Adakah umat Kristian, Muslim dan Yahudi menyembah Tuhan yang sama?

Adakah umat Kristian, Muslim dan Yahudi menyembah Tuhan yang sama?
Oleh Rev. Fr. Francois Knittel
(Diterjemahkan daripada Majalah Christendom Bil. 14)

Kristian dan Muslim, kita berkongsikan banyak perkara yang sama, sebagai suatu umat dan juga sebagai manusia biasa (…) Kita percaya akan Allah yang sama, Allah yang Satu, Allah yang hidup, Allah yang mencipta dunia dan Allah yang memimpin ciptaan-Nya ke arah kesempurnaan.” [Ucapan Yohanes Paulus II semasa Perjumpaan Dengan Belia Muslim Muda di Stadium Casablanca, Ogos 19, 1985. Kecuali dinyatakan sebaliknya, dokumen papal dipetik daripada www.vatican.va]

Teks ini merupakan ucapan oleh Yohanes Paulus II kepada belia Morocco pada Ogos 1985. Dia sebenarnya mengulangi ucapan dasar yang pernah diberikan kepada komuniti Ibrani (Hebrew) di Mainz tentang dialog Judeo-Katolik:

Pertama-tama sekali, ia merupakan satu persoalan tentang dialog antara dua agama – bersama-sama dengan Islam – yang berupaya memberikan kepada dunia satu iman dalam Allah Yang Mahakudus yang bercakap kepada kepada kita dan kepada Dia yang kita sembah atas nama dunia.

Mengikut pemikiran Yohanes Paulus II, ia membayangkan bahawa agama Kristian, agama Yahudi dan agama Islam menyembah Allah yang sama. Dapatkah kita membuat inferens bahawa semua agama menyembah Allah yang sama? Amalan mengadakan mesyuarat keamanan antara agama (mesyuarat pertama seperti ini telah diadakan di Asisi pada Oktober, 1986) seolah-olah menyokong idea ini.

Tanpa berasa ragu-ragu, doktrin seperti ini, yang disokong dengan tindakan atau amalan yang amat menyakinkan, jika dipandang sekali imbas, kelihatan amat menarik untuk kita dalam zaman moden ini. Walaupun begitu, dapatkah doktrin ini bertahan atau diterima pakai jika diselidiki menggunakan ‘common sense’ (I) dan iman Katolik (II)? Kita akan menyiasat perkara-perkara ini dahulu, sebelum menjawab beberapa persoalan atau bantahan lain (III).

I. Common Sense
Oleh kerana didesak oleh keinginan untuk mewujudkan kesatuan (unity) dan juga untuk menamatkan sebarang pertikaian yang tidak ada kesudahan di antara kebenaran (truth) dan kesilapan (errors), ramai di antara ahli pemikir moden yang mewujudkan satu gagasan kebenaran yang serasi dengan pemikiran mereka iaitu: Tidak ada sesiapa pun yang mampu memiliki keseluruhan kebenaran. Dalam konteks keagamaan, idea ini dinyatakan dengan cara ini: semua agama mengajar kita tentang Allah, tetapi daripada pandangan yang berbeza-beza dan saling melengkapi. [Editor: Adakah ajaran atau pendapat ini benar atau palsu?]

1.1 Penolakan Prinsip Tanpa-Kontradiksi

Jika kita menerima pakai pendapat tersebut, maka ia bermaksud bahawa kita telah memusnahkan kebolehan manusia untuk menggunakan akal dan bertutur. Sama ada kebenaran-kebenaran ini hanya merupakan pecahan-pecahan daripada keseluruhan kebenaran, tidak berkontradiksi dan saling melengkapi antara satu sama lain untuk memberikan kita ilmu atau pengetahuan mendalam tentang alam sebenar (realiti); atau kebenaran-kebenaran ini sebenarnya saling bertentangan dan salah satunya adalah kesilapan (atau palsu).

Dari segi pemikiran logik: dua pernyataan yang menceritakan perkara yang sama, jika dilihat dari dua sudut yang berbeza, boleh menjadi benar pada masa yang sama. Sebaliknya, jika dua pernyataan yang bertentangan maksud, dan dilihat dari sudut yang sama, maka pernyataan-pernyataan itu tidak boleh diterima sebagai kedua-duanya benar kerana salah satu pernyataan itu haruslah menjadi palsu.

Sebagai contoh: jika saya menyatakan bahawa kereta saya berwarna biru kepada seorang teman yang juga menyatakan bahawa kereta saya berjenama Cadillac, maka pernyataan kami kemungkinan kedua-duanya benar. Tetapi jika saya membuat penegasan bahawa kereta saya berwarna biru dan teman saya itu tidak bersetuju, maka salah seorang daripada kami mestilah silap.

1.2 Agama Secara Umum

Susulan daripada itu, apakah yang dapat kita perhatikan antara pelbagai agama dunia yang berbeza? Secara amnya, kita bersetuju bahawa agama-agama ini saling bertentangan dalam banyak perkara pokok doktrin masing-masing.

Fr. Garrigou-Lagrange telah membuat pemerhatian ini: “Terdapat banyak perbezaan dan pertentangan ajaran di antara agama-agama dunia yang pelbagai:

a) Kepercayaan kebenaran: antara polytheism, pantheism dan monotheism; seperti mana agama Kristian mengajar tentang ketuhanan (divinity) Yesus Kristus, dan ajaran ini ditentang oleh agama Yahudi dan Islam; seperti mana juga umat Protestan mengakui atau menolak kekebalsalahan (infallibilty) Gereja.

b) Doktrin: poligami dan perceraian dibenarkan dalam banyak agama tetapi menjadi larangan bagi yang lain; dalam situasi yang serupa, berpoligami dan bercerai tidak boleh diterima sebagai sah (licit) dan tidak sah (illicit) pada masa yang sama.

c) Kaedah bersembahyang: di antara kaedah bersembahyang, ada yang asli dan jujur, sementara selebihnya pula bersifat ‘kebinatangan’ dan memalukan. Ia amat merosakkan jika kita memperkatakan bahawa Allah menerima semua agama dengan adil dan saksama walaupun satu agama mengajar kebenaran manakala yang satu lagi mengajar kepalsuan, yang satu menjanjikan kebaikan manakala yang satu lagi kejahatan. Untuk mengatakan sedemikian, bermakna kita percaya bahawa Allah tidak membuat apa-apa perbezaan atau langsung tidak memperdulikan antara kebaikan dan kejahatan, antara kejujuran dan yang merosakkan maruah.

Dengan sedikit penghayatan dan penggunaan common sense menunjukkan bahawa setiap agama mempunyai dogma-dogma asas masing-masing yang saling berkontradiksi (bertentangan) dan tidak mungkin dapat disatukan. Dalam hal ini, kita harus membuat pertimbangan serius tentang agama Islam dan Yahudi.

1.3 Islam

Apakah yang diajar oleh agama Islam mengenai ajaran-ajaran asas iman Katolik?

 • Triniti : “Certainly they disbelieve who say: Surely Allah is the third (person) of the three” [Koran 5,73] ; “Say not, Three. Allah is only one God; far be It from His glory that He should have a son” [Koran 4-171]
 • Inkarnasi: “Surely the likeness of Jesus is with Allah as the likeness of Adam; He created him from dust, then said to him, Be, and he was.” [Koran 3,59] ; “The heavens may almost be rent thereat, and the earth cleave asunder, and the mountains fall down in pieces, that they ascribe a son to the Beneicent God.” [Koran 19,90-91]
 • Penyaliban dan Penebusan: “And their saying: Surely we have killed the Messiah, Jesus son of Mary, the apostle of Allah; and they did not kill him nor did they crucify him. But they substituted another man who looked like him.” [Koran 4,157]

Doktrin Islam dengan jelas adalah bertentangan dengan iman Katolik. Bagaimanakah ajaran seperti ini dapat mengajar kita bahawa kita (tanpa mengira agama Islam atau Kristian) menyembah Allah yang satu dan sama?

Profesor Roger Arnaldez menekankan perkara ini apabila beliau mengajar tentang monotheism (kepecayaan akan satu Tuhan sahaja), menulis:

Atas nama monotheism, kita mencampuradukkan kesemuanya, bahawa hanya ada satu Allah, dan semua orang mempercayai pegangan ini. Persoalan pokoknya ialah: SIAPAKAH Allah yang satu ini? Persoalan asas ini telah disingkirkan kerana kita telah memujuk diri kita sendiri supaya mempercayai bahawa KESATUAN merangkumi segalanya. Akibatnya, konsep monotheism menjadi hancur, dan diberi pengertian baharu iaitu monotheism tidak lagi bermakna apa-apa kecuali ia hanyalah merupakan satu label yang mengklasifikasikan kesemuanya menjadi satu.

Mari kita andaikan: ada seorang lelaki yang yakin bahawa batu utama imannya ialah satu Allah dan menyatakan kepercayaannya itu dalam doa-doanya setiap hari. Adakah kita berhak untuk tidak memperakukan kebenaran kepercayaan agamanya kerana dia seorang monotheist? Bagaimana pula mereka yang bergelar theists [mereka yang percaya kepada banyak tuhan]? Para teologi Kristian kerap kali melihat mereka sebagai ‘musuh’, tetapi mereka percaya akan satu Allah: Voltaire [seorang penulis Perancis yang memperkenalkan ajaran Enlightenment (1694-1778)]merupakan seorang monotheist.”

Namun, adakah anda akan memberitahu saya bahawa, Voltaire menolak sekeras-kerasnya ajaran Kristian: begitu juga dengan Koran yang menolak tiga misteri kepercayaan agama Kristian: Triniti, Inkarnasi dan Penebusan.

Bercakap dengan lebih terperinci tentang Islam, penulis yang sama meneruskan penghayatannya bahawa:

Adalah jelas bahawa jika Allah adalah satu dan bukannya ‘truine’ [tiga dalam satu], adalah salah untuk mempertahankan doktrin Triniti. Sebaliknya, jika Allah itu satu dan ‘truine’, maka adalah salah untuk memperkatakan bahawa Allah itu satu dan bukan ‘truine’. Secara logik, tidak mungkin dapat diterima akal argumen yang menyatakan bahawa Allah yang satu dan ‘truine’ adalah sama dengan Allah yang satu dan bukan ‘truine’. Susulan itu, Koran, Sabda Allah, menolak sekeras-kerasnya ajaran Triniti. Satu Allah yang menolak Triniti tidak mungkin dapat ‘bergabung’ dengan Allah yang satu dan ‘truine’.

Jadi, kita harus membuat kesimpulan bahawa kepercayaan Islam tidak sama dengan iman Katolik. Bercakap secara objektif, Katolik tidak percaya akan Allah yang menyerupai Allah Islam.

1.4. Judaism

Bagaimana pula pemikiran tentang Judaism atau agama Yahudi? Memang benar bahawa Judaism era Perjanjian Lama mempersediakan dunia untuk kedatangan Kristus. Ini sebabnya mengapa Allah memelihara orang-orang Yahudi agar dilindungi daripada kepercayaan polytheism dan sentiasa berpegang kepada kepercayaan monotheism.

Tetapi Injil akan mendedahkan kepada kita akan ‘kekayaan’ yang tidak disangka-sangka dalam Allah yang satu ini: iaitu persona-persona dalam Triniti. Misteri Triniti merupakan perkembangan dan pencapaian seturut kehendak Allah akan misteri kesatuan. Akibatnya, kita harus bersaksi bahawa Allah yang satu dalam Perjanjian Lama dan Allah-Triniti dalam Perjanjian Baharu adalah Allah yang satu dan sama.

Dengan yakin bahawa kita menolak bantahan bahawa Allah yang mendedahkan diri-Nya kepada umat Israel juga mendedahkan diri-Nya sebagai truine. Ini adalah benar, dan ia tidak menghalang Dia daripada menjadi Allah kepada umat Kristian, pertama-pertama sekali kerana Alkitab, tidak seperti Koran, atas alasan yang amat baik, tidak mengajar bahawa Allah bukan ‘truine’. Kedua, wahyu Alkitab, melalui pedagogi alkitabiah, amat mudah untuk kita dipimpin ke arah kepenuhan wahyu Krisitan.

Allah yang disembah oleh umat Yahudi pada hari ini, adalah Allah yang satu, tetapi Allah mereka amat ‘anti-trinitarian’. Sememangnya, jika dogma Katolik menolak misteri Triniti sebagai “misteri satu Allah dalam tiga persona yang sama rata dan berlainan entiti”, umat Yahudi juga boleh menolak doktrin mereka tentang Tuhan: “misteri satu Allah dalam satu persona”. Jadi, adakah satu atau tiga persona? Jelas sekali, kedua-dua doktrin ini tidak boleh dipersatukan.

Pertentangan ajaran antara Katolik dan Judaism berpunca terutamanya daripada ketuhanan Yesus Kristus, Tuhan kita. Adakah Dia Anak Allah dan Allah? Agama Katolik menjawab: Ya tetapi agama Yahudi menolak ajaran ini sekeras-kerasnya. Jadi, adakah Yesus itu Allah atau tidak? Kita harus membuat pilihan: kedua-dua penegasan ini tidak boleh benar pada masa yang sama.

Penentangan akan Tuhan kita Yesus Kristus dirasai hebat oleh orang-orang Yahudi.

Albert Memmi , seorang umat Yahudi dari Tunisia menulis pada tahun 1962:

Adakah orang-orang Krisitan ini sedar akan makna nama Yesus, Allah mereka kepada seorang Yahudi? Seorang umat Yahudi yang tidak pernah berhenti mempercayai dan mengamalkan agamanya, akan mendapati bahawa agama Kristian merupakan satu pencerobohan teologi dan metafizikal dalam sejarah, suatu penghujatan Allah, skandal rohani dan subversif?

Untuk setiap umat Yahudi, malah orang-orang ahteists sekalipun, nama Yesus merupakan satu simbol yang mengancam, dan ancaman ini sentiasa tergantung di kepala mereka selama berkurun-kurun dan mampu membawa bencana, tanpa mereka mengetahui kenapa atau bagaimana menghalangnya daripada berlaku. Nama ini menjadi sebahagian daripada tuduhan yang tidak berasas dan ‘gila’ apabila dilihat sebagai kekejaman yang menakutkan, yang menjadikan kehidupan mereka menjadi amat sukar. Nama ini akhirnya menjadi salah satu tanda dalam sistem kehidupan mereka yang mengurung mereka, menghakimi mereka dan menyingkirkan mereka.

Semoga sahabat Kristian saya memaafkan saya, agar mereka dapat memahami maksud saya dan mengunapakai bahasa mereka sendiri, saya akan berkata bahawa untuk umat Yahudi, Allah mereka (Kristian), adalah Iblis, dan Iblis ini mengikut mereka adalah simbol dan keseluruhan kejahatan, kejam, berkuasa, sukar diterangkan di dunia, dan sentiasa mahu menghancurkan umat manusia…

Reaksi ibu kepada Edith Stein selepas anaknya memeluk agama Katolik juga menyerupai sikap orang-orang Yahudi zaman sekarang terhadap Yesus Kristus: “Saya tidak mempunyai apa-apa yang menentang Dia … Dia mungkin seorang lelaki yang baik … Tetapi kenapa harus Dia menyamakan diri-Nya dengan Allah?

Penolakan ketuhanan Kristus merupakan gam atau simen yang mengaitkan orang-orang Yahudi zaman sekarang dengan mereka yang bertanggungjawab menyebabkan Juruselamat dihukum mati:

Jelas sekali bahawa sesiapa yang membaca Injil akan mengetahui bahawa Yesus dijatuhi hukuman mati oleh umat Sanhedrin atas alasan keagamaan: iaitu menghujat Allah. Seorang lelaki yang tidak layak tetapi memperkenalkan dirinya sebagai Juruselamat dan Anak Allah, adalah menghujat Allah dan sememangnya patut dikenakan hukuman mati. Pada masa sekarang, generasi baru orang-orang Yahudi juga turut serta menolak Yesus sebagai Juruselamat dan Anak Allah. Dengan penolakan ini, secara logiknya, mereka juga terbabit sama dan turut bertanggungjawab menyebabkan Yesus dihukum mati oleh orang Sanhedrin, walaupun mereka tidak menyebut hukuman mati tersebut, malah walaupun kebanyakan mereka tidak terfikir tentang perkara itu.”

Daripada apa yang telah dinyatakan di atas, kita harus membuat kesimpulan bahawa Allah yang disembah oleh umat Katolik dan Allah yang disembah oleh umat Yahudi bukanlah Allah yang sama.

1.5 Pengetahuan Tentang Allah: Lengkap atau Tidak Wujud?

Mari kita membuat andaian bahawa semua agama mengajar kita tentang Allah tetapi dari sudut pandangan yang berbeza dan saling melengkapi. Persoalannya ialah: adakah kita hanya sekadar mampu memiliki pengetahuan yang tidak lengkap (sebahagian atau cetek) tentang Allah?

Santo Thomas mengatakan tidak kerana jika pengetahuan kita tentang realiti hanya sebahagian sahaja (dan selebihnya adalah palsu atau silap), itu bermakna bahawa kita langsung tidak mempunyai pengetahuan tentang Allah! [Editor: Lagipun, bagaimana kita dapat bezakan atau pisahkan antara pengetahuan yang benar dengan yang palsu?]

“Jika mereka (pagan) mempunyai pengetahuan yang bersifat spekulatif (tanpa bukti) tentang Allah, pengetahuan mereka ini bercampur gaul dengan banyak kepalsuan atau kesilapan (errors): ada yang melihat Allah yang berkuasa atas segala ciptaan, yang lain pula melihat Allah sebagai jiwa dunia, dan banyak pula yang menyembah banyak allah pada masa yang sama. Untuk alasan ini, kita dapat katakan bahawa mereka tidak mengenali Allah.”

Jika keseluruhan realiti hanya sekadar diketahui sebahagian sahaja dan baki sebahagian lain pula tidak diketahui: ia menjadi suatu pertentangan, kerana perkara termudah (atau asas) tidak mungin dan tidak dapat diketahui jika ia tidak difahami sepenuhnya. Oleh yang demikian, jika pengetahuan kita tentang Allah terdapat (walaupun) sedikit kesilapan, itu bermakna kita langsung tidak mengetahui Allah.”

Tanpa mengetahui siapa Allah sebenarnya, mereka yang tidak mengenali Allah tidak mungkin dapat menyembah-Nya. Pendapat yang mengatakan bahawa semua agama menyembah Allah yang sama tidak dapat diterima berdasarkan ‘common sense’ kerana kita memiliki ‘common sense’ yang sama.

Tambahan lagi, bagi umat Katolik pendapat ini dilihat sebagai menghujat Allah (blasphemous) kerana ia bermakna bahawa Yesus Kristus adalah penyelamat palsu da segala ajarannya adalah bohong semata-mata.

2. Iman Katolik

Apabila kita bersemuka dengan Katolik, kita mestilah menukar cara kita berdebat. Sememangnya untuk membuahkan hasil yang baik, argumen kita haruslah berdasarkan prinsip-prinsip umum. Apabila bersemuka dengan orang-orang pagan, argumen kita haruslah berdasarkan kepada ‘reason’ (akal). Sementara itu, kita haruslah berpegang kepada Perjanjian Lama jika bersemuka dengan orang-orang Yahudi, dan merujuk kepada Alkitab jika bersemuka dengan umat Protestan, schismatics dan Katolik.

Sekarang, apakah yang dibaca oleh umat Katolik daripada Perjanjian Baharu? Semua ajaran Kristus menegaskan perlunya semua orang melalui Dia untuk sampai kepada Bapa. Pengetahuan tentang Yesus Kristus dan ketaatan kepada ajaran-Nya bukanlah suatu yang menjadi pilihan tetapi merupakan suatu keharusan.

Petikan-petikan ini menerangkan maksudnya sendiri:

Kata Yesus kepadanya, “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku” (Yoh 14:6)

Karena itu Yesus berkata lagi, “Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, Akulah pintu bagi domba-domba itu” (Yoh 10:7)

“Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok; tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba.” (Yoh 10:1-2)

Yesus berkata lagi kepada mereka, “Akulah terang dunia; siapa saja yang mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan.” (Yoh 8:12)

Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. (Yoh 3:16)

Karena itu tadi Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu; sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu.” (Yoh 8:24)

“Siapa saja yang tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia.” (Yoh 5:23)

“Siapa yang tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan.” (Mat 12:30)

“Tidak ada keselamatan di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.” (Kis 4:12)

“Sebab siapa yang menyangkal Anak, ia tidak memiliki Bapa. Siapa yang mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa.” (1 Yoh 2:23)

Apabila mereka telah membaca petikan ini, bagaimana dapat seorang umat Katolik mempercayai ajaran bahawa semua agama menyembah Allah yang sama, kerana selain Katolik, semua agama enggan melalui Yesus Kristus, satu-satunya perantaraan yang diperkenankan oleh Allah?

Betapa umat ‘Katolik’ telah kerosakan iman kerana mereka tidak lagi mempercayai kata-kata Kristus!

3. Bantahan

Namun begitu, ada sebilangan yang akan berkata: tidak bolehkah kita melihat agama-agama palsu ini sebagai ‘batu pijakan’, untuk membolehkan iman mereka berkembang daripada sebahagian kepada pemerolehan kebenaran yang sepenuhnya?

Tidak kita sangkalkan bahawa sebarang kesilapan masih mengandungi sebahagian kebenaran. Walaupun begitu, kita harus berhati-hati dengan ilusi ini. Fr. Garrigou-Lagrange, O.P. mendedahkan: dalam mana-mana doktrin palsu, kebenaran bukanlah jiwa kepada doktrin itu, tetapi hamba kepada kepalsuan.

Seorang profesor falsafah, Louis Jugnet, menambah:

Sebenarnya para teologi Katolik tidak menyangkal bahawa sebahagian kebenaran masih dapat dijumpai dalam Protestanism, Judaism dan juga Brahmanism. Tetapi itu bukan persoalannya; sebenarnya adalah penting untuk kita ketahui sama ada kebenaran yang dimaksudkan itu, tidak terkongkong dalam doktrin palsu. Adakah kebenaran yang terselit dalam kepalsuan doktrin itu berada dalam keadaan yang mudah dicapai, bebas dan tidak tercemar? Apa yang kita dapat lihat ialah kebenaran ini adalah sebahagian sahaja, berpecah-pecah dan tidak lengkap, dan kebenaran ini terkurung dalam kesilapan yang ketara dan mencemari kebenaran tersebut. Perkara utama yang menyebabkan kebenaran itu bersifat merosakkan ialah disebabkan sifat kepalsuan yang menolak kebenaran.”

Sebagai contoh: Judaism dan Islam menegaskan tentang kesatuan Allah (yang sememangnya benar) tetapi penegasan ini dibuat secara sepenuh hati sehinggakan tidak menghiraukan dogma Triniti. Luther menekankan fakta bahawa rahmat sahaja sudah mencukupi untuk justifikasi, formula ini benar: tetapi beliau juga tidak menghiraukan sakramen Katolik. Kant pula melihat bahawa pengetahuan adalah suatu perlakuan, tetapi dia juga melihat bahawa perlakuan ini bersifat buta dan kreatif dan tidak berupaya untuk wujud. Marx turut melihat perkara yang sama tetapi tidak menghiraukan faktor-faktor ekonomi, tetapi memberikannya ruang tidak terhad dan ekskluif.”

Dalam doktrin-doktrin ini, semua bukanlah palsu secara terperinci, tetapi jiwa kepalsuan mencemari semuanya. Jika kebenaran yang sebahagian itu boleh diterima pakai maka ia boleh dilakukan dengan syarat bahawa kebenaran itu dikeluarkan daripada doktrin palsu (maka, perlu ada kritikan terhadap kepalsuan itu) dan difikirkan semula daripada perspektif lain.”

Tetapi bukanlah lebih elok jika umat bukan Katolik dibiarkan sahaja dalam keadaan yang jahil akan kebenaran? Ini kerana kejahilan sudah mencukupi untuk mereka memperolehi keselamatan kerana mereka tidak boleh dipersalahkan atas alasan ketidaktahuan. Sebaliknya, jika mereka mengetahui akan kewujudan agama benar dan menolaknya, maka penolakan ini akan menyebabkan mereka kehilangan keselamatan.

Pemikiran seperti ini sememang langsung tidak bersifat ‘supernatural’, dan tidak menghormati akal manusia yang diciptakan untuk mengenali dan mengasihi Allah. Seolah-olah ia sudah lupa bahawa garis pemisah antara kejahilan yang disengajakan dan yang tidak disengajakan adalah rahsia Allah untuk setiap orang tertentu. Tergamakkah kita untuk bermain poker dengan keselamatan abadi jiran kita? Akhir sekali, ia juga tidak menghiraukan nasihat daripada Paus Pius XII kepada mereka yang belum lagi menjadi ahli Gereja secara nyata (rasmi). Paus menggalakkan mereka untuk “mencari dan keluar daripada keadaan yang tidak pasti tentang keselamatan mereka. Walaupun mereka memiliki hasrat dan kerinduan yang tidak disedari akan perlunya mempunyai hubungan dengan Tubuh Mistik Penebus, mereka masih tidak memperoleh kurnia-kurnia Surga dan bantuan yang hanya dapat dikecapi oleh mereka yang bersatu dalam Gereja Katolik.”

Kesimpulan

Maka, ia merupakan satu kesilapan terhadap akal dan juga iman Katolik untuk kita membiarkan umat Katolik dan bukan Katolik untuk percaya bahawa kita semua menyembah satu Allah yang sama. Ia bukan cinta kasih kepada mereka yang sesat kerana ajaran ini menyebabkan mereka kekal terkurung dalam kepalsuan. Ia bukan cinta kasih kepada umat seiman Katolik kerana ajaran ini menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang bahaya dan akan kehilangan iman Katolik mereka.

Jadi apakah yang mampu kita lakukan?

Tetapi doktrin Katolik menyatakan dengan jelas bahawa tugas utama cinta kasih bukanlah untuk kita bertolenrasi dengan idea-idea yang palsu, walau seikhlas manapun mereka, mahupun secara teori ataupun amalan tidak mempedulikan (indifferent) akan kepalsuan-kepalsuan yang telah menjebak jiran kita (…) Selanjutnya, walaupun Yesus baik hati terhadap mereka yang berdosa dan kepada mereka yang sesat, tetapi Dia tidak menghormati idea mereka yang palsu, walaupun mereka kelihatan amat ikhlas. Dia mengasihi mereka semua, tetap Dia mengajar mereka agar mereka menjadi pengikut-Nya dan memperoleh keselamatan jiwa.” [St. Pius X, Encyclical Notre Charge Apostolique (Our Apostolic Mandate), August 25, 1910. www.catholicculture.org]

Deo gratias.

Advertisements

 1. waterbelon

  kalau nak tau islam,yahudi dan kristian ni mempunyai Tuhan yang sama,bah,tunggu dia mati ,tunggu dia expai yed nanti dia tau dimana dia akan pergi.

  • Doll anan

   Hanya Kristen dgn Israel yg punya Allah yg sama,Islam itu Tuhannya beda krn di sbt sbg Tuhan negeri Mekah (Qs.27 : 91)
   Kalau memang Tuhannya sama tentu tdk bermusuhan spt sekarang ini . Gereja2 di bakar ,Pendeta2 di tembak di bacok ,umat Kristen di intimidasi,di diskriminasi .di tindas di fitnah semaunya ,muslim menganggap umat Kristen tdk punya hak hidup di negara ini. Makanya sekarang bgs ini menjadi terkutuk dan menerima tulah demi tulah selama 13 thn ini .ini akan terus berlanjut hingga Pemerintah dan muslim bertobat . 13 thn sudah hukuman di alami tetapi masih tegar tengkuk ,mungk9n menunggu sampai tejadi spt Firaun

   Respons:
   Allah Kristian dan Allah Yahudi tidak sama. Penganut agama Yahudi menolak Allah Tritunggal Mahakudus.

   • Doll.Anan

    Kita menyembah Allah yg sama yaitu Allah yg di sembah oleh garis keturunan Abraham,Ishak dan Yakub .Mengenai Tritunggal memang sebagian Israel belum mau menerimanya tetapi akhirnya mrk akan menerima krn itu sdh menjadi rancangan Allah (Roma 11 : 25-26) . Allah kita adalah Allah yg berkarya tdk pasif spt Tuhan negeri Mekah (Qs. 13 : 11) Dan keberadaan seluruh dunia ini sdh ada dlm rancanganNya

    • Selagi umat Yahudi enggan memeluk agama Kristian dan mengaku bahawa Allah benar ialah Allah Tritunggal Mahakudus, maka allah mereka tidak sama dengan Allah Kristian.

     Bukankah agama Yahudi menolak Yesus yang merupakan Allah Persona Kedua?

 2. yung2

  Memang benar kita semua menyembah Allah.. Bezanya..hanya orang Kristian yang menyembah YEsus Kristus..dan percaya bahawa Yesuslah Tuhan dan Allah. Cuba tanyakan mereka yang non-kristian..siapa nama Allah mereka? Kalau bukan Yesus..maknanya tak samala…

 3. Allah hanya SATU dan manusia hanya boleh menyembah Allah dalam KEBENARAN dan dalam iman. Mereka yang menyembah ‘allah’ lain sebenarnya bukan menyembah Allah (yang benar). Mereka menyembah allah palsu (iaitu Iblis).

 4. Mr. Nunusaku

  ALLAH NON MUSLIM ADALAH ALLAH YANG PENUH KASIH,
  ALLAH ISLAM PENUH DENGAN KEBENCIAN …DENGAN PERINTAH MEMBUNUH YANG TIDAK MAU MENGIKUTI MUHAMMAD…..SEPERTI CONTOH :SURA 4;74 9;5 DAN 9;29.

  IBN WARRAG SEORANG MURTADIN YANG TIDAK TAKUT MATI DENGAN ANCAMAN MUSLIM, DIA MENGATAKAN;
  BANYAK NAFKA SUCI ISLAM TERMASUK QURAN, DIPENUHI DENGAN AYAT-AYAT YANG MEMBENARKAN KEKEJAMAN, KEBENCIAN.

  INILAH AGAMA CIPTAAN MUHAMMAD YANG DISEBUT ISLAM..
  ALLAH-NYA DEWA BULAN TA-ALLA

 5. Gerald John

  Shallom , saya adalah seorang Katolik dan saya berbangga beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu dengan orang Katolik yang lain atau non-Katolik yang lain. Pedulilah dengan cemuhan-cemuhan dan tentangan-tentangan yang diberikan. Bagi saya , sebagai seorang yang percaya kepada Yesus dan TrinitasNya , saya memahami dan mendoakan mereka-mereka yang tidak dapat menerima Kristus sebagai satunya Juruselamat dunia. Benarlah dalam Injil mengatakan..” dunia tidak mengenal Aku” dan saranan Kristus supaya mendoakan mereka yang tidak menerima Dia. Marilah kita doakan agar Tuhan membuka hati mereka yang tidak percaya pada Kristus. Amen.

 6. Gerald John

  Salam sejahtera.

  Bagi saya sebagai makhluk Tuhan , kita diberikan kebebasan dan pilihan untuk menyembah dan mepercayai dan memilih yang baik atau buruk. Namun secara peribadi , diri saya sebagai penganut Katolik, adalah iman saya akan terus saya kembangkan melalui doa dan sharing dengan saudara dan saudari sekalian yang mengakui Kristus adalah Tuhan. Dan bagi saya , sebagai seorang Katolik yang sejati, usah memaksa mereka yang tidak mahu percaya. Bersaksilah secara baik dan hormatilah kepercayaan orang lain. Yang penting kita telah cuba bersaksi namun terpulanglah pada diri masing-masing untuk menerima atau tidak.

  Respon Pengarang: Manusia (dan malaikat) dicipta dan diberikan kebebasan membuat pilihan (free will) tetapi pada masa yang sama Tuhan juga memberikan perintah Sepuluh Hukum Allah. Salah satu hukum itu ialah : I am the Lord thy God, thou shalt not have strange gods before me. Beranikah seseorang manusia membuat kesaksian bahawa manusia bebas membuat pilihan untuk menyembah tuhan lain? ‘Kebebasan membuat pilihan’ tidak sama dengan ‘kebebasan beragama’. Manusia sebenarnya tidak berhak menolak Tuhan yang benar dan menyembah Iblis, walaupun manusia masih diberi kebebasan membuat pilihan baik atau buruk. Kebebasan itu merupakan satu ‘keistimewaan’ dan bukannya ‘hak’.

 7. Gerald John

  Saudara saudari sekalian yang merupakan Katolik dan Kristian. Bersabarlah dan berusahalah mempertahankan iman. Jangan lupa. Hormati kepercayaan rakan-rakan kita yang tidak seiman dengan kita. Elakkan perdebatan yang menjurus pada pergaduhan dan ancaman. Tuhan Allah tentunya tidak akan merestui semua ini. Namun , teruskanlah pelayanan dan kesaksian kepada sesiapa saja yang ingin mendengar atau berkongsi. Tidak salah. Doakanlah semua orang dan kasihilah semua orang. Sekurang-kurangnya Allah Bapa kita mengetahui kita telah berusaha bersaksi dan memberikan ganjaran kehidupan kekal atas usaha kita yang diikuti dengan kerendahan dan keikhlasan hati. Jangan berputus asa dan mengikut Jalan yang lebar itu…sekian. Damai dalam Kristus.

  Pengarang:
  Apakah maksud sdr/i: Hormatilah kepercayaan rakan-rakan kita? Adakah sdr/i menghormati agama atau ajaran palsu? Jika seseorang berbohong kepada sdr/i, adakah sdr/i akan menghormati pembohongan itu? Adakah kita diperbolehkan ‘melayani’ dua tuan: duniawi dan Tuhan Allah? Tidakkah kita sanggup berdebat demi menegakkan kebenaran? Adakah kita sanggup memperlekehkan Tuhan demi keamanan dunia? Jika benar Tuhan Allah tidak merestui ‘semua itu’, maka usaha Yesus sehingga mati disalibkan menjadi sia-sia belaka! Bukankah tindakan Tuhan Yesus berdebat dan menyebarkan Kebenaran sehingga menyebabkan huru-hara di kalangan umat Yahudi dan kerajaan Roma? Bukankah ramai umat Kristian dianiaya kerana kepercayaan mereka terhadap Yesus? Adakah mereka yang mati sebagai matir sepatutnya ‘berdamai’ dengan mereka yang tidak percaya supaya mereka tidak mati dibunuh!?

 8. Mayjune

  Hormatilah kepercayaan rakan-rakan kita tidak semestinya kita menyokong kepercayaan mereka tetapi lupakah kita tentang permintaan “DIA” “kasihilah sesama kamu”. “DIA” merelakan dirinya mati dikayu salib agar si manusia boleh melihat kebenarannya. Bukankah sepatutnya “DIA” boleh membinasakan orang-orang tersebut? Apakah dengan menghormati orang lain yang tidak seiman dengan kita boleh dikatakan memperlekehkan Tuhan?

  Apakah yang dikatakan oleh seorang Yahudi yang sedang menyaksikan saat-saat kematian Yesus? Fikirkanlah mengapa semua itu dilakukanNya sehingga Yahudi itu menyatakan kebenaran Dia adalah Anak Allah. “Dia ” hanya melakukan perkara yang membolehkan orang melihat kebenaran tanpa membalas dengan kuasaNya.

  Pengarang:
  Apakah maksud ‘menghormati’ KEPERCAYAAN (AGAMA) orang lain? Adakah ‘menghormati’ bermaksud kita tidak berani bercakap BENAR atau berdiam diri? Apakah Kebenaran? Bukankah Kebenaran mengatakan bahawa: HANYA ADA SATU AGAMA SAHAJA YANG BENAR seperti mana hanya ada satu Tuhan Allah sahaja iaitu: Allah Tritunggal Mahakudus! Bukankah Yesus dibunuh di kayu salib kerana Dia tidak menghormati kepercayaan agama lain? Pernahkah Yesus berkata: Hormatilah agama-agama palsu?

  Apakah maksud “kasihilah sesama kamu”? Apakah maksud ‘mengasihi’? Untuk keterangan lanjut, sila baca pautan ini: https://katolik.wordpress.com/category/kasih/

  Kedua-dua pernyataan ini: ‘menghormati agama palsu’ dengan ‘menghormati orang lain’ tidak mempunyai maksud yang sama.

  Setelah kita menerima Sakramen Karisma, maka kita telah terpanggil sebagai ‘askar Kristus’. Apakah peranan kita sebagai seorang ASKAR?

 9. franciskus

  saya memang sokong pendapat kamu kalin.. kita mesti menghormati kepercayaan orang lain. kita sebagai kristian harus menunjukkan kasih kepada saudara2 yang tidak seagama. inilah dia dikatakan kristian.
  saya ada mempelajari serba sedikit dengan tamadun islam,. semasa kaum qurays menentang islam di mekah, muhammad telah memerintahkan pengikutnya supaya berhijrah ke habsyah (etopia) kerana pada masa itu raja habsyah adalah seorang raja kristian yang adil, setiba orang islam di situ orang2 kristian memberikan perlindungan kepada mereka daripada ditangkap oleh orang qurays. raja etopia mengatakan bahawa kristian dan islam adalah dua agama terpisah tetapi ia datang dari sumber yang sama. ini bererti kedua2 agama itu percaya kepada Allah yang satu. tetapi mempunyi iman yang berbeja. secara jujurnya saya mengakui dengan sepenuh jiwa dan raga bahawa agama kristian itu sunguh2 benar dan jalan perdamayan. tiak ada jalan kepada bapa melainkan melalui YESUS YANG PENUH CINTA.

  Pengarang:
  Apakah dan bagaimanakah kita ‘menghormati’ kepercayaan orang lain? Adakah Yesus menghormati ‘kepercayaan’ orang lain yang menolak-Nya? Bukankah Yesus, Tuhan yang amat cemburu? Apakah hukum pertama Sepuluh Hukum Tuhan? Adakah pernah Yesus mengajar umat Kristian ‘menghormati’ agama atau kepercayaan palsu? Adakah tindakan umat Kristian yang ‘menghormati’ ajaran sesat merupakan amalan cinta kasih yang sebenar? Apakah bezanya antara ‘menghormati orang lain’ dengan ‘menghormati agama bukan Kristian’?

  Jika kita tekad mahu menghormati kepercayaan atau agama (palsu) yang lain, bagaimana mungkin kita dapat menegakkan atau menyebarkan kebenaran seperti yang diajar oleh Yesus? Mungkinkah oleh kerana kita tekad mahu menjaga hati manusia (atau menghormati kepercayaan orang lain) maka kita tidak lagi berani berkata: Agama Krisitan adalah satu-satunya agama yang benar? Atau dengan mudah berkata: Hanya ada SATU agama sahaja yang menyenangkan hati Allah iaitu agama Roman Katolik? Corak pemikiran manusia moden zaman kini (dan juga di kalangan umat Krisitan) sudah tidak berani lagi berkata bahawa agama Kristian adalah agama hanya benar dan semua agama lain adalah palsu dan menyesatkan manusia! Maka kerap kita mendengar ajaran serong atau sumbang yang mengatakan bahawa: semua agama sama sahaja!

  Apakah maksud ‘mengasihi’ dalam konteks ajaran Yesus yang sebenar? Adakah ‘kasih’ bermaksud membiarkan orang lain yang bukan Kristian terus mempercayai bahawa agamanya adalah benar? Atau adakah ‘kasih’ bermaksud memberitahu dunia bahawa agama Kristian adalah agama yang benar? Jawapan ada di sini.

  Kita harus berhati-hati apabila mengeluarkan kenyataan yang bersifat doktrinal. Adakah benar bahawa Krisitan dan Islam menyembah Allah yang SATU dan SAMA? Kebenarannya ialah kenyataan ini atau ajaran ini sebenarnya merupakan ajaran yang terpesong (heretical). Pendapat Raja Habsyah tidak boleh diterima sebagai ajaran rasmi Gereja. Mana mungkin Allah Islam yang bukan Tritunggal MahaKudus disamakan dengan Allah Kristian yang MahaKudus Tritunggal. Tidak siapa yang mengenali Allah Islam (termasuk umat Islam sendiri) tetapi kenapakah kita berani berkata bahawa Allah yang tidak dikenali ini SAMA dengan Allah Kristian? Cukup jelas dan terang bahawa ajaran Allah Islam tidak sama dengan ajaran Allah Kristian, jadi kenapa ada umat Kristian yang berani BERSAKSI bahawa Allah agama palsu sama dengan Allah agama benar?!

  Semoga para pembaca dapat membuat rumusan yang tepat tentang isu yang dibangkitkan oleh saudari Franciskus. Semoga sdr/i semua akan terus memberi komen. Terima kasih. Deo gratias.

  • george mafi

   saudara..segala sesuatu di dunia ini mempunyai pasangan ext:api dgn air,leleki dgn perempuan,baik dgn jahat,keras dgn lembut..diantara pasangan ini jika belawan kalau api lwn api maka hancurlah ia tetapi jika api kta siram dgn air maka padamlah api.begitu juga jadinya nanti dgn pasangan yang lain.jika apa yang saudara fikirkan itu betul dan hanya apa yang saudara kata itu satu sahaja betul maka kenapa allah allah islam menciptakan manusia mempunyai fikiran?kenapa dia mencipta byk agama di dunia?amankah dunia jika semua org berfikiran separti saudara kerana hanya mahu 1 jawapan sahaja tiada toleransi,tiada belaskasihan,tiada cintakasih? kan lebih baik org kristian menghormati org lain dari berkeras memaksa org untuk bersetuju dgn mereka..

   itu lah perbezaan antara org kristian dgan saudara..cuba saudara baca balik apa yang telah ada fikirkan betul..mampukah dunia ini aman dan terus aman?
   SAUDARA RENUNGLAH SENDIRI…
   jika saudara masih tetap dengan pendirian saudara takperlulah saudara berbahas tentang itu kerana tetap tiada satu pun jawapan lain akan anda setujui.
   sebab itu lah yesus kristus sanggup mati dikayu salib..
   renunglah pengorbanan itu…

   • Tuhan Allah Tritunggal Mahakudus telah memberikan kita satu agama benar sahaja itu agama Katolik seperti yang telah didirikan oleh Yesus atas Santo Peter. Fikiran saudara George Mafi agak bercelaru apabila menuduh Tuhan mencipta banyak agama. Selain agama Katolik, agama lain adalah palsu dan dicipta oleh manusia. Saudara George bercakap tentang api dan air, lelaki dan perempuan, baik dan jahat dan sebagainya, tetapi saya bercakap tentang Kebenaran dan Kepalsuan. Kebenaran tidak diperbolehkan bercampur aduk dengan Kesilapan.

    Kebenaran + Kebenaran = Kebenaran
    Kebenaran + Kepalsuan = Kepalsuan
    Kepalsuan + Kepalsuan = Kepalsuan

    Jika 99% Kebenaran + 1% Kepalsuan, maka jadinya ialah 100% Kepalsuan seperti setitik nila tercurah ke dalam sebaldi susu.

    Renungkanlah semula hujah saudara kerana berpegang teguh kepada Kebenaran yang disebarkan oleh Yesus tidak menyebabkan saya menjadi tiada tolenrasi/cintakasih/belas kasihan. Pernahkah saudara membaca Yesus yang bertoleransi dengan agama palsu? Kerana cintakasih saya kepada orang lain, maka saya menyebarkan Khabar Gembira bahawa tiada keselamatan di luar Gereja. Di manakah cinta kasih saudara George sehingga membiarkan orang lain masih sesat dalam agama palsu mereka?

   • Manusun Sigalingging

    Salam Sejahtera!
    firman Tuhan katakan bahwa bumi dan segala isinya tidaklah menjadi lebih baik tapi akan menjadi lebih buruk. Saya bukan ahli Geografi atau bukan Filsuf juga bukan ahli magic yang dapat memprediksi berapa umur bumi. Tapi dari parktek Sosiologi khususnya Psikologi dan gak usah pake prediksi, saya menyimpulkan bahwa bumi ini sudah semakin tua. terbukti kejahatan semakin jahat bahkan semakin merajalela.
    GBU…

  • Manusun Sigalingging

   Agama tidaklah pernah menyelamatkan umat dari dosa. agama hanyalah sebagai bentuk kepercayaan seseorang kepada Tuhannya. Agama itu berasal dari 2 kata yakni:
   A Yang berarti Tidak sedangkan
   Gama artinya kacau
   berarti pengertian Agama adalah tidak kacau.
   Maka orang yang beragama adalah orang yang tidak suka dengan kekacaubalauan, tapi kesukaanya adalah kedamaian, kebersamaan, dan yang terutama lagi adalah memiliki kasih. baik kasih terhadap Allah, kasih terhadap sesama dan kasih terhadap diri sendiri. itulah orang yang beragama. agama bukan hanya status tapi agama adalah perbuatan.

   • Adakah saudara Manusun beragama Katolik? Pendapat atau pengertian saudara tentang agama tidak menyamai ajaran Gereja. Agama atau ‘religion’ adalah suatu ‘virtue’ atau ‘habit’ (tabiat). Agama mengajar kita mengenali Allah yang benar, mengasihi Allah dan melayani Allah mengikut kehendak-Nya. Tanpa agama, maka tidak akan ada penyelamatan kerana Yesus merupakan pengasas agama Katolik. Agama benar adalah baik tetapi agama palsu adalah kejahatan. Tidak ada jalan pertengahan. Memang benar bahawa ‘agama’ harus dipraktikkan dalam kehidupan seharian, dan bukannya sekadar ‘label’ sahaja.

    • andreas

     saya seorang katholik dan saya ingin bertanya pada saudara oremust manakah kata yesus dalam alkitab yang menyatakan dan menamakan ajarannya itu agama katholik. adakah yesus pengasas agama katholik sedangkan yesus sendiri tidak pernah menamakan ajarannya sebagai katholik. saya telah mengkaji pelbagai kitab agama2 yg ada didunia ini dan cuba memahami segala ajaran kitab2 tersebut tetapi iman saya hanya membenarkan saya percaya pada yesus dan ajarannya dalam alkitab dan bukannya doktrin2 katholik yang lain yang nyata jauh tersimpang. bagi saya yesus adalah pengasas iman yang benar baik dalam katholik mahupun gereja2 lain yang percaya padanya. perkataan katholik hanya wujud setelah para muridnya menyebarkan ajaran yesus pada orang2 roma yang mana mereka pada awalnya hanya dikenali sebagai nasrani kerana membawa ajaran yesus yang hanya popular dikalangan orang2 nasrani. agama orang nasrani ini akhirnya dikenali sebagai katholik. yesus tidak mengasas agama katholik tetapi hanya mengajar tentang hukum dan hal2 tentang kerajaan allah yang mana telah dipraktikkan oleh semua mazhab agama yang percaya pada alkitab atau injil. bukan agama yang menyelamatkan kita tetapi iman kita pada yesuslah yang memberi kita keselamatan. agama2 itu hanya alat untuk kita mengenali yesus untuk memperoleh keselamatan abadi.

     • Perkataan ‘katolik’ tidak ada dalam Alkitab. Malah perkataan seperti ‘Bible’ juga tidak ada. Katolik bermakna ‘universal’ atau umum. Andreas tidak mempercayai doktrin-doktrin Katolik lain yang telah menyimpang? Maksudnya doktrin yang mana satu? Adakah Andres juga percaya bahawa gereja bukan Katolik (Protestan) juga bisa selamat? Merujuk kepada pernyataan saudara bahawa ‘iman’ dan bukannya ‘agama’ yang menyelamatkan manusia, apakah definisi ‘agama’ dan ‘iman’. Tolong jelaskan.

     • Barnabas Laban

      Andreas, menilai tanggapan anda, anda bukan Katolik, memang Yesus tidak pernah mengucap Katolik, Tetapi Ia mengatakan diatas bukit batu ini kudirikan gereja Ku. dan ketika Yesus akan naik kesyurga, Dia mengangkat Petrus sebagai gembala Domba Domba Nya, Yesus punya 12 Murid namun yang ditunjuk sebagai gembala hanya Petrus, dan Petruslah Pemimpin Agama Katolik yang pertama, untuk Saudaraku Oremust, ingat bahwa Yesus bersabda “Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu” jadi bahagialah kita yang telah dipilih Nya ! menjadi pengikutnya, karena nanti Dia akan memisahkan Kabing dan Domba meskipun kedua jenis hewan ini hampir sama !

      • Eugenie

       Memang benar Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan. Saya mengambil masa yang lama baru menjadi seorang Katolik. Saya percaya akan Yesus, namun saya tetap terjatuh dalam dosa. Kerana saya masih seorang manusia yang biasa. Saya berusaha lagi untuk menjadi pengikutNya setelah kejatuhan dan saya tidak akan mahu berputus asa demi Dia yang sungguh mengasihiku. Ada sebabnya kenapa Dia memilih kita. Sebab dia mahu kita menjadi saksi kepada mereka yang belum mempercayaiNya. Tetapi tugas kita bukan hanya berdasarkan satu petikan. Tetapi, dari keseluruhan ajaranNya. Kalau cara kita tidak menyenangkan orang lain, maka misi kita tidak akan tercapai juga. Apa yan saudara oremust nyatakan ada benarnya. Cuma kelembutan untuk menyampaikan dan menerima pendapat orang itu masih kurang. Maafkan saya atas kata-kata saya yang mungkin agak keras bagi saudara. Salam damai. God bless you.

       Respons:
       Jika kita mengamalkan ‘kelembutan’ kerana ingin menjaga hati manusia, maka kita terlupa bahawa kita sepatutnya menjaga hati Tuhan dahulu. Pendapat manusia hanyalah sia-sia. Kita harus belajar Hukum Kudus Tuhan Allah Tritunggal yang hidup dan benar.

 10. Robin

  Adakah anda Allah sehingga anda sanggup mempersoalkan semua ini? Ingat, tiada siapa yang mengetahui rancangan Allah. Kenapa anda sanggup berdebat tentang ini semua, bukankah ini menyebabkan iman orang lain tergugat dan membuatkan mereka lebih terumbang-ambing dengan iman mereka? Kenapa anda tidak berdoa untuk meminta pengertian daripada Allah? Kenapa anda mempertikaikan semua ini menurut pengertian duniawi seperti anda? Yesus akan turun ke dunia pada hari Kiamat. Cuba fikir, kenapa Yesus yang turun ke dunia pada hari Kiamat? Kenapa bukan ALLAH sendiri yang turun? Ini menunjukkan Yesuslah Allah. Dialah ALLAH yang akan turun ke dunia pada hari Kiamat. Terimalah Yesus sebagai Juruselamat anda sebelum terlambat.

  Pengarang:
  Pertanyaan Robin ditujukan kepada siapa agaknya? Pernyataan yang mana satu Robin tidak persetujui? Apakah tujuan perdebatan (atau perbincangan) ini? Adakah sekadar bertukar-tukar fikiran atau menghina kepercayaan orang lain? Bukankah perdebatan bertujuan untuk mencari KEBENARAN? Jika Robin sudah benar-benar menemui KEBENARAN, sila kongsikan di sini. Jangan lupa Robin harus nyatakan dari mana KEBENARAN itu diperolehi dan disandarkan pada doktrin yang mana satu.

  Sdr/i bercakap tentang iman? Apakah iman mengikut pengertian Robin? Kenapakah atau bagaimanakah iman seseorang umat Katolik boleh menjadi ‘terumbang-ambing’? Adakah disebabkan oleh KEBENARAN? Atau kita biarkan sahaja umat Katolik berada dalam kesilapan supaya imannya tidak tergugat?

  Apakah maksud Robin apabila bertanya: Kenapa anda tidak berdoa untuk meminta pengertian daripada Allah? Apakah maksud ‘pengertian’ dalam konteks pertanyaan Robin? Apakah kemusykilan Robin? Yang mana satu yang dimaksudkan sebagai ‘pengertian duniawi’?

  Memang benar kata Robin: Yesus adalah Tuhan dan Allah yang benar. Deo gratias.

  • Lilo myola

   Shallom.

   Pada pendapat saya, persoalan seperti ini memang BAGUS untuk dipersoalkan atau ditimbulkan. Saya sebagai BELIA MUDA selalu terfikir mengenai perkara mcm ni dan isu-isu lain tapi sukar diungkapkan dalam bentuk perkataan apa lagi dengan penggunaan istilah yang tepat.

   Persoalan beginilah yang membantu saya membuka fikiran dan berjumpa dengan Fr atau Sr apabila ada perjumpaan rohani untuk mendapatkan jawapan DAN TIDAK menerima semuanya bulat-bulat. MALU BERTANYA SESAT JALAN.

   Saya percaya ramai orang mengalami persoalan yang sama bahkan ramai yang mempunyai persoalan yang mungkin tidak masuk akal langsung. DAN ramai orang meninggalkan gereja katolik sebab persoalan-persoalan yang tidak terjawabkan.

   Saya masih muda dan bukan golongan intelektual yang pandai mengolah ayat dan menguhubungkan fakta tapi satu perkara saya percaya, bila iman kita digugat, pada masa itulah juga iman kita diperkuat itupun KALAU KITA PERCAYA tanya syarat.

   Tuhan memberkati semua.

 11. Robin

  Kristian bukan agama. Kristian bermaksud, kita menerima YESUS sebagai Juruselamat kita. Tanpa menerima Dia, anda tidak akan selamat.

  • Barnabas Laban

   Robin, Kata Tuhan Yesus, “Diatas Bukit Batu ini Ku dirikan Gereja Ku”, dan pemimpinya Petrus, yang menjadi Pope pertama, mungkin kita sepakat.

 12. Mengikut pandangan Robin, apakah agama?

 13. yeuthie

  selidiki kitab masing-masing dan berdoalah meminta petunjuk daripada Tuhan dengan ikhlas. anda pasti akan menemui jawapannya. :)

 14. Sudahkah sdr/i Yeuthie menyelidiki Kitab? Apakah jawapannya?

 15. yeuthie

  bagi saya, kita akan mendapat jawapannya sekiranya kita membiarkan roh kudus bekerja dalam diri kita. jadi, biarkan roh kudus yang menjadi penuntun anda sementara anda mempelajari kitab anda. :)

 16. Adakah Roh Kudus bekerja dalam diri Yeuthie? Apakah jawapannya? Sekadar menyelidiki Bible atas kekuatan sendiri dan ‘membiarkan’ Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang Kristian adalah tidak mencukupi. Seseorang umat Kristian harus mendapat bimbingan daripada Gereja. Salah satu tindakan proaktif ialah umat perlu membaca buku Katekismus Baltimore atau melayari laman web ini: http://truecatholic.bizland.com/MyCatholicFaith/MyCatholicFaith.htm. Umat harus berhati-hati dengan banyak ajaran palsu (sesat) kerana Iblis bekerja bukan sahaja di kalangan bukan Kristian tetapi juga menyamar sebagai guru-guru agama palsu! Juga terdapat buku-buku ‘Kristian’ yang banyak di pasaran sebenarnya mengandungi ajaran-ajaran sesat. Deo gratias.

 17. rian_bs@yahoo.com yesus adalah utusan allah. kalau allah beranak berarti allah punya papa berarti yesus punya kakek

  Respons: Yesus adalah Tuhan Allah, Juruselamat manusia. Allah tidak beranak pinak seperti manusia. Allah adalah alfa dan omega. Dia wujud sejak dulu, sekarang dan selama-lamanya. Allah adalah realiti dan kewujudan. Allah tidak mempunyai permulaan mahupun pengakhiran. Allah adalah Roh yang hidup, pintar dan mahakuasa.

  • Barnabas Laban

   Rian dalam AlQuran, disebut Yesus membuat burung dari tanah liat, dan tanah itu ditiupnya, dan terbanglah burung tanah itu, Bukankah Allah membuat Nabi Adam seperti itu ?

 18. orang nasrani sekarang adalah keturunan orang-orang yahudi yang seakan membenarkan ajarannya, mengapa islam ada? karena islam agama yang diutus untuk mengembalikan keimanan karena Allah sayang kepada ummatnya, bayangkan jika kamu dituduh berzina dan mempunyai anak padahal tidak sama sekali, alangkah sakit hatinya! itulah yang dilakukan agama nasrani kepada allah

  Respons: Itu kesaksian awak sendiri, kesaksian manusia yang fana. Bagaimanakah awak dapat membuktikan kepercayaan awak adalah benar? Umat Kristian tidak pernah menuduh Bonda Maria berzina. Ibu Yesus dengan sukarela mengandungkan Tuhan Yesus demi keselamatan jiwa manusia.

  • Barnabas Laban

   Kedatangan Yesus di bumi ini bukan karena perbuatan Zina !, Kedatangan Yesus di Bumi ini, dinubuatkan para Nabi, lebih dari 300 nubuat, Ketika Maria terpilih menjadi Ibu Yesus, Malaikat Allah menyampaikan kabar ini pada Maria, dan Malaikat itu berkata “Berikan nama anak itu YESUS” jadi namanyapun berasal dari Syurga. Ada 3 orang majus, berniat menemui Bayi YESUS, mereka dituntun bintang sampai tempat dimana Yesus dilahirkan, dan ketika Yesus dilahirkan, begitu banyak Malaikat dari Syurga memuji kemuliaan Allah, adakah yang lebih besar dari DIA ?

 19. Kometator

  Yesus adalah manusia yang baik dan suci. Dia adalah hamba tuhan dan utusan tuhan untuk menyerukan kepada manusia uantuk selalu menyembag tuhan yang esa sang pencipta alam.
  Orang yang menyembah yesus adalah melanggar perintah yesus, sehingga peyembah yesus bukanlah pengikut yesus.

  Respon Pengarang: Yesus Kristus adalah manusia yang sempurna dan juga Tuhan Allah. Dia tidak diciptakan tetapi telah ada sejak awal. Umat Kristian Katolik menyembah Tuhan Allah Tritunggal dan Yesus Kristus adalah Allah Persona Kedua. Oleh kerana Yesus Kristus adalah Tuhan Allah, maka umat Kristian menyembah-Nya. Dukacita kerana hati anda belum terbuka untuk memeluk agama Kristian, agama yang benar.

  • Din

   Dlm islam Allah cuma satu. Dia cukup berkuasa mencipta segalanya termasuk kamu. Kamu pengarang berbicara seperti tuhan lebih drp 1. Soalan saya, adakah tuhan begitu lemah hinggakan perlukan pembantu?

   REPLY:
   Sdr Din,
   Kalau kita melihat KEBESARAN Tuhan yang tidak terhingga, bagaimanakah sdr Din dapat atau mampu MENGIRA DENGAN JARI bahawa Tuhan itu SATU? Bukankah Tuhan yang benar itu TIDAK TERHINGGA sehingga tidak dapat dikira? Bagaimanakah Tuhan yang tidak ada bentuk dan tidak dapat dilihat itu dapat dihitung oleh manusia kerdil? Dalam dunia ini, kita dapat mengira beberapa biji guli kerana guli itu berbentuk dan ada sempadan. Kita tidak dapat mengira ‘air’ atau ‘udara’. Tuhan tidak memerlukan sesiapa kerana Tuhan adalah MAHABESAR dan MAHAKUASA.

 20. EGOIS adalah salah satu sifat yang merusak IMAN, dan keEGOISan ada pada diri pengelola subdomain ini…….!!!!!!!!!!!!!

  Respon Pengarang: Kenapa anda mengatakan saya sebagai ‘ego’? Apakah buktinya? Mana satukah kenyataan saya yang sesat dan merosakkan iman Kristian? Apakah ajaran yang benar mengikut pendapat anda yang tidak egois? Kebenaran sememangnya memedihkan dan sukar diterima tetapi kepada mereka yang terpilih untuk bertaubat, ia menjadi jalan keselamatan jiwa.

 21. Islam percaya yang dimaksudkan Anak tuhan itu adalah nabi Isa…yang selamat daripada disalibkan oleh kaumnya…nabi isa terselamat dari disalib setelah jasadnya diganti oleh manusia bernama Yahuda
  nabi isa telah diangkat kelangit dan tidak mati…itulah yang sya tahu…untuk semua penulis penulis
  berkawanlah kita kerana beragama adalah dituntut…cari jalan perdamaian hakiki menuju kepada Tuhan bernama Allah agar kita senantiasa tenang dan damai…

  Respons: Yesus Kristus sendiri bersaksi atas autoriti diri-Nya sendiri seperti yang diajar oleh Gereja Roman Katolik dan juga oleh para rasul Yesus bahawa Dia benar-benar mati disalibkan demi penebusan dosa manusia agar manusia bisa diselamatkan daripada terjerumus ke dalam Neraka. Yesus juga benar-benar bangkit daripada kematian seperti yang dijanjikan-Nya kepada manusia. Inilah ajaran yang benar dan merupakan KEBENARAN MUTLAK.

  • wan

   Berapa hina nya Tuhan kristian mati disalib…Tuhan Kristian boleh mati dan Yesus terpaksa mati disalib di atas dosa-dosa manusia.Ini bermakna kristian selalu meletakkan kesalahan atau dosa-dosa diri sendiri dipaksa ditanggung oleh Yesus…INI TIDAK ADIL , padahal dosa-dosa manusia mesti ditanggung oleh diri sendiri dan selalu bertaubat. Adakah anda ingin menanggung kesalahan dan dosa orang lain dari segi logiknya…

   • Tuhan Yesus Kristus sanggup menerima penghinaan kerana kasih-Nya yang tidak terhingga kepada anda dan kita semua (seluruh manusia). Tuhan Yesus Kristus sanggup dengan penuh kerelaan menerima kematian yang dahsyat di Kayu Salib supaya kita semua boleh memperoleh keselamatan kekal di Surga nanti. Saya memahami rintihan saudara Wan tentang ketidakadilan ini.

    Apabila Adam jatuh ke dalam Surga, seluruh bangsa manusia kehilangan Surga kerana Adam adalah Ketua atau Kepala kepada semua manusia. Jika Adam kekal setia kepada Tuhan Allah Tritunggal Mahakudus, maka kita semua akan mewarisi Kerajaan Surga tetapi sekiranya Adam berdosa maka kita akan kehilangan semuanya. Ini adalah konsep ADIL. Kebaikan dibalas ganjaran, kejahatan dibalas hukuman.

    Apakah yang dapat manusia perbuat untuk menebus dosa Adam? Tidak ada apa yang boleh kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan kerana dosa kita adalah umpama tamparan ke muka Tuhan! Hanya korban SEMPURNA dapat menebus dosa-dosa manusia termasuk dosa Adam, dan ini sahaja jalan yang dapat menyelamatakan manusia daripada hukuman di Neraka. Oleh itu, Bapa Surgawi menghantar Anak-Nya sendiri ke Dunia untuk dikorbankan demi manusia. Inilah cinta kasih Tuhan Allah yang Tertinggi, Termulia dan SEMPURNA. Semuanya supaya kita berpeluang untuk ke Surga.

    Berkata tentang logik, adakah logik seorang askar sanggup mengorbankan nyawanya dalam peperangan hanya supaya anda dan anak-anak anda dapat hidup aman?

 22. Kebenaran itu sangat nisbi dan subyektif tergantung darimana kita melihatnya apakah itu dari kacamata Islam?, Christian?, Hindu?, Budha atau Bahai sekalipun?, atau pakai kacamata kuda? semua kita kembalikan saja kepada keyakinan keimanan kita masing masih, Is that all right friends?!.

  Peace on the earth !!

  • No it is not all right? Kebenaran sebenarnya bukan relatif (iaitu bergantung kepada pemikiran manusia) tetapi Kebenaran sebenarnya bersifat MUTLAK. Mereka yang mempercayai bahawa kebenaran itu relatif maka mereka sebenarnya tidak memiliki kebenaran dan bersandarkan andaian-andaian manusia yang berfikiran celaru. Mereka tidak dapat membezakan antara Kebenaran sebenar dengan Kepalsuan. Manusia tidak sepatutnya memilih kebenaran berdasarkan kekuatan pemikiran manusia yang lemah tetapi harus disandarkan kepada wahyu daripada Tuhan Allah yang benar. Untuk keterangan lanjut, sila klik https://katolik.wordpress.com/2008/08/14/apakah-kebenaran/

 23. semang

  Sebuah artikel yang berkualiti dan membina minda dan tahniah juga untuk saudara kerana telah berjaya menterjemahkannya dengan baik(saya sudah baca teks asli dalam http://www.dici.org.Dan sangat menarik juga apabila saya membaca diskusi saudara dengan pembaca yang lain sehingga saya membuat kesimpulan(tentu saudara tidak setuju)bahawa:
  1)saudara seorang Katolik yang ekstrem atau pun konsevertif.
  2)bagaimana anda hidup di dunia/Malaysia ini ya?dengan masyarakat majmuknya dan dengan agamanya yang pelbagai.Jika saudara tidak keberatan boleh berkongsi pengalaman hidup dengan saya.
  3)saya cadangkan bahawa saudara sangat membenci orang2 yang bukan Katolik.Setuju?
  4)apakah perbezaan antara ‘menghormati agama palsu’ dan ‘menghormati orang lain?’
  5)kenyataan saudara yang berbunyi ‘Tidak siapa yang mengenali Allah Islam(termasuk umat Islam sendiri)’tolong perincikan.
  6)dan yang terakhir,saudara yakin bahawa Jesus dibunuh kerana dia(jesus)tidak menghormati kepercayaan agama lain? seperti yang saudara tulis bila berdiskusi dengan Mayjune.
  Kesabaran saudara melayani saya amatlah saya hargai.Sekian,terima kasih.

 24. 1. Apa maksud ‘ekstrem’ atau ‘konservatif’ dalam konteks isu yang sedang dibincangkan? Atau apakah alasan saudara menggelar saya ‘ekstrem’ atau ‘konservatif’? Adakah Yesus tidak ‘ekstrem’ apabila Dia kerapkali menjadi punca perbalahan dengan ketua-ketua dan guru-guru agama Yahudi sehingga Dia disalibkan hingga mati? Adakah umat Katolik yang masih berpegang kepada Tradisi Suci dianggap sebagai ‘konservatif’?
  2. Saya tidak bermasalah hidup bersama-sama dengan orang yang tidak seiman dengan saya di mana-mana pun di dunia ini. Saya hairan kenapa saudara bertanya sedemikian?
  3. Kenyataan saya yang mana satukah yang menunjukkan ‘kebencian’ saya kepada orang-orang yang bukan Katolik? Saya cadangkan saudara membaca dan meneliti blog saya ini: https://katolik.wordpress.com/2008/04/18/mengasihi-sesama/
  4. Untuk memahami konsep ‘agama’, sila baca blog ini: https://katolik.wordpress.com/2007/09/29/benarkah-hanya-ada-satu-agama-benar/. Soalan tentang ‘menghormati’ atau ‘mengasihi’ orang lain, sila rujuk Jawapan 3 di atas.
  5. Tanyakan soalan ini kepada umat Islam. Mereka lebih pakar.
  6. Yesus dibunuh kerana Dia tidak menghormati agama Yahudi apabila Dia mengatakan bahawa Diri-Nya adalah Anak Allah yang bermaksud Yesus menyamakan Diri-Nya dengan Allah. Ini satu dosa berat kerana menghujat Allah orang-orang Yahudi. Apabila Yesus bercakap tentang KEBENARAN, Dia dibunuh! Ramai kita yang tidak berani atau enggan bercakap atau mempertahankan KEBENARAN kerana mahu menghormati kepercayaan orang lain atau mahu menjaga hati orang lain yang sesat dalam kepercayaan palsu mereka.

 25. Paul tidak mau berbagi pada temannya yg tidak mempunyai baju sehelai pun.

 26. ilham hikmah

  -deleted-

  Nota: Jika ada sebarang persoalan, sila utarakan secara ringkas sahaja supaya mudah dijawab.

  • barnaba pure

   kesemua kitab kristian terdpt perbezaan dri segi penulisan,pembukuan dan bahasa..sedangkan qurn memiliki ilmu sanad yg terpilihara turun temurun..naskah qurn di zaman abu bkr umr dn usman serta ali masih lgi terpilihara tanpa di ubah,di seleweng…..

 27. Iva

  ada kalangan Kristian bertuah yg pernah membuat kesaksian setelah dia diurapi Roh Kudus dia akan melihat Jesus,dengan tanda penyaliban di tangan dan kaki.bolehkah mereka yg tdk percaya Yesus mengalami begini.

  Respons:
  Apakah maksud ‘diurapi Roh Kudus’? Adakah pengurapan Roh Kudus yang dimaksudkan dalam bentuk tanda stigmata (luka disalib) di tangan dan kaki? Pengalaman seperti ini bukan merupakan satu syarat. Setakat yang saya tahu, Gereja hanya mengesahkan ketulenan stigmata yang dialami oleh Santo Franciskus (St Francis Xavier) sahaja.

 28. Man

  ADAKAH MUNASABAH kita membunuh pengampun kita iaitu Tuhan @ Kristus semata-mata untuk mendapat keampunan daripada-Nya? Bagaimanakah Tuhan @ Kristus mengampun kita kalau Dia dah mati? Apa gunanya pengampunan kepada Tuhan @ Kristus yang dah mati?

 29. Jawapan:
  Siapakah yang membunuh Yesus Kristus? Dari manakah saudara Man mendapat maklumat bahawa manusia membunuh Juruselamat atas alasan untuk mendapatkan keampunan?

  Saudara Man belum memahami konsep ‘korban’. Oleh itu, saya sarankan pautan ini https://katolik.wordpress.com/2007/06/30/konsep-korban/ dibaca dengan teliti.

  Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di Surga.

  Mohon kerjasama saudara Man supaya tidak menghantar soalan-soalan terlalu banyak! Jika keadaan ini berterusan, komen atau soalan saudara Man akan dihapuskan tanpa dijawab.

 30. Man

  Di dalam ‘Matius’ lagi, fasal 27 ayat 1-2, menyebut:

  “Setelah hari siang, maka segala ketua imam dan orang-orang tua kaumpun berundinglah atas hal Yesus supaya dibunuhkan dia, maka diikat dia serta dibawa pergi, lalu diserahkan kepada Pilatus, iaitu Wakil Pemerintah.”

  Kan dinyatakan dalam ayat tu yesus DIBUNUH!! bukan dikorbankan..hadoo xkan alkitab@ kitab sendiri xfaham??

  NYATA dan jelas dikatakan yang yesus dibunuh. Apa dosa kita bunuh tuhan? Selepas itu kan yesus dah korbankan dirinya untuk ampun dosa umat manusia lps tu kenapa kena ade paderi yang ampunkan dosa orang lak?

  Jawapan:
  Jika diikutkan corak pemikiran saudara Man yang bercelaru, apakah tindakan manusia ke atas haiwan yang dikorbankan? Adakah dibunuh atau sebaliknya?
  Saudara Man adalah manusia biasa. Adakah awak tidak ada dosa sehinggakan sanggup bertanya ‘apa dosa kita bunuh tuhan’?

 31. Man

  Dah kamu kata yesus itu tuhan??? dah bunuh tuhan itu tidak berdosa ke?? KAMU SENDIRI KATA YESUS ITU TUHAN. BUNUH TUHAN XBERDOSA KE? SENANGNYA TUHAN KAMU BOLEH DIBUNUH SESUKA HATI JE!!!

  Jawapan:
  Memang benar bahawa Yesus adalah Tuhan Allah. Umat Yahudi telah menyalibkan Yesus kerana mereka menolak Yesus sebagai Juruselamat. Apabila saya berbuat dosa, saya sebenarnya menyebabkan Yesus disalib sekali lagi. Dosa adalah suatu perbuatan yang amat dahsyat. Tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan Allah juga merupakan dosa yang berat. Tidak mungkin awak dapat diselamatkan jika awak menolak Yesus kerana Dia adalah Tuhan Allah, Juruselamat manusia. Jika ‘tidak mempercayai’ sudah menjadi dosa berat, membunuh orang yang tidak berdosa sudah tentunya juga dosa berat. Lihat sahaja mereka yang menjadi ‘pengebom berani mati’! Perlukah saya jelaskan lagi? Adakah awak bertanya bahawa saya membunuh Tuhan sesuka hati? Awak seriuskah dengan soalan ini?

  Awak menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juruselamat manusia, sama seperti umat Yahudi yang menolak Yesus dan yang telah menyalibkan-Nya hingga mati.

  • barnaba pure

   kembalilah ke pangkal jalan. kalau x percaya,bandingkan kitab suci kamu, samada old dan new tastement. byk perbezaan nya. tetapi koran itu yang suci. yang tidak diragui. kajilah jugak kitab yahudi. dan anda dapat lihat yang mane yang benar akhirnya. kembalilah kepada ajaran ibrahim dan muhammad yang sebenarnya. tidakkah kamu mengaku ibrahim juga nabi kamu? ajaran ibrahim lah terus ke ajaran muhammad. tidak ada tangan2 manusia yang mengotorinya. bukankah dalam koran ada mengatakan balasan terhadap mereka yang inkar. kembalilah kepada agama samawi yang sebenarnya

   • Saudara Barnaba Pure,
    Sila buktikan ‘kesucian’ Koran awak dengan membancingkan Koran yang awak miliki sekarang dengan Koran yang asal. Bolehkah awak melakukannya? Tentu tidak boleh! Kerana tidak ada manusia di dunia ini yang memiliki Koran yang asal.

    • barnaba pure

     koran tg ada skg ni adalah yg asal. tidak ada dua tiga koran @ kitab mcm anda. islam hanya ada satu kitab koran

     • Jika benar percakapan saudara barnaba pure, maka di dunia ini hanya ada satu Koran sahaja. Koran inilah yang asli (asal). Jadi di mana lokasi dan siapa tuan punya Koran yang asli ini? Siapakah yang akan bersaksi bahawa Koran yang satu itu adalah asli? Alkitab hanya ada SATU sahaja.

    • mmg la x de ng0k… tp ayt2 die msh sme… k0 ade kitab bible yg asli ke… seb0k plak

     • Siti bersaksi bahawa ayat-ayat Koran kekal sama. Bagaimana Siti tahu? Alkitab adalah Firman Allah berdasarkan ajaran Gereja.

      • Manusun Sigalingging

       Kitab Suci orang Kristen berkata dalam Yohanes 1:1 bahwa pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. jadi sangat jelas bahwa Alkitab adalah firman Allah. yang olehnya kita dapat berkata benar, jika kita benar dan yang olehnya kita dapat berkata salah jika kita salah. Firman itulah yang menjadi cermin bagi kita.

       • Memang benar bahawa Alkitab adalah Firman Allah, tetapi interpretasi adalah menurut ajaran rasmi Gereja Katolik. Tafsiran peribadi ke atas Alkitab tidak harus digunakan sebagai sumber autoriti untuk mengatakan ‘ya’ atau ‘tidak’. Interpretasi atau tafsiran manusia harus diselarikan dengan tafsiran Gereja. Tambahan pula, Yesus tidak pernah mengajar para Rasul supaya membaca Alkitab. Misi Gereja ialah mengajar dan bukannya kita sekadar membaca dan mentafsir sendiri pengertian Alkitab sewenang-wenangnya.

    • Din

     Quran yg asal masih ada di turki. Ada sebahagian ditulis atas kulit kambing. Namun masih sama dgn yg ada skarang tiada berbeza walau sudah ribuan tahun. Tp bible kamu secara terang byk berbeza kamu pun tahu kerana yg mengarangnya adalah manusia. Lagi satu itu jesus adalah nabi org islam bukan tuhan.

     REPLY:
     Sdr Din,
     Bagaimana sdr Din tahu bahawa Koran yang asal berada di Turki? Siapakah pihak yang berautoriti untuk mengesahkan bahawa kulit kambing itu merupakan Koran yang asal? Bagaimana sdr Din dapat bersaksi bahawa Bible itu sudah ‘tercemar’? Adakah sdr Din merupakan pihak berautoriti untuk menilai Bible? Atas dasar apa sdr Din mengatakan begitu?

 32. mereka yg tidak percaya kpd Jesus Christla yg m,bunuh DIA.dr dlu smpai skrng.mereka la yg b,dosa..hehe.ampunila mereka ya Tuhan mereka tidak tau apa yg mereka lakukan..amen

 33. AbahKua

  Kenapa pengikut kristian begitu bodoh?….kalau yesus itu tuhan, kenapa dia disalib?…di hina?…dan mati di kayu salib?….adakah dia begitu lemah, sehingga bisa diperbuat begitu…..

  Guna saja otak kalian yg tersisa….allah punya anak?…dan anaknya mati disalib….dia cuma melihat sahaja tanpa berbuat apa2…..untuk menghapus dosa?….iya, siapa yg berdosa..dialah yg menanggung….jadi kenapa perlu yesus yg menjadi bodoh?

  Jawapan:
  Kenapakah awak mengatakan umat Kristian ‘bodoh’? Yesus yang mengatakan bahawa diri-Nya adalah Tuhan Allah. Adakah pernyataan Yesus ini menyebabkan pengikut-Nya menjadi ‘bodoh’ seperti yang awak katakan?

  Soalan awak tentang sebab-sebab kenapa Yesus disalib, dihina dan mati di kayu salib merupakan soalan yang amat baik. Awak telah terpanggil untuk mencari kebenaran yang mutlak dan sebenar-benarnya.

  Yesus benar-benar Tuhan dan Allah yang benar. Sebagai Tuhan Allah yang benar, Dia mahakuasa.

  Yesus adalah Sang Penebus. Dia menebus manusia yang terikat dengan dosa. Dosa memperhambakan manusia dan hukum dosa ini ialah MATI. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dosa juga bermaksud manusia ‘menampar muka Tuhan Allah’! Bayangkanlah jika awak menampar muka Sultan atau Raja sesebuah negara. Hukumnya ialah MATI. Jika bayangan ini tidak cukup, apakah hukumnya jika awak menampar Nabi awak atau menghina Nabi awak sendiri? Hukumnya ialah MATI.

  Kita tidak sepatutnya memandang dosa itu sebagai suatu perkara yang ringan atau remeh temeh. Akibat dosa ialah MAUT. Jika kita telah ‘menampar muka Tuhan Allah’, apakah yang boleh dibuat oleh manusia untuk menebus dosanya? Adakah kata-kata ‘minta maaf’ atau ‘minta ampun’ sudah mencukupi?

  Tradisi manusia ialah memberi ‘korban’ agar menyenangi hati Tuhan Allah dan Dia mengampuni dosa-dosa kita. Apakah ‘korban’ yang terbaik untuk Tuhan Allah? Korban binatang? Seekor kambing biri-biri? Apakah ‘korban’ yang layak untuk menebus dosa manusia (yang telah ‘menampar muka Tuhan Allah’?)

  Manusia yang berdosa, telah menolak Tuhan Allah dalam hidupnya. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa untuk kembali kepada Tuhan Allah. Manusia tidak mungkin berbaik semula dengan Tuhan Allah dengan hanya berlandaskan kekuatan manusia. Siapakah manusia jika dibandingkan dengan Tuhan Allah?

  Oleh itu, Yesus Kristus dikorbankan kerana Dia adalah KORBAN yang paling layak untuk menebus dosa-dosa manusia dan menyenangi hati Tuhan Allah. Jika ada teman kita yang sanggup mengorbankan dirinya (contohnya: askar) demi untuk kita, adakah teman kita itu ‘bodoh’? Adakah askar yang sanggup mengorbankan diri mereka demi rakyat dianggap ‘bodoh’? Adakah seorang bapa yang sanggup berkorban demi isteri dan anak-anak, kita anggap ‘bodoh’?

  Jika Yesus tidak datang, jika Yesus tidak menjadi korban, adakah jiwa awak akan selamat? Adakah awak akan dapat berbaik semula dengan Tuhan Allah? Adakah agama yang awak anuti sekarang dapat memberi jaminan pasti bahawa jiwa awak akan selamat? Bagaimana awak tahu?

  Sekurang-kurangnya walaupun awak hanya mempercayai Yesus sebagai Nabi, kita tidak patut memanggil-Nya ‘bodoh’! Menghina Nabi adalah suatu dosa berat yang membawa kepada hukuman mati.

  Semoga hati awak diterangi Roh Kudus dan dapat melihat kebenaran dan seterusnya memeluk agama Kristian dan menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia.

  • mohamad razian aziz

   peliiikkkkk…..
   kalauu lahhh macam tuu
   baikk tak yahhh nak gi sembahyanggg hari ahaddd
   buattt dosaa banyak banyakkk
   lepass tu dapat dosaa dahh terampun……
   fikirrr ikutt logik
   knp isa tu bolehhh jadi tuhan
   sedanggkan die samee macam nabi nabi lainn
   di utus allahh untuk membawa manusia ke jalan kebenaran
   Saya nak tanyee saudara
   kalau betul lahhh agama kristian ni benar knp ajarannyaa bercanggah dengan fitrah manusia
   contohhh:
   Knp paderi tak bolehhh kahwinn….????
   bayanggg kannn kalauuu semuaaa penduduk duniaaa ni jadi paderi….. apa akan jadiii
   tak ada keturunan… berhentii setakattt ituu sahajaa….
   entah entahhh saudaraaa sendirii punn tak ada masa nii….
   satu lagii kesannnyaa kalauu tak kawinnn nii……
   maksiatttttttt zinaaaaa berleluasaaa…….
   bolehhh kerrr manusiaaa lawann nafsuu sendiri sedangkann manusiaa ini lemahhhh
   Soalan keduaaaa….
   bolehhh bukti kann padaaa sayaaa mana mana ayatt dalam biblee yanggg menyatakan yangg membolehh kahhh oranggg kristiann ni makan babi tak haram……

   • Kita layak menerima pengampunan dosa jika bertaubat dengan sejujur-jujurnya kepada paderi. Pertaubatan tidak mencukupi jika tidak disusuli dengan ‘penance’ atau ‘sogit’ seperti berdoa, berpuasa, melakukan kebaikan dan sebagainya.

    Awak bersaksi bahawa Yesus adalah Nabi. Bagaimana awak tahu?

    Paderi tidak dibenarkan berkahwin kerana tanggungjawab paderi sangat berat dan memerlukan tumpuan. Seseorang lelaki yang sudah ditahbiskan menjadi paderi, dia sebenarnya telah ‘berkahwin’ dengan Gereja. Yesus sendiri telah menunjukkan contoh yang baik apabila Dia sendiri tidak berkahwin.

    Semua orang menjadi paderi? Adakah awak mengatakan bahawa semua umat Islam akan memeluk agama Katolik?

    Adakah awak sudah membuat kajian bahawa manusia yang tidak berkahwin akan melakukan dosa zina dan maksiat? Tidak pernahkah awak terbaca laporan berita bahawa lelaki yang sudah berkahwin juga melakukan kesalahan merogol, berzina, merompak, menipu dan sebagainya? Jika awak sudah berkahwin, adakah awak bebas daripada dosa maksiat?

    Benar bahawa manusia itu lemah tetapi iman dalam Kristus memberikan manusia kekuatan. Kuasa Yesus telah membebaskan manusia daripada belenggu iblis. Manusia bukan dilahirkan untuk tujuan dijadikan hamba dosa. Yesus telah menebus manusia daripada rantai iblis. Hanya manusia seperti awak yang akan sentiasa dibelenggu dengan nafsu serakah yang tidak terkawal!

    Adakah awak sudah mempercayai Alkitab?

    • barnaba pure

     saudara. diketahui bahawa paderi dapat mengampunkan dosa. kenapa jadi mcm tu? kenapa perlu perantaraan antara manusia dengan manusia jika kita lakukan dosa dengan ALLAH? kenapa tidak bertaubat dan tunduk pd ALLAH sendiri? mintak diampunkan. bkn dgn manusia. bukankah ini syirik? ( menduakan ALLAH?) sesungguhnya, ALLAH murka dgn hambanya yg syirik. Hanya ALLAH layak ampunkan dosa manusia, bukan paderi. Dan ALLAH jua lah yg layak atas segalanya. bkn manusia. seolah2 amat mghina ALLAH. kerana hanya dgn paderi sudah cukup untuk ampunkan dosa. Walhal ALLAH yg layak ats segala, samada nk mengampunkan atau tidak. ALLAH yg maha pemurah lagi maha penyayang. sebab DIA sayangkan hambanyalah, DIA tidak mahu hambanya sesat dan ikut ajaran syaitan dan hawa nafsu manusia. Manusia yg menzalimi diri mereka. sifat munafik yg mendalam akan terhapus jua jika kita ikhlas untuk mencari kebenaran.. bukan dengan taklid membabi buta. percaya org ckp dan memegang agama disebabkan keturunan. orang yahudi pula, degil, membunuh nabi dan bermacam lg. kembalilah kpd ajaran tauhid yg sebenarnya.. terlalu byk keraguan dalam ajaran kristian. terlalu byk. jika kita masih hidup, ALLAH msh sygkan kita dan mahu kita mencari kebenaran. bukankah anda juga tahu, paderi besar di rom sekalipun, byk monopoli untuk kepentingan diri. bkn nk tuduh, tp tny lah pope,preferiti dll. mereka dah tahu kbnaran, tp mereka tidak mahu ikut disebabkan nafsu dan juga untuk menjaga kemaslahatan umat kristian seluruhnya. dlm ms sama jgk, mereka mintk ampun dari ALLAH atas kepura puraan mereka itu… koran hanya satu, ALLAH hanya satu, bkn mcm kitab kristian, terlalu byk tangan mengubah, sampai da 2,3 kitab. old an new tastement. malah dalam kitab bernaba juga( yang telah dilarang penggunaanya semasa ini) ada menerangkan muhammad akan turun sbgai utusan terakhir. knp kitab ini dimansuhkan? ayat itu? untuk apa? untuk menjaga agama yg sesat? lepas tu ubah jd yg lain? ketahuilah, agama islam dan koran tidak akan sesat dan diragui. juga menerangkan byk ajaran dari nabi terdahulu telah diseleweng… disebabkan ketaksuban mereka dgn sesuatu.. NABI ISA memg tnp sperma lelaki,tetapi itu sbgai KEAJAIBAN dan kuasa ALLAH. dan juga sebagi ujian untuk umat manusia. supaya, adakah disebabkan perkara itu, manusia lari dari akidah n mengaggap isa anak tuhan. disebabkan perkara ajaib ini? semua suka untuk byk melakukan dosa besar, cntoh, membunuh,merogol,berzina,dll jikalau hanya jmper paderi dpt mghapuskan dosa. DIMANA terletaknya ALLAH? bukankah ALLAH yg membalas dosa manusia? sdgkan umat islam sndiri pun x terlepas dr azab jika melakukan dosa dan tidak bertaubat dgn sbnarnya. Hny ALLAH layak untuk ampunkan dosa. bkn dgn hny membayar ticket ampun dosa dan mengaku dpn paderi, seolah2 agama kristian tidak tetap, dan mcm agama mainan dan lemah dari segi prinsip ketuhanan nya… tidakkah mcm mencabar ALLAH? menghina pencipta? tahukah tuhan kaabah itu yang asal? kaabah tempat abraham hampir menyembelih ysmael? malah lbh lame dari ajaran yahudi israel iaitu mereka agumgkan yaakub. knp bgsa bani israel degil? malah sempat menyembah anak lembu emas semasa musa ingin mencari khaidir. br kejap, dah terpesong. smpai shuaib x dpt nk kawal bgsa degil ni.. kembalilah kpd ajaran tauhid sebenar, sejak dari adam lg. bkn nyer sesat n ciptaan manusia, tetapi ALLAH membangunkan semula AGAMA ini setelah byk kesesatan yg timbul disebabkan manusia. dan jugak dari hasutan syaitan supaya semua keneraka bersamanya. malah syaitan akan bersumpah untuk menyesatakan anak adam smpai hari kiamat.. ingat. tiada dpt disamakan @ jd perantaraan dgn ALLAH. tidak kira samada HOLY GRAIL ker, kain kapan pembalut nabi isa ker, atau kayu yng telah memalang nabi isa. nabi isa juga nabi kami, tetapi bkn anak ALLAH. semua tu hanya syirik. Hanya ALLAH berkuasa atas segalanya… syurga @ neraka tempat kita nanti….. semua manusia mengharap ampunan dariNYA…. ahli kitab wujub, tetapi kpd mereka yg btl2 berpegang kpd ahli kitab, bkn mereka yang mengubah,untuk tujuan hawa nafsu dan bisikan syaitan. malah kitab2 terdahulu membenarkan laki nikah lbh dari sorang, tp disebabkan hawa nafsu, mengubah dan melarang. hukum ALLAH kita tidak blh maen2. kalau x, tggu azab yg abadi.. pd ms itu, golongan hawariiun yg bnr(kalau x clap, 20 orang) bkn rata2 nasrani yg terlalu sygkan nabi isa, sehingga anggap anak tuhan. malah menanbah crita dalam injil,ape yg tidak berkenan, mereka ubah. dlm konteks tuhan kristian sukakan kdamaian,knp raja richard berhati singa terlalu kejam semasa perang salib?sdgkan salahuddin al ayubi tidak kejam dan zalim. malah sukakan damai,aman.selepas dari menakluk jurusalem,mereka membersihkan dgn air mawar. bkn dgn darah seperti pahlawan kristian sblum nya. malah byk jasa saladin untuk tolong richard semasa dia sakit hampir mati. Bukanakah tuhan ALLAH, yakni islam lebih menganjurkan damai, malah richard membalas dgn perang juga. saper yg zalim dan anjurkan keganasan? ALLAH hanya satu, yang maha pemuraH lagi maha penyayang. permulaan ayat,menunjukkkan ALLAH sygkan hambanya. (dengan nama ALLAH yg maha pemurah lg maha penyayang). dari sudut sains, kenapa paderi dahulu tidak iktiraf, mengatakan bumi mendatar? malah mengatakan ahli sains @ alluminat sebagai ahli sihir? malah membunuhnya. bukankah zalim? kalau x clap yg paling tersohor (GALILEO). yg menerangkan prinsip gereja ini tipu dan ciptaan manusia. malah tidak selari dengan sains sebenar dan nyata. dalam koran ada menerangkan satu persatu yg memg selari dgn sains, malah peredaran bumi dan planet, kejadian manusia. knp? saper yg benar? xkan tuhan kristian menipu PARA PADERI? malah, mengatakan bumi mendatar? nampk yg ajaran anda terlalu byk diseleweng dan berlainan dari alam yg sebenar. xkan tuhan anda tidak tahu, alam yg DIA ciptakan? @ revelation anda telah diubah oleh tangan manusia? setelah syaitan mghasut? membisik? terpedaya dgn tipudaya syaitan? kalau anda nak tahu lbh lanjut, byk dlm koran, yg manusia xleh nk ubah, yg tidak diragui hgga akhir zaman, ada ilmu sains yg bertepatan dgn masakini….ingat. tuhan tidak beranak dan diperanakkan.. tiada satu dalam 3, tiga dalam 1…. hanya satu…ALLAH..

     • Apabila Kristus kembali ke Syurga, Dia memberikan kuasa mengampuni dosa manusia kepada para uskup dan paderi awal dan seterusnya sehingga sekarang. Tujuannya ialah supaya misi Kristus diteruskan dan membolehkan manusia berpeluang menerima pengampunan dosa, hidup dalam kebenaran dan mewarisi Kerajaan Allah. Ini tindakan Kristus, saya tidak boleh berbuat apa-apa. Daripada mendengar saudara barnaba puree yang jahil tentang agama Kristian, lebih baik saya mendengar Kristus. Kristus telah mendirikan Gereja-Nya yang kudus, oleh itu, saya meletakkan jiwa saya kepada Gereja Kristus dan memperolehi HIDUP. Memang benar bahawa Allah ‘beranak’ seperti manusia yang fana. Tetapi Allah telah mengeluarkan wahyu bahawa Allah terdiri daripada tiga persona iaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Misteri ini sukar difahami tetapi tidak mustahil. Sedangkan air juga wujud dalam bentuk tiga cecair (air), gas (stim) dan pepejal (ais). Bukan tiga air tetapi kekal AIR YANG SAMA.

    • Din

     Tuan, dlm islam mempercayai kitab injil, zabur, taurat, al quran adalah wajib. Bagi kami injil dan bible x sama. Injil adalah pada zaman nabi isa adalah benar. Dalam bible pun ada ayat2 yg benar tapi banyak sudah diubah oleh pope kamu. Jd kami islam tidak mahu menggunakannya kerana boleh mengelirukan umat islam. Bagi kami islam quran x pernah di ubah sejak ribuan tahun. Nabi muhammad cuma perjelaskan alquran melalui hadis nabi. Bagaimana kamu boleh percaya bible yg sudah byk berubah?

     REPLY:
     Sdr Din, bagaimana kamu dapat tahu bahawa Koran tidak pernah berubah? Adakah kamu sudah memiliki Koran yang asal? Dan bagaimana pula kamu dapat sahkan bahawa Koran yang asal itu adalah yang asal? Gereja mengesahkan Bible adalah benar atas autoriti yang Gereja terima daripada Tuhan Yesus Kristus.

  • barnaba pure

   bukankah amalan seseorang itu, hanya Allah sahaja yang mengampunkan,bukan seseorang nabi. dosa seorang insan, dialah yang tanggung selagi tidak bertaubat. bukan seseorang nabi yang menganpunkan dosa kita. dan bukan juga menanggung dosa kita. Allah menciptakan isa untuk menunjukkan kuasanya melampaui hukum sains dan alam. bukan menjadikan isa sebagai anakNya….. Tidak mustahil bagi Allah untuk melakukannya…

   • Jesus Kristus adalah benar-benar Manusia dan juga Tuhan Allah. Adakah awak pasti bahawa dosa awak sudah diampuni oleh tuhanmu?

    • barnaba pure

     ingat. hanya ALLAH yg tahu samada dosa kita diampunkan atau tidak, bkn manusia, nabi isa, @ pope. sy tidak mengatakan dosa saya sudah diampunkan oleh ALLAH. sy tidak tahu sbb semua urusan ALLAH. knp? anda terlalu yakin ker anda terhapus dosA? seolah ALLAH berckp terus ngan anda? dgr suara ALLAH? ingt. hanya ALLAH layak ampunkan manusia… kita bkn saudara, kita hamba…

     • Saudara barnaba pure bercakap seolah-olah menjadi jurucakap Allah. Saya bertuah kerana mendapat pengampunan dosa dan HIDUP dalam kebenaran. Tetapi sayang, saudara tidak tahu sama ada dosa saudara sudah diampuni. Dengan dosa, manusia tidak mungkin dapat diselamatkan daripada kecelakaan Neraka di akhirat nanti.

  • Manusun Sigalingging

   Kenapa Yesus mau dibunuh, alasannya supaya genaplah nats yang dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. dan yang terutama lagi kenapa Yesus disalib adalah supaya bagi orang yang percaya yang mengalami sakit penyakit akan menjadi sembuh.kalau mereka sakit dibagian kaki, maka oleh bilur-bilur yang dari kaki Yesus yang akan menyembuhkan mereka. jika mereka sakit dibagian tangan, kepala atau apa pun maka oleh bilur-bilur Yesus dikayu saliblah yang akan menyembuhkan mereka. bahkan dikatakan bahwa dari lambung Yesus keluar darah. yang nerarti bahwa segala sakit penyakit kita baik penyakit luar ataupun penyakit dalam, kalau kita percaya kepada Yesus, yakinlah anda akan disembuhkan…

   • Yesus mati di kayu salib dengan penuh kerelaan kerana kematian-Nya adalah KORBAN yang paling sempurna, menyenangkan hati Bapa di Surga sehingga membuka pintu Surga untuk penyelamatan semua jiwa manusia yang percaya kepada-Nya. Kata kunci di sini ialah KORBAN. Kesembuhan fizikal adalah bersifat sekunder dan tidak kekal, jadi kita harus mencari dan mementingkan kesembuhan jiwa. Keselamatan jiwa adalah undang-undang Gereja yang tertinggi.

 34. harus d ingat bahawa semua yg b,laku adalah 1 pelan yg Tuhan rencanakn dalam peribadi Yesus.Yesus ada earthly life and heavenly life.terpulang kpd saudara mcm mana mau renung kehidupan Yesus.Yesus mati d kayu salib untk menebus dosaku n dosamu.i2la cintakasih yg paling besar n tiada tandingan.sekurang2nya kita ada p,harapan yg dosa asl kita dpt d tebus kn?jd dosa yg akan kita lakukan pas 2 kitala yg tanggung.sewaktu hidup YC d dunia Dia suda bg tau apa yg akan b,laku pd DIa tp ada yg mc tdk fhm.mgkn kalau kita b,sama2 dgn Dia masa 2 pn x fhm jg kn..

 35. semang

  kenapa Abah Kua begitu BODOH YA?

 36. dia x pray pd Tuhan supaya buka hati dia untk menerima, respect agama og ln.x pa kita maafkn mereka 77 kali..

 37. Dauz

  Islam agama yg benar.kristian juga benar,tp satu ketika dahulu.dan diturunkan pd umat yahudi.kristian tidak diguna pakai apabila nabi muhammad telah turun didunia.kristian diturunkan pada umat yahudi SAHAJA,islam diturunkan utk UMAT MANUSIA.Tuhan bapa dan tuhan anak?ini bermakna mereka jg adalah seperti manusia.dimanakah tuhan datuk dan tuhan nenek?jesus tidak ada datuk atau nenek?kenapa ceritakan tuhan bapa?kenapa tidak cerita tuhan moyang?sebagaimana islam,allah adalah satu,dia tidak diperanakkan dan tidak beranak.dia adalah dia.dia permulaan dan tidak ada akhir bagi dia.akal manusia tidak mampu memikirkan kekuasan allah,permulaan allah dan yg segala ttg dia.nabi muhammad berkata,”kamu dgn agama kamu,aku dgn agama ku”.allah juga berfirman,”yahudi adalah bangsa yg dilaknat,dan kristian bangsa yg tersesat.yg mati disalib bukan jesus,tp judas.dia lah pengkhianat jesus.dgn 30 keping emas,dia sggup mengkhianati jesus.

  Respon:
  Kenyataan anda tidak benar. Kenyataan manusiawi tidak boleh digunapakai untuk mencari kebenaran. Hanya agama Kristian Katolik sahaja agama yang benar kerana agama ini diasaskan oleh Jesus, Tuhan Allah sendiri. Agama-agama lain didirikan oleh manusia biasa.
  Perkataan ‘bapa’ dan ‘anak’ digunapakai kerana bahasa manusia agak terhad untuk menggambarkan kebenaran Tuhan Allah. Konsep Allah Tritunggal merupakan suatu misteri yang sememangnya sukar difahami oleh manusia tetapi misteri ini adalah KEBENARAN. Soalan Dauz tidak masuk akal kerana tidak pernah agama Katolik mengajar bahawa Tuhan Allah itu ‘beranak pinak’ seperti manusia biasa. Memang benar Jesus lahir sebagai manusia dan menjadi manusia tetapi Dia juga Tuhan Allah. Tidak ada apa yang boleh saya buat untuk menolak kebenaran kerana ia merupakan wahyu daripada Tuhan Allah. Bolehkah pemikiran manusia yang tidak dapat memahami misteri ini menyebabkan misteri itu menjadi palsu?

 38. bkn ke dlm al quran ada tertulis menyuruh supya merujuk kitab2 yg terdahulu, cth Bible..bagaimana ke dgn agama ln?x bnr ke..?salah satu sifat syitan ialah m,adili agama og ln tanpa mndpt sumber yg blh d percayai.kelahiran Yesus d sebabkn oleh kuasa ROH KUDUS dan d kandung oleh Maria.sblm kelahiranNya pophet2 terdahulu sudah m,ramalkn k,lahirNya n kdtanganNya.pas 2 Dia m,besar sprti kmu n sa serta m,jalani kehidupan sprti og biasa.m,besar n m,besar dgn sifat2 yg MULIA,perform miracles n so on.pas 2 k,matianNya pn d ramal…to be continue.bangga jg jd og Kristian….

 39. sa tahu siapa Tuhan sa.bagaimana ke p,ktaan BANGKIT ada dlm kamus?fkr sndiri..sepatutnya al quran untk og arab ja bab d tulis dlm jawi kn?hehe…sori..

 40. Dauz

  adakah tuhan bapa bg umat kristian makan?

  Jawapan:
  Tuhan Allah yang benar mengungkapkan Diri-Nya sebagai Tritunggal Mahakudus. Satu Allah tetapi tiga Persona kudus. Tuhan Allah adalah Roh, iaitu tidak memiliki tubuh badan seperti manusia biasa. Yesus, Persona Kudus Kedua adalah roh tetapi telah lahir ke dunia sebagai manusia biasa. Dia kekal Tuhan Allah tetapi juga manusia biasa. Sebelum Yesus mati disalib, Dia makan dan minum seperti manusia lain sezaman dengan-Nya.

 41. semang

  salam saudara Dauz,
  lawaklah kau ni,siapa dan dari mana kau belajar Katolik/Kristian ni ya? hinggakan kenyataan yang kau curahkan di blog ini ‘hampeh’ semacam? haha.. jadi:
  1. Buktikan jika Kristian itu hanya untuk orang Yahudi sahaja
  2. Apa maksud saudara dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Anak ……dan seterusnya itu?
  3. Betul ke Islam itu untuk semua umat(dunia)?
  4. Kerana jangan hanya pandai berkata2 sahaja kalau tidak ada buktinya tetapi jika ada bukti pun kalau ianya palsu samalah anda ni seperti tin kosong je kan Dauz.
  Akhir kata,buktikan kata2 saudara itu adalah benar dari konteks Kristian/Katolik kerana dari konteks agama saudara? haha..berdebat/diskusi 1 ribu tahun pun tidak akan tamat.

 42. FAHRI

  Terlalu byk persoalan yg tidak dapat dijawab hingga sekarang tentang Kristian.

  1)Nabi Isa A.S tidak pernah pun mengaku dan mengatakan bhwa baginda adalah Tuhan mahupun anak Tuhan. Di dlm mn2 versi bible tiada satu pun ayat yg menyatakan bhwa Nabi Isa A.S mengaku dia adalah Tuhan.

  ‘Yahya’ Fasal 5 ayat 30,’
  ‘tiadalah aku melakukan sesuatu melainkan dari apa yg telah aku dengar dan hukum itu adil adanya.kerana aku tidak melakukan perkara atas kehendak aku melainkan kehendak Dia yg menyurhkan aku’

  2)Konsep ‘Triniti’ 3 dlm 1. Logikkah 3 dlm 1 = 1? Jesus adalah anak Tuhan Bapa dan Roh kudus juga dari Tuhan Bapa, logik jika dikatakan mereka daripada Tuhan Bapa yg sama tetapi bolehkah Jesus itu datang daripada Roh Kudus atau Tuhan Bapa itu datang daripada Jesus atau Roh Kudus itu dari Jesus? Tak logik bukan?Bagaimana Tuhan Bapa itu adalah Jesus sebab Jesus itu adalah anak Tuhan Bapa?Adakah bapa dan anak adalah 1?

  Contohnya Saya anak kpd Peter dan sayalah Peter. Tapi saya juga adalah John dan John itu adalah Peter. Maka John itu Peter dan juga bapa saya.Pening bukan?

  kalau Jesus merupakan tuhan yang sebenar adakah dia terlalu lemah sehinggakan terpaksa mengorbankan diri sendiri untuk mengampunkan umatnya…

  kenapa dia tidak menggunakan kuasanya sebagai tuhan untuk mengampunkan dosa umatnya???

  kenapa dia perlu menyeksakan dirinya semata-mata untuk mengampunkan umatnya???

  3)Setiap bayi yg dilahirkan memikul dosa warisan? Apakah bayi itu akan masuk ke neraka andai dia mati ketika dilahirkan sebelum smpt dibabtiskan? Dosa Adam diwarisi melalui jasad atau roh manusia? diketahui, korban yang dilakukan oleh setiap manusia yang dilahirkan akan menghapuskan dosa warisan adam. jika dosa diwarisi melalui jasad, mengapa bayi yang dilahirkan masih berdosa sedangkan dosa ibu bapanya telah terhapus setelah melakukan korban? jika dosa diwarisi melalui roh, bukankah roh datang dari tuhan dan apa kaitannya dengan adam? dari mana sebenarnya dosa adam diwarisi?

  ‘Fathers shall not be put to death for their children, nor children put to death for their fathers; each is to die for his own sin.’ (Deuteronomy 24:16)

  Sudah terang lagi bersuluh, didlm bible sndiri pun dh dinyatakan tiada dosa warisan.

  Adakah kamu tidak beriman (percaya) dengan kitab kamu sendiri?

  Dan byk lagi persoalan tentang Kristian:

  Larangan Minum Arak Dalam Bible

  “Minuman keras membuat orang mabuk dan merepek. Bodohlah orang yg mnjadi mabuk”
  [Proverbs 20:1]

  “Janganlah kamu menjadi mabuk oleh wain,krna hal itu akan merosakkan hidup kamu”
  [Ephesians 5:18]

  JAWAPAN:

  Terlalu byk persoalan yg tidak dapat dijawab hingga sekarang tentang Kristian.

  Respons: Dan banyak juga jawapan yang diberikan namun awak tetap enggan menerima jawapan tersebut. Dan juga apabila jawapan itu awak terima, awak masih enggan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juruselamat.

  1)Nabi Isa A.S tidak pernah pun mengaku dan mengatakan bhwa baginda adalah Tuhan mahupun anak Tuhan. Di dlm mn2 versi bible tiada satu pun ayat yg menyatakan bhwa Nabi Isa A.S mengaku dia adalah Tuhan.

  ‘Yahya’ Fasal 5 ayat 30,’
  ‘tiadalah aku melakukan sesuatu melainkan dari apa yg telah aku dengar dan hukum itu adil adanya.kerana aku tidak melakukan perkara atas kehendak aku melainkan kehendak Dia yg menyurhkan aku’

  Respons: Yesus bukan Nabi Isa. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah, Persona Kudus yang Kedua, Juruselamat manusia. Yesus Kristus mengaku diri-Nya Anak Allah, dan ini menunjukkan bahawa Yesus adalah Tuhan Allah kerana seperti yang awak katakan Tuhan tidak beranak pinak seperti manusia. Apabila Yesus mengakui diri-Nya sebagai Anak Allah, itu juga bermaksud Tuhan Allah adalah Allah Tritunggal Mahakudus. Ayat Yahya (?) 5:30 menunjukkan bahawa Allah yang benar adalah Tritunggal Mahakudus: Allah Bapa, Allah Anak (Yesus) dan Allah Roh Kudus (atau Roh Allah). Satu Allah tetapi tiga Persona Kudus. Seperkara lagi, Yesus tidak pernah mengatakan bahawa diri-Nya bukan Tuhan Allah.

  2)Konsep ‘Triniti’ 3 dlm 1. Logikkah 3 dlm 1 = 1? Jesus adalah anak Tuhan Bapa dan Roh kudus juga dari Tuhan Bapa, logik jika dikatakan mereka daripada Tuhan Bapa yg sama tetapi bolehkah Jesus itu datang daripada Roh Kudus atau Tuhan Bapa itu datang daripada Jesus atau Roh Kudus itu dari Jesus? Tak logik bukan?Bagaimana Tuhan Bapa itu adalah Jesus sebab Jesus itu adalah anak Tuhan Bapa?Adakah bapa dan anak adalah 1?

  Respons: Konsep ‘tiga dalam satu’ merupakan fenomena biasa. Air wujud dalam tiga keadaan (3+1) iaitu cecair, ais (pepejal) dan stim (wap). Adakah fakta bahawa ‘air boleh wujud dalam tiga keadaan’ merupakan suatu yang tidak lojik? Tuhan Allah tidak ada permulaan atau pengakhiran. Tuhan Allah juga adalah ALFA dan OMEGA. Tuhan Allah sudah ada dan sentiasa ada secara berkekalan. Tuhan Allah sendiri merupakan ‘kewujudan’ dan ‘realiti’. Tuhan Allah adalah Kebenaran. ‘Masa’ merupakan ciptaan Tuhan. Konsep ‘masa’ menunjukkan bahawa adanya permulaan, sekarang dan pengakhiran. Sebelum Bumi dicipta, ‘masa’ tidak wujud; belum lagi dicipta. Jika awak enggan menerima kebenaran ini, maka awak juga akan bermasalah menerangkan kenapa Tuhan Allah adalah SATU. Mampukah manusia ‘menghitung’ bilangan Tuhan Allah? Jika awak amat yakin dengan kepercayaan awak, maka terangkan bagaimana awak boleh berkata bahawa Tuhan Allah adalah SATU.

  Contohnya Saya anak kpd Peter dan sayalah Peter. Tapi saya juga adalah John dan John itu adalah Peter. Maka John itu Peter dan juga bapa saya.Pening bukan?

  Respons: Analogi awak silap. Father is God. Jesus is God. The Holy Ghost is God. Father is not Jesus. Jesus is not The Holy Ghost. The Holy Ghost is not the Father. There is but ONE God.

  kalau Jesus merupakan tuhan yang sebenar adakah dia terlalu lemah sehinggakan terpaksa mengorbankan diri sendiri untuk mengampunkan umatnya…

  Respons: Adakah askar yang bersedia berkorban demi agama, bangsa dan negara dianggap terlalu LEMAH?

  kenapa dia tidak menggunakan kuasanya sebagai tuhan untuk mengampunkan dosa umatnya???

  Respons: Soalan yang amat baik tetapi adakah awak bersedia untuk menerima jawapannya? Atau awak hanya sekadar bertanya-tanya sahaja? (1) Yesus tidak boleh memaksa ‘pengampunan’ kepada mereka yang enggan menerima pengampunan. (2) Bagaimana Yesus boleh menggunakan kuasa-Nya untuk mengampuni dosa awak sedangkan awak enggan menerima pengampunan daripada-Nya? Kekerasan hati seperti awak sendiri yang menyebabkan Yesus terpaksa berkorban demi keselamatan jiwa semua orang.

  kenapa dia perlu menyeksakan dirinya semata-mata untuk mengampunkan umatnya???

  Respons: Yesus bukan menyeksakan diri-Nya secara ‘suka-suka’. Dia diseksa secara paksa oleh umat Yahudi dan askar Roma. Sila rujuk jawapan di atas.

  3)Setiap bayi yg dilahirkan memikul dosa warisan? Apakah bayi itu akan masuk ke neraka andai dia mati ketika dilahirkan sebelum smpt dibabtiskan? Dosa Adam diwarisi melalui jasad atau roh manusia? diketahui, korban yang dilakukan oleh setiap manusia yang dilahirkan akan menghapuskan dosa warisan adam. jika dosa diwarisi melalui jasad, mengapa bayi yang dilahirkan masih berdosa sedangkan dosa ibu bapanya telah terhapus setelah melakukan korban? jika dosa diwarisi melalui roh, bukankah roh datang dari tuhan dan apa kaitannya dengan adam? dari mana sebenarnya dosa adam diwarisi?

  ‘Fathers shall not be put to death for their children, nor children put to death for their fathers; each is to die for his own sin.’ (Deuteronomy 24:16)

  Sudah terang lagi bersuluh, didlm bible sndiri pun dh dinyatakan tiada dosa warisan.

  Respons: Sekiranya Adam dan Eve tidak melakukan sebarang dosa, tentunya manusia sekarang akan hidup bahagia dengan semua manusia di Syurga. Apabila manusia jatuh ke dalam dosa, pintu Syurga ditutup. Tiada siapa yang boleh memasuki Syurga kecuali mereka yang kudus dan suci. Adakah awak berasa sungguh kudus dan suci sehingga yakin akan memasuki Syurga apabila awak meninggal dunia pada suatu hari nanti? Kejatuhan manusia menyebabkan manusia lemah dan mudah melakukan dosa. Dosa asal ini diwarisi oleh setiap bayi yang lahir kerana bayi yang lahir bukan bayi ‘superman’ sehingga kebal dosa. Adakah bayi manusia yang lahir merupakan makhluk yang kudus dan suci?

  Adakah kamu tidak beriman (percaya) dengan kitab kamu sendiri?

  Respons: Alkitab merupakan Firman Allah yang hidup. Saya amat mengimani Alkitab tetapi awaklah orangnya yang menolak Alkitab.

  Larangan Minum Arak Dalam Bible

  “Minuman keras membuat orang mabuk dan merepek. Bodohlah orang yg mnjadi mabuk”
  [Proverbs 20:1]

  “Janganlah kamu menjadi mabuk oleh wain,krna hal itu akan merosakkan hidup kamu”
  [Ephesians 5:18]

  Respons: Apakah soalan awak?

  • sakurahana

   biar saya yang tanya..minuman keras yang menjadi minuman wajib bagi kristian,jadi Yesuslah yang menanggung dosa kalian yang meminun arak?anda minum arak,yesus disalib kerana menghapus dosa jadi yesus anda sembah apa nie.ini bukan firman.firman kitab suci hanya berkata secara lemah lembut.

   • Siapa kata bahawa minum arak itu dosa? Jika agama awak menghalang awak daripada minum arak, itu adalah urusan awak tetapi dalam agama Kristian, arak boleh diminum secara kesederhanaan.

  • mohamad razian aziz

   tak payahh layaaannn orangg sesattttt niii
   takkann fahammmmm
   kalauuu betulll kritiann tu benarrrrrr
   knp iaa bercanggahh dengaaannnn fitrahhh manusiaaaa
   contohhh berkahwinnnnn
   sedangggkann nabii punn kawinnnnn
   knp paderi tak bolehhhh kawinnn
   apa akann jadiii jikaaa zaman jesus duluu manusiaaa semuaaa jadi paderi or sisterrrr???????
   tak adeee lahh manusiaaa zaman sekarang tahun 2010

   • mohamad razian aziz

    bolehh tunjukk kerr ayatt dalam bibileee membenarrr kann umatt kristian makan babi????

    kalauu betul agama kristiann ni betull
    knp kristian katolikkk tak lehh sembahyang kat gereja Anglikan…..orang anglikan tak lehhh sembahyanggg di gereja katolikkkkk….protestantt punn sama juga tak lehh sembahyangg di gereja katollikkk dan anglikan…
    satu agama “kristiannnn” tigaa mazhabbb tapii berpecahhh logikk kerrr …..tak yahhh tengokk kitab punn dahhh tahuu agama tuuu agama buatttan manusiaaa… bukann darii Tuhan…..

    kawinnn punn tak bolehhhh
    nasibbb lahhh tak semuaaa oranggg jadii paderi n sisterrrr… kaalauu takkk
    tak derr lahhh manusiaaa zaman 2010 niii
    renunggg renunggg kannn lahhh

    betul tak fahri……

    • andreas

     ini kompom tak baca bible ni.. kan dalam bible ada tertulis apapun yang masuk ke dalam badan manusia tidak dapat menajiskan manusia kerana yang menajiskan manusia adalah apa yang keluar dari hati kerana dari hatilah segala perbuatan jahat itu tercipta.. kalau makan daging babi sekali pun tidak akan menajiskan kerana benda tu akan jadi taih yang akhirnya dibuang dalam jamban.. silalah baca bible kenapa babi tu tak haram bagi kristian.
     dan lagi satu mahu bagi tahu korang yang dalam bible jg ada tertulis pengakuan yesus tentang ketuhanannya. ”aku dan bapa adalah satu”, ketika para muridnya memanggilnya tuhan,yesus sendiri tidak membantah perkataan itu sebaliknya membiar para muridnya memanggil dia sebagai tuhan” dan juga tertulis dalam bible punca yesus dihukum oleh orang yahudi adalah kerana menghujat allah dengan menyatakan dirinya itu tuhan. mahu fakta dan bukti sila baca bible. saya juga belajar tentang quran anda dan saya persilakan anda berdebat dengan saya tentang ayat2 quran dan bible dan biar kita bicara:
     1.apakah bible itu firman allah?
     2.apakah bible itu asli?
     3.apakah yesus itu tuhan?
     dan banyak lagi soalan yang kalian biasa tanya pada orang kristian dan saya akan menjawabnya menurut bukti dan fakta seperti apa yang tertulis dalam alkitab. jangan jadi ego kalau anda sendiri tidak memahami tentang ayat2 dalam quran anda dan alkitab kami. apa anda mahu jadi ahmad deedat yg ke2 yang hanya menipu dengan hujah2nya tanpa fakta dan bukti yang hanya menggunakan ayat sepotong-potong dalam hujahnya.. silakan kita berdebat dlam blog ini

   • Siapa kata bahawa setiap manusia harus berkahwin?

    Setahu saya nabi awak mempunyai ramai isteri dan isteri termuda berumur 6 tahun! Adakah awak sanggup membenarkan anak perempuan awak yang berumur 6 tahun berkahwin?

    Benarkah umat Islam juga berhasrat menjadi paderi Katolik?

 43. FAHRI

  saya rasa memang agama kristian agama diperbuat..cuba kita lihat bibble ada kisah lucah terkandung di dalamnya easycal 23 yang mengatakan “2 adik beradik perempuan telah melakukan hubungan lesbian seks di mesir,mereka juga telah melakukan hubungan sejenis sejak kecil lagi,mereka bermain2 dengan payudara masing2 dan…….(terlalu lucah)…”kenapa ada kisah lucah terkandung di dalam bible sedangkan di depan kitab bibble tertulis “holy bibble”..jesus christ di utuskan ke dunia adalah untuk menebus dosa manusia di dunia ini tetapi mengapa ada paderi tukang pengampun dosa sedangkan jesus christ sudah mengampun dosa semua manusia??paderi juga masa kecil makan,tidur,buang air seperti kamu semua..tapi mengapa mereka apabila sudah menjadi paderi bisa ampunkan dosa kamu..kalau begitu sebesar mana pun dosa yang kamu lakukan bisa ditebus oleh seorang paderi yang juga makan,minum,tidur seperti kamu..sedangkan nabi muhammad tidak bisa ampunkan dosa umatnya kerna dia juga manusia tapi dia diperintahkan oleh ALLAH untuk memimpin manusia..paderi sangat keji kerana bisa makan tubuh tuhan dalam upacara menjadi paderi..kenapa tubuh tuhan boleh dimakan oleh paderi yang tidur,sakit,buang air dan pasti mati seperti kamu??tidakkah tuhan begitu hina sehinnga bisa di makan oleh manusia???????

  JAWAPAN:

  saya rasa memang agama kristian agama diperbuat..cuba kita lihat bibble ada kisah lucah terkandung di dalamnya easycal 23 yang mengatakan “2 adik beradik perempuan telah melakukan hubungan lesbian seks di mesir,mereka juga telah melakukan hubungan sejenis sejak kecil lagi,mereka bermain2 dengan payudara masing2 dan…….(terlalu lucah)…”kenapa ada kisah lucah terkandung di dalam bible sedangkan di depan kitab bibble tertulis “holy bibble”..

  Respons: Sejak kejatuhan Adam dan Eve ke dalam dosa, manusia sentiasa bergelumang dengan dosa-dosa yang menjijikkan seperti yang tercatat dalam Alkitab. Hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan manusia daripada hukuman kekal di dalam Neraka kerana dosa-dosa yang mereka lakukan. Dosa manusia yang paling teruk ialah dosa daging. Oleh itu, ternyata ‘perasaan’ awak tentang kebenaran agama Kristian adalah tidak benar. Percayalah kepada Yesus demi keselamatan jiwa awak.

  jesus christ di utuskan ke dunia adalah untuk menebus dosa manusia di dunia ini tetapi mengapa ada paderi tukang pengampun dosa sedangkan jesus christ sudah mengampun dosa semua manusia??paderi juga masa kecil makan,tidur,buang air seperti kamu semua..tapi mengapa mereka apabila sudah menjadi paderi bisa ampunkan dosa kamu..kalau begitu sebesar mana pun dosa yang kamu lakukan bisa ditebus oleh seorang paderi yang juga makan,minum,tidur seperti kamu..sedangkan nabi muhammad tidak bisa ampunkan dosa umatnya kerna dia juga manusia tapi dia diperintahkan oleh ALLAH untuk memimpin manusia..paderi sangat keji kerana bisa makan tubuh tuhan dalam upacara menjadi paderi..kenapa tubuh tuhan boleh dimakan oleh paderi yang tidur,sakit,buang air dan pasti mati seperti kamu??tidakkah tuhan begitu hina sehinnga bisa di makan oleh manusia???????

  Respons: Kematian Yesus Kristus di kayu salib memungkinkan pintu Syurga dibuka semula dan manusia berpeluang untuk bertaubat dan menjadi umat kudus. Memang benar Yesus telah mengampuni dosa manusia tetapi sudahkan awak bertaubat dan memohon pengampunan daripada Yesus? Yesus telah memberi autoriti kepada Paderi untuk mengampuni dosa manusia seperti awak jika awak sudah benar-benar bersedia untuk bertaubat dan memohon pengampunan. Dalam Alkitab diceritakan ramai umat Yahudi berpaling daripada Yesus kerana tidak sanggup minum Darah-Nya dan makan daging-Nya. Awak tergolong dalam kumpulan umat Yahudi yang menolak Yesus. Jika bukan Yesus yang mengampuni dosa manusia, siapakah yang akan mengampuni dosa awak?

 44. AMIR

  saya juga dulu seorang kristian roman katholik..saya memang anti gila2 dengan islam entah kenapa suatu hari saya rasa ingin mengkaji semua agama..hampir semua kitab saya baca tetapi masih tidak dapat dan akhirnya sya baca al-quran,entah kenapa saya tiba2 jadi kagum dengan al-quran kerana ayatnya yang di susun dengan begitu indah sekali..dan apabila saya terjemahkan ayat al-quran saya begitu terkejut kerana al-quran meliputi semua ilmu termasuk ilmu tentang planet2,bumi,kejadian manusia dan banyak lagi..saya jadi terfikir bagaimana seorang manusia biasa bisa menciptakan ini semua??saya rasa mustahil bagi seorang manusia biasa menghasilkan ini semua..kerna takkan ada seorang manusia begitu pandai sehinggakan bisa mengetahui semua di bumi bahkan di luar bumi..sedangkan penemuan terbaru yang di temui oleh para saintis sudah lama ada tercatat dalam al-quran..saya pernah terfikir adakah saya di rasuk syaitan kerana memuji al-quran yang dahulunya saya pernah menghinanya dengan teruk sekali..keesokkanya saya ke gereja saya minta ampun dengan paderi tetapi hati saya tetap kagum dengan al-quran..saya terus ambil kitab bibble di gereja dan membacanya tiba2 saya terkejut kerana ada percanggahan di dalam kitab bibble yang saya pernah baca di tempat lain dengan bibble yang saya baca sekarang..apabila saya baca bibble saya terus baca al-quran dan saya masih tidak berpuas hati sehingga saya banyak merantau hingga ke mesir mengkaji al-quran dan bahasanya tetap sama walaupun al-quran yang saya baca itu sudah berusia berpuluh2 tahun..malahan ketika saya ke mesir pada waktu itu bulan puasa ketika saya pergi ke rumah orang islam mereka sediakan air untuk saya walaupun ketika itu mereka berpuasa..saya jadi terharu dan pada malam itu saya telah bermimpi saya menunaikan solat di sebuah masjid yang begitu indah sekali yang saya tidak dapat saya lupakan sehigga sekarang..keesokkanya saya dikejutkan dengan berita tentang budak ajaib yang bisa bercakap malahan bisa membaca al-quran,bisa berceramah tentang islam,bisa mengakui keesaan ALLAH walaupun berusia 1 tahun sedangkan kedua orang tuanya adalah beragama kristian dan bencikan islam seprti saya dahulu…cuba kamu fikir dengan akal kamu??sejak itu baru saya tahu islam adalah agama yang benar..sudah fitrah dunia kebenaran memang di anggap suatu yang salah..ini telah membuka mata saya tentang islam dan sejak memeluk islam saya baru saya rasa suatu nikmat yang tidak bisa saya gambarkan dengan perkataan begitu aman dan damainya islam walaupun islam dianggap terrorist oleh sesetengah pihak…

  Respon:
  Sungguh luar biasa kesaksian awak yang penuh dengan perasaan dan emosi. Namun, awak silap dalam banyak perkara. Kesaksian awak menunjukkan bahawa awak mempercayai Koran kerana:
  1. …ayatnya yang di susun dengan begitu indah sekali
  2. …meliputi semua ilmu termasuk ilmu tentang planet2,bumi,kejadian manusia dan banyak lagi

  Benarkah awak telah membaca dan mentafsir keseluruhan buku Koran? Alasan (1) tidak dapat menyokong kebenaran Koran kerana ia hanya merupakan penilaian manusiawi. Alasan (2) pula terlalu biasa didengari. Adakah alasan (2) ini awak perolehi daripada pembacaan kesaksian orang lain tentang Koran? Jika benar awak bekas penganut agama Roman Katolik, awak sememangnya pelajar yang pintar kerana menguasai Bahasa Arab sehingga memiliki autoriti untuk mentafsir ayat-ayat Koran.

  Saya tidak faham dengan ‘percanggahan’ di dalam Alkitab yang awak maksudkan. Adakah ini hanya merupakan ‘kesimpulan’ atas angin?

  Awak mempercayai Koran hanya kerana kesaksian seorang budak berumur 1 tahun? Dan ditambahi pula ibubapa budak itu beragama Kristian? Adakah agama dan kepercayaan budak itu sekarang? Adakah cerita budak ajaib ini benar? Adakah alasan awak meninggalkan agama Roman Katolik kerana (1) pernah bermimpi tentang agama lain (2) kesaksian seorang budak 1 tahun yang beragama Kristian? Siapakah pula yang akan bersaksi bahawa cerita tentang budak itu adalah benar? Keseluruhan komen awak sememangnya sukar dipercayai!

 45. SITI

  kenapa ketika upacara paderi mengunakkan al-quran dan bersumpah di atas al-quran tetapi kamu tidak mengikutnya??kalau mahu jawapanya cuba kamu kaji antara al-quran dan bible..yang mana satu betul???

 46. Sdr Siti,
  Soalan awak ditujukan kepada siapa? Paderi siapa yang menggunakan Koran dan bersumpah atas Koran?

 47. bible ada bru al quran kan…..fkr sndiri.kematian Yesus kemenangan duniawi n surgayi.saya b,syukur kerana adanya padri sebagai p,antara p,ampun dosa.saya ada pilihan untk mendapat p,ampunan dosa..b,doa sendiri or melalui padri.kalaula btl2 ikhlas untk meminta p,ampunan(spirituality) m,akui dosa2 yg telah di buat d depan og ln(padri) adala stu k,ikhlasan.syukur pd Tuhan kerana apa yg Yesus lakukan pd 2000 tahun dahulu sa mc dpt rayakn dlm Misa Kudus..semoga mereka2 yg mc x b,iman kepadaMu akan terbuka hati menerimaMU..

 48. aini

  saya suka dengan agama islam kerana kerohanian agama ini…nanti kiamat kita lihat sendiri agama apa yang benar..adakah kristian,islam,buddha atau hindu..

  Respons: Kepada saudara/i yang memiliki pelbagai nama seperti siti/saifudin/free-thinker/amir/aini dll. Saya tidak tahu kenapa awak menggunakan pelbagai nama samaran dan mengeluarkan pendapat yang juga pelbagai seolah-olah awak mempunyai pemikiran yang amat rencam dan tidak memiliki pendirian yang tetap.

  Seseorang manusia yang hauskan kebenaran tidak akan berfikir tentang perkara yang ‘disukai’ kerana agama bukan sesuatu yang boleh disuka-suka. Saya tidak tahu apakah yang dimaksudkan dengan ‘kerohanian’ agama yang awak amalkan sekarang tetapi yang penting ialah adakah agama yang kita anuti itu benar atau palsu. Jika agama itu benar, kenapa awak berkata demikian; atas dasar apa? Adakah bukti itu terletak selepas Hari Kiamat? Jika ‘ya’ maka awak masih berada dalam kegelapan kerana awak tidak memiliki sebarang bukti dan itu bermaksud awak tidak mengetahui sama ada agama yang dianuti sekarang benar atau palsu.

  Awak telah membuat pengakuan di sini bahawa awak akan hanya mengetahui ‘kebenaran’ agama yang awak anuti setelah Hari Kiamat. Bagi saya, saya amat yakin bahawa agama Kristian (Katolik) adalah agama yang benar, tidak perlu saya menunggu sehingga Hari Kiamat.

 49. aini

  senangnya orang kristian puasa..kalau orang islam rasanya 365 hari pun boleh..

  Respons: Kepada saudara/i yang bernama siti/saifudin/free-thinker/amir/aini dll. Amalan berpuasa secara ‘luaran’ adalah tidak berfaedah. Amalan berpuasa walaupun hanya sehari tetapi membawa kepada perubahan sikap sehingga lebih mendekati Tuhan Allah adalah lebih baik daripada berpuasa sehingga bertahun-tahun lamanya.

 50. AMIR

  ya benar demi tuhan saya telah mengkaji AL-QURAN,saya pandai berbahasa arab kerana datuk saya orang tinggal di mesir
  saya pun tidak tahu kenapa saya begitu tertarik dengan islam dengan begitu bersungguh-sungguh sedangkan tiada sesiapa pun yang menarik saya memeluk agama ini sedangkan agama ini dahulu saya rasa sangat jijik..entah kenapa ini telah membuka mata saya tentag islam..masa saya anuti kristian,saya tidak rasa damai seperti ini tetapi setelah anuti agama islam jiwa saya terasa damai sekali..cuba kamu kaji agama islam ini dari segi pelbagai aspek..kisah budak ajaib itu memang benar..saya sendiri telah pergi ke ceramahnya..sekarang budak ini berusia 5 tahun..selain itu pelbagai perkara ajaib telah saya temui iaitu pokok berbentuk kalimat ALLAH,daging berbentuk kalimat ALLAH..cuba kamu sendiri kaji al-quran..

  Respons: Kepada saudara/i yang bernama siti/saifudin/free-thinker/amir/aini dll. Awak dahulunya beragama Roman Katolik dan fasih berbahasa Melayu dan juga bahasa Arab. Adakah datuk awak yang berasal dari Mesir juga beragama Roman Katolik? Kebenaran tidak harus diletakkan kepada perasaan atau emosi manusiawi semata-mata. Kebenaran tidak boleh datang daripada keadaan kita yang tidak tahu apa-apa.

  Apakah maksud awak ‘tidak berasa damai’ semasa menganuti agama Katolik? Dan apakah yang dimaksudkan pula ‘berasa damai’ setelah murtad daripada agama Kristian? Kenapa harus saya mengkaji agama lain sedangkan saya sudah menemui Kebenaran?

  Adakah ‘masuk akal’ jika Kebenaran itu diasaskan kepada
  i) seorang budak 5 tahun?
  ii) sebatang pokok?
  iii) seketul daging?

  Inikah yang dimaksudkan kajian agama benar daripada pelbagai aspek?

  • barnaba pure

   patut pun awk x dpt hidayah. x ph mengkaji agama lain. patut pun hujah anda tidak tajam. sbb agama anda pun tidak kukuh. . serta anda dgr, baramal,taklid buta. malah tidak mencari kbnaran dgn membuat perbandingan dgn agama lain. anda ini hanyalah kristian ikutan dan keturunan… cr yg mane btl. kalau x, slamanya anda sesat…

   • Jika saudara barnaba pure membuat perbandingan, saudara hanya dapat perbandingan dan bukannya ‘kebenaran’. Setiap agama di dunia adalah saling exklusif. Kepalsuan agama A tidak menyokong kebenaran agama B. Saudara barnaba pure harus membuktikan kebenaran agama yang saudara anuti tanpa merujuk kepada agama lain.

 51. saifuddin

  Adakah nabi isa mati??
  saya boleh buktikan nabi isa tidak mati..
  buka balik kitab kitab injil penulis yg pertama macius pengikut nabi isa menulis dalam 012 ayat 38-40
  orang yahudi bertanya kepada nabi isa tunjukkanlah kepada nabi isa”tunjukkanlah kepada kami satu mukjizat”
  “mukjizat yang terbaik sekali bukan daripada saya tetapi mukjizat adalah daripada nabi yunus@jonas..”seperti mana nabi yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan begitu juga saya 3hari 3 malam di permukaan bumi”jawab nabi isa.
  saya mahu tanya kamu?
  nabi yunus ditangkap dan di buang ke dalam laut mati ke tak mati nabi yunus??
  3 hari 3 malam nabi yunus di dalam perut ikan paus mati ke tak mati nabi yunus??
  nabi yunus di muntah oleh ikan paus itu nabi yunus mati ke tak mati??
  jawapanya tidak mati kan?…
  jadi nabi yunus tak mati nabi isa pun tak mati kerana nabi isa berkata saya seumpama nabi yunus 3 hari 3 malam.
  mengikut pengikut kristian nabi isa mati 3 hari 3 malam .
  penulis injil yang ke3 Lucas,038 ayat 20-30 mengatakan pengikut nabi isa lihat nabi isa tetapi dia menyangka melihat roh..
  “nabi isa berkata tidakkah kamu tahu roh tidak mempunyai isi dan tulang tetapi saya mempunyai isi dan tulang”..
  “nah!tangan saya pegang saya”..pengikut nabi isa pun pun memegang tangan nabi isa dan betul tangan nabi isa ada isi dan tulang.
  “roh tidak minta makan,saya lapar saya nak makan”kata nabi isa…..jadi sebenarnya nabi isa mati atau tidak???????

  Respons: Kepada saudara/i yang bernama siti/saifudin/free-thinker/amir/aini dll. Jika boleh, hadkan soalan awak kepada satu atau dua sahaja supaya senang dijawab dan tidak bercelaru. Saya tidak mengenali Nabi Isa yang awak maksudkan. Tetapi jika awak merujuk kepada Yesus Kristus, maka saya tekankan di sini bahawa Yesus Kristus benar-benar mati semasa Dia disalib oleh kaum Yahudi dan Askar Roma. Tafsiran peribadi awak tidak boleh digunapakai kerana awak tidak memiliki autoriti untuk berbuat demikian. Awak bercakap tentang Yesus Kristus atau ‘Nabi Yunus’?

  Setelah wafat, Yesus hidup kembali dan menjelma di hadapan para rasul dan pengikut-Nya sebagai manusia yang memilik daging dan tulang, serta makan dan minum seperti orang biasa. Ini bukti bahawa kebangkitan Yesus adalah benar dan fakta sejarah. Setelah kebangkitan-Nya yang agung, Yesus amat berkuasa penuh. Yesus, Tuhan Allah yang benar, berkuasa melakukan apa-apa sahaja menurut kehendak-Nya.

 52. free thinker

  saya ni orang free thinker..yesus semasa kena salib kenapa tidak lawan je orang yahudi tu..dia kan anak tuhan pasti bapanya marah kalau lihat anaknya kena salib dengan orang jahat.macam kita pasti marah kalau orang jahat pukul anak kita.kalau turun sepuluh anak tuhan pun orang yahudi senang bunuh dia main tembak dengan senapang je..ibu yesus maria kan pasti ada agama yang dia anuti apa agama yang maria anuti??islam?dan apa agama yesus sebelum di salib??

  Respons: Kepada saudara/i yang bernama siti/saifudin/free-thinker/amir/aini dll. Adakah awak ini benar-benar ‘free-thinker’ atau seorang Muslim? Tidak pernah saya bersemuka dengan umat Muslim yang memiliki pemikiran ‘free-thinker’! Pemikiran manusia tidak sama dengan pemikiran Tuhan Allah. Awak berfikiran demikian kerana tidak memahami konsep ‘korban’. Sila baca artikel tentang korban dalam blog ini untuk keterangan lanjut. Bonda Maria merupakan umat Kristian (Katolik) yang pertama. Yesus adalah umat Yahudi. Sebagai umat Yahudi, Dia amat taat kepada Allah Bapa di Surga sehingga sanggup mati di kayu salib demi keselamatan jiwa umat manusia yang dikasihi-Nya. Sebelum kematian-Nya di kayu salib, Yesus telah mendirikan Gereja Roman Katolik dan bermulalah agama Kristian, agama yang benar kerana diasaskan oleh Tuhan Allah sendiri.

 53. syukur pd Tuhan kalau agama kamu m,ajar supaya respect agama og ln kan hehe.JC sa b,syukur kerana ada iman kpdaMu.dr dulu smpai skrng org2 mc memperkataknMu.Engkaula Tuhan yg benar..mulia n agung..

  Respons: Agama mengajar kita kebenaran iaitu keselamatan jiwa. Menurut akal fikiran yang munasabah (pemikiran lojik), hanya ada satu agama yang benar kerana Kebenaran tidak boleh berbelah bahagi sama seperti Tuhan Allah yang juga tidak boleh berbelah bahagi. Tuhan Allah tidak bisa menipu dan ditipu. Seperti kata Yesus, Akulah Kebenaran. Selain Kebenaran ialah Kepalsuan. Dalam diri Tuhan Allah tidak ada kepalsuan, jadi hanya ada Kebenaran Mutlak. Kepalsuan merujuk kepada Iblis yang menentang Allah sejak ciptaan bermula kerana Iblis adalah Raja Dusta. Semua kepalsuan berasal daripada Iblis sementara Kebenaran berasal daripada Tuhan Allah. Jika kita menghormati semua agama, maka kita juga menghormati ‘kepalsuan’. Kita menghormati sesama (manusia) tetap jauh sekali kita menghormati kepalsuan, pembohongan, kedustaan ataupun penipuan!

 54. manusia

  Beberapa nama Tuhan berikut ini dapat menolong kita dalam usaha kita mengerti seperti apakah Tuhan itu.
  Elohim – Yang kuat, illahi (Kejadian 1:1)
  Adonai – Tuhan, mengindikasikan hubungan antara Majikan dan hamba (Keluaran 4:10, 13)
  El Elyon – Yang Mahatinggi, Yang paling perkasa (Yesaya 14:20)
  El Roi – Yang kuat Yang melihat (Kejadian 16:13)
  El Shaddai – Allah yang Mahakuasa (Kejadian 17:1)
  El Olam – Allah yang kekal (Yesaya 40:28)
  Yahweh – TUHAN yang “adalah Aku”, artinya Allah yang berada dengan sendirinya dalam kekekalan (Keluaran 3:13,14)
  Mari kita melanjutkan mempelajari atribut-attibut lainnya dari Allah. Allah itu kekal, berarti Dia tidak berawal dan keberadaanNya tidak akan pernah berakhir. Dia kekal, tak terbatas (Ulangan 33:27; Mazmur 90:2; 1 Timotius 1:17). Allah itu tidak berubah, dan ini berarti Allah dapat dipercaya dan diandalkan (Maleakhi 3:6; Bilangan 23:19; Mazmur 102:26, 27). Allah tak terbandingkan, artinya tidak ada satupun yang seperti Dia dalam karya atau keberadaan; Dia tak ada taranya dan sempurna adanya (2 Samuel 7:22; Mazmur 86:8; Yesaya 40:25; Matius 5:48). Allah itu melampaui segala pengertian, artinya Dia tidak dapat diselami dan tidak dapat dipahami secara sempurna (Yesaya 40:28; Mazmur 145:3; Roma 11:33,34)
  Ya…kamu pinter….Selamat buat TUBAR…

  Sekarang perhatikan apa yang kamu tulis dengan Kenyataan yang terjadi….

  Elohim – Yang kuat, illahi (Kejadian 1:1)

  {Berarti jelas bahwa yesus itu bukan Tuhan karena dia lemah dan tiada daya waktu di salib (kejadian 1:1)}

  El Elyon – Yang Mahatinggi, Yang paling perkasa (Yesaya 14:20)

  {Berarti Yesus itu Jelas bukan Tuhan, karena dia tidak perkasa, buktinya waktu disalib dia tidak bisa lari}

  El Roi – Yang kuat Yang melihat (Kejadian 16:13)

  {Berarti Yesus jelas bukan Tuhan karena dia sekarang tidak dapat melihat (telah mati)}

  El Shaddai – Allah yang Mahakuasa (Kejadian 17:1)

  {jelas Yesus bukan tuhan, karena dia tidak bisa menciptakan dunia, buktinya dunia ada sebelum dia lahir}

  El Olam – Allah yang kekal (Yesaya 40:28)
  {Berarti Yesus bukan Tuhan, karena dia tidak kekal (mati dan menjadi bangkai)}

  Yahweh – TUHAN yang “adalah Aku”, artinya Allah yang berada dengan sendirinya dalam kekekalan (Keluaran 3:13,14)

  {Sendiri, berarti tuhan itu satu bukan 3 (trinitas)}

  Allah itu kekal, berarti Dia tidak berawal dan keberadaanNya tidak akan pernah berakhir. Dia kekal, tak terbatas (Ulangan 33:27; Mazmur 90:2; 1 Timotius 1:17)

  {JELAS YESUS TIDAK KEKAL DAN DIA BERAWAL DAN JUGA BERAKHIR, JADI YESUS BUKAN TUHAN}

  Allah itu tidak berubah, dan ini berarti Allah dapat dipercaya dan diandalkan (Maleakhi 3:6; Bilangan 23:19; Mazmur 102:26, 27).

  {JADI TIDAK MUNGKIN TUHAN AKAN MENJELMA MENJADI YESUS, JADI YESUS ITU BUKAN TUHAN}

  Allah tak terbandingkan, artinya tidak ada satupun yang seperti Dia dalam karya atau keberadaan; Dia tak ada taranya dan sempurna adanya (2 Samuel 7:22; Mazmur 86:8; Yesaya 40:25; Matius 5:48).

  {BUKTI YESUS BUKAN TUHAN, KARENA TIDAK MUNGKIN TUHAN AKAN SAMA DENGAN CIPTAANNYA (manusia yesus) dan yesus tidak sempurna (lahir, mati, butuh makan, minum, dll))

  Respons: Seperti yang saya katakan, awak tidak memiliki autoriti untuk mentafsir ayat-ayat suci Alkitab secara sewenang-wenangnya kerana pemikiran manusia tidak bisa digunapakai untuk menyokong pendapat peribadi. Saya kagum dengan usaha awak yang menggunakan Alkitab untuk ‘membuktikan’ pendapat awak. Adakah awak mempercayai Alkitab sebagai buku kebenaran yang benar? Jika ‘ya’ maka awak harus kembali kepada agama yang benar iaitu agama Kristian kerana Alkitab merupakan Firman Allah yang dhidup dan bisa menyelamatkan jiwa manusia.

 55. fikirkan

  Bersumber dari BIBEL (AL-kitab/ Kitab suci Kristen)

  Tuhan itu Esa (monotheisme), bukan Trinitas
  1. Tauhid Nabi Musa (Ulangan 4:35, Ulangan 6:4, Ulangan 32:39).
  2. Tauhid Nabi Daud (II Samuel 7:22, Mazmur 86:8 ).
  3. Tauhid Nabi Sulaiman (I Raja-raja 8:23).
  4. Tauhid Nabi Yesaya (Yesaya 43: 10-11, Yesaya 44:6,Yesaya 45:5-6, Yesaya 46:9).
  5. Tauhid Yesus (Markus 12:29, Yohanes 5:30, Yohanes 17:3).

  Yesus bukan Tuhan dan tidak sama dengan Tuhan
  1. Yesus lebih kecil daripada Tuhan (Yohanes 10:29).
  2. Tuhan lebih besar dari pada Yesus (Yohanes 14:28 ).
  3. Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan (Markus 16:19, Roma 8:4).
  4. Yesus berdiri di sebelah kanan Tuhan (Kisah Para Rasul 7:56).
  5. Allah tahu kapan datangnya kiamat, sedang Yesus tidak tahu (Matius 24:36).
  6. Yesus bersyukur kepada Tuhan (Matius ll:25, Lukas 10:21).
  7. Yesus berteriak memanggil Tuhan (Matius 27:46, Markus 15:34).
  8. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan (Lukas 23:44-46, Yohanes 19:30).
  9. Yesus disetir oleh Tuhan (Yohanes 5:30).

  Yesus adalah utusan Tuhan (Rasul Allah) bukan Tuhan
  Dalil : Markus 9:37, Yohanes 5:24, 30,7:29,33,8:16,18,26,9:4,10:3 6,II:42,13:20,16:5, 17:3,8,23,25.

  Bila Orang kristen Percaya yesus itu tuhan berarti dia Mengingkari Bibel.

  GUNAKAN AKALMU SEKARANG JUGA ATAU TIDAK SAMA SEKALI.

  Respons: Awak tidak memiliki autoriti untuk mentafsir ayat-ayat suci Alkitab secara sewenang-wenangnya kerana pemikiran manusia tidak bisa digunapakai untuk menyokong pendapat peribadi. Saya kagum dengan usaha awak yang menggunakan Alkitab untuk ‘membuktikan’ pendapat awak. Adakah awak mempercayai Alkitab? Jika ‘tidak’, kenapa awak menggunakan bukti-bukti ‘palsu’ untuk menyokong tafsiran peribadi awak?

  Fikirkanlah dengan sedalam-dalamnya tindakan awak yang menggunakan ‘bukti palsu’ untuk menyokong pendapat awak sendiri. Siapakah awak sebenarnya? Free-thinker?

  • mr crowley

   begitu jgk awak…layak ke mentafsir alkitab?..

   Respons:
   Mengikut pendapat awak, siapakah yang layak mentafsir Alkitab?

 56. ctshalihah

  Salamss, buat pertama kali saya membaca rencana ini, saya amat tertarik dan teruja untuk membacanya. Bagi saya tidaklah perlu untuk menyalahkan dan menghina mana2 pihak, buat saya semua antara kita mempunyai keyakinan teguh untuk menempuh setiap dugaan dan memiliki pemikiran untuk berfikir, Saya yakin kita dari 2 cahaya yang berbeza tapi dari sumber yang sama, hidayah adalah milik NYA dia akan memberi apabila kita menilainya sendiri. Ikhlas saya katakan terima kasih diatas komen dan jawapan setiap antara saudara sekalian, anda semua banyak membantu saya di kala ini. Terima kasih

  Respons: Saudari Ctshalihah dialu-alukan untuk membaca, memahami, menghayati dan seterusnya memberi komen yang membina di dalam blog ini. Tujuan blog ini bukan untuk menghina keperibadian sesiapa tetapi untuk mencari dan menegakkan KEBENARAN. Kenapa? Kerana God is the Truth. Jika kita mengasihi Allah, maka kita juga mengasihi Kebenaran. Kenapa? Kerana Allah tidak bisa ditipu mahupun ditipu. Allah berkata: I AM WHO AM. Allah tidak mungkin berkontradiksi dengan diri-Nya sendiri, sebab itu ‘cahaya’ yang awak maksudkan tidak mungkin datang daripada Allah yang benar jika ‘cahaya’ itu membawa kebenaran yang berkontradiksi. Tidak mungkin ‘sumber’ (Allah) yang sama memberikan ‘cahaya’ (kebenaran) yang berbeza dan bertentangan! Jika Allah benar-benar memberikan ‘cahaya’ yang berbeza, maka kita mengatakan bahawa Allah adalah ‘pendusta’ atau ‘pembohong’. Ini tidak mungkin terjadi. Kebenaran tidak sepatutnya disandarkan kepada pemikiran manusia yang lemah, tetapi kepada Kebenaran Mutlak yang diwahyukan oleh Allah (Yesus Kristus) kepada manusia seperti yang diajar oleh Gereja Roman Katolik.

 57. Biak

  Tuhan hanya satu iaitu Allah yang esa. Tuhan mengadakan agama adalah untuk dianuti dan dituruti. Jika agama itu sudah jauh tersimpang dari jalan yang benar tuhan akan menuruni pesuruhnya dengan membawa agama baru untuk menerangi kegelapan. Agama terdahulu sudah mengetahui ada seorang rasul akhir zaman akan lahir. tetapi kerana kekecewaan rasul yang lahir bukan dari kaumnya maka dipadamkannya dari kitab. Sekarang semua kitab terdahulu semuanya sudah diubah. Dalam dunia sekarang mana ada satu kitab pun yang masih asli kecuali quran. Umpama kita ada sebuah kereta sudah lama dan selalu rosak kita akan menggantikannya dengan kereta baru.

  Respons:
  Antara banyak agama-agama yang ada di dunia ini hanya ada satu agama yang benar. Ini merupakan fakta yang tidak dapat disangkalkan oleh sesiapa. Manusia hanya mampu bersaksi dan memperkatakan tentang agama yang dianutinya tetapi kesaksian itu hanyalah kesaksian manusiawi semata-mata. Setakat ini tidak ada bukti yang menyokong kesaksian awak tentang keaslian Koran. Semua pandangan awak hanyalah pendapat manusia biasa.

 58. manok

  saya mendapat tahu bahawa good friday setiap bulan april adalah hari peringati kematian Yesus Kristus. sekiranya betullah tuhan bernama Yesus kristus boleh mati macam manalah keadaan dunia, manusia, planet, tumbuhan atau haiwan pada masa itu? sedangkan kita bila ketiadaan guru, bos,atau apa2 pun sudah buat bising, escape dan sebagainya. inikan tuhan tiada.

  Respons:
  Benar bahawa Good Friday merupakan hari kematian Yesus Kristus kerana Dia adalah benar-benar manusia seperti awak dan saya, Dia juga benar-benar Tuhan Allah yang hidup. Sebagai seorang manusia, Yesus mati di kayu salib. Kematian-Nya bukan kerana kekalahan tetapi merupakan satu kemenangan ke atas kuasa kegelapan. Tetapi sebagai Tuhan Allah, Persona Kudus yang kedua, Dia kekal hidup. Tidak ada kuasa apapun sama ada di dunia mahupun di langit yang dapat mengatasi kekuasaan Yesus sebagai Tuhan Allah, Raja segala raja. Kematian Yesus bukan bermaksud Tuhan sudah tiada. Dengan kematian dan kebangkitan-Nya, Yesus telah membuka pintu Syurga dan memungkinkan semua manusia yang bertaubat daripada dosa untuk berbaik semula dengan Tuhan Allah Tritunggal Mahakudus. Yesus adalah Tuhan Allah manakala ‘guru’, ‘bos’ yang awak maksudkan hanyalah manusia biasa yang fana. Bagaimana mungkin membandingkan Tuhan Allah dengan manusia yang kerdil!

 59. world

  senang jer nak tahu agama mana yang betul,cuba kita buat perbandingan agama,kita kaji semua kitab agama..baru kita boleh rasa yang mana betul

  Respons:
  Apabila perbandingan dibuat, kita hanya akan dapat PERBEZAAN, dan bukannya kebenaran. Jika dibuat juga perbandingan itu, awak akan hanya dapat ‘rasa’ dan bukannya ‘sebenar’. Awak silap dalam kaedah mencari kebenaran. Sumber kebenaran ialah daripada Tuhan Allah sendiri dan bukannya daripada kebijaksanaan manusia membuat perbandingan!

 60. saya

  AL-QURAN memang betul..cuba la kita cari mana2 al-quran di dunia ini tidak ada satu pun yang di ubah..cuba kita fikir bagaimana seorang manusia biasa boleh mencipta al-quran,ayatnya indah sekali,susunan ayatnya begitu teratur,semua ilmu ada terkandung di dalamnya..cuba lihat di you tube tentang ceramah bekas pastor..

  Respons:
  Apakah buktinya bahawa Koran ‘betul’? Bagaimana awak tahu bahawa tiada Koran yang diubah? Adakah awak memiliki Koran yang asal (asli) untuk dibuat perbandingan? Susah sangatkah nak menulis sebuah buku? Susah sangatkah nak menulis ayat-ayat yang indah seperti puisi, sajak, pantun dan sebagainya? Semuanya penilaian manusiawi atau pendapat peribadi awak sendiri. Saya tidak berminat dengan ceramah bekas ‘pastor’ yang keliru dengan kebenaran mutlak. Awak dengarlah ceramahnya jika awak memerlukan kesaksian manusia biasa untuk menyakinkan kepercayaan awak itu. Saya tidak memerlukan kesaksian manusiawi untuk memperoleh kebenaran mutlak.

  • sakurahana

   1.adakah awak mmiliki koran yang asli untuk dibuat perbandingan?ini bermakna anda sendiri menampakkan kitab bible anda tlh di ubah.2susah sangat ke nak menulis ayat ayat yg indah bermakna bible anda sendiri merupakan puisi,sajak pantun yang telah dicipta sendiri oleh manusia.

 61. saya

  “Sifat-sifat apa yang harus dimiliki oleh Tuhan, menurut kristen?”

  Respons:
  Kenapa awak berminat sangat dengan ajaran Kristian tentang sifat-sifat Tuhan? Awak nak tahu sifat-sifat Tuhan atau Allah? Adakah awak berhajat untuk memeluk agama Kristian?

 62. saya

  BAGAIMANA BENTUK BUMI DALAM INJIL?

  A)BULAT

  B)DATAR

  C)LINGKARAN

  Kalau umat kriesten mengatakan bumi bulat,ini bererti iman kriesten dalam diri mereka sudah menurun.Sebaliknya kalau kalian mengatakan lingkaran dan datar,ini bermakna/bermaksud/bererti kitab injil anda BERTENTANGAN dengan ILMU PENGETAUHAN YANG KITA PELAJARI SEKARANG INI.

  Kesimpulan dari soalan diatas,kalau injil mengatakan muka bumi ini bulat,tolong berikan saya dimana dalam injil mengatakan “BUMI INI BULAT.”??????

  ini soalan telah sekian lama tidak pernah ada pastur yang berani jawab jawab…
  nanti saya bagi jawapannya umat kriesten malu pula.Daripada saya memalukan anda lebih baik anda memalukan diri anda sendiri…..

  Respons:
  Ini sememangnya lucu! Awak nak tahu tentang ‘bumi yang bulat’? Sila rujuk buku Geografi yang awak pelajari di sekolah rendah. Laman web ini bukannya tempat awak nak mempelajari ‘bumi yang bulat’!

 63. tauhid

  YESUS MATI
  Yesus juga Tuhan
  lalu siapa ya yang mematikan Yesus…
  he…he…..he….

  Respons:
  Apakah yang lucu? Isu ini telah dijelaskan sebelum ini. Yesus adalah manusia dan Yesus juga adalah Tuhan Allah. Sebagai manusia, Dia mati di kayu salib. Tetapi sebagai Tuhan Allah yang benar, Dia kekal hidup sampai bila-bila. Diharap penerangan ini mudah awak fahami.

  • mr crowley

   saya tidak boleh terima bahawa tuhan boleh dibunuh..

   Respons:
   Itulah kebenaran yang pahit untuk diterima. Tuhan Yesus dengan rela menjadi korban (dibunuh) supaya manusia diberi peluang untuk hidup dan mewarisi Kerajaan Allah di Surga. Kematian Yesus bukan sia-sia tetapi menebus dosa manusia. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, manusia akan hidup sia-sia. Kerana selepas kematian fizikal, manusia tidak akan selamat daripada sumpahan Neraka.

   Jika saudara tidak inginkan Tuhan dibunuh, siapakah yang layak mengambil tempat Tuhan?

 64. saya

  saya cuma mau tahu apa itu sifat-sifat tuhan menurut kristen,itu aja..saya mau jawapanya menurut agama kamu sendiri

  Respons:
  Kenapa awak nak tahu ajaran Kristian? Adakah awak meragui ajaran agama sendiri? Apa pun jawapan yang saya berikan, awak tentu tidak akan menerimanya kerana awak bertanya kerana tujuan tertentu yang awak sendiri sahaja yang tahu. Barangkali awak harus menjawab soalan ini: Apa dan Siapa Tuhan sebenarnya?

 65. tauhid

  saya tidak membahaskan tentang pelajaran geografi saya cuma mau tanya kerana di dalam injil ada mengatakan bentuk bumi itu mendatar dan lingkaran sedangkan semua manusia sekarang tahu yang bumi itu bulat..dan di dalam al-quran juga mengatakan bumi ini bulat..saya mau tanya kamu bumi itu berbentuk apa
  a-bulat
  b-lingkaran
  c-datar
  jika kamu jawab a bermakna kamu menyangah bible kamu dan jika kamu menjawab b atau c itu bermakna kamu lari dari kenyataan yang sesungguhnya bumi itu bulat..saya cabar kamu tunjukkan bukti di dalam bibble yang mengatakan bumi itu berbentuk bulat…

  Respons:
  Saya tidak berminat dengan Ilmu Alam mahupun Geografi. Jika awak nak tahu bentuk bumi, awak rujuklah sendiri dalam Koran awak jika awak enggan merujuk buku Geografi seperti yang saya sarankan. Jika awak sudah tekad tidak mempercayai Alkitab sebagai Firman Tuhan Allah yang hidup, maka awak tidak perlulah bersifat ‘obses’ dengan Alkitab pula! Fokuskan perhatian awak kepada Koran sahaja.

 66. tauhid

  10. Kesaksian Yesus tentang dirinya, benar atau salah ?
  a. Tidak benar (Yohanes 5: 31).
  b. Benar (Yohanes 8:14).

  [The rest of the comment is deleted]

  Respons:
  Jika awak nak membuat kuiz, silalah buat di blog awak sendiri. Komen seperti ini tidak akan dibaca dan dibuang terus ke dalam Trash.

 67. saya

  cuba kita lihat mana-mana al-quran di dunia ini di arab,amerika,indonesia,malaysia semua ayatnya sama tak ada yang berubah cuba kita lihat injil kitab injil di malaysia tidak sama dengan kitab injil indonesia,arab,amerika..saya bukan mendengar cakap2 orang saya tahu kerna saya juga pernah kaji tentang injil..satu lagi injil mengikut penganut kristian di panggil ‘HOLY BIBLE’,holy bermakna suci tetapi mengapa ada kisah porno di dalamnya itu bermakna remaja dan kanak-kanak tidak boleh membacanya saya tunjukkan ayat yang saya maksudkan ya??

  [the rest of the article is deleted]

  Respons:
  Tunjukkan salinan asal yang original Koran yang awak maksudkan. Jika tidak ada, itu bermakna awak tidak memiliki Koran yang asal dan original. Jika saya memiliki lima puluh juta rupiah wang palsu. Saya membandingkan semua wang palsu dan mendapatinya setiap satu sama dan serupa. Adakah itu bermakna wang palsu lima puluh juta rupiah itu wang benar? Adakah awak (atau sesiapa) memiliki salinan asal dan original Koran? Jawab soalan ini.

  • Din

   Tuan pengarang. Adakah tuhan begitu lemah sehingga perlu makan? Kamu fikirkan tuhan perlu makan seolah-olah kamu berfikir dr kacamata manusia. Hanya yg lemah saja perlu makan, tidur dan sebagainya.

   REPLY:
   Sdr Din, Tuhan Allah Tritunggal Mahakudus adalah THE SUPREME BEING. Tuhan Yesus sebagai manusia hidup seperti manusia kerana kalau Tuhan tidak hidup sebagai manusia maka Tuhan tidak mungkin dapat dilahirkan sebagai manusia. Umat Kristian percaya bahawa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan menjadi Manusia. Walaupun menjadi Manusia, Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan KETUHANAN-NYA. Dia kekal Tuhan, the Supreme Being. Tuhan makan dan minum untuk menunjukkan atau membuktikan kemanusiaan-Nya, bukan membuktikan kelemahan-Nya. Tidak ada kelemahan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kenapakah Tuhan Yesus perlu menjadi manusia? Supaya Dia boleh dijadikan KORBAN yang SEMPURNA.

 68. saya

  Bersumber dari BIBEL (AL-kitab/ Kitab suci Kristen)

  Tuhan itu Esa (monotheisme), bukan Trinitas
  1. Tauhid Nabi Musa (Ulangan 4:35, Ulangan 6:4, Ulangan 32:39).
  2. Tauhid Nabi Daud (II Samuel 7:22, Mazmur 86:8 ).
  3. Tauhid Nabi Sulaiman (I Raja-raja 8:23).
  4. Tauhid Nabi Yesaya (Yesaya 43: 10-11, Yesaya 44:6,Yesaya 45:5-6, Yesaya 46:9).
  5. Tauhid Yesus (Markus 12:29, Yohanes 5:30, Yohanes 17:3).

  Yesus bukan Tuhan dan tidak sama dengan Tuhan
  1. Yesus lebih kecil daripada Tuhan (Yohanes 10:29).
  2. Tuhan lebih besar dari pada Yesus (Yohanes 14:28 ).
  3. Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan (Markus 16:19, Roma 8:4).
  4. Yesus berdiri di sebelah kanan Tuhan (Kisah Para Rasul 7:56).
  5. Allah tahu kapan datangnya kiamat, sedang Yesus tidak tahu (Matius 24:36).
  6. Yesus bersyukur kepada Tuhan (Matius ll:25, Lukas 10:21).
  7. Yesus berteriak memanggil Tuhan (Matius 27:46, Markus 15:34).
  8. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan (Lukas 23:44-46, Yohanes 19:30).
  9. Yesus disetir oleh Tuhan (Yohanes 5:30).

  Yesus adalah utusan Tuhan (Rasul Allah) bukan Tuhan
  Dalil : Markus 9:37, Yohanes 5:24, 30,7:29,33,8:16,18,26,9:4,10:3 6,II:42,13:20,16:5, 17:3,8,23,25.

  Bila Orang kristen Percaya yesus itu tuhan berarti dia Mengingkari Bibel.

  Respons:
  Awak tidak sepatutnya sewenang-wenangnya membuat interpretasi peribadi ke atas ayat-ayat suci Alkitab dan mengatakannya sebagai ajaran benar Alkitab. Awak tidak memiliki autoriti. Awak juga telah merujuk kepada versi Alkitab yang diragui. Sila merujuk kepada versi Douay-Rheims Bible.

 69. saya

  SAINTIS orientalis beranggapan alam dan seluruh isinya terjadi dan apa yang berlaku kemudiannya adalah ‘kebetulan’, atas dasar sifat tabiinya (semula jadi)

  Malah teori Darwin mendakwa manusia daripada keturunan monyet. Bagaimanapun, beliau sendiri menafikan kemudiannya apabila wujud banyak percanggahan daripada sudut sains dan akal serta disanggah kebanyakan saintis ketika itu.

  Namun perkara sebaliknya ditemui dan berlaku apabila saintis bukan Islam ini merujuk kepada al-Quran dan membuat penyelidikan berasaskan kalam Allah SWT.

  [the rest of the article is deleted]

  Respons:
  Adakah awak (atau sesiapa lain) memiliki Koran yang asal (original)? Jika tidak, awak tidak sepatutnya membuang masa meng’copy-paste’ artikel yang tidak akan dibaca dan sebaliknya akan dibuang ke dalam Trash. Jika ya, tunjukkan Koran itu. Kemudian, siapakah yang akan membuat pengesahan bahawa Koran itu adalah asal (original)?

  • Din

   Tuan pengarang yg bodoh/pandai mcm mau tunjuk quran yg asli ianya berada d turki disimpan rapi klu mau p sanalah tengok sendiri. Cara kamu menjawab soalan diatas seperti kamu percaya:
   1) Bible memang sudah diubah.
   2) Alquran diseluruh dunia sama.
   3) Alquran dengan fakta sains yg x dpt disangkal oleh manusia.
   Tuan pengarang….Allah sendiri menjamin alquran akan selamat hingga hari kiamat. Itu sebab ia x dpt I seleweng oleh org yahudi sekali pun. Klu kamu cuba buat ayat palsu pun kami islam boleh tahu. Sebab adalah.
   1) Org islam hafal alquran.

   Kesimpulan alquran konsistent sama dr dulu sebab jaminan Allah. Sya tanya kamu adakah mustahil ada org boleh ubah quran. Tdk mustahilkan!! Jd apasal masih sama smpi skrg….mu jwb sendiri.

   REPLY:
   Sdr Din sendiri tidak pernah melihat Koran yang asli dan asal. Siapakah yang dapat mengesahkan bahawa Koran itu adalah yang ASAL atau yang pertama?

 70. saya

  Statistik Keajaiban Al Quran

  Kajian seorang cendekiawan Islam daripada Ikhwanul Muslim, Dr Tariq Al-Suwaidan mendapati beberapa keajaiban statistik dalam Al Quran. Secara ringkasnya kajian tersebut menunjukkan :-

  Perkataan/Maksud Disebut dalam Al QuranAl-Dunya / Al-Akhirah = 115 / 115
  Al-Malaikah / Al_Syateen = 88 / 88
  Al-Hayat / Al-Maut = 145 / 145
  Al-Rajul (Lelaki) / Al-Mara (Perempuan) = 24 / 24
  Al-Shahr (Bulan) / Al-Yaum (Hari) = 12 / 365
  Al-Bahar (Laut) / Al-Bar (Darat) = 32 / 13

  Jika kita mencampurkan jumlah perkataan yang membawa maksud laut dan darat jumlahnya ialah 45 (32+13 = 45).
  Jika dibuat kira-kira mudah :Laut 32/45 X 100 = 71.111%
  Darat 13/45 X 100 = 28.889%

  Jawapan tersebut menunjukkan peratusan air laut dan darat di dunia hari ini.
  Wallahualam…

  Respons:
  Adakah jiwa awak terjamin selamat sekarang kerana awak dapat ‘membuktikan’ 71.111% air laut dan 28.880% darat? Berapakah peratuskah keselamatan jiwa awak? Apakah kemungkinan dalam bentuk peratus bahawa awak akan sampai ke Surga?

 71. Babun

  Kitab Injil bawa Khadijah kepada Islam

  Susunan ZUARIDA MOHYIN

  KHADIJAH Emile, wanita warga Jordan yang berasal dari Palestin ini dilahirkan kira-kira 48 tahun lalu. Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga Kristian dan pernah bekerja sebagai pengurus pejabat.

  [the rest of the article is deleted]

  Respons:
  Jika awak berhasrat menyebarkan fahaman awak yang silap itu, silalah berbuat demikian di tempat lain. Saya sarankan awak membuka akaun sendiri di WordPress.com. Jika awak ada soalan, sila kemukakan soalan secara ringkas dan padat. Artikel yang panjang-panjang dan yang di’copy-paste’ tidak akan dibaca dan akan dibuang terus ke dalam Trash!

 72. atukoi i2 k,ajaiban x pun dpt m,gmbarkan siapa tuhan kmu…

 73. Agus

  Mau bukti Yesus adalah Tuhan?

  1. Dapat membangkitkan orang mati: cuma Tuhan yang bisa.
  2. Sebut namanya untuk menyembuhkan orang kerasukan setan: kenapa Setan hanya takut nama Yesus?
  3. Saat meninggal bait Allah terkoyak dari atas sampai bawah, apakah ada kejadian serupa untuk manusia biasa.
  4. Dalam Al-Quran pun Nama Yesus disebut lebih banyak dari Mohammad, dan dijelaskan bahwa dialah jaminan menuju surga? mengapa tidak percaya?
  5. Dalam Al-Quran banyak nabi berasal dari bangsa Yahudi, sedangkan kebanyakan Muslim adalah bangsa Arabs, lalu sebenarnya para nabi beragama apa?

  Respons: Terima kasih di atas komen saudara.

 74. saya

  saya bukan sewenang wenangnya interpretasi peribadi ke atas ayat-ayat suci Alkitab dan mengatakannya, saya meneliti terlebih dahulu..saya juga dulu pernah menganut kristian roman katholic..saya cuma pelik dengan ajaran bibble yang saya baca kerana banyak percanggahan..saya juga dahulu pernah meragui al-quran tetapi apabila saya kaji al-quran saya tidak temui satu kesalahan pun al-quran…apabila saya membahaskan ini kepada paderi dia sendiri juga meragui bibble sedangkan dia adalah paderi..saya dulu memandang rendah islam tetapi apabila saya lihat agama islam daripada pelbagai segi saya lihat kedamaian di dalam islam itu sendiri..ramai paderi yang cuba memalsukan al-quran tetapi tidak berjaya…cubalah kamu cari al-quran di serata dunia ini sekalipun tiada satu ayat pun yang berubah..bible cuba kita cari di seluruh dunia banyak ayat yang berubah di dalamnya..malahan kenapa bibble ada banyak kisah lucah sedangkan dikatakan ‘holy’…ini bermakna kanak2 tidak bisa membacanya..saya minta maaf banyak2 kalau kamu ada yang tidak puasa hati dengan komen saya..saya doakan awak menemui kebenaran di suatu hari nanti…

  Respons:
  Interpretasi peribadi awak tidak benar dan jelas terpesong. Saya tidak nampak faedah untuk saya memperbetulkan interpretasi awak kerana awak sudahpun membuat keputusan untuk murtad dan memeluk agama lain. Lebih baik awal lupakan sahaja agama Kristian untuk selama-lamanya kerana awak sudah menjumpai ‘kebenaran’ yang awak cari. Bagaimana awak tahu bahawa tidak ada kesalahan dalam Koran sedangkan awak tidak memiliki Koran yang asal (original). Benarkah awak telah mengkaji Koran sedalam-dalamnya atau orang lain yang memberitahu awak bahawa Koran tidak ada kesalahan? Bible yang manakah satu maksud awak? Ada banyak versi Bible. Jika hendak merujuk atau mengkaji Bible, saya sarankan Douay-Rheims Bible (http://www.drbo.org/). Sudahkah awak mengkaji Alkitab Douay-Rheims? Adakah awak menemui sebarang ayat yang salah atau ayat yang diubah dalam Bible Douay-Rheims? Kenapa awak perlu doakan untuk saya sedangkan awak yang masih mencari kebenaran kerana awak banyak bertanyakan soalan tentang agama Kristian, agama awak dahulu? Jika benar awak hendak menolong orang lain mencari kebenaran, kenapa awak tidak menjawab soalan-soalan saya yang lain?

 75. saya

  ini komen terakhir saya..saya telah menemui ramai paderi dan bertanya apa sifat-sifat2 tuhan di dalam ajaran kristian ramai yang terpingga-pingga untuk menjawabnya…saya tahu kamu adalah penganut yang setia dan kamu pasti tahu jawapanya..

  Respons:
  Saya masih tidak tahu kenapa awak bertanyakan soalan tentang sifat-sifat Tuhan. Adakah awak benar-benar ingin tahu atau sebaliknya? Tidakkah agama yang awak anuti sekarang tidak dapat memenuhi keinginan awak yang masih mencari Tuhan yang benar? Saya akan hanya menjawab soalan tadi jika awak benar-benar tidak tahu tetapi awak juga bekas umat Kristian, tentunya awak tahu benar tentang ajaran agama Kristian sebelum murtad. Kenapakah soalan-soalan saya yang lain masih belum awak jawab?

 76. bapak mu,lain la agam kristen dgn muslim,,,,,,,,
  dpt dari mana tu ayat tu,,,,,,,,,
  aneh2 aja,,,,,,,,,,,,
  web ini bisa di tuntut lo,,,,,,,,,,,,,,,
  siapa yg punya web ini,,,,,,,,,,,

 77. dan 1 yg di atas yg nama ya manusia tu,,,,,,,,,,,,
  cbh tuhan mu gmn,,,,,,,,,,
  katahin kristen aja,,,,,,,,,
  ayat cmn yg th,,,,,,,,
  kejadian 1:1 aja,,,,,,,,,,
  hahahahaha,,,,,,,,,,,,,,

 78. ctshalihah

  Salamss,saya ingin tahu mengapakah penganut agama yahudi sentiasa mendalangi kekusutan di dalam penganut agama kristian sehingga ianya menimbulkan beberapa kekeliruan kepada saya dan juga mereka seolah-seolah bijak memanipulasi gereja kristian dimana cuba untuk melaga-lagakan sesama umat, tidak adakah usaha untuk menghentikan dan memperbetulkan kembali akidah serta menyediakan benteng yang kukuh. Ianya seolah inginkan agama kristian terhapus atau dipesongkan secara halus. Bagaimana pula saya boleh mengenal pasti diantara seseorang yang beragama kristian yang benar dan yang beragama yahudi,bolehkah saya di beri sedikit peluang atau petunjuk supaya saya tidak tersilap, kerana saya bimbang saya kekeliruan diantara agama kristian dan agama yahudi apabila penganut yahudi membanjiri gereja kristian. Saya harap penerangan saudara dapat membantu, terima kasih

  Respons:
  Soalan saudara sukar untuk dijawab kerana laman web ini bertujuan untuk menegakkan kebenaran Iman Katolik sahaja. Yang pasti umat Yahudi yang dahulunya merupakan umat pilihan Allah telah menolak Juruselamat, Yesus Kristus seperti yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Ini menjadikan umat Yahudi kehilangan hak sebagai umat pilihan Allah dan mereka telah diganti oleh umat lain yang menerima Yesus sebagai Messiah. Jadi, umat Kristan Katolik merupakan umat pilihan Allah sekarang dan akan mewarisi Kerajaan Allah di Surga.

  Musuh Kristus akan sentiasa berusaha merosakkan Gereja Roman Katolik kerana Gereja ini merupakan Gereja Kristus yang diasaskan sendiri oleh Tuhan Yesus. Siapakah musuh Kristus? Jawapan: Musuh Kristus ialah mereka yang menolak Dia sebagai manusia biasa dan juga sebagai Tuhan Allah, Juruselamat dunia.

  Gereja Roman Katolik sedang dilanda krisis iman gara-gara uskup, paderi dan umat berniat jahat untuk menjatuhkan Gereja Roman Katolik. Tetapi ini tidak akan berlaku kerana kepala Gereja ialah Yesus Kristus sendiri. Bonda Maria berkata bahawa semuanya ini harus terjadi tetapi kemenangan sejenak akan datang. ‘Sejenak’ kerana Iblis yang sentiasa bekerja akan sentiasa mencari jalan menjatuhkan seramai mungkin umat kerana Iblis membenci Tuhan Allah dan mereka yang mengikuti Tuhan Allah.

  Saya tidak ada maklumat tentang umat Yahudi yang membanjiri Gereja. Tetapi saya percaya bahawa umat Yahudi mempunyai agenda tersembunyi dan terancang rapi untuk merosakkan Gereja.

  Walaupun begitu, pokok utama ialah apakah KEBENARAN? Selagi ctshalihah belum menemui KEBENARAN, maka sia-sia kalau berbicara tentang umat Yahudi.

 79. MUSLIM

  Nabi Isa as disembah sebagai anak Tuhan kerana dianggap mulia sebab lahir tanpa bapa. Kita jawab seperti ini, antara ibu dan anak, mana yang lagi mulia? Tentu ibu kan? Jadi, kenapa orang Kristian tidak sembah Mariam je? Kan Mariam ibu, tentu lagi mulia. Nabi Adam juga lahir tanpa bapa, malah tanpa ibu juga merupakan manusia pertama, kenapa tidak disembah Adam sahaja?

  [deleted]

  Respons: Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan juga manusia. Maria, ibu Yesus, adalah manusia seperti kita semua. Umat Katolik tidak menyembah Maria sebagai tuhan tetapi memohon doa daripadanya seperti awak dan saya mendoakan orang lain, atau memohon orang lain mendoakan kita. Adam adalah manusia biasa seperti awak dan saya. Umat Katolik tidak menyembah manusia lain kecuali Dia, Allah Tritunggal Mahakudus.

  Sila kemukakan soalan secara ringkas dan bernas tentang ajaran, doktrin dan dogma Katolik. Soalan dan hujah-hujah yang tidak matang akan dihapuskan serta merta.

 80. HIJJAZ

  Cuba buka Bible seperti berikut :

  After Judas sold Jesus for thirty pieces of silver, the price of a common slave (Zech. 11:12; Matt. 26:14-16), he purchased a field with the money (Acts 1:18-19). When the “good opportunity” came, he acted on his evil intent and delivered Jesus to the Jewish authorities in the Garden of Gethsemane (Matt. 26:46-50)

  Dalam Bible sendiri menceritakan betapa lemahnya Jesus (Nabi Isa AS). Jesus versi Kristian ditipu oleh Judas. Jesus dijual oleh Judas kepada penguatkuasa Yahudi pada harga 30 keping perak, harga seorang hamba abdi yang biasa. Akhirnya Jesus ditangkap oleh tentera Yahudi.

  Dari Bible Kristian, Jesus adalah seorang yang bodoh sehingga boleh ditipu oleh Judas. Jesus juga digambarkan sebagai seorang yang lemah hingga boleh ditangkap oleh tentera Yahudi.

  Apakah Tuhan boleh bersifat dengan sifat LEMAH ?

  Respons:
  Yesus adalah Tuhan Allah dan juga Manusia. Jika awak menolak kebenaran bahawa Yesus juga Manusia seperti awak dan saya, maka awak tidak dapat menerima ajaran Katolik. Sebagai Yesus LEMAH tetapi sebagai Tuhan Allah, Dia benar-benar bangkit dan membawa kita ke Surga jika kita percaya kepada-Nya.

  • mr crowley

   baru aku tahu selama ini kau sembah makhluk yang lemah…

   Respons:
   Maksud kamu Tuhan Yesus? Jika benar, awak silap. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian atas kekuasaan-Nya sendiri. Tuhan Yesus telan buktikan bahawa diri-Nya benar-benar Tuhan. Siapakah tuhanmu?

 81. HIJJAZ

  orang kristian mengatakan bahawa saya perlu ada holy spirit terdahulu sebelum mentafsir BIBBLE tidak boleh menggunakan akal semata-mata dalam memahami Tuhan.Dan yang paling penting seseorang itu seharusnya mempunyai Holy Spirit terlebih dahulu sebelum menafsirkan ayat-ayat di dalam Alkitab”.

  “Mengapa tidak boleh menggunakan akal?
  Bukankah Tuhan yang memberikan kita akal?Bahkan di dalam New Testament (Markus 12:30) mengatakan
  “Cintailah Tuhan Allah mu dengan sepenuh hatimu,
  dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu dan
  dengan segala kekuatanmu”.
  bahkan jesus sendiri mengatakan:
  :”Inilah perintah yang paling utama,
  “Dengarlah wahai bangsa Israil Tuhan Allah KITA, Dialah
  Tuhan Yang ESA’. Kasihilah tuhan Allahmu dengan
  sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan
  seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu”.
  (Markus 12 :29-30)

  Respons: Sesiapa pun boleh membuat tafsiran peribadi ayat-ayat suci Alkitab, tetapi tafsiran itu harus selaras dengan ajaran rasmi Gereja kerana Gereja memiliki kuasa atau autoriti daripada Tuhan Allah. Dalam hidup awak, siapakah mereka yang memiliki autoriti? Contoh: Kerajaan yang memerintah, Ketua Organisasi/Jabatan dan seorang bapa dalam sebuah keluarga bahagia.

 82. HIJJAZ

  [deleted]

  Respons: Perbincangan tentang agama lain tidak dibenarkan dalam weblog ini. Komen seperti ini akan dihapuskan serta merta.

 83. HIJJAZ

  Respons: Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan juga manusia. Maria, ibu Yesus, adalah manusia seperti kita semua. Umat Katolik tidak menyembah Maria sebagai tuhan tetapi memohon doa daripadanya seperti awak dan saya mendoakan orang lain, atau memohon orang lain mendoakan kita. Adam adalah manusia biasa seperti awak dan saya. Umat Katolik tidak menyembah manusia lain kecuali Dia, Allah Tritunggal Mahakudus.

  saudara,saudara mengatakan YESUS KRISTUS adalah tuhan dan juga manusia…bagaimana tuhan boleh bersifat seperti manusia??????apabila tuhan bersifat manusia tidakkah ia sangat hina kerana bersifat seperti manusia yang begitu lemah??

  Respons:
  Adakah manusia itu teramatlah hina sangat? Adakah awak dan saya, orang manusia, adalah hina? Adakah Tuhan Allah harus mendapatkan kebenaran daripada awak sebelum Dia menjadi manusia? Pemikiran manusia tidak mungkin dapat menyamai pemikiran Allah.

 84. HIJJAZ

  saudara saya mahu tanya apa alasan saudara bahawa Yesus menjadi anak Tuhan?

  Respons:
  Selaras dengan ajaran Gereja (Alkitab dan Tradisi Suci), Yesus telah menyatakan diri-Nya adalah Anak Allah, Persona kedua. Sebagai Anak Allah, Dia menjadikan diri-Nya setara dengan Tuhan Allah. Jadi, Yesus adalah Tuhan Allah.

 85. HIJJAZ

  apakah YESUS mengatakan bahawa ia TUHAN??

  Respons:
  Benar. Jika ditanya 1000x pun, jawapannya tetap benar!

 86. HIJJAZ

  YESUS disalib kerana dikatakan ingin menebus dosa seluruh umat manusia jadi mengapa masih wujud neraka sedangkan dosa manusia kan sudah ditebus?kalau begitu lepaskan saja semua banduan2 yang berada di penjara kerana walaupun mereka membuat dosa,dosa mereka kan sudah di tebus oleh YESUS?

  Respons:
  Korban yang paling suci dan agung ialah Yesus sendiri. Korban kudus ini layak untuk menyenangi hati Tuhan Allah dan menebus dosa-dosa manusia agar memperoleh keselamatan. Mereka yang telah menerima Iman Katolik perlu juga menghidupkan Iman ini di dalam kehidupan sehariannya. Kepada mereka yang menolak Iman Katolik atau hanya sekadar memiliki nama Katolik, mereka tidak akan selamat selagi mereka tidak bertaubat daripada dosa-dosa mereka.

  Jika awak sudah memiliki kesedaran, maka haruslah memeluk agama Katolik agar selamat daripada kutukan Neraka.

  Kepada mereka yang dihambai oleh dosa, mereka kekal dipenjara di dalam dosa-dosa mereka. Kehidupan mereka menjadi ‘gelap’. Untuk dibebaskan daripada ikatan dosa, penyesalan sahaja tidak mencukupi tetapi harus menerima penebusan yang datang daripada Yesus, Juruselamat manusia. Jalan terbaik ialah memeluk Iman Katolik. Adakah awak berhajat untuk menerima Yesus sebagai Juruselamat?

 87. HIJJAZ

  Konsili Nicea 325 Masehi Pada abad ini pertikaian paham sangat sengit membakar Gereja. Arius, uskup dari Aleksandria, menolak ketuhanan Yesus yang menimbulkan kemarahan sebagian besar orang-orang Kristen. Akhirnya kaisar Konstantine menyelenggarakan konsili di Nicea tahun 325 Masehi. 1800 orang yang diundang untuk hadir dalam konsili ini terdiri atas, 1000 orang yang berasal dari Gereja Timur dan 800 dari Gereja Barat. 22 orang rombongan Arius yang dipimpin oleh Eusebius of Nicomedia, semuanya diusir dari forum.

  Sehingga secara keseluruhan Konstantine telah mengusir keluar sekitar 1482 uskup dan hanya 318 yang diizinkan mengikuti hingga akhir.(Dr. Henery Stbble, An Account of the Rise and Progress of Mohametanism, 1954, hal.44-45, Holy Blood Holy Grail hal.692, Arana-”Holocaust Theology”)

  Dari 318 suara tersebut hanya 2 suara yang mendukung Arius. Konsili pertama yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei sampai 25 Juni diakhiri dengan ketokan palu yang mengesahkan Kredo Misterius, yang juga dikenal sebagai Kredo Nicea. Kredo Nicea yang sekarang bukanlah rumusan yang disepakati pada konsili Nicea dulu, tetapi sudah diperluas dan dimodifikasi.(Prof. Percy Gardner, English Modernism,-Apendiks I, hal.223).
  Yang paling penting dari semuanya, keputusan Konsili Nicea diambil dengan cara pengambilan suara, bahwa Yesus seorang Tuhan bukan sekedar nabi yang bisa wafat.(Holy Blood Holy Grail, hal.472) Konsili Nicea menjatuhkan hukuman pengucilan Arius dan uskup lainnya yang ikut dalam konsili tetapi menolak doktrin Trinitas. Tulisan-tulisan Arius dibakar dan akan memasukkan ke penjara bagi siapa saja yang kedapatan memiliki tulisannya.(Edward Gibbon, Decline and Fall of Roman Empire, vol.2, hal.693).

  Pada konsili tersebut Yesus dinyatakan sebagai,“Tuhan dari segala Tuhan, Cahaya dari segala Cahaya, Maha Tuhan dari segala Maha Tuhan”.(Hasting’s Encyclopedia of Etnics & Religion, vol.4, hal.239). Lingkaran terpelajar masih berada di pihak Arius dan mereka telah dikekang dengan tangan besi.

  Jadi jesus menjadi tuhan karena hasil voting, dan bagi yang tidak mengakui kalau jesus itu tuhan dipenjara (padahal jesus sudah bilang bahwa ia itu hanyalah nabi bukan tuhan)

  Respons:
  Yesus mengatakan diri-Nya Anak Allah. Oleh itu, Yesus adalah Tuhan Allah, Persona Suci Kedua.

 88. HIJJAZ

  MAAF….KAWAN….
  SAYA TIDAK BERMAKSUD MENGHUJAT AGAMA KAMU APALAGI TUHAN KAMU…
  Saya hanya berniat MELURUSKAN pemikiran orang-orang kristen termasuk anda, dalam memahami AGAMA DAN KITAB SUCINYA.

  Saya juga tidak bermaksud MEMPROVOKASI, tapi saya hanya MENYODORKAN BUKTI….

  Pelajarilah kitab suci anda AYAT Demi ayat….dengan hati yang suci, jujur, tanpa rasa dengki…saya yakin ANDA AKAN MENDAPAT HAL-HAL YANG MENAKJUBKAN…….

  MUDAH-MUDAHAN SAUDARA-SAUDARA KRISTEN MENGERTI, MANA AYAT YANG BENAR DARI TUHAN, DAN MANA AYAT BUATAN MANUSIA……

  YANG BENAR AKAN SELALU BENAR DAN YANG BATHIL AKAN SELALU BATHIL

  GUNAKAN AKALMU SEAKRANG JUGA ATAU TIDAK AKAN PERNAH SAMA SEKALI…..

  Respons:
  Alkitab merupakan Firman Allah. Tidak semua orang terpanggil untuk menemui Kebenaran kerana manusia memiliki hati yang keras dan suka akan kegelapan. Alkitab telah disusun dan dikodkan oleh Gereja, jadi Gereja merupakan badan yang memiliki autoriti untuk mentafsirkan ayat-ayat suci Alkitab. Autoriti ini bukannya datang daripada manusia tetapi daripada Tuhan Allah kerana Gereja didirikan oleh Tuhan Allah sendiri iaitu Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus untuk seseorang memperoleh keselamatan jiwanya.

 89. HIJJAZ

  Sesiapa pun boleh membuat tafsiran peribadi ayat-ayat suci Alkitab, tetapi tafsiran itu harus selaras dengan ajaran rasmi Gereja kerana Gereja memiliki kuasa atau autoriti daripada Tuhan Allah. Dalam hidup awak, siapakah mereka yang memiliki autoriti? Contoh: Kerajaan yang memerintah, Ketua Organisasi/Jabatan dan seorang bapa dalam sebuah keluarga bahagia.

  jadi adakah seseorang itu perlu ada kuasa beru boleh tafsirkan ayat??jadi apa gunanya BIBBLE diturunkan jika hanya mereka yang punya kuasa sahaja boleh tafsirkan ayat tersebut..kalau di bandingkan dengan AL-QURAN,AL-QURAN bersifat universal…

  Respon:
  Sesiapa pun boleh membuat tafsiran peribadi ke atas ayat-ayat suci Alkitab tetapi tafsiran itu adalah bersifat ‘peribadi’ dan tidak harus diterima sebagai tafsiran yang berautoriti. Untuk mengelak ajaran sesat, seseorang haruslah mentafsir Alkitab menurut panduan Gereja (pihak yang berkuasa).

  Sebagai contoh, perlembagaan sesebuah negara boleh ditafsir oleh setiap warganegara, tetapi tafsiran yang ‘benar’ akan ditentukan oleh Mahkamah Tertinggi negara itu kerana Mahkamah memiliki autoriti dalam hal ini.

  Jika agama kepercayaan awak memberikan awak ‘kuasa’ yang awak inginkan sangat, saya tidak ada apa-apa komen mengenainya. Jika awak tidak mengikhtiraf pihak yang berautoriti, perbincangan kita berakhir di sini.

 90. Man

  Mmm saya nak tanya paderi2 terdahulu yang membuat tafsiran tentang bible adalah mereka itu bohong sehingga sanggup menukar@menghapus@menokok nambah ayat2 dalam bible? Kenapa hendak memakai bible yang sekarang? kenapa xmau pakai yang terhadulu? Yang dulu bohong ke?

  Respons: Kenapakah awak teramat sangat OBSES dengan Alkitab? Jika dijawab soalan awak 1000x, awak tetap menolak jawapan tersebut, bukankah begitu? Tiada jawapan yang dapat memuaskan hati awak kerana awak mempunyai tujuan dan agenda tersendiri untuk kerap bertanya soalan-soalan yang tidak ada kaitan dengan awak sebagai seorang non-Kristian. Faktanya, awak tidak menerima Alktiab sebagai Firman Tuhan Allah, jadi kenapa OBSES sangat dengan Alkitab?

  Jika awak percaya bahawa Alkitab merupakan suatu pembohongan, kenapa menyusahkan diri memberi komen di blog ini?

  Alkitab Katolik seperti yang telah dikodkan oleh Gereja dan diterima pakai sebagai Firman Allah, tidak pernah diubah-ubah mahupun diusik dan tidak mengandungi apa-apa kesalahan. Jika umat Protestan mengusik Alkitab, itu urusan mereka. Kemukakan soalan seterusnya kepada umat Protestan.

  Sila kemukakan soalan secara ringkas dan bernas tentang ajaran, doktrin dan dogma Katolik sahaja. Soalan yang tidak berkaitan dengan tajuk blog akan dihapuskan.

 91. Man

  Kenapa kamu sembah patung yesus yang disalib? Dan saya nak tanya ada ke ayat yesus mengatakan. Sembahlah aku aku tuhan mu. ade ke?xdakan? Cuba bagi satu ayat je yang yesus mengatakan dengan tegas “aku adalah tuhan mu” atau pon “aku adalah ALLAH”. Pernyataan tegas yesus yang menyatakan dirinya tuhan@ALLAH xde dalam bible.

  Saya nak tanya berapa banyak versi bible yang ada kat seluruh dunia?

  Orang2 kristian yang kat luar contohnya eropah china singapore guna bible versi mana?

  betul ke bible yang kamu guna itu benar?

  Paderi yang paling tertinggi guna bible versi mana?

  Respons:
  Jika saya kemukakan ayat Alkitab yang awak minta, adakah awak akan terus memeluk agama Kristian? Jika tidak (seperti yang telah berlaku sebelum ini), kenapa awak terus mengemukakan soalan yang lebih kurang sama berulang-ulang kali?

  Jesus saith to him: I am the way, and the truth, and the life. No man cometh to the Father, but by me. [John 14:6]

  Daripada ayat suci Alkitab di atas, adakah awak akan menerima Yesus sebagai jalan keselamatan, kebenaran dan hidup. Adakah awak akan menerima Yesus kerana tanpa melalui Dia, tidak ada sesiapa yang boleh pergi kepada Bapa?

  Jika ayat ini awak tidak dapat terima, maka awak juga akan menolak semua ayat Alkitab. Kenapa harus bersusah payah bercakap tentang Alkitab? Kenapa awak inginkan sangat ayat daripada Alkitab, adakah awak sekarang sudah menerima Alkitab sebagai Firman Tuhan Allah?

  Tentang versi Bible yang digunakan oleh orang lain, lebih baik awak tanya sahaja mereka.

  Sila kemukakan soalan secara ringkas dan bernas tentang ajaran, doktrin dan dogma Katolik sahaja. Soalan yang tidak berkaitan dengan tajuk blog akan dihapuskan.

 92. Man

  ini komen terakhir saya..saya telah menemui ramai paderi dan bertanya apa sifat-sifat2 tuhan di dalam ajaran kristian ramai yang terpingga-pingga untuk menjawabnya…saya tahu kamu adalah penganut yang setia dan kamu pasti tahu jawapanya..

  Respons:
  Saya masih tidak tahu kenapa awak bertanyakan soalan tentang sifat-sifat Tuhan. Adakah awak benar-benar ingin tahu atau sebaliknya? Tidakkah agama yang awak anuti sekarang tidak dapat memenuhi keinginan awak yang masih mencari Tuhan yang benar? Saya akan hanya menjawab soalan tadi jika awak benar-benar tidak tahu tetapi awak juga bekas umat Kristian, tentunya awak tahu benar tentang ajaran agama Kristian sebelum murtad. Kenapakah soalan-soalan saya yang lain masih belum awak jawab?

  Saya berminat untuk forward persoalan ini.. APA SIFAT-SIFAT TUHAN dalam ajaran KRISTIAN? tolong jawab soalan ini sebab saya berminat sangat nak tahu jawapannya.

  Respons: Adakah agama kepercayaan awak tidak pernah mengajar awak tentang sifat-sifat Tuhan Allah? Kenapa berminat sangat dengan ajaran Kristian, adakah awak hendak memeluk agama Kristian? Kenapa awak menggunakan komen orang lain?

 93. HIJJAZ

  Korban yang paling suci dan agung ialah Yesus sendiri. Korban kudus ini layak untuk menyenangi hati Tuhan Allah dan menebus dosa-dosa manusia agar memperoleh keselamatan. Mereka yang telah menerima Iman Katolik perlu juga menghidupkan Iman ini di dalam kehidupan sehariannya. Kepada mereka yang menolak Iman Katolik atau hanya sekadar memiliki nama Katolik, mereka tidak akan selamat selagi mereka tidak bertaubat daripada dosa-dosa mereka.

  Jika awak sudah memiliki kesedaran, maka haruslah memeluk agama Katolik agar selamat daripada kutukan Neraka.

  Kepada mereka yang dihambai oleh dosa, mereka kekal dipenjara di dalam dosa-dosa mereka. Kehidupan mereka menjadi ‘gelap’. Untuk dibebaskan daripada ikatan dosa, penyesalan sahaja tidak mencukupi tetapi harus menerima penebusan yang datang daripada Yesus, Juruselamat manusia. Jalan terbaik ialah memeluk Iman Katolik. Adakah awak berhajat untuk menerima Yesus sebagai Juruselamat?

  kalau begitu sia2 saja yesus di salib kan manusia cenderung membuat dosa,kamu tak fikir ke yang tuhan ciptakan nafsu???yesus sudah menebus dosa tetapi kamu masih cakap yang mereka di hambai dosa..kan yesus telah tebus dosa..yesus kan kamu anggap tuhan,yesus telah tebus dosa bermakna dosa kita terhapus..jadi tak payah la ada neraka lagi..sia2 saja yesus di salib tapi manusia tetap ada dosa..tak ke gila perbuatan ni??lagi satu buat apa ada paderi pengampun dosa,kan yesus sudah tebus dosa manusia?paderi tu kalau dia sendiri yang buat dosa siapa yang ampunkan dosa dia??lagi satu kristian memang tidak adil??orang lain yang buat dosa orang lain yang kena tanggung,ADAM yang buat dosa kenapa yesus yang kena tebus dosa sampai di salib??cuba kamu makan lada,pasti kamu yang terasa pedas atau kamu makan lada mak kamu yang rasa pedas???sama la dosa kita,kita yang buat dosa bermakna kita sendiri la yang tanggung,,manusia yang buat dosa sampai tuhan yang kena korban sedangkan manusia tu ciptaan tuhan…lepas tu begitu hina tuhan diperlakukan masa di salib..tak ke hina tu??kalau begitu adakah umat yahudi di laknat kerana menyalib yesus???

  Respons:
  Untuk jawab soalan awak yang bertalu-talu, awak harus memahami dahulu konsep ‘dosa’. Kemudian, kenapa manusia menjadi ‘lemah’ sehingga mudah dikuasai oleh dosa. Dosa berpunca daripada tiga sumber: 1) Iblis 2) Duniawi 3) Kehendak daging. Kenapa manusia dicipta? Kenapa manusia diberi ‘kebebasan’ untuk memilih Tuhan Allah atau tidak?

  Dosa adalah pelanggaran Hukum Allah. Dosa adalah penolakan cinta kasih Tuhan Allah kepada manusia. Dosa adalah seperti ‘menampar muka Tuhan Allah’. Dosa sememangnya keji. Dosa menyebabkan manusia tersingkir daripada Tuhan Allah dan layak menerima kutukan Neraka.

  Kenapakah Tuhan Allah mencipta Neraka? Kerana Allah juga Maha Adil. Setiap kebaikan dibalas dengan kebaikan, setiap kejahatan akan menerima hukuman setimpal. Tidak ada yang tercemar boleh memasuki Surga kerana dalam diri Tuhan Allah adalah kesempurnaan dan tidak ada cela (dosa).

  Setelah manusia berdosa, bagaimanakah manusia boleh berbaik semula dengan Tuhan Allah dan mewarisi Kerajaan Allah di Surga? Jika dilakukan atas kekuatan manusia, usaha itu menjadi sia-sia. Apakah yang boleh diperbuat oleh manusia yang telah menampar muka Allah? Manusia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menerima kutukan di Neraka.

  Tetapi Tuhan Allah Maha Kasih, maka diutuskan Anak-Nya Yesus untuk menebus dosa manusia sebagai Korban. Korban ini menyenangkan hati Allah dan pintu Surga dibuka semula. Manusia yang menerima Yesus sebagai Juruselamat dan Penebus, mendapat pengampunan dosa dan diperbolehkan mewarisi Kerajaan Allah di Surga. Tetapi ini semua memerlukan pertaubatan yang tulus ikhlas dan jujur. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman harus diamalkan dalam kehidupan umat Krisitan. Awak harus menerima Yesus sebelum dapat diselamatkan.

  Yesus sanggup disalibkan demik awak dan saya. Yesus sanggup menderita demi dosa semua orang supaya awak dan saya memperoleh hidup yang kekal di Surga. Semuanya kerana Yesus mengasihi awak. Pernahkah ada orang lain yang mengasihi awak seperti Yesus mengasihi awak sekarang?

  Tentang dosa asal Adam, telah dijelaskan dalam blog ini: Dosa Asal. Bacalah artikel ini terlebih dahulu dengan teliti dan secara berfikrah sebelum bertanyakan soalan.

  Semoga hati awak terbuka untuk menerima rahmat Tuhan Yesus.

 94. agogo

  dalam alkitab versi english tak ada pun sebut perkataan Allah. kenapa di malaysia ada pula perkataan Allah. Pelik. Adakah ini hendak memesongkan akidah.

  Respons:
  Sila rujuk Kamus Dewan DBP tentang perkataan Allah.

 95. agogo

  betulke paderi boleh hapus dosa. kalu betul memang hebat. boleh bunuh orang selepas tu minta tolong paderi hapuskan dosa.

  Respons: Benar! Paderi telah diberi kuasa oleh Yesus untuk mengampuni dosa umat Kristian yang benar-benar bertaubat. Pengakuan merupakan suatu Sakramen iaitu tanda bahawa Tuhan Allah mencurahkan rahmatnya yang tidak terhingga kepada mereka yang benar-benar mengasihi Allah Tritunggal Mahakudus. Apabila dosa telah dibersihkan, maka jiwa orang itu, jika meninggal saat dia selesai membuat pengakuan yang kudus, akan terus ke Surga.

  Jangan sampai pula ada yang mahu ‘menguji’ Tuhan Allah. Hukum dosa mortal (berat) iaitu membunuh secara sengaja ialah kutukan kekal di Neraka.

 96. HIJJAZ

  apakah tujauan bibble diutuskan ke dunia???

  Respons:
  Alkitab bukannya diutus tetapi merupakan koleksi buku-buku yang ditulis oleh manusia setelah menerima inspirasi daripada Tuhan Allah. Alkitab ini telah dikodkan dan disahkan benar oleh Gereja Roman Katolik. Alkitab mengandungi Firman Tuhan Allah.

  Ajaran, doktrin dan dogma Katolik disebarkan secara lisan pada awalnya. Ajaran dalam bentuk ini dipanggil Tradisi (Suci). Kemudian, beberapa ratus tahun kemudian, Gereja mengkompilasi buku-buku suci yang disahkan mendapat inspirasi Tuhan Allah sebagai Alkitab. Alkitab adalah sebahagian daripada Tradisi Suci. Umat Katolik menerima pengajaran bukan melalui pembacaan Alkitab seperti umat Protestan tetapi diajar oleh Paderi melalui Gereja kerana Gereja berperanan sebagai Gereja yang mengajar.

 97. HIJJAZ

  Adakah awak berhajat untuk menerima Yesus sebagai Juruselamat?

  saya takkan pernah menerima yesus sebagai juruselamat kerana dia pun tak berdaya nak selamatkan diri dia sendiri ni pula nak selamatkan manusia..buka la bibble macam mana ketika dia nak di salib dia pun minta tolong la..dah la tu untuk menebus dosa umat manusia tetapi neraka tetap ada dan sekarang ni ramai yang minta paderi ampunkan dosa sedangkan dosa dah di tebus..dah la tu tuhan bersifat seperti manusia..cuba kamu bersifat seperti binatang,hina kan???lepas tu sapa yang control dunia ni ketika yesus meninggal 3 hari 3 malam????cuba kamu pegang botol dan tidur pasti botol tu terhempas kan??ni la lagi bumi…cuba bayangkan di malaysia ada 3 orang pemerintah atau pm??macam mana jadi dengan malaysia???satu lagi kita tahu tuhan yang menciptakan segalanya cuba kamu fikir bolehkah tuhan mencipta tuhan?bolehkah tuhan menciptakan yang lebih awal darinya??bolehkah tuhan menciptakan tuhan???saya ambil dari pelajaran gereja kristian,mereka mengatakan,saya kutip bahawa Bapa adalah Tuhan,anak adalah tuhan,dan roh suci adalah tuhan,tapi mereka bukan 3 tuhan tapi 1 tuhan..Bapa adalah Tuhan yang maha kuasa dan Roh kudus adalah tuhan yang maha kuasa,tapi mereka bukan 3 yang maha kuasa tapi 1 yang maha kuasa,hal itu berlanjut,saya kutip pelajaranya bapa adalah 1 orang,anak adalah seorang dan roh kudus adalah 1 orang,tapi mereka bukan tiga orang tetapi adalah 1 orang,saya nak tanya bahasa apa itu???seorang,seorang,seorang, bukan 3 orang tapi 1 orang..bahasa apa tu??katakan apakah seorang dalam bahasa anda??katakan anda dan saudara anda yang lain adalah kembar 3 dan kita tidak dapat membezakan antara anda ber3,anda semua adalah kembar.jika salah satu anda terlibat dalam pembunuhan,saya tanya bolehkah kita menggantung yang lain?tidak boleh kan???kenapa tidak,bukankah anda kembar??tidak boleh kerana dia adalah orang yg lain.apakah yang membuatkan dia adalah orang yang lain?adalah kerana keperibadianya,jika keperibadianya beza maka diapun berbeza,dan ketika orang kristian berkata atas nama bapa,anak dan roh kudus.saya katakan ada 3 gambaran yg berbeza dalam fikiran anda.ketika anda mengatakan “bapa” anda tidak berfikiran “anak”,ketika “anak” anda tidak berfikiran “roh kudus” bukan???dan 3 gambaran ini anda tidak pernah tempatkan diatas 1,3 selalu dalam fikiran anda kecuali anda sakit,anda katakan:” 3 ini,saya lihat 1″tiga selalu 3 tetap 3 bukan 1,4,sejuta..saya cuma menerima yesus yang sebenar iaitu nabi ISA iaitu pesuruh ALLAH S.W.T sama seperti MUHAMMAD,ADAM,IBRAHIM….DAN ISA itu bukan tuhan tetapi cuma manusia seperti kita tetapi dia diutuskan sebagai rasul..islam percaya bahawa ISA membangkitkan orang mati,menyembuhkan orang buta tetapi ISA melakukan dengan izin ALLAH S.W.T,ISA diutuskan untuk memimpin manusia ke jalam yang lurus iaitu menESAkan ALLAH S.W.T…

  Respons:

  saya takkan pernah menerima yesus sebagai juruselamat kerana dia pun tak berdaya nak selamatkan diri dia sendiri ni pula nak selamatkan manusia..

  Respons: Yesus secara sukarela membiarkan diri-Nya menjadi Korban agar pintu Surga dibuka semula dan memungkinkan manusia berbaik semula dengan Allah. Tanpa korban yang sempurna, manusia kekal sesat dan terkutuk oleh Neraka. Adakah seorang askar yang bersedia berkorban demi negara, bangsa dan keluarga, dianggap tidak masuk akal?

  buka la bibble macam mana ketika dia nak di salib dia pun minta tolong la..

  Respons: Ketika itu, Yesus dikorban sebagai Anak Manusia.

  dah la tu untuk menebus dosa umat manusia tetapi neraka tetap ada dan sekarang ni ramai yang minta paderi ampunkan dosa sedangkan dosa dah di tebus..dah la tu tuhan bersifat seperti manusia..

  Respons: Dosa manusia telah ditebus tetapi tidak semua mahu menerima penebusan itu termasuk awak sendiri. Sebab itu Neraka disediakan untuk mereka yang menolak penebusan Yesus. Selepas dibaptiskan, manusia menjadi bersih, tetapi jiwanya kekal lemah. Jadi, jika dia jatuh ke dalam dosa, baik dia menerima Sakramen Pengampunan agar dipulihkan semula. Inilah anugerah Tuhan yang penuh cinta kasih.

  cuba kamu bersifat seperti binatang,hina kan???

  Respons: Saya tidak dapat berbuat apa-apa jika awak beranggapan bahawa diri awak adalah BINATANG. Adakah manusia itu hina? Adakah awak sebagai manusia, HINA? Adakah ciptaan Tuhan Allah hina? Awak jawablah sendiri.

  lepas tu sapa yang control dunia ni ketika yesus meninggal 3 hari 3 malam????

  Respons: Ketika itu, Yesus, sebagai Anak Manusia, mati. Tetapi Yesus, Tuhan Allah, Persona Kudus Kedua, kekal hidup.

  cuba kamu pegang botol dan tidur pasti botol tu terhempas kan??ni la lagi bumi…

  Respons: Allah kekal ada dan berkuasa selamanya.

  cuba bayangkan di malaysia ada 3 orang pemerintah atau pm??macam mana jadi dengan malaysia???

  Respons: Berkongsi kuasa dan memerintah dengan adil dan saksama.

  satu lagi kita tahu tuhan yang menciptakan segalanya cuba kamu fikir bolehkah tuhan mencipta tuhan?bolehkah tuhan menciptakan yang lebih awal darinya??bolehkah tuhan menciptakan tuhan???

  Respons: Tidak ada permulaan dan pengakhiran bagi Tuhan Allah Tritunggal Mahakudus. Tuhan Allah adalah alfa dan omega. Sejak awal, Tuhan Allah Tritunggal sudah ada. Dia sentiasa ada kerana Dia adalah kewujudan semua realiti.

  saya ambil dari pelajaran gereja kristian,mereka mengatakan,saya kutip bahawa Bapa adalah Tuhan,anak adalah tuhan,dan roh suci adalah tuhan,tapi mereka bukan 3 tuhan tapi 1 tuhan..Bapa adalah Tuhan yang maha kuasa dan Roh kudus adalah tuhan yang maha kuasa,tapi mereka bukan 3 yang maha kuasa tapi 1 yang maha kuasa,hal itu berlanjut,saya kutip pelajaranya bapa adalah 1 orang,anak adalah seorang dan roh kudus adalah 1 orang,tapi mereka bukan tiga orang tetapi adalah 1 orang,saya nak tanya bahasa apa itu???seorang,seorang,seorang, bukan 3 orang tapi 1 orang..bahasa apa tu??katakan apakah seorang dalam bahasa anda??

  Respons: Misteri Allah Tritunggal Mahakudus tidak dapat diungkaikan dengan bahasa manusia. Jika hendak menerangkan Allah adalah ESA dan SATU pun sukar untuk diterangkan. Tetapi misteri ini adalah Kebenaran mutlak. Tidak apa yang saya boleh perbuat kerana Allah telah mewahyukan diri-Nya sebagai Allah Tritunggal.

  katakan anda dan saudara anda yang lain adalah kembar 3 dan kita tidak dapat membezakan antara anda ber3,anda semua adalah kembar.jika salah satu anda terlibat dalam pembunuhan,saya tanya bolehkah kita menggantung yang lain?tidak boleh kan???kenapa tidak,bukankah anda kembar??tidak boleh kerana dia adalah orang yg lain.apakah yang membuatkan dia adalah orang yang lain?adalah kerana keperibadianya,jika keperibadianya beza maka diapun berbeza,dan ketika orang kristian berkata atas nama bapa,anak dan roh kudus.saya katakan ada 3 gambaran yg berbeza dalam fikiran anda.ketika anda mengatakan “bapa” anda tidak berfikiran “anak”,ketika “anak” anda tidak berfikiran “roh kudus” bukan???dan 3 gambaran ini anda tidak pernah tempatkan diatas 1,3 selalu dalam fikiran anda kecuali anda sakit,anda katakan:” 3 ini,saya lihat 1″tiga selalu 3 tetap 3 bukan 1,4,sejuta..

  Respons: Awak bercakap tentang manusia. Gambaran manusia tidak sama dengan gambaran Tuhan. Konsep ‘tiga dalam satu’ wujud di dunia kita seperti air. Begitu juga konsep ‘tiga dalam satu’ secara analogi matahari, cahaya dan haba (atau kepanasan).

  saya cuma menerima yesus yang sebenar iaitu nabi ISA iaitu pesuruh ALLAH S.W.T sama seperti MUHAMMAD,ADAM,IBRAHIM….DAN ISA itu bukan tuhan tetapi cuma manusia seperti kita tetapi dia diutuskan sebagai rasul..islam percaya bahawa ISA membangkitkan orang mati,menyembuhkan orang buta tetapi ISA melakukan dengan izin ALLAH S.W.T,ISA diutuskan untuk memimpin manusia ke jalam yang lurus iaitu menESAkan ALLAH S.W.T…

  Respons: Pernyataan awak tidak benar. Yesus adalah Anak Manusia dan juga Anak Allah. Dia adalah Tuhan Allah, Persona Kudus Kedua. Dia adalah Juruselamat yang akan mengadili semua manusia pada akhir zaman. Bukan sahaja Yesus memimpin manusia kepada Allah Bapa, tetapi Dia adalah JALAN, KEBENARAN DAN HIDUP.

 98. HIJJAZ

  apakah YESUS mengatakan bahawa ia TUHAN??

  Respons:
  Benar. Jika ditanya 1000x pun, jawapannya tetap benar!

  apa bukti kamu yang YESUS mengatakan bahawa ia TUHAN??

  Respons:
  Buktikan bahawa Yesus pernah berkata : “Aku bukan Tuhan Allah” atau Yesus pernah berkata: “Jangan sembah Aku”.

  Buktikan bahawa Alkitab tidak pernah bersaksi bahawa: Yesus adalah Anak Allah.

 99. HIJJAZ

  dan satu lagi kalau betul lah yesus tu tuhan jadi apakah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh TUHAN???

  Respons:
  Awak ingin sangat berhujah tentang Tuhan Allah yang benar tetapi awak sendiri keliru dan tidak tahu sifat-sifat Tuhan. Baik awak rujuk kepada imam awak semula.

 100. HIJJAZ

  AGAMA itu dibangun dengan KONSEP KETUHANAN
  Bagamana mungkin sebuah agama tidak punya konsep Ketuhanan

  Akibatnya adalah:
  1. Penganut agama itu tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan Bukan Tuhan
  2. Melihat sesuatu yang hebat akan di sembah sebagai Tuhan
  Lalu….apa yang membedakan tuhan dengan bukan tuhan ?
  Disinilah dibutuhkan tentang konsep Ketuhanan.
  Lalu bagamana konsep Ketuhanan (sifat-sifat Tuhan) menurut kristen?……

  Respons:
  Bukalah hatimu dan dengar bahawa Tuhan yang benar ialah Allah Tritunggal Mahakudus: Allah Bapa, Allah Putera dan Allah Roh Kudus. Satu Tuhan tetapi tiga persona kudus. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Dia juga adalah Manusia (yang sempurna).

 101. Man

  Ni orang tanya soalan dia tanya kita balik.. orang tanya sifat2 tuhan.. dan dia tanya kita balik.

  Kan kamu pengikut gereja yang taat. Kata percaya yesus tu tuhan so bagi tahu la sifat2 tuhan.

  Respons:
  Jika saya beritahu awak kebenaran, awak tetap tidak mahu menerima ajaran tersebut. Jadi, awak nak tahu sangat sifat-sifat Tuhan, sila merujuk kepada imam awak sendiri.

 102. Man

  Ni soalan saya: (ringkas dan bernas :P)

  1) Paderi yang tertinggi guna bible versi mana?

  Respons:
  Tujukan soalan awak kepada Pope Benedict XVI di http://www.vatican.ca/.

 103. Man

  “Alkitab bukannya diutus tetapi merupakan koleksi buku-buku yang ditulis oleh manusia setelah menerima inspirasi daripada Tuhan Allah. Alkitab ini telah dikodkan dan disahkan benar oleh Gereja Roman Katolik. Alkitab mengandungi Firman Tuhan Allah.”

  alkitab adalah koleksi buku-buku.. entah kat mana la roh kudus sekarang ni.. tgh buat apa erk?

  Respons:
  Awak tidak sepatutnya menghujat Tuhan Allah Persona Ketiga, Roh Kudus.

  • rauha

   janganlah kamu menghujat/menghina Roh Kudus, kerana dosanya tidak terampun. Yeshuah sendiri mengatakan begitu, barang siapa menghina.menghujat Roh Kudus, sama ada ragu-ragu akan kekuasaan dan kewibaan Roh Kudus, maka orang itu akan terkutuk dan dilaknati sehingga ke akhir zaman, dan nerakalah tempatnya.

 104. HIJJAZ

  Respons: Yesus bukan menyeksakan diri-Nya secara ‘suka-suka’. Dia diseksa secara paksa oleh umat Yahudi dan askar Roma. Sila rujuk jawapan di atas.

  Tetapi tahukah anda? Sekiranya Adam tidak melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon larangan tadi, tentu Jesus tidak akan dikirim oleh Allah ke atas dunia ini untuk menebus dosa warisan dan Agama Kristian tidak akan wujud sama sekali! Maka orang-orang Kristian mesti berterima kasih pada Adam!

  Yesus sanggup disalibkan demik awak dan saya. Yesus sanggup menderita demi dosa semua orang supaya awak dan saya memperoleh hidup yang kekal di Surga. Semuanya kerana Yesus mengasihi awak. Pernahkah ada orang lain yang mengasihi awak seperti Yesus mengasihi awak sekarang?
  saya tak suruh pun yesus tu tebuskan dosa untuk saya..dosa saya,saya sendiri la yang tanggung kenapa pulak yesus pandai2 tebuskan dosa..yesus tu tuhan tapi rela disalib??cuba kamu jadi menteri,kamu rela ke tolong petani dengan turun ke sawah sekali???kamu cakap yesus sanggup menderita demi dosa semua orang supaya memperoleh hidup yang kekal di surga dan kamu pernah bagi komen berbunyi
  Kenapakah Tuhan Allah mencipta Neraka? Kerana Allah juga Maha Adil. Setiap kebaikan dibalas dengan kebaikan, setiap kejahatan akan menerima hukuman setimpal. Tidak ada yang tercemar boleh memasuki Surga kerana dalam diri Tuhan Allah adalah kesempurnaan dan tidak ada cela (dosa).
  habis tu kalau saya buat dosa saya tetap berada di neraka,tapi katanya yesus mengorbankan diri kerana mahu tebus dosa dan supaya saya kekal di surga..tapi kalau saya buat dosa tetap berada di neraka..tapi yesus mati kerana mahu tebus dosa manusia semua..sia2 la seorang tuhan korbankan diri kerana mahu tengok manusia kekal di surga tapi kalau buat dosa tetap di humban ke neraka…memang sia2…

  lagi satu kamu kata tuhan kamu maha adil..adil apa kebendanya,orang lain yang buat dosa orang lain yang kena tanggung sampaikan bayi yang baru lahir pun dikatakan mewarisi dosa sedangkan bayi tu tak tahu apa2 lagi..kalau dia mati masa dilahirkan macam mana pulak ke neraka ke bayi tu???cuba kamu ingat masa kamu berumur 1 tahun,kamu tahu dosa dan pahala ke???ibarat begini la komputer kamu terkena virus dan rosak tapi kamu musnahkan semua komputer orang lain kerana komputer kamu terkena virus sedangkan komputer yang orang masih elok…lepas tu wanita dalam kristian tak kan boleh dapat masuk surga first class,kasihan la kat wanita hanya kerna dia wanita dia tak layak masuk surga first class..lagi satu boleh dia korbankan anaknya kerana dosa manusia,kalau begitu kenapa ciptakan nafsu,kerana nafsulah yang mendorong manusia melakukan dosa..tengok sekarang lepas yesus di salib manusia tetap buat dosa..dan yang buat dosa tetap masuk neraka..juruselamat apa kebenda tu????inikah yang dikatakan adil???????

  lagi satu kamu juga harus berterima kasih kepada kaum yahudi kerana menyalib yesus kerana kalau yesus tak di salib dosa korang tak tertebus la jawapnya?????

  dalam bibble yang saya rujuk dari ( http://www.drbo.org/)
  Orang yang berdosa akan mati. Seorang anak tidak
  menanggung akibat daripada dosa bapanya. Demikian
  juga seorang bapa tidak menanggung akibat daripada
  dosa anaknya. Seorang yang baik akan menerima
  ganjaran kerana kebaikannya , dan seorang yang jahat
  akan menanggung akibat daripada kejahatannya
  (Yehezkiel 18:20)
  jelas2 ayat tu mengatakan dosa yang kita lakukan di tanggung oleh sendiri nak bukti apa lagi pergi tanya ke paderi apa maksud ayat itu??dia kan ada kuasa nak tafsir..rasa2nya kalau paderi suruh kamu bunuh diri rasanya kamu ikut ni..kenapa nak percaya kepada paderi???

  Respons:
  Sudahkah awak membaca artikel Dosa Asal?

  Santo Adam merupakan Ketua atau Kepala (seluruh) manusia sejagat. Manusia terkutuk kerana dosa asal Adam dan bukannya kerana dosa peribadi Adam. Konsep ‘dosa asal’ tidak sama dengan ‘dosa peribadi’.

  Senario 1. Jika Adam tidak jatuh ke dalam dosa, maka seluruh manusia akan mewarisi Kerajaan Allah.
  Senario 2. Jika Adam jatuh ke dalam dosa, maka seluruh manusia akan kehilangan hak mewarisi Kerajaan Allah.

  Jika Senario 1 berlaku, adakah awak akan mengadu tidak adil kerana awak tidak berbuat apa-apa pun tetapi berhak mewarisi Kerajaan Allah.

  Jika Senario 2 berlaku, adakah awak akan mengadu tidak adil kerana awak kehilangan hak mewarisi Kerajaan Allah kerana ‘kesilapan’ Adam?

  Contoh lain:
  Jika seseorang Raja berjaya di dalam pemerintahannya dan pada suatu hari dia mangkat, maka anak lelakinya berhak mewarisi takhta walaupun anak itu tidak memberi apa-apa sumbangan kepada kerajaan.

  Tetapi jika Raja itu tersilap lalu kehilangan pemerintahannya, maka anak lelakinya juga kehilangan hak untuk mewarisi takhta bapanya. Adakah anak lelaki itu berasa tidak adil kerana akibat kesilapan bapanya, dia kehilangan hak kepada takhta kerajaan?

 105. HIJJAZ

  “apa HEBATNYA SEORANG YESUS HINGGA ANDAPUN MENYEMBAHNYA SEBAGAI TUHAN ?”

  Respons:
  [John 14:6] Jesus saith to him: I am the way, and the truth, and the life. No man cometh to the Father, but by me.

  Tidak ada seorang manusia mahupun Nabi yang LAYAK mengatakan bahawa dirinya adalah Jalan, Kebenaran dan Hidup. Tidak ada manusia atau NABI (sama ada hidup atau mati) yang BERANI berkata bahawa manusia harus datang kepadanya untuk pergi kepada Bapa (Allah di Surga).

 106. agogo

  Bahasa Melayu memahami istilah ‘Tuhan’ untuk merujuk kepada istilah God juga dan bukan untuk merujuk kepada istilah Lord semata mata. Orang-orang Melayu faham bahawa apabila istilah bahasa Arab ‘ilah’ digunapakai, ia membawa maksud ‘Tuhan yang disembah’ dalam bahasa Melayu, yang dirujuk menggunakan istilah ‘God’ dalam bahasa Inggeris. Justeru, apabila kalimah shahadah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, bunyinya “tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah”, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris sebagai “there is no God worthy of worship except Allah”. Sekiranya istilah God diterjemahkan sebagai ‘Allah’, maka terjemahan tersebut akan berbunyi “Tiada Allah melainkan Allah” (“There is no Allah but Allah”), yang merupakan satu percanggahan.

  Respons:
  Koran tidak diguna pakai dalam perbincangan ini. Kamus Dewan Bahasa terbitan DBP Malaysia diberi autoriti untuk mendefinisikan perkataan ‘Allah’. Jika bermasalah dengan isu ini, sila bawa masalah awak dengan pihak Dewan Bahasa dan Pustakan, Kuala Lumpur dan bukannya dibincangkan di blog ini.

 107. agogo

  Patutlah sesetengah orang kaya bina gereja, lepas tu jadi paderi. setiap orang nak menghapuskan dosa kena bayar dengan wang ringgit. Paderi tu manusia dia pun buat dosa. Hanya tuhan saja dapat menghapuskan dosa sekiranya bertaubat. Kalu paderi boleh hapus dosa baik tak ada tuhan.

  Respons:
  Awak cemburukah kerana Paderi memiliki autoriti untuk mengampuni dosa manusia? Paderi telah diberi autoriti dan kuasa oleh Yesus untuk meneruskan tugas penyelamatan agar seluruh manusia diberi peluang untuk bertaubat dan diberi pengampunan pasti. Jika awak tidak senang dengan tindakan Yesus berbuat demikian, awak kemukakanlah bantahan awak kepada Yesus sendiri.

 108. agogo

  Tentang babi. Apa pandangan Kristian tentang makan babi. Ada alkitab mengatakan makan babi boleh kecuali babi hutan. Babi tetap babi. Walaupun dia diam dibandar, dikampung atau hutan.

  Respons:
  Sila rujuk http://www.drbo.com. Babi boleh dimakan jika mahu.

 109. HIJJAZ

  Memang benar bahawa Yesus adalah Tuhan Allah. Umat Yahudi telah menyalibkan Yesus kerana mereka menolak Yesus sebagai Juruselamat. Apabila saya berbuat dosa, saya sebenarnya menyebabkan Yesus disalib sekali lagi. Dosa adalah suatu perbuatan yang amat dahsyat. Tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan Allah juga merupakan dosa yang berat. Tidak mungkin awak dapat diselamatkan jika awak menolak Yesus kerana Dia adalah Tuhan Allah, Juruselamat manusia. Jika ‘tidak mempercayai’ sudah menjadi dosa berat, membunuh orang yang tidak berdosa sudah tentunya juga dosa berat. Lihat sahaja mereka yang menjadi ‘pengebom berani mati’! Perlukah saya jelaskan lagi? Adakah awak bertanya bahawa saya membunuh Tuhan sesuka hati? Awak seriuskah dengan soalan ini?

  Awak menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juruselamat manusia, sama seperti umat Yahudi yang menolak Yesus dan yang telah menyalibkan-Nya hingga mati.

  pelik ni sekejap kata yesus anak tuhan yang diutuskan untuk menebus dosa manusia dan sekejap kata tuhan ALLAH…mana 1 ni??

  Respons:
  Umat Kristian menyembah Tuhan Allah Tritunggal Mahakudus iaitu Allah Bapa, Allah Anak (Yesus Kristus) dan Allah Roh Kudus. Bukan tiga Allah tetapi satu Allah. Allah Bapa adalah ALLAH, Allah Anak adalah ALLAH, Allah Roh Kudus adalah ALLAH. Allah Bapa bukan Allah Anak. Allah Anak bukan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa.

  Konsep Tiga Dalam Satu bukan suatu yang asing. Di bumi, kita ada contoh AIR: PEPEJAL (AIS), CECAIR (AIR) dan GAS (WAP). Bukan tiga air tetapi kekal satu air. Tetapi Ais bukan Cecair, Cecair bukan Gas dan Gas bukan Pepejal NAMUN ais, wap dan air kekal benda yang sama iaitu AIR. Jika awak dapat menerima contoh ini tentunya awak juga tidak bermasalah menerima konsep Allah Tritunggal.

 110. HIJJAZ

  Di sini saya ingin memberikan bukti-bukti yang NYATA dan JELAS betapa Jesus atau Nabi Isa a.s bukan lah Tuhan. Jesus is not a God, but only a prophet. Jesus hanyalah seorang Rasulullah dan diutuskan kepada kaum Bani Israel sahaja, bukan untuk seluruh alam. Hanya Nabi Muhammad S.a.w diutuskan kepada seluruh alam ini.

  – Jesus BERDOA memohon rahmat dari ALLAH S.w.t. Mana mungkin Jesus itu adalah ALLAh.

  “Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah.” Lukas 6:12

  Orang-orang Kristian menganggap Jesus itu Tuhan melalui ayat ini

  “Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, mahupun atas orang-orang hidup.” Roma 14:9

  Tetapi adalah perlu diingat, ayat itu bukannya ayat dari Jesus sendiri, ianya bukan Firman ALLAH, tetapi ianya adalah kata-kata yang dibuat oleh Paulus bagi jemaahnya di Rome. Jelas di situ kandungan BIBLE bukan semuanya FIRMAN ALLAH tetapi telah ditambah dengan kata-kata dari Paul juga.

  – Jesus besyukur kepada Tuhan, mana mungkin Tuhan mengucap terima kasih kepada diriNya sendiri.

  “Yesus bersyukur kepada Tuhan.” (Matius ll:25, Lukas 10:21)

  – Jesus beribadat kepada ALLAH, mana mungkin Tuhan menyembah dirinya sendiri?? Nampak jelas di situ wahai Alexious kawanku. Betapa Jesus sendiri beribadat kepada ALLAh, menyembah ALLAh yang satu. Tidak logik sama sekali Tuhan menyembah kepada dirinya sendiri.

  – Jesus dilahirkan oleh manusia, mana mungkin dia adalah anak Tuhan. Kalau dia turun dari langit tu lain lah sedikit kalau awak nak kata anak Tuhan pun. Ini dia lahir dari perut Maryam, seorang manusia, HAMBA ALLAH.

  – Jesus terasa lapar dan perlu makan, mana mungkin Tuhan berasa lapar. Jangan anda merendah2kan Tuhan, kerana Tuhan tidak lapar dan dahaga. Tuhan tidak mengantuk dan tidur sebagaimana manusia. tetapi Jesus juga tidur, bermakna dia adalah manusia, seorang Rasulullah.

  “Karena pada masa Aku lapar, kamu memberi Aku makan; Aku dahaga, kamu memberi Aku minum; Aku seorang keluaran, kamu menyambut Aku;” Matius 25 : 35

  – Jesus juga merasa sakit, mana mungkin Tuhan merasa sakit. Allah S.w.t Maha Perkasa dan Maha Kuasa, tidak sekali-kali Dia bersifat dengan sifat makhluk.

  “Aku bertelanjang, kamu memakaikan Aku dengan pakaian; Aku sakit, kamu melawati Aku; Aku di dalam penjara, kamu datang berjumpa Aku.” Matius 25 : 36

  – Jesus bertubuh manusia, mana mungkin Tuhan bertubuh seperti manusia.

  – jesus pernah mengeluh, ditinggalkan Tuhan. Mana mungkin Tuhan meninggalkan diriNya sendiri.

  “Engkau sendiri telah menolak Aku, demikianlah firman TUHAN, telah pergi meninggalkan Aku. Maka Aku mengacungkan tangan-Ku dan membinasakan engkau; Aku sudah jemu untuk merasa sesal.” Yeremia 15:6

  – Jesus tidak pernah MENGAKU dia adalah Tuhan. Tidak ada bukti sama sekali Jesus mengaku dia itu Tuhan, tiada dalam Bible sekalipun. Mana mungkin Tuhan tidak mengaku dia Tuhan, tetapi pengikut2 nya yang pandai2 meletakkan Jesus sebagai Tuhan.

  Jesus hanya menyuruh menyembah ALLAH, Tuhan yang satu, sepertimana dialognya dengan IBLIS ini

  “Dan Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memper­lihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepada­Nya: “Semua itu akan kuberikan kepada-Mu, jika Engkau sujud menyembah aku. ” Maka berkatalah Yesus kepadanya: “Enyahlah, Iblis! Sebab ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!” (Matius 4:8-10)

  “Yesus lebih kecil daripada Tuhan.” Yohanes 10:29

  “Tuhan lebih besar dari pada Yesus.” Yohanes 14:28

  “Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan.” Markus 16:19, Roma 8:4

  “Yesus berdiri di sebelah kanan Tuhan.” Kisah Para Rasul 7:56

  Respons:
  Pertama, awak tidak menerima Alkitab sebagai BENAR (atau Firman Tuhan Allah). Kedua, awak menggunakan tafsiran peribadi kononnya untuk membuktikan pendapat awak. Ketiga, awak menggunakan Alkitab bukan versi Douay-Rheims Bible seperti yang saya kehendaki.

  Bagaimana beberapa ayat Alkitab (yang awak terima sebagai AYAT PALSU) tetapi awak gunakan untuk membuktikan pendapat peribadi awak? Di dalam mahkamah, pertuduhan hanya boleh dibuktikan dengan fakta yang benar. Sebelum awak boleh menggunakan ayat-ayat suci Alkitab sebagai FAKTA, awak harus terlebih dahulu menerima Alkitab sebagai Firman Tuhan Allah.

  Tafsiran peribadi awak tidak boleh diguna pakai dalam perbincangan ini kerana setiap kali saya membetulkan tafsiran awak yang silap, awak tidak sanggup menerimanya. Apakah gunanya saya membetulkan tafsiran awak? Adakah awak lebih KRISTIAN daripada saya? Adakah awak lebih mengetahui agama Kristian daripada saya?

  Soalan haruslah ringkas dan petikan ayat Alkitab hendaklah diambil daripada http://www.drbo.com.

  Ajaran utama Katolik ialah Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan juga Manusia. Jika awak tidak sanggup menerima ajaran ini, tidak ada siapa yang memaksa awak. Sebagai manusia, tingkah laku Yesus adalah menyerupai manusia. Sebagai Tuhan Allah, Yesus, benar-benar bangkit daripada kematian dan Dia adalah Tuhan Allah yang hidup.

 111. HIJJAZ

  Pertama, awak tidak menerima Alkitab sebagai BENAR (atau Firman Tuhan Allah). Kedua, awak menggunakan tafsiran peribadi kononnya untuk membuktikan pendapat awak. Ketiga, awak menggunakan Alkitab bukan versi Douay-Rheims Bible seperti yang saya kehendaki.

  sedangkan bibble itu sendiri bukan al kitab tapi himpunan buku2..apa versi douay-rheims itu benar??kalau saya gunakan bibble douay-rhimes jadi apa guna bible old statment,new stament??awak selalu cakap saya gunakan tafsiran manusiawi sedangkan bibble itu awak sendiri yang mengaku ciptaan manusia..

  Respons:
  Awak tidak sepatutnya menggunakan Alkitab sebagai bukti atau fakta menyokong hujah-hujah awak kerana awak menolak Alkitab sebagai buku yang benar. Di dalam Mahkamah, pertuduhan hendaklah dibuktikan dengan fakta yang benar dan diterima semua orang. Jika menggunakan fakta palsu daripada sumber palsu maka itu satu kesalahan jenayah!

  Selagi awak tidak menerima Alkitab sebagai Firman Allah yang kudus, awak tidak sepatutnya bersaksi atas ayat-ayat suci Alkitab.

  Awak juga tidak boleh menggunakan buku agama lain (contoh: Koran) kerana agama Katolik menolak buku ini sebagai benar. Sampai saat ini, saya masih menunggu buku Koran yang asal (asli). Siapa yang memiliki Koran yang asal (asli) dan original?

  Tindakan awak mengajar atau menyebarkan fahaman awak yang sesat di dalam blog ini merupakan satu pelanggaran peraturan. Jika awak hendak berbuat demikian, sila wujudkan blog awak sendiri, dan saya akan ke blog awak untuk memberi komen membina.

  Bible Douay-Rheims memang Alkitab yang disahkan oleh Gereja sebagai bebas daripada kesalahan dan merupakan Firman Allah yang kudus.

 112. HIJJAZ

  Pertama, awak tidak menerima Alkitab sebagai BENAR (atau Firman Tuhan Allah). Kedua, awak menggunakan tafsiran peribadi kononnya untuk membuktikan pendapat awak. Ketiga, awak menggunakan Alkitab bukan versi Douay-Rheims Bible seperti yang saya kehendaki.

  sedangkan bibble itu sendiri bukan al kitab tapi himpunan buku2..apa versi douay-rheims itu benar??kalau saya gunakan bibble douay-rhimes jadi apa guna bible old statment,new stament??awak selalu cakap saya gunakan tafsiran manusiawi sedangkan bibble itu awak sendiri yang mengaku ciptaan manusia..

  Tafsiran peribadi awak tidak boleh diguna pakai dalam perbincangan ini kerana setiap kali saya membetulkan tafsiran awak yang silap, awak tidak sanggup menerimanya. Apakah gunanya saya membetulkan tafsiran awak? Adakah awak lebih KRISTIAN daripada saya? Adakah awak lebih mengetahui agama Kristian daripada saya?

  saya tahu mengenai kristian daripada ayah saya kerna ayah saya dulu bekas pastor

  sedangkan ada 7 bibble dengan saya dan setiap bibble yang saya miliki sekarang bercanggah antara satu sama lain..

  Respons:
  Jika awak sudah tekad menolak Alkitab, itu keputusan awak. Saya tidak ada halangan.

  Saya bercakap tentang awak, bukan tentang ayah awak! Jika awak memiliki 7 Alkitab, saya sarankan awak gunakan satu Alkitab sahaja iaitu Douay-Rheims Bible (tidak perlu dibeli pun). Hapuskan ketujuh-tujuh Alkitab tadi.

 113. Man

  Awak xtahu paderi tertinggi guna bible versi apa? Kan dia tu ketua paderi @ power rangers merah. Kenapa awak kata bible yang awak guna sekarang ni betul?

  Kenapa bible dulu lain dengan bible sekarang? (ada sedikit perubahan). Cuba anda jelaskan kan anda lebih KRISTIAN mesti la tahu kenapa ayat2 bible berubah2.

  Kenapa kalau nak jadi paderi xleh khawin?

  Betul ke awak dijanjikan masuk syurga tanpa azab jika percaya yesus itu tuhan?

  Adakh yesus akan turun ke dunia sebelum hari kiamat?

  Respons:
  Pada hari kiamat, Tuhan Yesus Kristus akan turun ke bumi dan mengadili semua orang yang hidup dan mati. Orang mati akan dibangkitkan. Pengadilan akan menentukan sama ada seseorang masuk Surga atau Neraka. Pada masa ini, tidak ada lagi tempoh untuk pertaubatan. Purgatori juga tidak wujud lagi.

 114. Man

  “Konsep Tiga Dalam Satu bukan suatu yang asing. Di bumi, kita ada contoh AIR: PEPEJAL (AIS), CECAIR (AIR) dan GAS (WAP). Bukan tiga air tetapi kekal satu air. Tetapi Ais bukan Cecair, Cecair bukan Gas dan Gas bukan Pepejal NAMUN ais, wap dan air kekal benda yang sama iaitu AIR. Jika awak dapat menerima contoh ini tentunya awak juga tidak bermasalah menerima konsep Allah Tritunggal.”

  Mengenai konsep ini.. memang ais air dan wap = adalah air. Jisim air dalam ais air dan wap adalah sama tetapi dalam konsep tritunggal. Anak Bapa dan Roh Kudus.. Jisim mereka ini tidak sama. Yesus makan Bapa xmakan dan roh xmakan. Roh xde tulang tetapi yesus ada tulang.

  Dalam konsep air.. ketiga2 bentuk air tu komposisinya adalah H2O. Hanya bentuk fizikalnya yang berubah. Tetapi dalam konsep tritunggal komposisi ketiga-tiganya berubah. Roh sepertimana yang kita tahu benda ghaib. Manusia makhluk yang makan dan minum. Kan lain tu. Manusia tanpa roh memang xleh hidup tapi roh tanpa manusia boleh hidup. Manusia ini hanya jasad. Roh adalah isi kandung dalam badan manusia yang membolehkan manusia bergerak dan bernyawa.

  Respons:
  Jika awak tidak dapat menerima konsep Allah Tritunggal, maka itu merupakan keputusan awak dan saya tidak ada halangan.

  Jika konsep ‘tiga dalam satu’ awak masih tidak dapat terima sebagai kebenaran, terangkan konsep SATU atau ESA dari segi ilmu ketuhanan.

  Apabila kita bercakap tentang konsep, ia berkisar atas pemahaman manusia. Ilustrasi yang saya terangkan adalah secara ‘analogi’. Dalam puisi pun, terdapat banyak contoh-contoh analogi. Tidak ada bahasa di dunia ini yang dapat menerangkan konsep ketuhanan kerana bahasa manusia terbatas. Pemikiran manusia kerdil tidak akan dapat menerangkan kebesaran Tuhan Allah. Dapatkah awak menerangkannya?

  Seperkara lagi, bolehkah awak melihat ‘roh’ dalam manusia seperti yang awak katakan? Boleh beri contoh secara analogi?

 115. Man

  “Konsep Tiga Dalam Satu bukan suatu yang asing. Di bumi, kita ada contoh AIR: PEPEJAL (AIS), CECAIR (AIR) dan GAS (WAP). Bukan tiga air tetapi kekal satu air. Tetapi Ais bukan Cecair, Cecair bukan Gas dan Gas bukan Pepejal NAMUN ais, wap dan air kekal benda yang sama iaitu AIR. Jika awak dapat menerima contoh ini tentunya awak juga tidak bermasalah menerima konsep Allah Tritunggal.”

  Dah awak kata konsep tiga dalam satu.. Sepertimana yang saya katakan. Memang betul air ni bleh berubah kepada tiga bentuk cecair pepejal dan gas. komposisi cecair pepejal dan gas adalah H2O. Tetapi dalam konsep tritunggal kompisisinya adalah lain. Bapa Yesus dan Roh Kudus. Yesus mati makan minum (manusia) Roh Kudus benda ghaib yang mana kita sedia maklum roh berada dalam tubuh manusia dan yang terakhir Bapa yang kita sedia maklum tidak diperanakkan tidak mati tidak dicipta dan TIDAK SERUPA DENGAN MAKHLUK2 NYA.

  Bila masa lak saya kata saya boleh lihat roh?

  So macam mana awak nak menyangkal pernyataan saya mengenai konsep air yang berubah kepada tiga bentuk berbeza dengan tritungggal.

  Saya nak tanya kamu beberapa soalan:

  Bolehkah dalam satu pentadbiran ada tiga orang ketua?
  Yesus Bapa dan Roh Kudus.

  Kenapa kamu xmenyembah ALLAH sahaja tetapi kamu menyembah yesus? Kan ALLAH itu Bapa.

  Respons:
  Awak sendiri belum pernah melihat ‘roh’ jadi usah dimasukkan cerita tentang roh manusia di dalam perbincangan ini. Barangkali, awak sendiri tidak tahu konsep ‘roh’.

  Adakah awak tidak memahami makna perkataan ‘analogi’?

  Hanya ada satu Allah, iaitu Allah Tritunggal Mahakudus. Jangan ditanya soalan seolah-olah wujud tiga Allah. Umat Kristian tidak percaya kepada kewujudan tiga Allah tetapi hanya SATU Allah, Allah Tritunggal Mahakudus.

  Umat Kristian menyembah Allah Tritunggal Mahakudus: Allah Bapa, Allah Putera dan Allah Roh Kudus.

  Saya masih menunggu awak menghuraikan konsep SATU Allah. Jika awak tidak dapat menghuraikan konsep SATU Allah, lebih baik jangan dipertikai konsep Allah Tritunggal Mahakudus kerana awak sememangnya belum mengenal siapa Allah sebenarnya.

 116. Man

  Samasa yesus ada didunia sapa yang mentadbir alam semesta ini? (semasa yesus hidup)

  Siapa yang mematikan yesus?

  Sekarang ini adakah yesus atau Bapa atau roh kudus yang mentadbir alam semesta ini? (selepas yesus mati)

  Respons: Yesus, Anak Manusia mati di kayu salib, tetapi Yesus, Anak Allah, kekal hidup. Sebagai manusia, Yesus mati kerana disalib. Allah Tritunggal Mahakudus sentiasa SATU dan memerintah alam semesta. Jika awak masih tidak dapat menerima konsep Allah Tritunggal Mahakudus, lebih baik usah dibicarakan lagi tentang tajuk ketuhanan kerana saya pasti awak tetap menolak konsep Allah Tritunggal walau apa pun yang saya hujahkan di sini.

 117. Man

  “Respons:
  [John 14:6] Jesus saith to him: I am the way, and the truth, and the life. No man cometh to the Father, but by me.

  Tidak ada seorang manusia mahupun Nabi yang LAYAK mengatakan bahawa dirinya adalah Jalan, Kebenaran dan Hidup. Tidak ada manusia atau NABI (sama ada hidup atau mati) yang BERANI berkata bahawa manusia harus datang kepadanya untuk pergi kepada Bapa (Allah di Surga).”

  Kamu tidak mempunyai autoriti untuk menafsir ayat ini kerana kamu bukan paderi atau pihak gereja. Ni yang main2 je tafsir ayat dalam bible.. Jadi paderi dulu la kalau nak tafsir ayat2 dalam bible. (kamu yang kata bukan paderi@gereja tidak ada autoriti untuk menafsir ayat2 dalam bible) so kamu terjerat dengan hujah kamu sendiri.

  Kepada umat kristian..bible yang ada kat rumah tu baca je jangan tafsir sendiri sebab ketua blog ni kata nak tafsir bible gereja@paderi je ada autoriti.

  Respons:
  Tafsiran saya adalah selaras dengan ajaran Gereja. Awak tidak perlu bersetuju dengan saya kerana awak bukan umat Kristian. Awak belum bersedia untuk mempelajari ajaran, doktrin dan dogma Katolik. Jika awak nak beriya-iya sangat nak tafsir Bible, lebih baik awak tafsir sahaja buku agama awak sendiri.

  Yang jelas di sini ialah awak langsung tidak dapat menerima walau sepotong ayatpun dari Alkitab kerana dari awal awak sememangnya anti-Alkitab. Jadi, saya nasihatkan awak supaya tidak lagi merujuk kepada Alkitab.

 118. HIJJAZ

  saya sudah bagi bukti yang yesus itu tidak pernah mengatakan yang dia ialah tuhan tapi kamu delete artikel saya..saudara kita tidak boleh menghakimi sesuatu agama itu sesat@ bukan kerna kita belum pernah mempelajari dan menyelidiki agama tersebut..saya bukan tuhan,saya cuma manusia biasa dan lemah di dunia ini,saya cuma mampu saudara gunakanlah segala pemberian TUHAN seperti akal,mata,hati dan segalanya dalam mengenali TUHAN kerna kalau menggunakan hati sahaja ia tidak memadai..saya berharap sangat suatu saat saudara menemuai jalan kebenaran dan saat itu barulah saudara tahu apa itu islam,bagaimana ajaranya,bagaimana indahnya islam…saya harap sangat saudara kajilah BIBBLE sedalam dalamnya dan kajilah juga AL-QURAN..selepas itu gunalah akal,mata,hati saudara

  Respons:
  Awak belum memberikan bukti kukuh bahawa Yesus bukan Tuhan kerana Yesus tidak pernah berkata: AKU BUKAN TUHAN. Yesus juga tidak pernah berkata: JANGAN SEMBAH AKU. Tafsiran peribadi awak langsung tidak boleh digunapakai. Saya cabar awak, carilah ayat Yesus: AKU BUKAN TUHAN atau JANGAN SEMBAH AKU. Awak belum cukup layak untuk mentafsir ayat-ayat suci Alkitab dan mengatakannya benar.

  Seperkara lagi, awak tidak boleh menggunakan Alkitab untuk membuktikan kepercayaan atau pendapat awak kerana awak MENOLAK ALKITAB sebagai Firman Allah yang hidup. Jawab soalan saya: Adakah awak menerima Alkitab sebagai Firman Allah yang hidup?

  Saya langsung tidak berminat dengan agama awak.

 119. Man

  Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorangpun tahu , malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri.” (Matius 24:36)

  Berbicara tentang kapan datangnya hari kiamat, Yesus berterus terang bahwa tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga pun tidak tahu, dan Yesus sendiri tiak tahu kapan hari kiamat tiba, kecuali hanya Allah yang tahu. Jika Yesus itu Tuhan, mestinya dia tahu kapan datangnya hari kiamat itu. Wajar jika ia tidak tahu, sebab memang dia itu hanyalah seorang nabi atau Rasul, bukan Tuhan!

  Respons:
  Daripada http://www.drbo.com, ayat itu berbunyi: “But of that day and hour no one knoweth, not the angels of heaven, but the Father alone.” Saya telah berkata-kata perkara yang sama, berulang-ulang kali, tetapi awak langsung enggan mendengarnya. Kenapa, ya? Yesus, Anak Allah dan juga Anak manusia. Sebagai Anak Allah, Dia tahu segala-galanya. Tetapi sebagai Anak manusia, dia tidak tahu. Yesus mempunyai dua kehendak: kehendak Allah dan juga kehendak manusia. Yesus berkata demikian kerana setiap umat Kristian harus bersedia untuk dipanggil pada bila-bila masa dan bukannya kerana hari itu akan sampai.

 120. Man

  �Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.� (Yohanes 17:3)

  Kata-kata tersebut adalah doa Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap dan dibunuh. Sebenarnya ucapan Yesus tersebut merupakan dua kaliamt syahadat, sekaligus sebagai bukti Yesus juga mengajarkan Tauhid. Pengakuan Yesus bahwa satu-satunya yang benar adalah Allah dan dia diutus oleh Tuhan, memberikan pengertian bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi hanya seorang utusan Tuhan saja.

  *Setiap yang mengaku bahwa satu satunya yang benar hanyalah Allah, berarti Allah itu tidak lebih dari satu
  *Yesus mengaku Allah itu hanya satu satunya berarti Yesus bukan allah
  *Setiap yang mengakui bahwa dia di utus oleh Allah, berarti dia bukan Allah.
  *Yesus mengaku dia diutus oleh Allah, berarti Yesus bukan Allah.

  Respons:
  Awak telah memberikan saya banyak contoh-contoh ayat-ayat Alkitab, namun tidak satupun kata-kata Yesus yang berbunyi: “Aku bukan Tuhan”. Pernahkah Yesus berkata: “AKU BUKAN TUHAN” atau pernahkah Yesus berkata: “JANGAN SEMBAH AKU”. Selagi awak tidak menjumpai ayat seperti ini, tolong jangan hantar ayat-ayat yang tidak berkaitan kerana awak sendiri hendakkan ayat “AKU TUHAN” atau “SEMBAHLAH AKU”.

  Tafsiran peribadi awak ke atas ayat-ayat yang awak hantar melalui ruang komen sememangnya terlalu menyimpang dan salah! Kesimpulan awak juga tidak benar kerana ayat Yohanes 17:3 langsung tidak menyokong pendapat (tafsiran) awak.

  Saya telah berkali-kali berkata bahawa hanya ada SATU Allah iaitu Allah Tritunggal Mahakudus. Tetapi awak kerap kali enggan menerima kenyataan ini. Saya TIDAK PERNAH berkata bahawa ada tiga allah tetapi SATU ALLAH.

  Yesus diutus oleh Allah (bapa) kerana Dia adalah Allah Anak atau Allah Putera. Apabila Yesus mengaku diutus oleh Allah, maka itu bermakna Dia adalah Anak Allah (dan juga Anak manusia).

  Tafsiran siapa yang benar: A) Awak (umat bukan Kristian) atau B) Saya (umat Kristian).
  Jawapan : ?

 121. Man

  Ni la bukti2 yang kamu mintak. Jenuh nak ambil semua ayat dari http://www.drbo.org/chapter/49002.htm. So kalau ade ayat2 yang silap tolong betulkan.

  Pls la jangan bagi jawapan awak tidak mempunyai autoriti untuk menafsir ayat2 dalam bible.

  Kalau tafsiran saya salah tolong betulkan.

  Cakap kat mana salah.

  Respons:
  Jika saya berikan tafsiran yang betul menurut ajaran Gereja, adakah awak akan menerima tafsiran tersebut? Saya telah berbuat demikian sebelum ini, tetapi awak tidak sanggup menerima kebenaran Alkitab. Jadi, apakah faedahnya saya memberi awak tafsiran ayat tersebut? Bukankah hanya membuang masa?

 122. agogo

  Cuba anda perhatikan petikan dari alkitab dalam bahasa english : You shall not lie with a male as with a woman; such a thing is an abomination. You shall not have carnal relations with an animal, defiling yourself with it; nor shall a woman set herself in front of an animal to mate with it; such things are abhorrent. [Leviticus 18:22-23] tiada satu pun perkataan ‘allah’ didalamnya. bila anda terjemahkan dalam bahasa melayu tiba-tiba ada pula perkataan ‘Allah’. Terjemahan: Orang laki-laki tak boleh bersetubuh dengan orang laki-laki; Allah membenci perbuatan itu. Laki-laki maupun wanita, sekali-kali tak boleh bersetubuh dengan binatang; perbuatan jahat itu menajiskan kamu.

  Respons:
  Alamatkan bantahan awak itu kepada Penerbit Alkitab tersebut. Seperti yang saya katakan sejak awal lagi (dan sudah berkali-kali saya katakan): sila merujuk kepada http://www.drbo.com.

 123. agogo

  Tiada sedikit pun perasaan cemburu. Lucu adalah. macam manalah orang tersebut tahu dosanya sudah diampunkan tuhan.

  Respons:
  Keselamatan jiwa manusia bukanlah suatu yang lucu. Terpulanglah kepada awak untuk menentukan sendiri bahawa dosa awak sudah diampuni oleh Tuhan yang awak percaya. Untuk umat Krisitan, kami berasa gembira, bahagian dan riang ria kerana Tuhan Allah benar-benar telah mengampuni dosa-dosa kami. Inilah perbezaan di antara saya dengan awak. Saya benar-benar hidup kerana Yesus kerana jiwa seseorang itu mati jika dia berdosa.

  Awak bagaimana? Adakah jiwa awak hidup?

  Seperti ayat awak sendiri: macam manalah orang tersebut tahu dosanya sudah diampunkan tuhan. Bagaimana pula dengan dosa awak? Sudahkah dosa awak diampunkan oleh Tuhanmu? Awak pasti? Buktikan.

 124. agogo

  Dalam alkitab berbahasa english tiada satu pun perkataan ‘Allah’. Yang ada hanya god, lord. tetapi bila di terjemahkan kedalam bahasa malaysia ada pula. Adakah orang kristien di malaysia mempercayai Allah bukannya jesus. Kalu mempercayai jesus sudah tentu dalam terjemahan diletak tuhan jesus. itu buktinya banyak penyelewangan dalam alkitab. Mungkin alkitab di india menggunakan nama tuhan agama hindu, di china menggunakan nama tuhan budha,mana kala di negara islam menggunakan nama tuhan Islam seperti yang berlaku di malaysia.sebabnya terjemahan nama tuhan agama mereka membawa maksud tuhan. Perkataan Allah sama juga dengan perkataan Jesus itulah yang di maksudkan oleh kamus DBP. Kerajaan pun sudah melarang penggunaan perkataan yang berkaitan dengan islam. kenapa masih guna lagi. tak tahu bahasa ke.

  Respons:
  Allah adalah terjemahan perkataan God, iaitu suatu kata generik (umum). Kepada awak, Allah adalah nama khas, itu adalah urusan awak. Dalam DBP, tidak dinyatakan bahawa Allah adalah Allah awak. Jadi, janganlah menyimpang daripada kebenaran. Jika awak masih bermasalah tentang perkara ini, sila hubungi pihak DBP.

 125. Man

  Tafsiran siapa yang benar: A) Awak (umat bukan Kristian) atau B) Saya (umat Kristian).
  Jawapan : ?

  Jawapannya: Mungkin saya betul dan mungkin kamu salah atau Mungkin saya salah dan kamu betul.

  Adakah kamu paderi nak kata tafsiran kamu itu betul? Atau kamu yesus? atau Roh kudus? Adakah kamu betul2 seorang kristian yang taat yang pergi ke gereja setiap hari ahad?

  Saya dah rujuk http://www.drbo.com. Xde satu ayat pon yang ada nama ALLAH. (mesti dia suruh rujuk DBP lg tu).

  Banyak lagi soalan kat atas tu xjawab. Jawab la dulu.

  Jawab semua soalan tu ek..jangan bagi jawapan kamu xde autoriti lak sebab kamu yang nak bukti. Xde pon ayat dalam http://www.drbo.com yesus kata “i’m the GOD”.

  Adakah yesus itu Tuhan? Mungkin pihak saya yang benar dan pihak kamu yang salah atau mungkin pihak saya salah dan pihak kamu benar.

  Respons: Awak mengaku memiliki Kebenaran sehingga mahu mengajar umat Kristian tentang agama Krisitan dan Alkitab. Tetapi awak sendiri tidak pasti sama ada awak benar atau salah! Kenapakah awak tidak berani mengatakan bahawa tafsiran peribadi awak adalah benar?

  Jika awak tidak dapat menerima tafsiran umat Kristian, tafsiran Paderi dan Gereja dan meragui kuasa Roh Kudus, tafsiran siapakah benar? Tafsiran awak kah?

  Adakah awak memiliki autoriti untuk mengatakan tafsiran awak adalah benar dan awak bersaksi bahawa awak diberi kuasa Roh Kudus untuk mentafsir Alkitab? Apabila saya bertanya sama ada tafsiran awak benar, awak kata : mungkin YA, mungkin TIDAK. Jika inilah jawapan awak, awak tidak layak untuk mengajar umat Kristian tentang Kebenaran kerana awak sendiri tidak memiliki kebenaran.

  Perlukah saya bersaksi 1000x bahawa Yesus adalah Tuhan Allah yang hidup. Dia adalah Anak Allah dan Dia juga adalah Anak manusia? Jika awak tidak dapat menerima ketuhanan Yesus, awak tidak perlu bersusah payah untuk memberi komen di sini. Hanya membuang masa orang lain.

  Jelas, Alkitab bersaksi bahawa Yesus adalah Anak Allah. Itu menjadikan Dia adalah Tuhan Allah (kerana kita tahu bahawa Allah tidak beranak pinak seperti manusia). Awak beriya-iya nak dapatkan kata-kata Yesus: I AM GOD. Tetapi, dapatkah awak mencari ayat Yesus: I AM NOT GOD. Sehingga sekarang awak tidak dapat mencari ayat tersebut. Jadi, berdasarkan wahyu Allah bahawa Yesus adalah Anak Allah, maka Yesus adalah Tuhan Allah.

 126. agogo

  Saya hanya berserah kepada tuhan. Jika saya ikhlas dan bertaubat dengan sebenar-benar taubat untuk tidak menggulangi kesalahan tersebut, saya percaya tuhan akan mengampuni kesalahan saya kecuali saya tidak mengemutui Nya. Itu janji tuhan kepada kami. Tuhan maha pengampun sekiranya umat Nya mengakui kesalahannya. Saya tidak perlu iman atau ustaz untuk mengampuni dosa saya. cukuplah saya berdoa dan berserah kepada tuhan yang maha esa. Tuhan maha mengetahui niat suci kita.

  Respons:
  Jadi, awak TIDAK PASTI sama ada dosa awak telah diampuni. Awak hanya berserah kepada Tuhan. Jika benar awak pasti dosa awak telah diampuni, awak yang mengatakan demikian. Jadi, awak yang telah memberi pengesahan bahawa dosa awak telah diampuni. Atas kaki awak sendiri, awak bersaksi bahawa dosa awak telah diampuni oleh Tuhan. Apakah bezanya antara awak dengan seorang paderi?

  AWAK: Saya percaya dosa saya telah diampuni.
  PADERI: Saya mengampuni dosa awak atas kuasa Yesus Kristus.

  Kata-kata awak hanya suatu ‘harapan’. Tidak lebih daripada itu. Sedangkan, kata -kata paderi adalah suatu tanda (atau Sakramen) dan merupakan kepastian bahawa dosa umat Kristian yang bertaubat, benar-benar telah diampuni.

 127. Man

  Kang saya kata tafsiran saya betul (dia bagi kita 2 pilihan 1) tafsiran saya bukan umat kristian 2) Dia umat kristian). Susah la berbicara dengan orang yang macam kamu ni. Malas nak komen ape2 lagi sebab banyak lagi soalan yang xdijawab. Saya bersedia dibaptiskan jika kamu berjaya menyangkal semua soalan2 saya kat atas tu.

  Macam mana awak tahu yang roh kudus ada dalam diri awak masa awak tafsir bible? Roh ni benda ghaib bukan leh tengok ngn mata kasar je. Xtahu la kalau ada mata lembut :P

  Respons:
  Awak, umat bukan Kristian, membuat tafsiran yang ‘betul’ dan tafsiran Gereja adalah salah. Awak siapa sebenarnya? Adakah awak lebih ‘kristian’ daripada umat Kristian? Tidak! Awak sepatutnya belajar daripada umat Kristian. Tafsiran Gereja adalah benar dan terpakai. Tafsiran awak silap dan harus dibetulkan. Tetapi, awak tetap dengan pendirian awak sendiri. Jadi, apakah gunanya awak bertanyakan banyak soalan dan mengemukakan banyak tafsiran-tafsiran peribadi awak yang kononnya adalah ‘bukti’.

  Berapa potong ayatkah yang mencukupi untuk membuatkan awak menerima pembaptisan? Satu ayat? Dua ayat? Beratus-ratus ayat? Tidak perlu kita bercakap tentang ratusan ayat atau soalan awak, kita mulakan dengan satu ayat sahaja dan lihat apakah keputusan awak.

  [Mark 1:1]The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.

  1) Adakah awak menerima ‘kebenaran’ ayat ini? Jika ya, teruskan ke soalan 2). Jika Tidak, sila klik ikon [x] di atas sebelah kanan tetingkap ini.
  2) Adakah awak menerima tafsiran Gereja bahawa Yesus adalah Anak Allah? Jika ya, teruskan ke soalan 3). Jika Tidak, sila klik ikon [x] di atas sebelah kanan tetingkap ini.
  3) Adakah awak menerima Yesus sebagai Tuhan Allah. Jika Ya, sila teruskan ke soalan 4). Jika Tidak, sila klik ikon [x] di atas sebelah kanan tetingkap ini.
  4) Adakah awak bersedia untuk dibaptis sekarang? Jika Ya, sila teruskan ke soalan 5). Jika Tidak, sila klik ikon [x] di atas sebelah kanan tetingkap ini.
  5) Tahniah, awak sekarang seorang pengikut Kristus yang setia dan akan memperoleh keselamatan jiwa.

 128. Man

  Mengapa wak begitu takut nak beri jawapan? Kan saya dah menyatakan kesediaan untuk dibaptiskan jika awak berjaya menjawab semua persoalan yang saya kemukakan.

  Saya nak tanya awak la awak ni orang2 dalam gereja ke/paderi ke nak kata tafsiran awak tu betul? Adakah roh kudus yang membimbing awak semasa awak menafsir ayat2 dalam bible? Macam mana awak tahu roh kudus telah merasuki awak semasa awak tafsir ayat2 dalam bible.

  Selagi lagi diulangi jika awak berjaya menjawab semua soalan saya diatas tu saya akan sedia untuk dibaptiskan.

  Contoh la nak beli barang ingat senang ke nak beli barang yang berharga berjuta2 ringgit. Xkan men amik je pastu bayar..mesti tanya dulu kualiti dia berapa tahun jaminan harga ada diskaun x. (Ni contoh je)

  Respons:
  Apakah faedahnya saya memberikan jawapan yang awak mahu? Adakah jawapan itu bermakna apa-apa kepada awak? Adakah saya menjawab kebanyakan soalan-soalan (dan komen-komen) awak selama ini dalam keadaan KETAKUTAN? Banyak jawapan saya telah beri, apakah kesudahan ceritanya? Awak masih enggan menerima kebenaran tersebut.

  Tentang soalan awak berkenaan tafsiran yang betul, saya telah jawab sebelum ini. Tafsiran saya selaras dengan ajaran Gereja. Tidak perlu saya bercakap tentang Roh Kudus kerana awak tidak akan dapat menerima jawapan saya tentang Roh Kudus.

  Benar. Jiwa kita hanya satu. Jiwa kita terlalu bernilai dan tidak boleh dijual beli seperti barang atau dipergadai seperti membeli tiket loteri. Jika awak telah mendapat ‘kebenaran’ daripada agama kepercayaan awak, apakah tujuan atau gunanya awak bertanya banyak soalan tentang agama Kristian? Adakah awak masih mencari kebenaran?

 129. Man

  “Tentang soalan awak berkenaan tafsiran yang betul, saya telah jawab sebelum ini. Tafsiran saya selaras dengan ajaran Gereja. Tidak perlu saya bercakap tentang Roh Kudus kerana awak tidak akan dapat menerima jawapan saya tentang Roh Kudus.”

  Nak tanya awak la..awak pernah tengok roh ke? Yang awak kata tafsiran awak tu selaras dengan tafsiran gereja. Adakah awak seorang paderi yang diberi autoriti oleh yesus untuk menfasir bible? Tolong jawab soalan saya ni. Masa awak tafsir bible itu adakah roh kudus ada dalam diri awak dan membimbing awak untuk tafsir bible?

  “Benar. Jiwa kita hanya satu. Jiwa kita terlalu bernilai dan tidak boleh dijual beli seperti barang atau dipergadai seperti membeli tiket loteri. Jika awak telah mendapat ‘kebenaran’ daripada agama kepercayaan awak, apakah tujuan atau gunanya awak bertanya banyak soalan tentang agama Kristian? Adakah awak masih mencari kebenaran?”

  Sudahkah kamu kaji semua agama yang ada kat dunia ni? Jika tidak jangan bercakap mengenai kebenaran.

  Respons:
  Jika awak tidak dapat/sanggup menerima apa-apa pun jawapan daripada saya, umat Kristian Katolik, tidak perlulah saya memberikan apa-apa jawapan kepada awak. Peranan Gereja adalah mengajar. Sekiranya awak tidak ingin diajar dan sentiasa menolak segala ajaran dan tafsiran Gereja, apa tujuan awak datang ke blog ini? Isunya di sini amat mudah iaitu sama ada A) atau B).
  A) Tafsiran awak (umat bukan Kristian) adalah BENAR.
  B) Tafsiran saya (umat Krisitan) yang selaras dengan ajaran Gereja adalah BENAR.

  Awak dengan setia mempertahankan bahawa tafsiran peribadi awak adalah benar dan tafsiran saya adalah salah. Jadi, adakah saya perlu mengikuti awak? Adakah awak lebih ‘kristian’ daripada saya? Adakah awak, umat bukan Kristian, lebih tahu atau lebih pakar mentafsir Alkitab daripada umat Krisitan atau Gereja?

  Hanya umat seperti awak, yang dilanda keraguan dalam kepercayaan agama awak sendiri sahaja, yang akan mempelajari agama-agama lain. Saya tidak perlu mengikuti jejak langkah awak kerana saya telah menemui kebenaran dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat seluruh manusia. Tidak ada sebab yang masuk akal kenapa saya harus mengkaji agama-agama palsu. Yang pasti, selain agama Kristian yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri, agama-agama lain adalah ciptaan kreatif manusia biasa semata-mata.

 130. HIJJAZ

  APAKAH SIFAT-SIFAT KETUHANAN DALAM AJARAN KRISTIAN???

  Respons:
  Sila baca https://katolik.wordpress.com/2007/12/04/siapakah-atau-apakah-allah/

 131. agogo

  Allah adalah kata nama khas, bukan perkataan umum. God jika diterjemahkan kedalam bahasa melayu adalah tuhan. Saya tak ada masalah dengan DBP, DBP menterjemahkan untuk ilmiah. Yang menghairankan kenapa amerika dan lain-lain hanya menggunakan perkataan GOD LORD. tidak pula menggunakan GOD ALLAH. Satu lagi anda semua tidak layak menterjemahkan mana-mana perkataan bahasa english ke dalam bahasa melayu.

  Respons:
  Jika allah dirujuk kepada Tuhan yang benar, maka kita menggunakan perkataan Allah dan bukan allah. DBP tidak menerangkan bahawa Allah hanya boleh digunakan oleh orang-orang tertentu. DBP hanya memberikan takrifan Allah dan takrifan itu adalah betul dan tidak sepatutnya ditokok tambah oleh orang lain.

  Perkataan Inggeris GOD tidak ada kaitan dengan isu ‘Allah’.

 132. agogo

  Ya memang harapan saya supaya tuhan mengampuni dosa saya. Saya tidak mengetahui sama ada tuhan mengampuni dosa saya. Itu semua urusan tuhan.Hikmahnya supaya saya tidak menggulangi dosa berkenaan. Macam anda, anda akan menggulangi dan menggulangi dosa tersebut kerana anda percaya dosa anda sudah diampuni oleh pederi tapi bukan dari tuhan. Itu membuat anda lupa akan kekuasaan tuhan. Macam anda percaya gambar tuhan anda. sedangkan tuhan anda telah mati lebih 2 ribu tahun dahulu. waktu itu belum ada lagi kemera, pen, pensel dan kertas. Macam mana anda pasti bahawa gambar tersebut gambaran tuhan anda. Begitu juga pederi macam mana dia tahu bahawa tuhan telah mengamanahkan untuk mengampuni dosa umat manusia. Sedangkan tuhan telah menurunkan pesuruh tuhan iaitu nabi dan rasul. Kita manusia hanya berhak untuk mematuhi ajaran yang di bawa oleh pesuruhnya. Bukan mengampuni dosa. Mengampuni dosa hanya berhak tuhan yang mencipta alam semerta ini. kerana tuhan tidak memerlukan orang untuk mengampuni dosa manusia kerana dia berkuasa.

  Respons:
  Jadi, Tuhan belum mengampuni dosa-dosa awak lagi. Tidak ada jaminan bahawa dosa awak telah diampuni. Oleh itu, awak sebenarnya masih berdosa dari awak lahir sehinggalah sekarang. Jadi, tidak ada jaminan awak akan selamat kerana awak masih lagi berdosa. Sekadar harapan sahaja tidak akan memberi pengampunan dosa kepada awak. Benarkah awak tidak mengulangi dosa awak? Adakah awak sekarang bebas daripada dosa kerana awak telah menaruh harapan agar dosa awak diampuni? Adakah awak seorang manusia kudus?

  Inilah perbezaan dan kelebihan agama Kristian. Umat Kristian riang gembira kerana penyelamatan menjadi suatu kepastian. Dosa-dosa umat Kristian telah diampuni oleh kuasa Yesus Kristus. Jika awak inginkan jaminan bahawa dosa awak telah diampuni, bertaubatlah dari sekarang dan percaya kepada kuasa dan cinta kasih Yesus.

  Yesus sendiri telah menganugerahkan kuasa-Nya kepada para Rasul untuk mengampuni dosa umat. Kuasa ini telah diperturunkan kepada para uskup dan paderi sehinggalah sekarang.

  Inilah keajaiban dan mukzijat apabila gambar Yesus benar-benar dapat dilihat. [Jesus].

  Untuk keterangan lanjut tentang gambar sebenar Yesus, sila ke: http://www.shroud.com/menu.htm.

 133. Man

  Tidak ada sebab yang masuk akal kenapa saya harus mengkaji agama-agama palsu. Yang pasti, selain agama Kristian yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri, agama-agama lain adalah ciptaan kreatif manusia biasa semata-mata.

  Jawapan: betul ke agama kristian itu benar? datang dari tuhan? entah2 ianya datang dari syaitan?

  Respons:
  Memang benar bahawa agama Kristian adalah agama yang benar. Agama Kristian didirikan oleh Yesus Kristus, Tuhan Allah. Tidak ada agama dunia yang boleh dikatakan benar kecuali agama itu didirikan oleh Tuhan Allah sendiri kerana hanya Tuhan Allah yang memiliki autoriti untuk berbuat demikian. Bagaimana saya boleh mempercayai agama lain jika agama itu didirikan atau dicipta oleh manusia fana yang tidak ada autoriti langsung.

 134. AHMAD

  pertama sekali saya ingin meminta kebenaran saudra untuk menyertai blog ini.
  saya dulu adalah penganut kristian roman katolik tetapi setelah kini saya bergelar muslim setelah melalui beberapa pengalaman yang menakjubkan menerusi islam dan AL-QURAN.saya tidak setuju dengan kenyataan saudara berdasarkan komen saudara yang menyatakan agama lain adalah sesat.kita tidak boleh mengatakan agama lain sesat sebelum kita menyelidiki terlebih dahulu agama tersebut.saya juga begitu dahulu saya sering memandang rendah islam dan mengatakan islam itu sebuah agama yang terrorist,kuno dan sering berlaku zalim terhadap kaum perempuan.Tetapi setelah saya menyelidiki barulah saya tahu islam adalah suatu agama yang sangat indah.

  Respons:
  Saya menghormati keputusan awak untuk murtad dan menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Tetapi saya menolak Koran awak. Jadi, apabila awak ingin membuktikan kepercayaan awak, awak hanya merujuk kepada Koran sedangkan saya menolak Koran sejak awal.

  Di dunia ini hanya ada satu agama sahaja yang benar. Ini merupakan kebenaran pertama. Jadi, agama yang mana satukah benar? Terpulanglah kepada keputusan masing-masing untuk memilih. Jika tersilap pilih, maka jiwa tidak akan selamat.

 135. AHMAD

  apakah moral di sebalik Injil yang dinamakan Kejadian pasal 19 intisari ayat 15-18 pasal 38 serta juga ayat 22 pasal 35 pada kitab Kejadian yang sama “Apa kandungan moralnya?”
  “Apa kandungan moral dari semua ayat (cerita) ini?”

  • andreas

   encik ahmad silakan kita berdebat tentang agama baru anda itu.. saya juga telah belajar tentang bahasa arab dan quran dan saya akan memberi anda penerangan yang secukupnya tentang apa itu injil dan quran.

 136. HIJJAZ

  saudara saya tak setuju saudara mengatakan agama lain palsu tanpa bukti kalau begitu cuba saudara baca quran dan cari kesalahan dalam al-quran????kalau bibble memang berlambak kesalahan dahlah macam2 versi ada dahlah ada pulak injil versi protestant versi douay la..dah latu injil tu karangan manusia lepas tu pandai2 bilang tulis berdasarkan wahyu allah..dahla banyak kisah porno yang memang entah apa2 la takkan tuhan wahyukan kisah porno semasa dia nak tulis bibble.

  George Bernard Shaw, pemikir dan dramawan besar Inggris, sewaktu membaca Kitab Suci Injil dengan teliti mengatakan bahwa kitab tersebut adalah “Kitab yang paling berbahaya di bumi. Jaga kitab tersebut dalam keadaan terkunci dan larang anak-anak Anda membacanya.”

  Dan majalah The Plain Truth, sebuah terbitan “World Church of Tomorrow,”dalam salah satu artikelnya mengatakan, “Banyak badan sensor akan memberi Injil rating X.”

  apa perasaan kamu jika saya memberi adik perempuan kamu atau anak kamu membaca part ini di dalam bibble?

  [deleted]

  Respons:
  Daripada pemikiran logik, hanya ada satu agama yang benar. Agama-agama lain adalah palsu. Terpulanglah kepada keputusan masing-masing untuk menentukan sendiri agama mana yang harus dianuti.

  Jika saudara mempercayai agama awak sebagai agama yang benar, maka sudah tentunya awak akan berkata bahawa agama-agama lain adalah palsu.

  Telah saya katakan sebab utama kenapa saya mempercayai agama Kristian sebagai agama yang benar iaitu atas sebab kesaksian Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang benar, Persona Kedua Allah Tritunggal. Yesus juga adalah Anak Manusia. Agama yang benar haruslah didirikan oleh Tuhan Allah sendiri dan bukannya manusia biasa yang fana dan tidak ada autoriti. Siapakah pengasas agama awak?

  Awak pula mempercayaai agama awak sendiri kerana ‘kesaksian’ Koran. Itu adalah pendirian awak. Saya tidak ada komen.

  Saya tidak mengenali George Bernard Shaw. Majalah Plain Truth diterbitkan oleh gereja protestan.

  Sesiapapun boleh membaca Alkitab tetapi sumber utama kebenaran ialah daripada ajaran lisan (Tradisi Suci) Gereja.

 137. agogo

  Saya ambil petikan yang anda tulis.[Nota penting: Perkataan ‘Allah’ yang digunakan dalam artikel ini adalah terjemahan perkataan Inggeris ‘God’]. Sedangkan terjemahan perkataan inggeris ‘GOD’ dalam bahasa malaysia adalah tuhan.Ini adalah sebahagian terjemahan perkataan “god” ke bahasa malaysia return 19 results
  1 extol God – mentasbihkan ; mensucikan Tuhan.
  2 god – Tuhan
  3 god willing -semoga diperkenankan Tuhan.
  4 god-daugther -anak angkat (puteri) keagamaan (Kristian)
  5 God-fearing -bertakwa; patuh kepada perintah dan larangan Tuhan
  6 God-forsaken -laknat
  7 goddess -betari, dewi
  8 godetia -pokok tahunan berbunga lebat
  9 godfather – ayah angkat
  10 godhead -Tuhan, dewata
  11 godless -tidak mengakui Tuhan, jahat, derhaka
  12 godlessness -kefasiqan
  13 godlike -seperti Tuhan, seperti dewa
  14 godliness -kewarakan ; kealiman.
  15 godly -warak ; alim
  16 godparent -keluarga angkat keagamaan (Kristian)
  17 godsend -tuah
  18 godson -putera angkat keagamaan (Kristian)

  Respons:
  Apakah definisi atau takrifan Allah dalam Kamus Dewan DBP?

 138. HIJJAZ

  Alkitab mencatat beberapa kemustahilan berkaitan dengan dugaan ketuhanan Yesus, misalnya, Yesus sujud menyembah kepada Allah (Matius 26:39 dan Markus 14:35-36). Selain itu, ketika disalib, Yesus berteriak memohon pertolongan kepada Allah (Matius 27:46 dan Markus 15:34, teks ini sebenarnya dikarang dari Mazmur 22:2-6). Yesus juga tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat (Markus 13:31-32). Bahkan, Yesus menyuruh umatnya untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah (Matius 6:9-13). Tindakan/sifat2 Yesus tersebut, sangat mustahil dimiliki oleh Tuhan, tetapi tindakan/sifat2 tersebut hanya mungkin dimiliki oleh makhluk2-Nya yang sudah semestinya menjadi hamba2-Nya.

  Catatan2 Alkitab di atas, jelas2 membantah ketuhanan Yesus. Tetapi mengapa umat Kristen bersikukuh menuhankan Yesus? Jawabannya terletak pada “doktrin gereja” yang sudah ditanamkan kepada setiap individu Kristen semenjak ia masih kanak2. Umat Kristen, pada dasarnya tidak benar2 memahami isi Alkitab yang sebenarnya. Mereka lebih mendasarkan diri pada apa yang gereja katakan tentang Yesus, bukan berdasarkan pada apa yang sebenarnya Alkitab katakan tentang Yesus. Di sinilah penyebab kesalahpahaman umat Kristen tentang pribadi Yesus.

  Lebih jauh, hampir semua orang yang mendengar cerita penyaliban ketika itu, beranggapan bahwa yang disalib itu adalah Yesus, oleh karena rupa orang tersebut benar2 mirip dengan Yesus. Hal ini dimanfaatkan oleh para sastrawan dari Yunani dan Romawi (dimana bangsa Romawi ketika itu menjajah Palestina) yang ingin mengabadikan cerita penyaliban itu, dengan menjadikan Septuaginta Perjanjian Lama berbahasa Yunani sebagai salah satu sumber karangan mereka. Lebih jauh lagi, nama “injil” yang diklaim umat Kristen untuk menyebut karya sastrawan “Matius”, “Markus”, “Lukas”, dan “Yohanes”, justru baru muncul pada akhir abad ke-2 Masehi (“Salib di Bulan Sabit”, karya: DR. Jerald F. Dirks). Adapun Kitab Suci Injil yang diturunkan Allah kepada Yesus, sebagaimana dinarasikan dalam injil2 kanonik di bawah ini, telah hilang dimusnahkan oleh tangan2 Bani Israel.

  Matius 4:23 Yesuspun berkeliling di seluruh Galilea; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. (Lihat juga Matius 9:35; 11:1; 24:14; dan 26:13).

  Markus 1:14 Sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, (Lihat juga Markus 1:15,38-39; 3:14; 8:35; 10:29; 13:10; 14:9; dan 16:15,20).

  Lukas 4:43 Tetapi Ia berkata kepada mereka: “Juga di kota-kota lain Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah Aku diutus.” (Lihat juga Lukas 4:44; 8:1; 9:6; dan 20:1).

  Jelasnya, nama “injil” yang diberikan kepada “Matius”, “Markus”, “Lukas”, dan “Yohanes”, BUKANLAH Kitab Suci Injil yang asli, yang diturunkan Allah kepada Yesus. Sedangkan Injil sebagaimana tersebut dalam ayat2 “injil” kanonik di atas, tentu saja Injil yang asli yang diturunkan Allah kepada Yesus. Pada waktu itu, sedikit sekali orang yang benar2 tahu dan mengerti tentang “Injil”. Barulah setelah Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tabir kebohongan Perjanjian Baru itu sedikit demi sedikit semakin terbongkar.

  Respons:
  Ajaran utama iman Katolik ialah Tuhan Yesus Kristus adalah Anak Manusia dan juga Anak Allah. Anak Manusia dan Anak Allah adalah Tuhan Yesus, orang yang sama tetapi mempunyai dua kehendak, iaitu kehendak manusiawi dan kehendak Ilahi. Kadangkala, Yesus bertindak sebagai Anak Manusia, dan kadangkala Yesus bertindak sebagai Anak Allah yang penuh kuasa dan autoriti.

  Tafsiran awak ke atas ayat-ayat suci Alkitab adalah salah. Gereja yang memiliki autoriti daripada Tuhan Allah telah mengekodkan dan mengesahkan kebenaran Alkitab.

 139. agogo

  Oklah. Kesimpulan yang saya dapat apa yang saya uturakan dan respon dari anda. Saya dapati anda hanya menyuruh saya rujuk kepada DBP. Sekiranya DBP mentafsir istilah ‘GOD’ sebagai syaitan. Adakan anda akan ikut tafsiran DBP? Tuhan Syaitan? Anda yang salah mentafsir apa yang DBP tafsirkan. DBP tafsiran berpandukan agama islam kerana penganut islam lebih ramai di malaysia dan malaysia adalah negara islam. Adakah anda berasa cemburu dengan agama islam kerana memiliki kitab Al-quran yang lengkap dan dijamin keaslian oleh tuhan. Dalam kitab suci al-quran umpama kamus rujukan di mana kita boleh tahu tentang kejadian manusia, alam semerta,sejarah dan lain-lain. Pada hari ini sudah terbukti apa yang terkandung dalam al-quran. Salah satunya kisah Firaun. Sekarang banyak penemuan tentang firaun. Kalu anda tidak berasa cemburu saya cabar anda mulai sekarang apa-apa tulisan anda, anda jangan menggunakan perkataan yang berkaitan dengan islam. Salah satunya perkataan Allah. Kalu anda masih juga menggunakan perkataan yang berkaitan dengan agama islam anda merupakan seorang yang cemburu,berniat jahat dan menghina kesucian islam.

  Respons:
  Awak belum menjawab soalan saya. Apakah definisi ‘Allah’ mengikut Kamus Dewan, DBP? DBP merupakan badan yang berautoriti untuk bercakap tentang perkataan ‘Allah’. Sudahkah awak membuat aduan kepada DBP?

  Malaysia BUKAN negara Islam.

 140. pndpt peribadi sa.sebenarnya diri sendiri yg hina kesucian agama kamu..fikir2kan la.Tuhan m,berkati kmu

 141. AL-JANNAH

  saya terfikir,meja siapa yang buat meja?pastinya tukang kayu dan walau berjuta tahun pun meja itu tetap meja dan sampai kiamat pun meja itu tetap meja dan meja tak kan pernah bertukar menjadi tukang kayu dan begitu juga tukang kayu takkan pernah berubah menjadi ciptaanya iaitu meja dan sama juga dengan manusia,siapa yang mencipta manusia pastinya tuhan yang ciptakan manusia dan walau berjuta tahun dan sampai kiamat pun manusia tetap manusia dan takkan pernah bertukar menjadi tuhan dan tuhan juga takkan pernah bertukar menjadi ciptaanya iaitu manusia….

  Respons:
  Tuhan Allah adalah Mahakuasa. Tiada yang mustihal bagi-Nya. Tidak ada pemikiran manusia yang mampu memperkecilkan Kebesaran Tuhan Allah. Tidak ada manusia yang mampu membataskan Kekuasaan-Nya. Jika Tuhan mahu menjadi manusia, siapakah yang boleh menghalang? Adakah ‘manusia’ itu satu dosa atau terlalu hina?

 142. Man

  Wahai rakan-rakan ku sekalian..ketua blog ni memang keras kepala sket..

  Bagi soalan je jawapan dia la:

  1) kamu xde autoriti nak tafsir bible
  2) rujuk kamus DBP
  3) Bible bukan buku rujukan math or geografi
  4) Semua itu pendapat manusiawi
  5) Kalau dapat jawab kamu nak diaptiskan? (Tapi jawabnya satu belum jawab semua dah putar belit)

  Ayat2 yang digunakan untuk menyangkal semua hujah2 kita semuanya xkukuh (orang putih kata weak).

  Tu nak suruh orang pergi blog lain la tu. :P

  Respons:
  Saya izinkan komen seperti ini dipaparkan di dalam blog ini agar seluruh pembaca dapat membuat penilaian sendiri tentang isu yang dipersoalkan.

 143. man..man..walau seribu kali bg p,jelasan pn kmu x kan terima.bagus jan tanya..hehe sori..x pala k,jaan Yesus bukan d dunia ja..

 144. AHMAD

  apakah moral di sebalik Injil yang dinamakan Kejadian pasal 19 intisari ayat 15-18 pasal 38 serta juga ayat 22 pasal 35 pada kitab Kejadian yang sama “Apa kandungan moralnya?”
  “Apa kandungan moral dari semua ayat (cerita) ini?”

  Respons:
  Awak tafsirlah sendiri ayat-ayat tersebut. Apa pun ceritanya di sini, awak tetap akan menolaknya. Tanyalah soalan yang lebih mudah untuk dijawab.

 145. Man

  Bagusla kalau xdelete. So semua orang bijak dalam menilai setiap perkara. Walaupun sejuta bukti kita tunjukkan yang alkitab itu tidak sempurna mereka tetap menolaknya.

  Wahai ahli2 blog sekalian..cuba baca dan fahami setiap komen yang saya lontarkan.

  Isu yang saya persoalkan:

  Tentang keaslian alkitab
  Betul atau tidak yesus itu tuhan
  kesalahan didalam alkitab

  tidak bnyak sebenarnya isu yang saya bangkitkan. ketua blog bukan nak jawab semua soalan tapi hanya jawab satu atau dua soalan saja ( itu pon tidak ikut skema).

  Cuba baca jawapan yang diberi oleh ketua blog setiap kali saya menunjukkan bukti @ komen. Lebih kurang sama. So kita ni makhluk yang diberi otak + akal..so gunakanlah.

  Respons:
  Kalau dijawab pun awak tetap menolaknya kerana semuanya berkisar kepada dua perkara
  A) Tafsiran Gereja
  B) Tafsiran Man

  Siapa kita nak ikut? A) atau B).

  Saya mengajar bahawa hanya Gereja yang berautoriti untuk memberi tafsiran yang benar, tetapi awak tetap menolak dan sebaliknya berkata bahawa awak juga berautoriti dan mahu mengajar umat Kristian tentang agama Kristian. Seolah-olah awak tidak memahami konsep ‘autoriti’.

  Bukti yang awak maksudkan ialah TAFSIRAN PERIBADI awak ke atas ayat-ayat suci Alkitab. Kemudian maklumat ‘copy dan paste’ itu amat memeningkan kepala. Terlalu banyak yang disogokkan sehingga menjadi ‘spam’.

 146. Man

  Umat kristian ada perantara sebelum sampai kepada tuhan mereka. contonya:

  paderi dan tanda salib.

  Mereka tidak terus berdoa kepada tuhan sebalik menggunakan perantara ini untuk berdoa.

  Respons:
  Tiada manusia di dunia ini yang mampu menyelamatkan jiwanya atas kekuatan diri sendiri. Disebabkan oleh dosa asal Adam, manusia kehilangan hak untuk mewarisi Kerajaan Surga. Yesus datang sebagai Anak Manusia dan Anak Allah untuk menjadi Perantara atau Juruselamat. Setelah Yesus kembali kepada Bapa di Surga, Dia telah memilih 12 orang para rasul untuk menjad Uskup dan Paderi demi untuk meneruskan misi penyelamatan.

  Tanda Salib merupakan satu doa bahawa umat Kristian mengimani Allah Tritunggal Mahakudus. Ia juga mengingatkan umat Kristian kepada siapa dia berdoa.

 147. Man

  So same la agama kristian ni dengan agama budha yang mengguna berhala untuk berdoa? Kristian mengguna tanda salib dan patung yesus. Saya nak tanya kamu dalam banyak2 agama yang ada kat dunia ni yang mana satu tidak menggunakan perantara?

  Awak asyik mengguna perkataan autoriti tetapi awak sendiri tidak faham akan maksudnya. So jika awak kata hanya pihak gereja @ paderi yang di beri mandat oleh yesus untuk menafsir bible so adalah menjadi kesalahan jika awak tafsir bible ( walaupun awak kata ianya mengikut ajaran gereja kira murtad la sebab xikut ajaran yesus ) kerana:

  1) awak bukan paderi
  2) awak bukan pihak gereja

  Dan adakah masa awak masa awak menafsir ayat2 bible kat saya tu Roh Kudus bersama dengan awak? atau syaitan yang bersama dengan awak?

  Kalau saya xspam pon awak xkan jawab mengenai soalan berkenaan kesalahan yang terdapat di dalam alkitab.

  Di sini saya nak cabar awak untuk menjawab soalan berkenaan kesalahan di dalam alkitab yang saya telah lontarkan. Kalau xberani dah xyah bagi alasan:

  1) Jika diberi 1000x bukti pon awak tetap mengatakan alkitab itu tidak benar.
  2) Bible bukan buku matematik atau geografi.

  Respon:
  Jelaskan maksud ‘autoriti’ mengikut pandangan awak.

 148. Man

  Kalau dijawab pun awak tetap menolaknya kerana semuanya berkisar kepada dua perkara
  A) Tafsiran Gereja
  B) Tafsiran Man

  Siapa kita nak ikut? A) atau B).

  Ni jawapan nya: A) Mane ada tafsiran gereja sini sebab awak bukan pihak gereja @ paderi.

  So kita ada akal yang dikurniakan oleh ALLAH s.w.t untuk berfikir so renung2 kanlah.

  Respons:
  Adakah jawapan B) adalah jawapan yang salah?

 149. AHMAD

  Orang yang berdosa akan mati. Seorang anak tidak menanggung akibat daripada dosa bapanya. Demikian juga seorang bapa tidak menanggung akibat daripada dosa anaknya. Seorang yang baik akan menerima ganjaran kerana kebaikannya , dan seorang yang jahat akan menanggung akibat daripada kejahatannya. (Yehezkiel 18:20)

  Anak Manusia sudah hampir tiba bersama–sama para Malaikat-Nya dengan kemuliaan Bapa-Nya. Pada masa itu Dia membalas tiap – tiap orang menurut perbuatannya sendiri. ( Matius 19:14 )

  Kamu degil dan keras kepala. Oleh itu, kamu sendiri yang menjadikan hukuman kamu semakin berat pada hari Kiamat apabila Allah menyatakan kemurkaan-Nya dan menjatuhkan hukuman yang adil. Hal yang demikian itu adalah kerana Allah akan membalas setiap orang, setimpal dengan
  perbuatannya sendiri (Roma 2:5-6)

  dalam bibble sendiri mengatakan yang dosa kita,kita sendiri yang tanggung dan bibble juga menolak dosa warisan

  Respons:
  Apakah definisi ‘dosa asal’ dan ‘dosa peribadi’?

 150. Man

  Seperimana yang kita sedia maklum.. ALLAH itu tidak serupa dengan makhluk2 nya. So kalau berdasarkan agama kristian..tuhan itu seperti:

  1) Manusia
  2) Roh

  sebabnya kan diorang kata tuhan mereka tritunggal ( walaupun xde dalam kamus dewan tritunggal ni belasah je )
  or dengan kata lain three in one (ala macam kopi tiga dalam satu tu).

  Tritunggal = Tuhan Bapa + Yesus + Roh Kudus.

  (Tuhan + manusia + Roh )

  Respon:
  Memang benar bahawa Yesus adalah Tuhan Allah dan MANUSIA. Tuhan Allah adalah ROH. Tuhan adalah ROH kerana Tuhan tidak mempunyai tubuh badan seperti manusia dan tidak boleh dilihat. Yesus adalah Tuhan Allah yang bersifat ROH dan juga bersifat MANUSIA iaitu berdaging dan boleh dilihat/disentuh.

  Tritunggal = Allah Bapa x Allah Putera (Yesus) x Roh Kudus

 151. umat islam

  Buat pengetahuan saudara,sebenarnya terdapat 2 testament iaitu New Testament dan Old Testament.Sebenarnya,Old Testament merupakan kitab asal agama kristian dan ia adalah kitab yang benar pada asalnya.Namun begitu,kitab itu telah pun diubah dan menjadikan agama kristian itu terpesong sama sekali.Kristian pada masa kini menggunakan New Testament yang mana telah diubah dan amat bercanggah dengan Old Testament.Sebenarnya,Islam dan Kristian itu menyembah Allah pada asalnya.Tetapi malangnya anda penganut Kristian telah dipesongkan.thanks..

  Respons:
  Old Testament (atau The Scripture) digunakan oleh agama Yahudi sewaktu agama Kristian belum diwujudkan lagi. Alkitab (Perjanjian Lama dan Baru) hanya dikodkan dan disahkan benar sebagai Firman Tuhan oleh Gereja Roman Katolik pada tahun 382 A.D. (?). Saya tidak pasti tetapi pada waktu itu, agama awak belum wujud lagi. New Testament disahkan oleh Gereja (pihak yang berautoriti) sebagai benar dan bebas daripada kesalahan (infallible). Kristian menyembah Allah Tritunggal Mahakudus, bukan allah yang disembah oleh umat Islam. Untuk keterangan lanjut tentang Bible, sila layari: http://www.drbo.org/catechism.htm#lesson1.

 152. Kristian

  Dulu aku ni sorang kristian..p sekarang telah menjumpai jalan yang benar seprti yag dikatakan oleh yesus iaitu islam.

  Kristian ni agama yang dibuat oleh paderi-paderi gereja untuk kepentingan mereka.

  Cuba tanya ketua blog ada ke perkataan tritunggal dalam kamus dewan?

  Dalam kristian- Zina Arak dibenarkan sedangkan kita tahu semua itu mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan.

  Kenapa mariam ibu kepada yesus tidak dimuliakan?

  Orang-orang kristian sekutu kuat ISRAEL. Kita tengok la israel macam mana? Jahat maca dajal.

  Respons:
  Yesus tidak pernah bersaksi tentang Islam. Agama Kristian diasaskan oleh Yesus Kristus sendiri. Perkataan ‘tritunggal’ tidak ada dalam Kamus Dewan. Konsep Tritunggal diwahyukan oleh Yesus kepada umat Kristian. Arak boleh diminum secara sederhana. Bonda Maria telah naik ke Surga (Assumption) dan dikoronasikan menjadi Permaisuri Surga.

 153. MUSLIM SEJATI

  Hari Ini Saya Sedia Masuk Kristian, sekiranya terdapat didalam BIBLE menyatakan yang JESUS mengakui dia TUHAN dan dia minta dia disembah. Saya tidak mewakili umat Islam yang lain, tetapi sekiranya ada. Hari ini saya katakan kepada umat kristian, we are one.

  Saya hanya terima apa yang dikatakan JESUS. Bukan perkataan yang disandarkan kepada JESUS dan bukan perkataan yang dikatakan kononnya JESUS berkata dalam mimpi seseorang.

  Respons:
  Deklarasi yang tidak masuk akal. Adakah awak sudah menerima kesahihan Alkitab? Di antara beribu-ribu ayat Alkitab, kenapa hanya menerima satu ayat sahaja? Yesus telah berfirman lebih dari sekali. Jadi, firman yang mana satu menjadi pilihan saudara? Kenapa firman Yesus yang lain awak tolak?

 154. @Umat Kristian

  Berdasarkan Al-Quran Jesus (a.s) adalah Muslim.

  By, Penghibur

  Respons:
  Umat Kristian menolak Al-Quran. Jesus lahir sebagai seorang umat Yahudi (Jew) yang kemudiannya mendirikan agama Kristian atas autoriti-Nya sendiri. Agama Islam tidak wujud semasa zaman Jesus.

 155. deedat

  banyak persoalan yang gagal dijawap tuan tanah. lain di tanya lain dijawap. Sejarah telah membuktikan kristian sentiasa gagal berhujah dengan Islam. alam internet ni, siapa sahaja boleh berhujah, tapi di atas stage, kebenaran Islam terserlah.

  Respons:
  Jika begitu, apakah perkara yang awak ingin berhujah dengan umat Kristian?

 156. INGAT LAH
  ” TANPA YESUS TIADA KESELAMATAN “

 157. Rauha Paradise

  Glory to God in place of the Most High,
  Earth peace among those who respect him.

  Holy, Holy, Holy,
  God the Almighty,
  Creator of heaven and earth,
  Lord of the Worlds,
  No endless power and His love,
  No limit his power and grace,
  All nations worship God the Most High,
  Worlds praise His greatness and power.

  Meditation is the beautiful love of God Most High,
  Like water flowing in rivers,
  Like snow in the Holy Mountain,
  Like olive oil is a holy person shower.
  Honored above me that God is Great,
  You love him will not be exhausted and less.

  Relate the story of this nature,
  No words can say,
  No painting can give the pattern will power,
  Since from the beginning God created the Mighty,
  No help and assistance,
  All happens according to His will,
  That God is the Almighty,
  He provides help,
  He provides assistance,
  He is the One God.

  Praise God in His Holy Place,
  Praise Him in His Nature is strong and
  Praise Him for all His empowering,
  Praise Him according to His excellent greatness,
  Let all that breathe praise the Lord.

  Amen.

 158. iman teguh

  benarkah yesus itu manusia dan juga Tuhan Manusia? bagaimana Tuhan boleh memiliki dua sifat? Bukankah TUHAN itu Pencipta manakala Manusia itu hanyalah seorang hamba? bagaimana pulak Tuhan dengan sengajanya merendahkan martabatnya menjadi manusia hanya semata2 berkorban demi mengampuni dan mensucikan dosa2 hamba2NYA..kenapa tidak saja kekal menjadi TUHAN lalu dengan KUASANYA itu terus mengampuni dosa2 hambanya..?? kenapa perlu DIA menyeksa diri sendiri sedangkan dia berkuasa untuk menentukan segala sesuatu dengan lebih aman tanpa wujud kezaliman yg dilakukan oleh orang yg bernama MANUSIA itu…

  Respons:
  Memang benar bahawa Yesus ada benar-benar Manusia dan juga benar-benar Tuhan, Persona Kedua Allah Tritunggal Mahakudus. Sebagai Tuhan, Jesus adalah Mahakuasa (Almighty). Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kehendak dan pemikiran Tuhan tidak sama dengan kehendak dan pemikiran manusia. Siapakah kita yang mahu mengongkong kemahuan Tuhan? Bukankah Tuhan itu Mahakuasa?

  Hukum dosa ialah MAUT. Ini adalah perintah Tuhan. Manusia yang berbuat dosa melanggar perintah Tuhan dan manusia harus menerima hukumannya dan juga membayar setiap dosa yang telah dilakukan. Diandaikan Tuhan dengan senang mengampuni dosa manusia, tetapi siapa pula yang harus membayar dosa-dosa manusia. Pengampunan satu perkara, pembayaran (satifsfaction) adalah perkara lain. Tidak harus kita lupai bahawa Tuhan juga adalah Mahaadil. Setiap kebaikan diberi ganjaran, setiap kejahatan diberi hukuman. Ini adalah perintah Tuhan. Contoh: Jika anda menumpahkan segelas susu, kesalahan ada tentunya akan diampuni jika anda bertaubat, tetapi siapakah yang harus membayar kesalahan anda? Bukankah harus ada seseorang yang harus membersihkan tumpahan itu?

  Apabila kita melakukan dosa, itu merupakan tamparan terus ke muka Tuhan! Dahsyatkan? Apakah yang dapat manusia lakukan supaya dapat menebus dosanya? Adakah hanya berpeluk tubuh tanpa melakukan apa-apa sudah cukup untuk membersihkan dosa itu? Jika Tuhan benar-benar mengampuni dosa manusia tanpa apa-apa yang harus dibuat oleh manusia, adakah manusia akan sedar dan bertaubat? Jika apa yang saudara katakan itu ‘masuk akal’, adakah saudara sudah berhenti berbuat dosa?

  Jika saudara berpendapat bahawa Tuhan akan sentiasa menebus dosa saudara setiap hari, itu bermakna saudara BEBAS MELAKUKAN DOSA TANPA APA-APA SEKATAN, kerana Tuhan akan sentiasa memberi pengampunan tanpa syarat! Dahsyatkan?

  Apakah yang boleh diperbuat oleh manusia untuk menebus dosa-dosanya? Manusia biasa tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya menunggu hukumannya di Neraka nanti. Tetapi Tuhan amat mengasihi ciptaan-Nya lalu mengirim Anak-Nya untuk menebus dosa-dosa kita. Anak-Nya Yesus dikorbankan demi memberi hidup kepada kita. Kesengsaraan dan kematian Yesus merupakan Korban paling agung dan cukup untuk menebus dan membayar dosa-dosa manusia. Korban Yesus adalah Korban yang PALING SEMPURNA. Sahabat yang terbaik adalah sahabat yang sanggup berkorgan untuk kawan-kawannya supaya mereka hidup.

  https://katolik.wordpress.com/2007/06/30/konsep-korban/

 159. adam

  @iman teguh
  napa pla skrng mc ada perang sana sini?kalau Tuhan anda mau dia blh tamatkn saja semua perang…fikirkan la..

  Respons:
  Iman siapakah yang teguh? Maksudmu siapa? Peperangan antara manusia adalah disebabkan dosa. Sebelum dunia diciptakan, sudah ada peperangan antara Malaikat Terang dan Malaikat Gelap. Adakah benar dirimu mahukan Tuhan menamatkan semua peperangan? Kedamaian akan datang jika semua manusia benar-benar bertaubat daripada dosa dan mengimani Tuhan Allah yang benar. Ayuh, kita mulakan dengan dirimu agar bertaubat daripada jalan yang salah.

 160. Saudara admin, saya teruja dengan topik ini, saya mahu copy n paste ke blog saya, http://www.katolikmenjawab.wordpress.com,
  terima kasih.

 161. Terima kasih. Saya baru menyiapkan blog wordpress untuk gelanggang dialog, http://prokatolik.wordpress.com. Tujuan blog itu adalah mencari persefahaman dari pertemuan minda pelbagai fahaman kepercayaan. (stephen, akhbardalamweb.blogspot.com)

 162. salam . . saya proffesor yg brtugas dr UITM . . . . dlm kajian saya sepanjag 23 thun saya mendapat bhwa agama yang benar di dunia cuma ISLAM. . . .dlm alkitab kris all salah . . . . . . . .

 163. saudara saya lucu dengan agama kristian mereka menyembah tuhan manusia . . . . . lagi pun jesus bkn nya benar dia telah di lahorkan sprti manus8ia mcm kita. . . . . .huhuhuhu pnganut kristian memeng gila2x belaka

  • Memang benar bahawa Yesus adalah Allah (Persona Kedua Tritunggal Mahakudus) dan juga Manusia. Umat Kristian menyembah Yesus yang merupakan Allah yang benar, dan juga Manusia yang benar.

  • rauha

   gila hanya bagi kamu yang tidak percaya, tetapi waras bagi yang beriman.

  • george mafi

   katanya anda seorang prof tp berbahasa spt org tidak berpendidikan..tanpa bikti gila anda mengatakan org kristian gila.tanpa anda sedari penganut katolik/kristian di seluruh dunia bukannya org yang tidak pernah bersekolah malah da antara mereka lebih berpengetahuan dari anda.
   siapa yang mencipta dunia,manusia dan alam semesta??
   wujud sendiri ka atau dicipta oleh tuhan allah?
   kalau dicipta oleh allah, kenapa allah mencipa manusia yang bijak berfikir tapi menhina penciptanya sendiri?kenapa allah tidak mencipta islam sahaja didunia tp mewujudkan pelbagai agama lain?sedar kah anda telah menghina pencipa anda sendiri??kalau penganut kristian gila kenapa di negara2 islam sentiasa memberontak dan sentiasa berlaku peperangan antara mereka sendiri?
   allah telah mengurniakan kebijaksanaan gunakanlh ianya utk kedamaian dunia serta kebaikan dan kebahagiaan ciptaan allah..FIKIRKANLAH..

   • Tidakkah saudara George sedar bahawa asalnya manusia telah jatuh ke dalam dosa akibat dosa asal Adam? Tidakkah saudara George sedar bahawa sejak itu jiwa manusia lemah dan sentiasa ‘melawan’ dan ‘menolak’ Allah? Tidakkah juga George sedar bahawa jiwa manusia yang lemah sentiasa digoda oleh Dunia, Nafsu Daging dan Iblis? Siapakah yang sebenarnya menghina Pencipta? Mereka yang melanggar Hukum Allah adalah yang sebenarnya menghina Allah. Adakah saudara George taat kepada Hukum Allah dan Undang-undang Gereja Katolik?

    Kenapakah saudara mengatakan bahawa saya mengatakan orang Kristian gila? Sila baca semula komen saya dengan teliti dan kurangkan memberi komen yang berbau emosi. Jika saudara bermasalah dengan umat Islam, sila rujuk soalan saudara kepada mereka. Saya tidak boleh menjawab bagi pihak umat Islam.

    Kedamaian Dunia? Ia hanya boleh dicapai jika Dunia menerima Yesus sebagai Raja Semesta Alam.

 164. Apakah bukti daripada kajian awak bahawa Islam adalah agama yang benar?

 165. mary mercy

  saya keliru dgn agama islam,kenapa agama mereka membenarkan penyembahan berhala..ada gelaran ustaz tp dia adalah seorang bomoh yg menyembah batu batan..

 166. ana muslim

  Agama Kristen tidak ilmiah dan tidak membenarkan penganutnya mentafsir Bible secara ilmiah.Ini berbeza dari Al quran kerana setiap yang terkandung di dalam al quran tersurat perkara ilmiah yang mana bisa di terima dan dilunasi logiknya.

  Cthnye bentuk bumi.
  Dalam Al quran Allah berfirman bumi itu berbentuk bulat.
  Namun di dalam Bible tiada satu ayat yang mengatakan bumi ini bulat. Ilmiah yang saya katakan ialah pelajaran Sains, geografi, bahkan ilmu matematika sekalipun hari ini membuktikan bumi itu bulat.Jadi dimana ilmiahnya agama kristen dan Bible yang kamu imami itu jika pelajaran yang kamu belajar hari ini bercanggah dari kitabmu?

  Kamu sering mengatakan agama kamu benar.Tetapi jelasnya di mana-mana bahagian Bible yang dibaca mengandungi perselisihan. Kalau sudah isi Bible yang kamu anuti itu jelas perkara kontradiksinya apalagi agamamu itu?Jelasnya hati kamu itu telah hitam dicacat kegelapan kerana tidak mahu mengadili agamamu dari segi ilmiah. Kamu mengambil seratus peratus apa yang diajar oleh paderimu tanpa kamu pelajari dan kaji agamamu itu. Jadi di mana ilmiahnya agamamu.

  • Saudara ana,
   Kenapa harus dibandingkan Alkitab dengan Koran? Dua buku ini tidak berkaitan dan saling eksklusif. Sesiapa boleh (jika mahu) membaca dan mentafsir Alkitab untuk tujuan peribadi. Tetapi tafsiran rasmi adalah mengikut ajaran Gereja. Tafsiran peribadi juga tidak harus kontradiski dengan tafsiran Gereja.

   Koran adalah urusan kamu, tidak perlu berkongsi di sini. Umat Katolik menolak Koran.

   Alkitab tidak bercanggah dengan Sains. Jika saya ingin belajar tentang Sains, saya akan membaca buku Sains.

   Tidak ada perselisihan dalam Alkitab. Jika kamu mahu membaca Alkitab, sila baca di pautan ini:
   http://www.drbo.org/

   Gereja telah menerima kuasa mengajar daripada Tuhan Allah sendiri melalui Anak-Nya, Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat manusia.

  • rauha

   kamu belum membaca Alkitab dan mengkajinya secara menyeluruh. Sebenarnya, Alkitab juga menceritakan akan kejadian alam dengan sebaiknya. Sama ada penciptaan, iklim, geografi, antropologi, sosiologi, sejarah, matematik semuanya diajarkan dalam Alkitab dengan sebaiknya serta menyeluruh.

   Seandainya kamu membaca Alkitab itu dengan baik, pastinya kamu akan tahu bahawa Eloah menceritakan bumi ini bulan, dengan kisah pelayaran, angin, cuaca dan bentuk muka buminya. Jangan sesekali kamu membantah Alkitab, bahkan kamu yang akan dihakimi oleh Alkitab itu nanti kerana tidak yakin dengan kebenarannya. Sedangkan semua para nabi beriman kepada Alkitab itu adalah benar, mengapa kamu tidak?

   • Jika rauha beriya-iya sangat nak baca Alkitab, sila baca dari Alkitab yang disahkan oleh Gereja: http://drbo.org/index.htm.

    Sebagai umat Kristian, saya tahu membaca Alkitab. Tidak perlu rauha mengajar umat Kristian bagaimana membaca Alkitab. Rauha harus berusaha lebih untuk membaca Koran dan bukannya Alkitab.

  • bambarayon

   saudara ana u bagus baca dan fahami dulu quran anda.. apakah anda benar2 memahami dan telah membaca bible sepenuhnya. jika belum jangan membuat tuduhan melulu ya terhadap bible dan kristian. untuk pengetahuan anda saya juga fasih berbahasa arab dan telah membaca tentang quran anda. anda mahu bercakap tentang quran dan bible silakan kita bersemuka untuk berdebat.

 167. Dominic Petra

  I has few questions to asking you. I hope you will give me the properly answer.

  1. Did Christ intend the Gospels to be proclaimed by the circulation of the Bible?

  2. Did God intend Holy Scripture to be Our Rule of Faith?

  3. How can we PROVE that the SOUL of man is IMMORTAL?

  4.What is the CHIEF TEACHING of the Catholic Church about Christ?

  5. What is meant by The Infallibility of the Church?

  6. Has the Church in fact PROVED itself Infallibility?

  7. When does the Church teach Infallibility?

  Thanks….

 168. Manusun Sigalingging

  Salam Sejahtera!
  Sesungguhnya hidup yan bernilai itu adalah
  Hidup yang melakoni Etika dan bukan Estetika
  Lebih melakoni Praktika dan bukan Teorika
  Hidup dalam Taktika dan bukan politika
  Hidup dalam Biblika bukan Historika
  dan juga hidup dalam Teologika dan bukan Logika.
  Tuhan Memberkati…

 169. maya

  tak payahlah bertegkar pasal Ketuanan, yang pnting siapkan diri mu Untuk kedatangan Yesus Kristus.. yang pnting teruskan tnggungjawab kita sebagai org percaya kepda Yesus Kristus. iaitu suci dan tak bercacat dan celah….

 170. Plan

  Semua penganut agama, masing-masing mengatakan agamanya yang benar dan baik. Maka itu, masing-masing mempertahankan kepercayaan masing-masing. Tetapi saya sebagai seorang yang percaya kepada Allah yang disembah di dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa saya adalah orang yang beruntung kerana Tuhan Yesus di Sorga yang duduk disebelah kanan Allah Bapa. Sementara nabi besar agama lain tidak ada bahkan belum ada tempat di Sorga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus layak dipanggil “TUHAN” kerana Allah sendiri yang memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus untuk berkuasa di Sorga dan di bumi dan menjadi Hakim Yang Adil bagi orang hidup ataupun mati. Itulah sebabnya Allah menjadikan firman-Nya ( Tuhan Yesus ) sendiri menjadi manusia supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesuslah Juruselamat manusia. Dia hidup dan bangkit dari maut kemudian naik ke Sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin

 171. Assalamualaikum dan selamat sejahtera..

  saya cuma ingin bertanya..harap u sudi menjawab…

  apakah KUNCI syurga..??

  it was a simple question..

  • Kunci melambangkan autoriti. Yesus telah memberikan Kunci kepada Peter (Petrus) selaku Paus yang pertama Gereja Katolik. Untuk masuk Surga, seseorang Katolik harus berada dalam rahmat (in a state of grace) iaitu tidak melakukan dosa mortal (berat) walau satu pun.

 172. andreas

  kepada semua mereka yang menolak yesus dan injil,silakan berdebat dengan saya dan kalau anda punya keberanian silakan kita berjumpa dan biar saya telanjangkan anda berdasarkan segala fakta dan bukti dari alkitab dan alquran seperti mana saya memberikan segala jawapan yang dilontarkan oleh saudara ahmad deedat yang mana segala hujahnya masih digunakan oleh umat muslim untuk bertanya tentang alkitab dan agama kristian biarpun beliau sudah meninggal dunia. soalan anda semua tetap sama dan saya hanya ketawa melihat kebodohan anda semua.
  banyak persoalan yang pasti anda ingin lontarkan contohnya:
  1.apakah yesus itu tuhan
  2.apakah injil itu asli
  3.apakah injil itu firman tuhan
  4.apakah injil itu buku porno
  5.apakah rohkudus wujud
  6.apakah anda pernah melihat roh kudus
  7.apakah yesus mati disalib
  8. dan banyak lagi persoalan yang bermain dalam fikiran anda2 yang bercelaru.. silakan kita berdebat jika anda punya keberanian. nyatakan saja tarikh dan tempatnya.

  kepada tuan punya blog silakan bagi fakta dan bukti dalam jawapan anda berdasarkan ayat2 dalam alkitab bagi menjelaskan lagi betapa yesus itu adalah anak Allah dan juruselamat kita semua. amin.

 173. TUMIJO

  Aku orang bodoh. Mari liat bukti. Adakah kerajaan yang usianya lebih dari 2000 tahun? Hanya Gereja Katolik yang pusatnya di Vatican.Kalau manusia saja tak sanggup pertahankan. Hanya kuasa ALLAH yang sanggup mengukuhkan itu. Adakah sekolah, university, rumah sakit yang guru dan karyawannya hidup damai walau beragam agama? Hanya di sekolah /university dan rumah sakit Katolik.Karena Katolik hadir untuk melanjutkan misi Kristus di dunia bagi semua orang. Paus dan para imam Katolik hidup selibat demi ALLAH agar Gereja Katolik eksis sepanjang zaman.Persatuan adalah bukti tak terbantahkan.Kalian yang anti Katolik boleh ngomong bebas tapi WAKTU membuktikan 2000 tahun lebih Katolik tegak. Yang lain terpecah belah tanpa pimpinan tunggal. Jadi Katolik adalah wadah umat beriman paling eksis, paling bersih dibanding yang lain, wadah yang membuat manusia saling bersaudara. Omong kosong yang lain, karena 2000tahun lebih ada yang meragukan. Alleluia, masuklah ke Gereja Katolik dan jadilah sahabat Kristus untuk keselamatan semua bangsa.

 174. TUMIJO

  Aku manusia yang punya otak dan suka bukti. Lihat Islam jadi kendaraan (wadah teroris dan orang -orang garang), buka google yang netral bukti2 teror islam.Keras, anti kritik, nabi atau Quran dihina maka sedunia marah.Aku lebih menghargai Hindu dan Budha yang cinta damai daripada Islam yang Kitabnya menurut mereka sempurna tapi tidak bisa menunjukkan image bagi kerukunan dan toleransi yang baik secara global.Bagiku kitab yang sempurna adalah SAMPAH bila tak dihayati menjadi perilaku santun penuh kasih kepada semua ciptaan. Hanya orang yang lebih bodoh dari saya yang masih memperdebatkan teori – teori dan ayat -ayat hebat tapi tidak sanggup membawa dunia menjadi lebih baik. International Red Cross, UNO, dan pendidikan berkualitas bagi semua orang, siapa aktor2nya: Christian (Katolik).Karya nyata lebih penting. Ayo Islam tunjukkan karya nyatamu bagi kebaikan dunia, bukan hanya dakwah provokatif, teror, poligami, atau kawin cerai aja urusannya. Bisa tidak konsisten selama 2000 tahun?

 175. Alan

  Maaf ya,izinkan saya mencela, bg pendapat saya kita sebagai manusia yg hidup dalam pegangan masing-masing telah dicipta dan ditentukan oleh Tuhan untuk mempercayai dan menyembahNya dalam cara kita yg tersendiri..tidak kira apa pun agama kita,kita mempunyai hak untuk mempertahankannya..Bagi saya sebagai seorang umat Kristian yg sederhana ilmu agamanya masih mampu berfikir untuk mencintai dan berbuat baik sesama manusia..Namun,sukarkah bagi seorang Muslim untuk mengaku bahawa umat kristian itu juga merupakan hasil ciptaan Tuhan?mengapakah Islam sering mencari kesilapan di dalam agama lain? mengapa tidak hanya menumpukan sahaja kepada hal-hal tersendiri? bukankah itu satu provokasi terhadap umat agama yg lain? cuba fikirkan tentang perasan orang lain dan tanya pada diri sendiri adakah ini yang Tuhan inginkan?adakah Tuhan menyokong perlakuan ini?Bagi kepercayaan seorang Kristian seperti saya,rencana Tuhan begitu besar dan luas sehingga tidak mampu terfikirkan oleh manusia dari awal hingga akhir dan kita telah diberi misi masing-masing dalam hidup selaras dengan rencana Tuhan yang begitu luas dan besar dan kita harus mengikuti segala suruhanNya..Siapapun dan apapun diri kita,kita bekerja untukNya.Satu perumpamaan,”kita tidak mempunyai jari yg sama panjang kerana sekiranya kesemua lima jari diciptakan sama panjang,adalah sukar bagi kita untuk melakukan sebarang pekerjaan”. Belajar untuk menerima segala perbezaan dan hargainya kerana semua itu merupakan rencana Tuhan..YESUS mengajar supaya mencintai sesama manusia sama seperti diri sendiri walaupun kepada musuh kerana cinta kasih Tuhan yang tidak terhingga..Kristian boleh mencintai musuh tapi adakah Islam boleh? Kamu (Islam) seharusnya sedar dari awal bahawa Blog ini adalah ruangan Kristian.Jadi,sukarkah untuk mengunjunginya dengan cara yg baik?saudara Oremust tidak pernah menggunakan kekerasan dalam menjawab soalan kamu yg begitu provokasi serta kamu sering menggunakan alasan untuk memberi kebenaran sedangkan umat Kristian tidak perlukan itu semua..Saya rasa kamu (Islam)masih tidak faham apa yg dimaksudkan oleh saudara Oremust mengenai Kristian..Untuk makluman kamu (Islam),Kristian mempercayai bahawa Tuhan Allah,Yesus Kristus dan Roh Kudus itu adalah satu.Namun saya tidak hairan mengapa kamu masih tidak faham kerana memang kamu diciptakan untuk itu dan kerana itulah Kristian dapat dibezakan dengan kamu…

 176. Alan

  salam sejahtera saudara Oremust,saya amat berterima kasih kepada saudara kerana saya dapat mempelajari dengan lebih mendalam lagi mengenai agama kristian katolik….kalau saudara tidak keberatan saya ingin bertanya banyak perkara untuk mempelajari ilmu agama ini kerana persekitaran saya di sini membuatkan saya sukar untuk berbuat demikian……saya harap saudara sudi menjawab ya…..terima kasih

 177. Alan

  Salam sejahtera saudara,terlebih dahulu trima kasih ya kerana sudi…..begini..saya selalu ditanya dan dicabar oleh kawan2x islam yg lain mengenai kebenaran Kristian dan mereka sering menghina dan memperendahkan saya…oleh sebab itu,saya ingin menuntut ilmu dari saudara Oremust mengenai Kristian katolik…mereka sering bertanya mengapa saya sembah patung dan mengapa saya makan babi?apakah jawapan untuk soalan yg begitu kurang sopan?namun saya sentiasa bersabar dan menggunakan kerendahan untuk berdepan dengan mereka…bantu saya saudara….thank’z

 178. Alan

  Boleh saya minta penjelasannya sebagai bukti sama ada ianya berdasarkan Alkitab @ Tradisi suci…..supaya ia lebih kukuh…saya perlu bimbingan dari saudara…oh ya mereka juga ada bertanya kepada saya mengapa Hari Natal disambut pada 25 disember?terima kasih banyak saudara….

  • 1) Bukti tidak perlu untuk menegakkan kebenaran bahawa umat Katolik tidak menyembah patung.
   2) Gereja telah membuat keputusan bahawa Krismas disambut pada 25 Disember setiap tahun mengikut Kalendar Gregorian. Krismas bermaksud ‘Misa Kristus’. [Christmas = ‘Christ’ dan ‘Mass’]. Yang dirayakan ialah kelahiran Kristus, dan bukannya ‘tarikh’ kelahiran Kristus. Tidak ada sesiapa yang tahu tarikh sebenar Kristus dilahirkan.

 179. Alan

  Walaupun saya telah memberitahu mereka bahawa Hari Natal merupakan hari kelahiran Yesus Kristus, tapi mereka tidak percaya sebab saya tidak mempunyai bukti dan penjelasan yang kukuh….

 180. Alan

  Terima kasih banyak saudara Oremust……oh ya,boleh saya mempelajari dengan lebih terperinci apakah perkara2x yg terkandung dalam ajaran gereja Katolik menerusi tradisi suci? sebab saya tidak berpeluang untuk berkomunikasi dengan Father di gereja…saya tidak berpeluang mempelajari apakah perkara2x yg terkandung dalam tradisi suci…bimbing saya ya saudara……thank’z

 181. farisal muammar

  kristian bukan ajaran yesus, tapi ajaran susunan manusia yg tercemar ajaran dongeng2 paganis/ aliran kepercayaan yg mempercayai yesus secara keliru, tidak sah, tersimpang, banyak menyimpang, rusak,

  Respons: Jesus mendirikan Gereja-Nya seperti dalam teks Mat 16:18. Sekali gus, Jesus telah memberikan autoriti (kuasa) kepada Gereja untuk mengajar doktrin yang benar. Pendapat anda tentang agama Kristian adalah salah, silap, tersimpang dan keliru.

 182. ALFRET IMANUEL LASAMAHU

  saya ketawa dengan kalian yang memiliki agama kenapa harus meributkan hal semacam ini karen dalam pemikiran manusia adalah bagaimana cara untuk membela agamanya masing masing melalui kitab suci dari agama masing masing, sebenarnya Tuhan itu Satu dan Tuhan sendirir sebenarnya mengutus Para Penyelamat dan Tuhan g pernah mengajarakan permusuhan……dan ALKITAB, AL QURAAN dan apapun KITAB SUCINYA sebenarnya itu adalah seperti buku pelajaran sejarah yang menunjukan KUASA ILAHI bukan sebagai bahan untuk argumentasi kenapa mesti meributkan hal ini Kita itu semua sama g da yang beda kok, ayolah kawan buka mata kalian Tuhan menangis jika melihat keadaan manusia kita yang seperti ini meributkan hal yang seharusnya menjadi sebuah pembelajaran untuk kita, jika memang kita takut dengan Tuhan dan Cinta banget sama Tuhan seharusnya kita belajar dari para manusia terdahulu bukan menjadi manusia yang dahulu…. kita semua ini keturunan ADAM DAN HAWA jadi kita semua ini bersodara satu darah lagi jadi ayo kawan mari kita bangun negara ini dengan sebuah keyakinan dan iman yang sama iman kepada TUHAN menurut kepercayaan kita masing masing

  SALAM SATU IMAN….

  Respons:
  Nampaknya saudara Alfret tidak berminat tentang KEBENARAN?

 183. lex

  saya kongsikan anda pengalaman pengalaman lama…saya dulunya adalah kafir tapi ibubapa saya kristian..saya percaya amalan amalan karut dan saya juga pengamal ilmu hitam jika anda percaya satan wujud satan memang wujud tapi kalau anda percaya tuhan yesus wujud dia memang wujud.saya pilih jalan itu sebab saya rasa tiada sesiapa yang apa apakan saya dan gagah tapi semua itu menuju alam maut.
  satuhari saya bermimpi tuhan yesus dan santa maria menyambut saya dan tuhan yesus memegang tangan kanan saya,pada mula saya tidak ambil tahu.tapi 1 minggu berturut turut mimpi yang sama saja.saya masih tiada ambil tahu juga saya anggap mimpi itu biasa sahaja..saya juga bermimpi diberi buku Koran tapi hati saya langsung tidak tergerak..dan saya bermimpi lagi 3 hari berturut turut santa maria menberi saya hadiah seutas rantai bekilau ada bentuk t hujung rantai itu.saya menerima rantai itu dengan tangan kanan saya pun terjaga macam saya benar benar ada di tangan saya,keesokan saya menceritakan ibubapa saya dan ambil keputusan belajar agama kristian penuh dugaan.selepas setahun saya pun menerima sekerment permandian pertama.itulan titik permulaan saya,dan saya juga pernah bermimpi saya dengan tuhan yesus melawat neraka dan diberi penerangan tentang seksaan maut roh roh,dan saya juga melawat roh kawan kawan saya,adik, sepupu,nenek,datuk dalam seksaan maut.mimpi itu bukan lah main main mimipi itu benar..kalau saya mimpi ada di kalangan keluarga saya sahabat saya dan saya sendiri berlaku malang sakit atau kematian,ia tetap berlaku seperti dalam mimpi.
  kalau anda percaya satan satan memang wujud tapi kalau anda percaya tuhan yesus wujud dia memang wujud,pilih satan maut menanti pilih yesus akan diselamatkan..amen

  Respons:
  Jangan kita terlalu khusyuk dengan mimpi. Berpeganglah kepada ajaran Gereja dan bacalah Katekismus Katolik.

 184. Barnabas Laban

  Bagi kita yang mau belajar Agama, maka gunakanlah buku petunjuk resmi dari ajaran Agama yang kita ingin pelajari, jangan pernah mempelajari ajaran Kristen dengan membaca ajaran agama diluar Kristen, begitu juga sebaliknya, dengan demikian anda akan belajar Agama orang lain tanpa berkesimpulan yang negative tentang ajaran agama orang lain.
  Rasanya semua Agama akan mengajarkan jalan hidup yang baik sesuai dengan agama yang Ia Anut, tetapi kalau anda merasakan bahwa agama orang lain itu salah, cobalah kendalikan perasaan dan dirimu.

  Saya beragama Katolik, saya sangat heran bahwa begitu banyak ahli kitab dari agama lain, mengatakan bahwa Katolik menyembah Patung ! hal ini adalah hal yang tidak benar ! Katolik tidak menyembah patung, walau dalam gereja atau rumah orang Katolik banyak terdapat Patung ! tetapi mereka memaksakan orang Katolik mengakui Katolik menyembah Patung, karena orang Katolik berdoa dihadapan Patung ! KEBALIKANNYA UMAT iSLAM BERDOA SUJUD MENGHADAP KIBLAT, apakah Islam menyembah Kakbah ? karena kalian juga bersujud kea arah Kakbah ! yang saya tahu “TIDAK” jadi untuk apa saya harus paksakan Islam menyembah Kakbah ?!.

  Kata orang, keyakinan Trinitas (1 Allah 3 Oknum ) itu tidak masuk akal, bagaimana 1 = 3 dan 3 = 1, biarlah kami dengan keyakinan kami, anda dengan keyakinan anda ! kalau kita tanya pada kaum yang beragama, semuanya mengatakan Tuhan anda dimana mana, Tuhan juga berada di Bintang, Bulan dan Matahari juga didalam mesjid mesjid yang jumlahnya tak teritung, bagaimana bisa 1 Allah ada di lebih berjuta lokasi ? bagaimana jalan pikirannya ? maka di jawab, Allah bisa berada dimana mana karena Allah itu Tuhan ! jadi Allah dapat berbuat apa saja yang IA kehendaki, jadi bila 1 Allah bisa menjadi bermiliard, kenapa kalian persoalkan kalau kami mengatakan 1 Allah 3 Oknum.

  Ada seorang Ustajah mempersoalkan Yesus lahir dimana ? ada yang bilang dikandang, ada yang mengatakan di Gua, ada yang mengatakan dibawa Pohonterang dan lain sebagainya, tepat Lahir Yesus sampai saat ini masih dapat dikunjungi di Betlehem didalam Gua, sedangkan pohon Natal, Salju dan bola kaca serta lampu berkedap jedip itu hanya asessoris untuk memeriahkan natal, sama halnya Umat Muslim di Indonesia merayakan lebaran dengan Ketupat.

  Hal ini semua terjadi, karena karena niat baik untuk mengetahui ajaran orang lain, maka timbulah fitnah

 185. Jawaban saya adalah Sepintas yah menyembah Allah Yang ssama… tetapi, secara subtansi Tidak… Toleransi berarti menghargai perbedaan..tetapi bukan berarti dalam hal keyakinan pasti sangat berbeda.. Bagi umat Katolik harus kenal secara sungguh-sungguh : Siapa Yesus Kristus itu ? Yang pasti manusia tidak mampu menerima Allah secara langsung..Ini pengalaman umat Yahudi di gunung Sinai

  Respons:
  Saudara menjawab YA tetap adakah anda sudah mengenal ‘allah’ lain selain Tuhan Allah Tritunggal? Toleransi bermaksud ‘membiarkan kejahatan berlaku’ demi kebaikan umum. Toleransi bukan bermaksud menghargai perbezaan. Jika perbezaan itu tidak mendatangkan mudarat atau tidak bersifat jahat, kita harus menerimanya, bukan bertoleransi dengannya. Iman adalah suatu virtue yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia.
Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: