barnabas, orang China dari Beijing. Kamu mengatakan saya akan binasa, tetapi bagaimana kamu boleh pasti bahawa kamu akan selamat? Adakah Paulus, Chang dan Barnabas sudah berada di Surga? Masih ada peluang untuk kamu dan Ying bertaubat, kembali kepada Gereja Katolik, mengaku dosa dan mendapat pengampunan pasti dan selamatkan jiwa kamu yang hanya ada SATU.

   Semoga kamu diberkati Tuhan.

 108. .....

  utk pengetahuan sdri Ying….gereja katolik antara gereja terawal yg didirikan…akan tetapi…dlm katekismus soal jawab peraturan gereja katolik….mengakui sungguh mereka telah mengubah ajaran Tuhan kepada ajaran sesat……jdi walauapapun….disbbkan gereja katolik merupakan agama terawal…beberapa gereja baru pada hari ini tlh pun mengikuti ajaran katolik dan menyebabkan meraka sesat dlm ajaran katolik…..sy sokong sdr Ying…..setahu sy…GYB adalah satu-satunya gereja yg menuruti perintah Tuhan dan disanyangi oleh Tuhan…sy ada dengar cerita baru-baru ini…..ada sebuah puting beliung melanda di semenanjung malaysia dan ada juga rumah para anggota GYB terkena puting beliung itu tetapi rumah mereka tdk rosak dan tiada sedikit pun calar yg ada pada rumah mereka…ini sudah membuktikan bahwa Tuhan menyertai dan melindungi mereka tdk kira di manapun mereka berada….tdk kira walau apa pun yg tertulis dalam Alkitab…GYB pasti akan mematuhinya…..walaupun bkn semua anggota GYB yg melakukan sedemikian…..

  Respons:
  Terima kasih kerana berani bersaksi benar bahawa Gereja Katolik adalah Gereja yang TERAWAL dan merupakan Gereja Kristus. Gereja tidak berkuasa untuk mengubah Hukum Allah tetapi Gereja berkuasa menetapkan hal-hal lain yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Alkitab. Anda telah menghakimi bahawa Gereja Katolik telah sesat dan aliran GYB adalah benar, tetapi penghakiman kamu hanyalah penghakiman manusiawi dan TERPESONG DARI JALAN YANG BENAR. Gereja Katolik didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri, tetapi GYB didirikan oleh manusia. Walaupun bangunan GYB tidak runtuh, tetapi nyata sekali bahawa asal usul GYB didirikan oleh manusia yang berasal dari Negara China.

 109. Emm … ini adalah atikal yang sempit pemikiran … entah kenapa geraja katolik pula yang hebat ? dan lain2 agama atau mazab kristian yang lain tidak benar ? siapa kamu berani mengatakan geraja katolik benar ? kamu bukan tuhan ! … lawaklah kamu ni … tuhan mencipta bumi dan isinya … tuhan tidak mencipta geraja katoliklah kawan … semua struktur geraja dibina oleh manusia … tidak ada geraja timbul tiba2 kerana tuhan yang menciptanya … kalau adapun itu mungkin filim Holywood … tak sangka ada juga orang2 lawak seperti ini … saya suka freethinker kerana ia adalah fakta …. bukan cerita dongeng turun temurun …. mahukah kamu berdebat dengan saya … kamu percaya akan geraja katolik saya freethinker … kita berdebat secara sihat … saya harap anda menerima tawaran saya. Terima kasih.

  Respons:
  Ya, saudara kelihatan hebat berkata demikian tetapi langsung tidak ada isi yang boleh dikomen. Kalau Gereja Katolik adalah palsu, maka terangkan Gereja yang mana satu adalah Gereja Kristus? Atau agama yang mana satu adalah agama benar? Apakah maksud Gereja? Bagaimana saudara dapat pastikan bahawa kepercayaan orang-orang free thinker seperti anda adalah FAKTA? Ya, saya bersedia untuk berdebat dengan anda sebagai seorang free-thinker yang hebat.
Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: